B01F 7/18

Nakvášacia nádrž s mechanickým chladiacim a/alebo odplyňovacím zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6684

Dátum: 04.03.2014

Autor: Hrdlička Anton

MPK: C12G 1/026, B01F 7/18, B65D 88/06...

Značky: odplyňovacím, nádrž, nakvášacia, mechanickým, chladiacim, zariadením

Text:

...riešenie bude ďalej vysvetlené na výkresoch, kde na obr. l je bočný pohľad v reze na nakvášaciu nádrž s mechanickým chladiacim a zároveň aj s odplyňovacím zariadením. Na obr. 2 je axonometrický pohľad na odplyňovacie zariadenie. Na obr. 3 je znázomený koniec hriadeľa v reze podľajednej realizácie. Na obr. 4 je mázomený koniec hriadeľa v reze podľa druhej realizácie.Rozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia technického riešenia sú...

Zdokonalený spôsob spracovania potravinárskych výrobkov, konkrétne zmrzliny a zariadenie na vykonávanie uvedeného spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18840

Dátum: 29.09.2010

Autor: Bravo Genesio

MPK: H02P 5/74, B01F 15/00, B01F 7/18...

Značky: spôsob, zariadenie, zdokonalený, spôsobu, spracovania, výrobkov, vykonávanie, zmrzliny, uvedeného, konkrétne, potravinářských

Text:

...mikroprocesorasmerom kinvertoru, prechádzajúca cez DAC bez akejkoľvek možnostiovplyvnenia spätného chodu. Ztohto dôvodu nemôže invertor žiadnym spôsobom komunikovať selektronickou kartou aelektronická karta nie je schopná získať odozvu invertora na signál, ktorý bol predtým vyslaný do neho(t.j. tento systém nie je schopný overiť účinné apresné spustenie tohto programu, čo bráni tomu, aby sa určité voľby spracovania vykonali0009 Patentom GB...

Zariadenie na premiešavanie pigmentov, najmä v omietkových zmesiach

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3729

Dátum: 02.03.2004

Autor: Patócs Ladislav

MPK: B01F 7/18, B28C 5/08

Značky: zariadenie, pigmentov, premiešavanie, najmä, zmesiach, omietkových

Text:

...bočnom pohľade znázorňuje usporiadanie lopatiek akčného premiešavacieho člena. Na obr. 3 je v čelnom pohľade znázornená usporiadanie dvoch lopatiek akčného premiešavacieho člena. Na obr. 4 je zná SK 3729 Uzornená jedna možná konštrukcia samotnej lopatky akčného premiešavacieho člena.Príklady uskutočnenia technického riešeniaRozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia technického riešenia sú predstavované pre ilustráciu a nie ako obmedzenia...

Zariadenie na prevzdušňovanie a/alebo miešanie kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2841

Dátum: 10.05.2001

Autor: Piják Michal

MPK: B01F 7/18, B01F 3/08

Značky: prevzdušňovanie, miešanie, zariadenie, kvapalín

Text:

...potrubia a klapky, podľa obr. č.1.Podstata zariadenia pre prevzdušňovanie a/alebo miešanie kvapaliny spočíva v tom, že elektromotor, ktorý je spojený s hnacím hriadeľom, na konci ktorého je pevne uchytené obežné koleso s axiálnymí lopatkami toto otáča, pričom dopravuje kvapalinu cez sacie hrdlo, rozvádzacie Iopatky a dopravný kanál do zmiešavacieho kolesa, v ktorom dopravovaná kvapalina svojim dynamickým účinkom vzniknutým prechodom cez...

Zařízení pro míchání kapalin a vícefázových kapalných soustav se zvýšeným smykovým napětím v míchané kapalině

Načítavanie...

Číslo patentu: 256102

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hruban Konstantin, Kvasnička Jan

MPK: B01F 7/18

Značky: zařízení, vícefázových, kapalných, zvýšeným, kapalině, smykovým, míchané, míchaní, kapalin, napětím, soustav

Text:

...k hřídelí mĺchadla, se mĺchadlo výrobně zjednoduší a zlevnĺ. Zkušenosti z praxe dále prokázaly, že ve srovnání s uspořádánim míchacího zařízení podle čs. A 0 249 746 je V některých případech výhodnějšĺ umístit kotoučovou stěnu, ohraničujicí prostor vymezený pevnými lopatkami statoru, do horní části tohoto prostoru. Volbou spodní nebo horní polohy kotoučové stěny se totiž alternativně posílí axiálni tok mĺchanč kapaliny u stěny nádoby...

Speciální dělené kotvové míchadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 255154

Dátum: 15.02.1988

Autori: Bartošek Jan, Lédl Jiří

MPK: B01F 7/18

Značky: dělené, kotvové, míchadlo, speciální

Text:

...s hřídelí šroubovým spojem a dolní díl je odnímatelně spojen s horním dílem dalším šroubovým spojem.vzdálenost spodního okraje horního dílu od spodního okraje spodního dílu je 0,8 až 1,2 násobek výšky ramena dílumíchadla a poměr průměru míchadla k výšce ramena horníhc nebo dolního dílu míchadla je 2.0 až 2,2 a zakřivení ramen odpovídá zakřivení vnitřní plochy dna nádoby a vzdálenost okraje spodního dílu od vnitřní stěny nádoby je 1,0 až...

Zařízení pro tvorbu vloček, vznikajících při chemické úpravě vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 248410

Dátum: 12.02.1987

Autor: Erben Vladimír

MPK: B01F 7/18, C02F 1/52

Značky: vznikajících, tvorbu, zařízení, úpravě, vloček, chemické

Text:

...skutečnosti napomáha též děrování pádel. Poměr plochyv jednom pádlu k ploäe pádla činí nejméně 20 a díry v pádlu mají z obou stran pádla úkos provedený pod úhlen 45 °.Příklad provedení vynálezu Je znázorněn na výkresoch, kde obr. 1 představuje sestavení zařízení pro tvorbu vloček vznikaľjících při chemické úpravě vody s mícháním vodního obsahu děrovanými pádly kmitavým pohybom pro malé průtoky upravovená vody,obr. 2 totéž zařízení pro...

Axiální míchadlo pro homogenizační míchání vícefázové kapalné směsi v chemických a biolochemických reaktorech

Načítavanie...

Číslo patentu: 237504

Dátum: 15.12.1986

Autori: Pešl Luboš, Sláma Vladimír, Kvasnička Jan

MPK: B01F 7/18

Značky: míchadlo, chemických, biolochemických, axiální, vícefázové, homogenizační, reaktorech, míchaní, kapalné, směsi

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká axiálního míchadla pro homogenizační míchání kapaliny s plynem a případně i tuhou fází, které je vhodné zejména pro použití v chemických a biochemických reaktorech - fermentorech. Zařízení podle vynálezu sestává z náboje a nejméně dvou lopatek, které jsou provedeny z obdélníkového nebo kosodélníkového profilu, a to ve tvaru šroubové plochy. Stoupání šroubové plochy je určeno poměrem požadované axiální rychlosti proudění k...

Zařízení pro vytváření předrotace ve dvoufázových systémech

Načítavanie...

Číslo patentu: 236069

Dátum: 01.12.1986

Autori: Kvasnička Jan, Pešl Luboš, Vítek Oto, Sláma Vladimír

MPK: B01F 7/18

Značky: zařízení, vytváření, dvoufázových, systémech, předrotace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro vytváření předrotace ve dvoufázových systémech, sestávajícího z míchadla radiálního typu s alespoň dvěma lopatkami. Náběžná hrana lopatky, nebo její převážná část je zkosena tak, že její prodloužení protíná osu rotace míchadla pod úhlem menším než 60°. Tento tvar lopatek umožňuje dosáhnout autoregulace intenzity odpěňování.

Axiální lopatkové míchadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 229285

Dátum: 15.08.1986

Autor: Klohna Josef

MPK: B01F 7/18

Značky: lopatkové, axiální, míchadlo

Zhrnutie / Anotácia:

Axiální lopatkové míchadlo je určeno pro mícháni kapaliny a plynu na mezifázovém rozhraní za účelem přestupu hmoty a homogenizace. Každá lopatka míchadla je vytvořena ze dvou skloněných ploch, svírajících vzájemně tupý úhel, přičemž plocha lopatky na obvodě svírá s rovinou otáčení míchadla menší ostrý úhel než plocha u náboje míchadla. Míchadlo je vhodné pro vertikální povrchové aerátory na provzdušňování vod.