B01J 13/00

Zariadenie na výrobu koloidného striebra

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6168

Dátum: 04.06.2012

Autor: Schober Ladislav

MPK: B22F 9/04, B01J 13/00, C01G 5/00...

Značky: koloidného, výrobu, striebra, zariadenie

Text:

...frekvenciu a meniacu sa amplitúdu.Amplitúda elektronickej zostavy sa výhodne mení nízkou frekvenciou.Na skrini je výhodne vytvorený otvor svetelnej signalizácie.Prehľad obrázkov na výkresochRiešenie je bližšie ozrejmené na priložených výkresoch, kde naobr. 1 je znázornené zariadenie na výrobu koloidného striebraobr. 2 je znázomená základná bloková schéma elektrickej zostavyobr. 3 je znázomená bloková schéma zapojenia elektronickej zostavy s...

Kvapalná suspenzia mikrokapsúl a postup na jej výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286908

Dátum: 24.06.2009

Autori: Igari Yutaka, Hori Yuzi, Okamoto Tsuneo

MPK: B01J 13/00

Značky: výrobu, suspenzia, postup, mikrokapsúl, kvapalná

Zhrnutie / Anotácia:

Vodná kvapalná suspenzia mikrokapsúl majúca (dlhodobú) stabilitu počas skladovania a umožňujúca ľahké redispergovanie a zriedenie vodou dokonca aj po takom skladovaní sa vyrába pridaním mikroorganizmom fermentovaného polysacharidu sukcinoglykánového typu ako zahusťovadla do suspenzie mikrokapsúl alebo pridaním takého mikroorganizmom fermentovaného polysacharidu ako zahusťovadla do suspenzie mikrokapsúl po rovnomernom zriedení vodou.

Koloidná silikátová disperzia, spôsob jej prípravy a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286679

Dátum: 20.02.2009

Autori: Le Bell Jean, Perander Michael

MPK: B01J 13/00, C01B 33/00, C04B 14/02...

Značky: spôsob, silikátová, disperzia, přípravy, použitie, koloidná

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa koloidná vodná silikátová disperzia obsahujúca kremík a hliník, kde molárny pomer kremíka a hliníka je 2 až 12. Ďalej sa opisuje spôsob prípravy uvedenej disperzie. Uvedený spôsob je charakterizovaný rozpustením materiálu tvoreného časticami minerálov, ako je sklená vata alebo vláknitý produkt obsahujúci kremík a hliník v molárnom pomere 2 až 12 vo vodnom roztoku, tvorbou jadier a stabilizáciou takto získaného roztoku a upravením...

Bezvodý viacfázový gélový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18781

Dátum: 04.08.2006

Autor: Franke Patrick

MPK: A61K 8/14, A61K 8/04, A61K 9/00...

Značky: gelový, bezvodý, viacfázový, systém

Text:

...membránami a môžu tu zlepšovať rozpustnosť mnohých aktívnych látok, čo často zvyšuje aj penetráciu.Pritom sú možné mnohe rozdielne účinky vehikula na zrohovatenú vrstvu, ktoré môžu pôsobiť na prenikanie aktívnej látky cez pokožku. Vo väčšine prípadov dochádza k urýchleniu penetrá cie, ktoré sa prevažne vysvetľuje nasledujúcimi mechanizmami Najčastejšie dochádza k interak cii medzi vehikulom a intracelulárnymí lípidmi v zrohovatenej...

Spôsob kontroly mikrobiálnej kontaminácie minerálnych suspenzií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13672

Dátum: 20.01.2006

Autori: Buri Matthias, Schwarzentruber Patrick, Hubschmid Silvia

MPK: B01F 17/00, A61L 2/18, B01J 13/00...

Značky: kontaminácie, spôsob, kontroly, mikrobiálnej, suspenzií, minerálnych

Text:

...a/alebo vodných disperzií, ktoré obsahujú minerálne látky,odbomíkovi k dispozícii dva typy riešenia, ktoré môže použiť buď jednotlivo, alebo v kombinácii použitie organických chemických produktov označovaných ako biocídy, alebo použitie procesov úpravy nezahŕňajúcich tieto biocídy. Prihlasovateľ teraz predstaví doterajší stav techniky vzhľadom na tieto dve cesty, pričom zdôrazní nevýhody, ktoré sú spoločné týmto0016 Vodné disperzie a suspenzie...

Mikrogélová disperzia modifikovaná kyselinou fosfónovou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20974

Dátum: 05.08.2004

Autor: Müller Horst

MPK: B01J 13/00, C08F 265/04, C08F 220/18...

Značky: modifikovaná, mikrogélová, disperzia, fosfónovou, kyselinou

Text:

...tmelovú vrstvu, čo by v takom prípade viedlo k značnému koróznemu poškodeniu karosérie automobilu. Na druhej strane musí mať základnýlak dobrú spracovateľnosť. To znamená, že podľa možností už jedným nastriekaním sa môžedosiahnuť taká veľká hrúbka vrstvy, že je zabezpečené dostatočné farebné krytie. Hoci na dostatočné farebné krytie pre farebný odtieň čiernej s vysokým krytím sa požaduje hrúbka vrstvy základného laku iba 17 m, pre...

Spôsoby výroby gélových listov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19726

Dátum: 23.06.2004

Autori: Gronemeyer William, Stepanian Christopher John, Gould George, Lee Kang

MPK: B01J 13/00, B29C 39/16, B29C 39/14...

Značky: spôsoby, výroby, listov, gelových

Text:

...materiály, ako sú Cryogel®, Pyrogel® alebo SpaceIoftTM, predávané komerčne firmou Aspen Aerogels, lncorporated. U.S. patent č. 5 306 555 (Ramamurthi et al.) uvádza aerogélový matricový kompozit zo sypkého aerogélu svláknami rozptýlenými vsypkom aerogéli a spôsob prípravy aerogélového matricového kompozitu. Dokument W 0 00/10789 A 1 opisuje spôsob kontinuálneho odlievania gradientnej alebo negradientnej elektroforéznej gélovej doštičky zahŕňa...

Systémy na zapuzdrovanie a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7651

Dátum: 20.01.2004

Autori: Alphandary Huguette, Bochot Amélie, Duchene Dominique, Fattal Elias

MPK: B01J 13/00

Značky: použitie, zapuzdrovanie, systémy

Text:

...v opise a v nárokoch, označuje poly- a/alebo oligo Sacharidy a/alebo škroby a/alebo ich deriváty.0013 Vo výhodnom uskutočnení vynálezu sú týmito cukrami oligosacharidy a hlavne0014 Cyklodextrín OL je zvlášť výhodný vzhľadom na svoju schopnosť tvoriť inklúzne0015 V ďalších uskutočneniach vynálezu sú týmito cukrami polysacharidy, ako je škrob.0016 Rôzne vyššie uvedené cukry a olejovité látky zodpovedajú prírodným alebo syntetickým0017...

Mikrogélová disperzia modifikovaná kyselinou fosfónovou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19355

Dátum: 13.10.2003

Autor: Müller Horst

MPK: B01J 13/00, C08F 265/04, C08F 220/18...

Značky: fosfónovou, mikrogélová, disperzia, modifikovaná, kyselinou

Text:

...vrstva transparentného laku, avšak taká nízka, aby nestrhávala pri náraze kamienkov tmelovú vrstvu, čo by v takom prípade viedlo kznačnému koróznemu poškodeniu karosérie automobilu.0011 Na druhej strane musí mať základný lak dobrú spracovateľnosť. To znamená, že podľamožností už jedným nastriekaním sa môže dosiahnuť taká veľká hrúbka vrstvy, že jezabezpečené dostatočné farebné krytie. Ak sa aj pre farebný odtieň čiemej s vysokým krytím na...

Spôsob prípravy aerogélov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2060

Dátum: 24.06.2003

Autori: Costa Lorenzo, Costa Fulvio

MPK: B01J 13/00, C01B 33/00

Značky: aerogélov, přípravy, spôsob

Text:

...doterajšieho stavu techniky a, v súlade s výhodným uskutočnením, pomocou stupňa hyperkritickej extrakcie uskutočňovaného pri miemych hodnotách tlaku a teploty, ktorý naviac nevyžaduje dlhé časy pri predchádzajúcej výmene kvapalín vo vlhkom géle.Vskutočnosti je predmetom predloženého vynálezu spôsob prípravy aerogélov zahŕňajúci výmenu kvapalnej fázy akvagélu xenónom, extrakciu xenónu a jeho prípadnéopätovné získanie zvlášť je možné dosiahnuť...