B01J 12/00

Katalytické zariadenie na uskutočnenie reakcie v plynnom médiu pri vysokej teplote, reaktor, reakčný proces a spôsob výroby katalytického zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 285674

Dátum: 10.05.2007

Autor: Steffen Joseph

MPK: B01J 15/00, B01J 12/00, B01J 35/00...

Značky: katalytického, výroby, zariadenia, spôsob, proces, reakcie, katalytické, reakčný, vysokej, zariadenie, médiu, teplotě, plynnom, reaktor, uskutočnenie

Zhrnutie / Anotácia:

Katalytické zariadenie na uskutočňovanie reakcie v plynnom médiu pri vysokej teplote, ako je napríklad syntéza HCN alebo oxidácia čpavku, obsahuje najmenej jeden štruktúrovaný materiál (1), ktorý pôsobí na túto reakciu ako katalyzátor, podperu (2), pozostávajúcu z najmenej jednej keramickej časti (3), ktorej štruktúra umožňuje prechod plynov. Táto časť (3) podpery (2) má vlnovitú čelnú plochu (6) takú, aby sa zväčšenie povrchovej plochy (beta),...

Katalytický reaktor s indukčným ohrevom

Načítavanie...

Číslo patentu: 284015

Dátum: 08.07.2004

Autori: Koch Theodore, Blackwell Benny, Kirby Gregory, Sengupta Sourav, Ashmead James, Mehdizadeh Mehrdad

MPK: B01J 12/00, B01J 19/00, B01J 19/08...

Značky: reaktor, ohrevom, katalytický, indukčným

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na kontinuálne riadenie katalyzovanej reakcie v plynnej fáze pri zvýšenej teplote zahŕňa nádobu (11) reaktora (10), obsahujúcu aspoň jeden vstup (12) reakčnej zložky na privádzanie plynnej reakčnej zložky do nádoby (11) reaktora (10) a aspoň jeden výstup (13) produktu na odvádzanie produktu z nádoby (11) reaktora (10), aspoň jeden katalyzátor (17) v tuhej fáze, umiestnený v nádobe (11) reaktora (10) v styku s plynnou reakčnou...

Spôsob iniciácie katalyzovanej reakcie v plynnej fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 283767

Dátum: 11.12.2003

Autori: Bueker David Julian, Mehdizadech Mehrdad, Koch Theodore

MPK: B01J 12/00, B01J 19/00, B01J 19/08...

Značky: katalyzovanej, reakcie, iniciácie, fáze, plynnej, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Zlepšený spôsob iniciácie katalyzovanej chemickej reakcie v plynnej fáze zahŕňajúci poskytnutie reaktorovej nádoby (10), v ktorej sa plynný reaktant kontinuálne prechádzajúci reaktorom kontaktuje s tuhým kovovým katalyzátorom (18), s indukčnou cievkou (14) vnútri reaktora (10) na vstupnej strane katalyzátora a s pórovitou teplotnou bariérou a bariérou na ochranu pred iskrami a žiarením (17) medzi indukčnou cievkou (14) a tuhým katalyzátorom...

Zařízení pro reakci plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263755

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vyskočil Josef, Otásek Vojtěch, Běhounek Ladislav, Nožička Zdeněk

MPK: B01J 12/00

Značky: plynů, zařízení, reakcí

Text:

...připojeném výkrese, kde je schéma zařízení.zařízení sestava z pláště l s výhodou válcového tvaru, opatřeného tepelnou izo 1 aoí~ ll a uzavřeného zespoda dnem 3 a zeshora víkem l. Do víka l je zabudována trubka 4topení, která svým jedním koncem vyčnívá nad víko 3 a svým druhým koncem vyůstuje u dnagg vratné trubky §, soustředně a s vůlí umístěné okolo trubky l topení. Vratná trubkaQ je svým dnem 3 připevněná k roštu 1, umístěnému nad dnem g....

Reaktor pro katalyzované reakce s průtokem plynných reakčních složek v radiálních směrech postupně jednotlivými komorami naplněnými katalyzátorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 258104

Dátum: 15.07.1988

Autori: Zanma Jun, Watanabe Hiroshi, Ohsaki Kozo

MPK: B01J 12/00

Značky: katalyzované, postupné, komorami, reakce, plynných, jednotlivými, v, složek, katalyzátorem, směrech, reakčních, reaktor, radiálních, naplněnými, průtokem

Text:

...směsi plynného v-odííku s ,plynným dusíkem V poměru3 molů k 1 molu, jałkožto výchozího plynu je možno rychlost reakce k syntéze amoniaku V každém -místě lože .katvalyzátoru Vyjádřít vztahemV znamena rychlost syntézy amoniaku vyjádřenou v kg . mo.lech . h . .m 4 katalyzátoru, Ce znamená molární zlotmek rovnoväžné koncentrace amonialku, za reakční teploty a tlaku, v daném místě v loži ikataflyzátoru, C, znamená molärní zlomelk koncentrace...

Spôsob katalytického spaľovania plynných zmesí a/alebo odpadných priemyslových plynov obsahujúcich vodík

Načítavanie...

Číslo patentu: 240539

Dátum: 15.08.1987

Autori: Blaschke Klaus-dieter, Heinz Lothar

MPK: B01J 12/00, C10L 3/00

Značky: spôsob, katalytického, spaľovania, plynov, zmesí, odpadných, obsahujúcich, vodík, priemyslových, plynných

Text:

...a 5 0/0 obj. kyslíka na jednej strane a plynnej zmesi obsahujúcej 4 0/0 obj. vodíka a 5 obj. kyslíka na strane druhej. Pri teplote 250 °C je pomer počiatočných reakčných rýchlosti na kovovej a oxidovej forme toho istého medeného katalyzátora na nosiči 8,8. Postupom podľa tohoto vynálezu sa umožní dosahovanie vyšších merných zaťažení katalyzátora, čím sa jednak znižuje jeho spotreba, jednak sa znižujú prevádzkové náklady na prepravu plynov....

Způsob uložení katalyzátoru v reaktoru pro spalování kyslíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243161

Dátum: 15.07.1987

Autori: Krajea Milan, Vávra Miroslav, Filippov Petr

MPK: B01J 12/00

Značky: reaktoru, katalyzátoru, způsob, kyslíku, spalování, uložení

Text:

...dochází k výraznému teplotnímu maxímu, které omezuje výkon reaktoru vzhledem k omezení tepelné odolnosti katalyzátorů i vlastního rsaktoru.Podstata způsobu uložení katalyzátoru pro spalování většího obsahu kyslíku v inertních p 1 ynech,např. kyslíku ve směsi argon, dusík kyslík, podle uvedeného vynálezu spočívá v tom,že vlastní katalyzátor (například paládiový, niklový, plstinový) se rovnoměrně smíchá s nosičem v poměru katalyzátoru k...

Trubková pec pro provádění reakcí v plynné fází

Načítavanie...

Číslo patentu: 244117

Dátum: 15.07.1987

Autor: Zlatinský Emil

MPK: B01J 12/00

Značky: provádění, plynné, trubková, fázi, reakcí

Text:

...nebo krychle, opatřené vyzdívkou z tepelné stáleho, ohnivzdorného materiálu e pláětěm, například z plechu, dále je tvořena zahřívanou komorou 3, rekuperátorovou komorou 1 s příslušnými rekuperátory 1, odtahovým kanálem 2 pro plynne spaliny, vedením 1 plynných spalín e o sobě známymi regulačními orgány g pro spaliny, keramickými reakčními trubkami § a hořáky 2. Takovéto dvojité Jednotky se mohou v libovolném počtu uspořádat v řadě za...