B01F 5/02

Dávkovač odorizačnej látky do vykurovacieho plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2416

Dátum: 10.04.2000

Autor: Reiter Otto

MPK: B01F 5/02, B01F 3/02

Značky: odorizačnej, vykurovacieho, dávkovač, plynů, látky

Text:

...technického riešenia je, že cez dno tlakovej nádoby je vyvedená do druhej komory dvojkomorového zmie šavacieho elementu horná rúrka s čelným vnútorným výstupkom idolná rúrka s čelným vnútorným výpustkom a súčasne do prvej komory dvojkomorového zmiešavacieho elementu stredná rúrka s čelným vnútorným výstupkom, pričom hladina odorantu je v tlakovej nádobe udržovaná regulačným zariadením pod povrchom dvojkomorového zmiešavacieho elementu a...

Tryska pro rozprašování tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 267003

Dátum: 12.02.1990

Autori: Valenta Svatopluk, Kára Jan, Rybín Miroslav

MPK: B01F 5/02

Značky: tekutin, tryska, rozprašování

Text:

...je možno vyrábět například lisováním, vstřikovým litím a jinými postupy.Příklady provedení trysky pro rozprašování tekutín podle vynálezu jsou zobrazeny na výkreseoh, kde na obr. l je znázorněn první príklad provedení trysky pro rozprašování kapaliny pod velkým tlakom, zobrazený v podélném řezu, na obr. 2 je podélný řez druhým příkladem provedení trysky, používající pro rozprašování kapeliny křížíoích se proudů plynu, obr. 3 znázorňuje...

Zařízení pro mísení a/nebo rozprašování tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 263433

Dátum: 11.04.1989

Autori: Rybín Miroslav, Kára Jan, Valenta Svatopluk

MPK: B01F 5/02

Značky: rozprašování, tekutin, zařízení, mísení

Text:

...z nejméně čtyř do sebe postupně zasunutých dutých válcových dílů, opatřených na výstupních koncích obvodovými tvarovými plocha mi prstencových štěrbinových trysek, napojených propojovacími ka R3 nálky na dvojici přívodních kanálků ve středním válcovém dílu.Podle výhodného konkrětmího provedení je alespoň část dutých válcových dílů axiálně posuvných vůči sousedním dutym válcovým dílům pro měnění šířky štěrbiny štěrbinové trysky, zejméne jsou...

Směšovač kapalina – plyn

Načítavanie...

Číslo patentu: 246731

Dátum: 15.12.1987

Autori: Nestrojil Ladislav, Eech Miloslav

MPK: B01F 5/02

Značky: směšovač, kapalina

Text:

...To může být výhodné zvláště v případech, kdy přisávané kapaliny je podstatně méně a jiného druhu než kapaliny proudící hlavní mezikruhovon kapalinovou tryskou. Takové uspořádání může nahradit mnohdy složité dávkovací zařízení.Zařízení podle vynálezu přitom zůstává velmi malé a výrobně jednoduché.Zařízení podle vynálezu i jeho funkce v různých variantách provedení je vysvětlena na následujících obrázcích, kde znázornujeobrázek 1 zařízení,...

Statický směšovač pro směšování tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 251891

Dátum: 13.08.1987

Autori: Valenta Svatopluk, Kára Jan, Král Jan, Rybín Miroslav

MPK: B01F 5/02

Značky: staticky, tekutin, směšování, směšovač

Text:

...pravoúhléhou nehotobecně podlouhlého průřezuvmůže mítmenší roizměr -průřezu, výšku-jen .několikamožno jednoduše vyrobit napříkladąvybrou-xwrtšením nebo vyfrézovärním jen velmi mělké udrážky do jediné nebio obou polovin tělesa trysky. Obě poloviny tělesa trysky je Intoižno velmi snadno od sebe odtdělit a trysku tak vyčistlt. Nastavením úhlu, který spolu svírají osy trysek, je možno ouvlivňooat homogenitu směsi kłapualín, kiapalrn a plynů...

Směšovač kapalina-plyn

Načítavanie...

Číslo patentu: 248423

Dátum: 12.02.1987

Autori: Svoboda Petr, Masák Vladimír

MPK: B01F 5/02

Značky: směšovač, kapalina-plyn

Text:

...obr. 13. - zařízení se dvěmi štěrbinovymi kapalinovými trys kami, třemí přívody plynu a dvěmi rezonatory sche-3 maticky v oeovém řezu, 248 423 obr 1 L - totéž zařízení v řezu A-A, přičemž zařízení je souměrné podle středového prívodu plynu,obr. Z - zařízení rovněž v osovém řezu s třemí rezonátory,souměrné podle stredové štěrbinové kapalinové trysky, velikost rezonátorů je různé, směšovací komora. obsahuje otvory, obr. 3 - pohled ze spoda...

Tryska pro dispergaci kapaliny plynem

Načítavanie...

Číslo patentu: 232845

Dátum: 15.01.1987

Autori: Slezák Jiří, Sobolík Václav, Wein Ondřej

MPK: B01F 5/02

Značky: kapaliny, dispergaci, plynem, tryska

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká trysky pro dispergaci kapaliny plynem, která sestává z horizontálního trubkového tělesa zkrápěného kapalinou a opatřeného perforací pro výtok dispergujícího plynu. Tryska se vyznačuje tím, že otvory perforace mají průměr od 0,2 do 3 mm a jsou uspořádány podél osy trubky do několika paralelních řad, přičemž osy otvorů v jednotlivých řadách svírají úhly v rozsahu od 20 do 120 stupňů. Trysku podle vynálezu lze využívat například...