B01F 7/16

Zariadenie na chladenie nápojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286909

Dátum: 24.06.2009

Autor: Behle Martin

MPK: B01F 15/00, B67D 1/00, B01F 7/16...

Značky: nápojov, zariadenie, chladenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na chladenie nápojov má nádržku (20), zahrnujúcu vodný kúpeľ (12), pričom vo vodnom kúpeli (12) sú usporiadané aspoň jedna plocha (16) výparníka chladiaceho okruhu, nápojové rúrky a miešacie zariadenie na ovplyvňovanie prúdenia (S) vody. Plocha (16) výparníka môže byť tvorená povrchom ľadového plástu (30). Zariadenie na chladenie nápojov má ďalej zariadenie (40) na usmerňovanie prúdenia, pomocou ktorého sa prúdenie (S) vody odchyľuje...

Skvapalňovania škrobovej biomasy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10749

Dátum: 21.03.2008

Autori: Thorup Jens Havon, Fenton Marcus Brian Mayhall, Heathcote John Gervase Mark

MPK: B01F 3/12, B01F 13/10, B01F 5/04...

Značky: biomasy, škrobovej, skvapalňovania

Text:

...tckutiny vysokou rýchlosťou do kalu ccz dýzu spojenú- pričom pracovná tekutina je voda a transportné tekutina je para.Vstrekovanie transportnej tckutiny do kalu môževyvinúť na kal strihovú silu- atomízovat kvapalnú fázu v kale, aby sa vytvoril režim prietoku dispergovaných- vytvorit oblast nízkeho tlaku po prúde od dýzy a- Vygenerovať kondenzačnú šokovú vlnu vkanále po prúde od dýzy3 Prvý hydratačný krok môže obsahovat ohrev kalu V...

Spôsob a zariadenie na úpravu materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12539

Dátum: 08.02.2008

Autori: Feichtinger Klaus, Pauli Peter, Weigerstorfer Georg

MPK: B01F 15/02, B01F 13/10, B01F 7/16...

Značky: zariadenie, materiálů, úpravu, spôsob

Text:

...vyšlo najavo, že pri ich prevádzke občas dochádza k uzatváraniu prchavých látok uvoľňovaných spracovávaným materiálom v priestore pod horným nosnýmkotúčom. Nie vždy však tieto prchavé látky môžu unikať smerom nahor cez prstencovú štrbinu-3 existujúcu medzi okrajom nosného kotúča a vnútomou stenou prijímacej nádoby, obzvlášť potom preto, že práve touto štrbinou prestupuje spracovávaný materiál smerom zhora dole. To je nepríjemné najmä...

Spôsob a zariadenie na úpravu materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12538

Dátum: 08.02.2008

Autori: Weigerstorfer Georg, Feichtinger Klaus, Pauli Peter

MPK: B01F 7/16, B01F 15/02, B01F 13/10...

Značky: materiálů, zariadenie, úpravu, spôsob

Text:

...že práve touto štrbínou prestupuje spracovávaný materiál smerom zhora dole. To je nepríjemné najmä vtedy, ak sú takto uvoľňované prchavé látky odvádzané spoločne s materiálom z prijímacej nádoby a dostávajú sa do výtlačnéhozávitovkového lisu, ktorý je s touto prijímacou nádobou priamo či nepriamo spojený, nakoľko V takompripade existuje nebezpečenstvo, že vo vytlačovanom materiáli sa budú nachádzať plynové vtrúseniny rôznorodého druhu,...

Spôsob a zariadenie na spracovanie materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12537

Dátum: 08.02.2008

Autori: Weigerstorfer Georg, Feichtinger Klaus, Pauli Peter

MPK: B01F 15/02, B01F 13/10, B01F 7/16...

Značky: spracovanie, spôsob, zariadenie, materiálů

Text:

...prípravy, príp. spracovania.0010 Za nežiaduce látky sa vo všeobecnosti považujú všetky látky, ktoré unikajú z upravovaného materiálu, príp. sa od privedeného materiálu odpájajú, eventuálne sú dokonca privedené spolu s materiálom a môžu viesť kneskoršiemu zhoršeniu kvality samotného spracovania. Tieto látky môžu priľnúť k vonkajšej strane povrchu spracovávaného materiálu,ako je tomu najmä V prípade vody na pranie, povrchových náterov,...

Zariadenie na spracovanie kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 285980

Dátum: 28.11.2007

Autori: Fagerli John Olav, Dale Eddy Steinar, Heggseth Bjarne, Strand Per Gunnar, Venas Karl

MPK: C21C 7/072, B01F 3/04, B01F 7/16...

Značky: zariadenie, spracovanie, kvapaliny

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané zariadenie v spojení s rotorom (9) na spracovanie kvapaliny, ako je roztavený kov, v reaktore (20) alebo podobne. Plyn a/alebo časticový materiál sa dodáva do kvapaliny, výhodne cez hriadeľ (8) rotora a cez otvory (18) z dutiny (16) v rotore. Hriadeľ (8) rotora prechádza nahor cez základňu reaktora (20) a je usporiadaný tak, že sa môže otáčať vnútri statorovej rúry (3), ktorá vyčnieva nahor zo základne reaktora. Hriadeľ rotora a...

Spôsob a zariadenie na pridávanie prísad

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13489

Dátum: 22.11.2007

Autori: Hackl Manfred, Wendelin Gerhard, Feichtinger Klaus

MPK: B01F 15/02, B01F 7/16, B01F 3/14...

Značky: přísad, pridávanie, spôsob, zariadenie

Text:

...množstvo použitej prísady sa privádza priamo medzi častice materiálu a táto prísada tak nemá možnosť akokoľvek sa usadzovať. Toto sa dá zaručiť najmä vďaka skutočnosti, že prísady neprichádzajú do styku so žíadnymi studenšími súčasťami spracovacej nádoby prípadne reaktora. Nedochádza teda k žiadnemu znečisťovaniu nežiaducich miest v reaktore alebo kusadzovaní hmoty, ktorá vzniká kondenzáciou alebo tuhnutím prísad, na týchto miestach,...

Miešacie lopatkové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285574

Dátum: 12.03.2007

Autori: Ikeda Jun, Ito Hisao, Teratani Yoshitaka, Kadota Naohiro

MPK: B01F 7/16

Značky: zariadenie, lopatkové, miešacie

Zhrnutie / Anotácia:

Miešacie lopatkové zariadenie (5) na miešanie plynu a kvapaliny v nádržiach na zmiešavanie tekutín, ktoré obsahuje dierkovaný valcový plášť (2), vnútri ktorého je lopatkové miešadlo (1) výtlačného typu, ktoré zahŕňa otočný hriadeľ (4), disk (8) a lopatky (3) na zmiešavanie plynu a kvapaliny, ktoré sú otáčateľné s hriadeľom, pričom valcovitý plášť je tiež otáčateľný s hriadeľom (4) takže pri použití, keď je hriadeľ (4) v nádrži na zmiešavanie...

Zvislá motorová miešačka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4562

Dátum: 07.09.2006

Autor: Vároš Jozef

MPK: B01F 7/16

Značky: motorová, miešačka, zvislá

Text:

...2, podľa potreby sa použijú kolieska S. Na konštrukcií 1 je upevnená konštrukcia zdvihacieho zariadenia 15, ktorý pozostáva z kľuky, hriadeľa, kladky,lanka 4. Kladka na hriadeli je uložená tak, aby sa s hriadeľom otáčala a zároveň na hriadeli posúvala do strán, profil hriadeľa a otvoru kladky je iný ako okrúhly. Na zaistenie a nastavenie zdvihacieho zariadenia 15 slúži aretovaci mechanizmus 16. Ku stolu 10 konštrukcie 1 je pripevnená...

Zariadenie a spôsob spracovania termoplastického plastového materiálu, ktorý sa má recyklovať

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3647

Dátum: 27.06.2005

Autori: Hackl Manfred, Schulz Helmuth, Bacher Helmut

MPK: B29B 13/10, B01F 13/00, B01F 7/16...

Značky: spôsob, spracovania, ktorý, materiálů, recyklovať, zariadenie, termoplastického, plášťového

Text:

...tuodľzr tohto vynálezu tak. že kanál spája vynášacie otvory nádob predchádzajúceho stupňa alebo viýstupnć otvory vynášacích orgánov týchto rxádob s plniacinr otvorom nádoby posledného stupňa, a že zariadenie vykazuje riadiace zariadenie. ktoré riadi uzatváracie orgány v zmysle striedavého Lrzatvárania nádob predchádzajúceho stupňa voči nádobe posledného stupňa.Spôsob spracovania termoplastického plastového materialu. ktorý sa má...

Spôsob výroby polyamidu pigmentovaného oxidom titaničitým

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6766

Dátum: 18.10.2003

Autori: Heckmann Manfred, Plachetta Christoph, Weiss Robert, Hünger Hans-harald

MPK: B01F 7/00, C08K 3/00, B01F 7/16...

Značky: oxidom, polyamidů, pigmentovaného, výroby, spôsob, titaničitým

Text:

...kyselín alebo soli aminokarboxylových kyselín, vzájomne reagujú koncové amínoskupiny akarboxylové skupiny východiskových monomérov za tvorby amidovej skupiny avody. Pri polymerizácii z amidov karboxylových kyselín vzájomne reagujú koncové amínoskupiny aamidové skupiny východiskových monomérov alebo východiskových oligomérov za tvorby amidovej skupiny a amoniaku. Amoniak je možné zpolymérnej hmoty následne odstrániť. Tieto polymerizačné...

Zariadenie na prípravu sulfo-močovinového reaktanta

Načítavanie...

Číslo patentu: 283600

Dátum: 16.09.2003

Autori: Peudpiece Jean-bernard, Le Mat Armand, Limousin Laurent

MPK: B01F 7/16, B01J 19/18, B01F 1/00...

Značky: sulfo-močovinového, zariadenie, přípravu, reaktanta

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na prípravu sulfo-močovinového reaktanta na rozklad prírodného fosfátu pri výrobe fosfodusíkatých hnojív, zmiešaním a rozpúšťaním v kvapaline (L), ktorá je sírovým roztokom, tuhých granúl močoviny (G), ktorých hustota je nižšia ako hustota kvapaliny, zahŕňajúce nádobu (2) valcovitého tvaru s vertikálnou osou a s dnom, ktorá obsahuje miešacie prostriedky (A) a je vybavená najmenej jedným vstupom (4) kvapaliny (L), vstupom (5) na tuhé...

Hliníkové míchadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 260490

Dátum: 15.12.1998

Autori: Charvát Ivo, Vorlík Petr, Sýkora Jiří

MPK: B01F 7/16

Značky: hliníkové, míchadlo

Text:

...obrázku. Ocelový hřídel míchadla sestava z části 1 zhotovené z nerezové oceli a z části 2 zhotovené z uhlíkově oceli. Dbě části hřídele jsou spolu sv-ařeny .a hřídel je příslušně opracován. Horní4 část hřídele je uk-ončena osazením s drážkou pro pero k nasouvání .hnacího kola. V části 2 hřídele z uhlíkové oceli jsou zhoto.veny dv-ě podélné drážky 5. Na hřídel je nasazena hliníková trubka 3..Pevrněho spojení trubky 3 s hřídelem je...

Míchací zařízení, zejména pro míchání vícefázových kapalných soustav

Načítavanie...

Číslo patentu: 263756

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hruban Konstantin, Rybníček Zdeněk, Kvasnička Jan

MPK: B01F 7/16

Značky: míchací, vícefázových, zařízení, kapalných, zejména, soustav, míchaní

Text:

...hřídele 3 prochází ucpâvkou lg a ložiskem lg, spojenými s víkem nádoby l a dále pokračuje ve směru nahoru k dalšímu neznázorněnému ložisku a pohonné jednotce. Spodní michadlo 5je obklopeno horní válcovou částí g, tvořící horní ústí církulační vestavby 1, která pokračuje souose s osou ll hřídele g dolů ke dnu nádoby l kuželovým přechodem lg a navazující spodní válcovou částí 2, která mi větší průměr než horní válcová část g. Pod horním...

Zařízení pro přípravu směsi z jemných podílů materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263477

Dátum: 11.04.1989

Autori: Paronjan Vladimir, Titov Michail, Moskva, Berman Jurij, Tatevosjan Ruben, Tjan Petr

MPK: B01F 7/16

Značky: jemných, podílu, směsi, zařízení, přípravu, materiálů

Text:

...(őonbman) ckannnaaewcn Bo Buywpenueň-nonocTH oöeuaůxn ll,Tax KaK eaaop 30 npeBapHTenbHo npu noMomn nuurosoň napu 29 ycranasnnnaerca raxum, qToőu »uepes Hero Vnpoxonno He öonee 15-20 Maccm, -nonaBaeMoň no 3 aTopàMü 7. Korna nmcowa cnoa Mawepnana B oöeuaňxe 11 ocrnruer ypoann nepaoro ownepcmun 14 Ha Goxoaoň nonepxuocru I 5 Bayrpenneů oöeuaňxn 13, W 8 CTb éra Haqnuaew npocumarbcn.B sro npoeM u no anyrpenaeü noBepxHocTH.Hacaxu 16 qonąnaew cnauana...

Směšovač sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260981

Dátum: 12.01.1989

Autori: Vasiljev Nikolaj, Tatevosjan Ruben, Šmidt Aron, Titov Michail, Paroňan Vladimir, Čubinidze Boris

MPK: B01F 7/16

Značky: materiálů, směšovač, sypkých

Text:

...B nne mnexonmx nnraweneü c ueurpansuumn mnexawn 309 x npnnonou or 3 neKTp 0 nBnraTenn 31, a raxme a une npyroro mőoro rana nurareneň Hanőonee noxonmnx nnn xamoro KOHKDGTHOPO nnrpenuenra, osnpyeuoro B CMECL. bHpu oueub sucoxux-rpeôoaannnx K xaqecrsy cuecu Bosmoxua YCTaHOBK 8 npamammnxcs poropoa 16 n na nan ôonbmee Konuqecrno àpycoa, npu svou nőàuomuo H qepenonanue xonnqécrna orcexoa xenoôon no npycau.Boanomna wanna (mur. 7) ycrauoaxa Mexy...

Zařízení pro míchání kapalin a vícefázových kapalných soustav se sníženým smykovým napětím v míchané kapalině

Načítavanie...

Číslo patentu: 255161

Dátum: 15.02.1988

Autori: Šrámek Milan, Kvasnička Jan, Hruban Konstantin

MPK: B01F 7/16

Značky: kapalin, napětím, zařízení, sníženým, soustav, kapalině, smykovým, kapalných, vícefázových, míchané, míchaní

Text:

...a směrovými změnami toku v zájmu maximálního snížení turbulentních fluktuací rychlostí kapaliny a tím i smykových rychlostí a smykových napětí v míchané kapalině.Přeatavením úhlu sklonu lopatek nebo vhodnou volbou jejich počtu je přitom možno nastavit optimální provozní podmínky míchadla, kdy průtok kapaliny oblastí vnitřních šikmých lopatek bude shodný s průtokem kapaliny oblastí šikmých lopatek na dutém válci. Volbou počtu lopatek míchadla...

Zařízení pro koagulaci syntetických latexů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254377

Dátum: 15.01.1988

Autori: Průša Zdeněk, Vacek Bohuslav, Petrů Vladimír, Šafránek Jiří, Čihák Pavel, Sufčák Miloslav

MPK: B01F 7/16

Značky: koagulaci, syntetických, zařízení, latexu

Text:

...po obvodu hřídele. Např. 3 nože jsou pootočeny vždy o lZ 0 °.Lopatky míchadla mohou být podélně prohnuty a přecházet do tvaru nože.Provedení zařízení je schematicky znázorněno na přiložených výkresoch, kdena obr. 1 je schematický svislý řez základního provedení zařízenína obr. 2 je schematický příoný řez základního provedení zařízenína obr. 3 je schematický příčný řez zařízení se sklonem nožúna obr. 4 je schematický svislý řez...

Míchadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 244201

Dátum: 15.12.1987

Autor: Havlíeková Libuše

MPK: B01F 7/16

Značky: míchadlo

Text:

...e teprve tem již rozvinout. Dále, ohebné závesy dolních peter Ipdsobudí při vyuíu bydreulíckdnodporu ssmovolná nadzvednutí dolních peter do nćny nensího ląydreulíckâho odporu, čímž je( hnací ústrojí míchedls chráněno před přetíšenín. Vhodnou konstrukcí s vhodnou Milí ne dolním petře je možno modífíkovat práci míchedle tak, aby se ueueníne budto Ihutňovela,nebo rozrueovela a uvádäls do vznosu.osová poloha nižších peter by měla být udriovene...

Míchací ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 240057

Dátum: 01.07.1987

Autori: Mokrý Jozef, Stoešinka Jozef, Maleovský Eugen

MPK: B01F 7/16

Značky: míchací, ústrojí

Text:

...přírubě 1. Průchodem lg ve středu příruby 1 prochází svisle orientovaný hřídel § na jehož dolním konci je upraveno míchadlo 2. V blízkos ti průchodu lg nad přírubou 1 je hřídel § opatřen nákružkem l§,jehož průměr přesahuje průměr průchodu lg. K horní straně podložky Q je připevněno vnitřní pouzdro JQJ které spolu s vnějším pouzdrem lg tvoří uložení ložiska lg, jehož vnitřní koužek ll dosedá na vnější stranu vnitřního pouzdra lg,a jehož vnější...

Vírnik k príprave emulzie avivážnych prostriedkov a iných rôznych kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 238815

Dátum: 15.05.1987

Autori: Všetečková Marta, Braciník Bohdan, Vrlák Ladislav

MPK: B01F 7/16

Značky: emulzie, avivážnych, kvapalín, vírnik, přípravě, prostriedkov, rôznych, iných

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zabezpečiť homogénne rozmiešanie všetkých navážaných zložiek pri výrobe liekov, lakov a iných chemických zlúčenín, o rôznej viskozite s dosiahnutím konečného výsledku, t.j. rozmiešania homogénnej emulzie. Tohoto účelu sa docieli zariadením, ktorého podstatou je usporiadanie troch turbín s rôznym sklonom lopatiek, vzájomne pootočených o 120° v trojbokej nádobe. Uvedené zariadenie sa využije v odbore textilnom, chemickom, pri...

Zařízení pro homogenizační míchání

Načítavanie...

Číslo patentu: 242972

Dátum: 15.04.1987

Autori: Stoíšovský Miroslav, Gajdušková Ludmila, Loš?ák Milan

MPK: B01F 7/16

Značky: homogenizační, zařízení, míchaní

Text:

...výrazného zmenšení hmotnosti rotující kapaliny s plynem a lopatkovou mříží se dosáhne příznivé změny hybnosti kapaliny 2 ten qenciálního směru do směru axiálního.Tím se sníží namáhání usměrňovacího válce a zvýší se účinnost transportu kapaliny s p 1 y~ nem, zkrátí se doba homogenizace a sníží se měrné energetické náklady produkční výroby chemického nebo biochemického reaktoru.Příkladné provedení zařízení podlevvynálezu je znázorněno na...

Rotační axiální míchadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 249840

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kvasnička Jan, Hruban Konstantin, Soukup Josef, Kvapil Jan

MPK: B01F 7/16

Značky: rotační, míchadlo, axiální

Text:

...zařízeních volit rovný tvar tangenciálních lopatek. Prohnutý nebo lomený tvar může být výhodný v případě požadavků na šetrnějěí proudění suspenze v některých technologických výrobách, případně z hlediska pevnostníhooTangenciální lopatky jsou v nejjednodušším případě k radiál» ním.1 opatkám připojeny nerozebíratelně, tj. kupříkladu svárem,anebo jsou zhotovený z jednoho kusu s radiální lopatkouo Výhodněj 451 je však uspořádání, při němž...

Zařízení pro dispergační míchání suspenzí nebo kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 249746

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kvasnička Jan, Hruban Konstantin

MPK: B01F 7/16

Značky: míchaní, kapalin, dispergační, suspenzí, zařízení

Text:

...v míchané vsádce, aníž by při tom docházelo k nežádoucímu narušení hlavního cirkulačního toku v nádobě působením proudění a vektorem rychlosti opačného smyslu. Uvedené účinky se příznivě projeví ve zvýšení rychlosti průběhu příslušného procesu chemické technolo ígie a ve snížení nároků na spotřebu energie na míchání při jedno duchém konstrukčním a výrobním provedení míchacího zařízení.Na přiložených výkresech je znázorněn příklad...

Míchadlo pro vymíchávání nepřístupných míst v míchací nádobě

Načítavanie...

Číslo patentu: 249265

Dátum: 12.03.1987

Autori: Šrámek Jaroslav, Salvet Miroslav, Křovák Přemysl

MPK: B01F 7/16

Značky: nádobě, míchadlo, míst, míchací, nepřístupných, vymíchávání

Text:

...stacionár~ ním nárústům a usazcvání pevných částic, vláken apod., které jsou obsaženy V míchaném médiu.Na pŕiloženém výkrese jsou v nârysu schematicky znázorněny příklady míchadla podle vynálezu. Na obr. 1 je zobrazeno tzv. bezlopatkové míchadlo se dvěma přídavnými prvky tvaru prstence, které jsou nasazeny na těleso míchadľä e na obr. 2 turbíncvé míchadlo s přídąvnym prvkem podle vynálezu, který má rovněž tvar prstence a který je...