B01J 20/28

Spôsob výroby prostriedku viažuceho oleje

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16193

Dátum: 09.03.2009

Autor: Philipp Franz Josef

MPK: B01J 20/12, B01J 20/18, B01J 20/10...

Značky: výroby, oleje, viažuceho, spôsob, prostriedku

Text:

...zložiek použijú v hmotnostnom pomere medzi 75 25 a 95 5 vztiahnuté na hmotnost sušiny pred kalcináciou.0013 Spôsob podľa vynálezu sa ďalej vyznačuje tým, že ako vysoko porézny prírodný kremičitanový materiál sa použije pemza, pemzový granulát (lapila) a/alebo penová Iáva, prípadne penová vulkanická hornina, a ako zvyšková látka s obsahom organických zložiek sa použije regenerovaná papierovina a/alebo odpadový kal.0014 Podľa jedného...

Adsorbent fosforečnanov na báze železitého uhľohydrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17850

Dátum: 05.12.2007

Autori: Meier Ulrich, Meyer Andreas, Kaufmann Daniel, Küsters Ernst, Sekkat Nabila, Gessier-vial Corine, Hartmann Christa, Ambühl Michael

MPK: A61K 33/26, B01D 15/00, B01J 20/02...

Značky: fosforečnanov, železitého, báze, adsorbent, uhľohydrátu

Text:

...je potrebné kaž dý deň užiť, vysoké. Napríklad priemerná denná dávka, ktorú musia užívať dialyzovaní pacienti,aby sa zabránilo hyperfosfatémii/aby sa liečila hyperfosfatémia, je asi 9 kapsúl V prípade ZerenexuTM a 14 tabliet potiahnutých filmom v prípade Renagelu®. To znamená, že dodržiavanie liečbypacientom pri dostupných adsorbentoch fosforečnanu je veľmi nízke.Kvôli vysokým úrovniam fosforečnanu obsiahnutých v strave a relatívne nízkej...

Filtračné a/alebo flokulačné pomocné prostriedky na čistenie kvapalných potravín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16713

Dátum: 15.06.2007

Autori: Wenk Armelle, Schoelkopf Joachim, Gane Patrick

MPK: B01J 20/10, B01D 37/02, B01D 37/03...

Značky: prostriedky, filtračné, flokulačné, pomocné, kvapalných, čistenie, potravin

Text:

...blokovať póry povrchového filtra,sú zadržané V hĺbke filtračnej vrstvy.0011 Jednou z možností pre zavedenie hĺbkovej filtračnej vrstvy na povrchový filter je suspendovať flokulačný pomocný prostriedok v kvapaline určenej na filtrovanie, čínl sa umožní tomuto pomocnému prostriedku dodatočne usadiť tak, že flokuluje všetky alebo časť týchto nečistôt, keď sa usadzuje na povrchovom filtri, čim sa vytvorí vrstva pre hĺbkovú filtráciu. To je...

Spôsob afinitnej chromatografie antitrombínu III

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9041

Dátum: 26.07.2006

Autori: Mourier Pierre, Perret Gérald

MPK: B01D 15/38, B01J 20/28, B01J 20/22...

Značky: antitrombínu, spôsob, chromatografie, afinitnej

Text:

...polyakrylamidovej agaírózyz porćznehrv skla, jaolyvíi 1 yl(vć guličky alebo polymctaikrylzitovć guličky na ktorých je našlepený Allll podľa inštrukcií výrobcu alebo zapoužitia spôsobov. ktoré sú odborníkom známe, z ktorých sa môžu obzvlášť uviest spôsobštepcnia použitím brómkyantl a hydrazínu. Je samozrejme, že sa tiež môžu použit predbežne aktivovane živice.Podľa obzvlášť výhodnćho Ltskutočncnia vynálezu je použitou živieou Sepharose a...

Spôsob výroby materiálu absorbujúceho vlhkosť

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5503

Dátum: 27.11.2003

Autori: Boone Guy, Berger Jacques, Orlik Sylvain

MPK: B01J 20/28, B01D 53/28, B01J 20/04...

Značky: výroby, vlhkosť, absorbujúceho, spôsob, materiálů

Text:

...mať podobnú alebo odlišnú farbu.Výhodne môže uvedený blok taktiež zahrnovat indikátor spotreby. Tento indikátor spotreby, ktorý sa uvoľní ked sa veľkosť bloku zmenší na adekvátny rozmer, spadne do soľného roztoku a poskytne užívateľovi indikáciu stavu spotreby uvedeného bloku, čo užívateľovi umožní urobiť opatrenia na jeho výmenu. Ako príklad sa dá časť takéhoto typu urobiť zhygroskopického materiálu alebo z nehygroskopického a/alebo môže...

Spôsob prípravy funkčných poréznych vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14393

Dátum: 30.06.2003

Autori: Kioyono Ryotaro, Borneman Zandrie, Wessling Matthias, Koops Geert Hendrik, Avramescu Maria Elena

MPK: B01D 69/08, B01J 20/28, D01D 5/247...

Značky: přípravy, spôsob, poréznych, vlákien, funkčných

Text:

...je vláknitý a že sa jedná predovšetkým o fólie poréznych kompozitných produktov.0008 Zvyššie uvedeného opisu tak vyplýva, že v odbore je známy radspôsobov prípravy porézneho polymérneho materiálu vjednom kroku z príslušnej zmesi východiskových zložiek. Tento materiál sa pripravuje procesom Iiatia. Materiál je nalievaný do telesa, ktorého rozmery potom určujú tvar liateho materiálu, alebo je vo forme fólie. Tieto procesy liatía nie sú...

Častice, spôsob ich výroby a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1936

Dátum: 02.12.2002

Autor: Brandner Alexander

MPK: B01J 20/30, C08J 3/12, B01J 20/28...

Značky: výroby, částice, spôsob, použitie

Text:

...otáčok v rozmedzí od 600 do 3600 min. Týmto spôsobom sa dosiahne dostatočne vysoke strihové zaťaženie pri súčasne optimálnej prevádzke rañnéra.Ďalej je výhodné prevádzkovať rafrnér pri zvýšenej teplote, napríklad od 40 do 90 °C,výhodnejšie od 60 do 80 °C.Zmes kationizovaných častíc, rozpúšťadla a vody opúšťajúca rafinér sa za účelom odstránenia rozpúšťadla z častíc premýva zvyčajným spôsobom vodou v protiprúde.Výhodnejšie je použitie...

Činidlo na odstránenie voľných kvapalných uhľovodíkov a ich zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 279394

Dátum: 09.08.1995

Autori: Svoboda Karel, Nečesaný František, Kubal Petr

MPK: B01J 20/20, B01J 20/28

Značky: činidlo, uhľovodíkov, zmesí, odstránenie, kvapalných, volných

Zhrnutie / Anotácia:

Činidlo obsahuje základné sadzové častice vznikajúce pri procese splyňovania ropných alebo dechtových surovín pri teplotách 1300 až 2300 °K, pričom ich pórovitá štruktúra je vytvorená voľnou aglomeráciou primárnych častíc alebo sekundárnych zhlukov s mechanickou súdržnosťou, stanovenou na základe pevnosti granúl, neprevyšujúcou hodnotu 5 N na vytvarovanú časticu s merným povrchom, stanoveným adsorpciou dusíkom, v rozmedzí 700 až 1250 m2/g,...

Sorbent na fixáciu toxických, rádioaktívnych a znečisťujúcich látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278047

Dátum: 14.10.1992

Autori: Formánek Zdeněk, Püschel Petr, Maloch Jan, Trýzna Pavel, Petříková Vlasta

MPK: B01J 20/28, B01J 20/22, B01J 20/30...

Značky: sorbent, látok, znečisťujúcich, fixáciu, rádioaktívnych, toxických

Zhrnutie / Anotácia:

Sorbent na fixáciu toxických, rádioaktívnych a znečisťujúcich látok, je tvorený popolom vzniknutým spaľovaním tuhých palív pri teplote vyššej ako 1 000°C, ktorý obsahuje aspoň 30 % hmotnostných častíc s veľkosťou menšou ako 3 mm a maximálne 10 % hmotnostných častíc menších ako 0,01 mm. Obsah vodou vylúhovateľných toxických prvkov má nižší ako 1 mg.1-1 a aktivitu rádia nižšiu ako 100 Bq.kg-1. Okrem toho obsahuje od stopového množstva až do 20 %...

Makroporezní polymerní sorbenty a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 260852

Dátum: 12.01.1989

Autori: Frydrychová Anna, Čoupek Jiří, Šmigol Vladimír, Vozka Stanislav

MPK: B01J 20/30, B01J 20/28, B01J 20/26...

Značky: výroby, makroporézní, sorbenty, jejich, polymerní, způsob

Text:

...1 1SEPARON BD ~ makroporézní kopolymer butylmethakrylátu s divinylbenzenem s měrným povrchem 120 mÝ/gK suspenzi 10 Separonu HEMA 300 30-40 m v 50 m 1 dest. acetonu byl přidán rcztok 1 g HEMA v 5 m ciest. acetonu a 1 ml 1 roztoku ABIBN v dest. acetonu. Vše bylo odpařeno do sucha na rotačním Vakuovém oclparováku při teplote pod 30 stupňů Celsia. Takto upravený sorbent, obsahující rovnoměrně nanesený monomer s iniciážorem byl potom za sucha...