B01F 3/00

Použitie (met)akrylových polymérov v spôsobe prípravy vodnej suspenzie uhličitanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13291

Dátum: 16.06.2009

Autori: Jacquemet Christian, Mongoin Jacques, Suau Jean-marc

MPK: B01F 3/00, B02C 23/06, C01F 11/00...

Značky: polymérov, použitie, vodnej, met)akrylových, vápenatého, spôsobe, uhličitanu, přípravy, suspenzie

Text:

...vlastností je faktor strmosti (dso/ dzo) medzi 1,5 a 2, prednostne medzi 1,5 a 1,75. Vzhľadom na uvedenú konkrétnu definíciu faktorastrmosti je tento vynález zameraný na veľmi úzku distribúciu veľkosti častíc je tu tiež uvedené, že opacita konečných výrobkov je tým zlepšená.0013 Dokument EP 1 579 070 opisuje zmes dvoch pigmentov uhličitanu, z ktorých aspoň jedným je GCC, ktorý má faktor strmosti 100 (d 3 o/ dvo ) medzi 30 a 45,...

Spôsob a zariadenie na vnášanie prídavných látok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7869

Dátum: 22.11.2007

Autori: Hackl Manfred, Wendelin Gerhard, Feichtinger Klaus

MPK: B01F 7/00, B01F 3/00, B01F 15/00...

Značky: látok, zariadenie, vnášanie, přídavných, spôsob

Text:

...do styku so žiadnymi studenšími súčasťami nádrže alebo reaktora. V žiadnom mieste reaktora nedochádza k nežiaducemu znečisťovaniu alebo k vzniku nežiaducich usadenín skondenzovaných prípadne stuhnutých prísad, vďaka čomu nie je potrebné časté čistenie reaktora. Usadzovanie prísad alebo prachu obsahujúceho prísady na chladnejších miestach je v porovnaní sdávkovaním nástrekom rozprášenej prísady na častice materiálu vyššie známym zo stavu...

Systém na vháňanie plynu a príslušný spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7643

Dátum: 15.09.2006

Autori: Knights Peter John, Dowd Robert Peter, Wyczalkowski Wojciech

MPK: B01F 13/00, B01F 3/00, B01D 53/00...

Značky: príslušný, systém, spôsob, vháňanie, plynů

Text:

...na veľmi jemný prášok prostredníctvom styku vodnej suspenzie uhličitanu vápenatêho alebo vápenca s plynným oxidom uhličitým pri vysokom tlaku na prevádzanietuhých látok V suspenzii na nestabilnú formu.0005 Prevádzka obežného kolesa vytvára vírivé prúdenie, ktoré vytvára oblast nízkeho tlaku V strede víru. Prívodná trubica łgg na vypúšťanie plynu môže vytvárať prúdenie smeron spát do nízkotlakovej oblasti smeromk obežnêmu kolesu 104, kde...

Kavitačná vírivá miešačka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3722

Dátum: 03.02.2004

Autori: Zajcev Kirill, Prikhodko Evgeny, Zajcev Sergej

MPK: B01F 3/00

Značky: kavitačná, vířivá, miešačka

Text:

...kavitátora.Výhody kavitačnej vírivej miešačky podľa technického riešenia sú zjavné z jej účinkov, ktorými sa prejavuje navonok pri jej používaní v technologických výrobných procesoch. Predovšetkým sa dosiahne lepšia homogenizácia premiešavaných zložiek. Premiešavané zložky sa navzájom rýchlejšie premiešajú. Z konštrukčného hľadiska je kavitačná vírivá miešačka jednoduchá bez nejakých zvláštnych konštrukčných prvkov.Prehľad obrázkov na...

Postup prípravy vodných suspenzií minerálnych plnív

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3854

Dátum: 16.07.2003

Autori: Jacquemet Christian, Vorobiev Eugéne, Husson Maurice

MPK: B01F 3/00, C01F 11/00, B01F 3/12...

Značky: minerálnych, přípravy, plniv, vodných, postup, suspenzií

Text:

...vzhľadom na veľké množstvo použitého dispergačného činidla.0014 Takisto» patent GB 1 463 974 opisuje metódu jednofázovej filtrácie prinášajúcu rovnaké nevýhody, ako boli uvedené vyššie.0015 Úroveň techniky známa odbomíkoví ho tak vedie k použitiu prostriedku bud celkom po filtrácii, alebo jeho polovice pred fázou filtrácie a druhej polovice po fáze filtrácie alebo k použitiu dispergačného prostriedku pred fázou filtrácie, avšak s nutností...

Zariadenie na sušenie a/alebo vypaľovanie sadry

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5785

Dátum: 04.03.2003

Autor: Falinower Charles

MPK: B01F 15/00, B01F 3/00, C04B 11/00...

Značky: vypaľovanie, sušenie, sádry, zariadenie

Text:

...k druhému potrubiu a ženie plniacu závitovku, s ktorou je spojené.Podľa jedného spôsobu uskutočnenia, stúpanie závitovky sa mení podľa dĺžky závitovky.Podľa jedného spôsobu uskutočnenia, závitovka má miešadlo, ktoré je umiestnené na jej konci.Podľa jedného spôsobu uskutočnenia, plniaca závitovka je vedená počas otáčania sapomocou aspoň dvoch centrovacich ramien, ktore sú spojene s miešadlom.Podľa jedného spôsobu uskutočnenia, miešadlo je...

Zariadenie na vytváranie medicinálnej peny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4073

Dátum: 18.01.2003

Autori: Schliephake Dorothee, Wollmann Jan-christoph

MPK: B01F 3/04, B01F 13/00, B01F 3/00...

Značky: vytváranie, zariadenie, medicinálnej

Text:

...pomocou ktorého môže byť jednoduchým spôsobom vyrábaná medicínálna pena z plynného média, najmä vzduchu, a z kvapalného média, najmä sklerotizačnéhovyriešenie tejto úlohy je uskutočnené podľa vynálezu znakmiZariadenie podľa vynálezu na vytváranie medicinálnej peny obsahuje penotvornú dýzu. S touto penotvornou dýzou je spojené prívodne zariadenie plynu a prívodné zariadenie kvapaliny. Pri prívodnom zariadení kvapaliny sa môže napríklad jednať o...

Způsob získávání emulzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266223

Dátum: 13.12.1989

Autori: Šurčkova Julija, Dolinskij Anatolij, Korčinskij Alexandr

MPK: B01F 3/00

Značky: získavání, emulzí, způsob

Text:

...uanpxxeunx. Pasuep nonnnmg niapnf Kon n SMYJIbCIłH cocrannner- 1-0,1 MKM ~Powonan âuymacua na eMKQcTH 9 nuaomxr- « cmxmn peanusamtu. - L comm naósrísmmCnocoó normu-téma suyxzncnň, nmmammił vnbsuponauuoe cuemerme xomonearoa,É xompemąponame nx a npoccennpoaanue a paöoqym xanepy, o 1- n n v 4 ~a o n n F 1 ac a TGM, qro, c uenbm cHumeHnz.3 HeprosaTpaT npH.nonyuennn cmoňxnx auynscnň,nepen npoccmuposauuem a cMecb noanpyroT nueprumň ras a...

Dynamický směšovač tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 265171

Dátum: 13.10.1989

Autori: Sedliský Otakar, Skřipský Petr

MPK: B01F 3/00

Značky: směšovač, tekutin, dynamický

Text:

...tekutiny 52. která má být co nejmenší.Pro objasnění funkce dynamického směšovače tekutín podle vynálézu je nutno uvést několik fyzikálních závislostí. Průtokem množství gl tekutiny gl vzniká na normalizované cloně 3 tlakový rozdíl mezi statickým tlakem E 1 tekutiny před clonou 3 a tlakem 32 za clonou 3, přičemž g 1 g 2, podle vztahuQ 1, kde K 1 je konstantou, když pro daný případ je známa hustota pl tekutiny ul, plocha jí clony Q a...

Dynamický směšovač tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 265170

Dátum: 13.10.1989

Autori: Skřipský Petr, Sedliský Otakar

MPK: B01F 3/00

Značky: dynamický, tekutin, směšovač

Text:

...statický tlak 31 tekutiny ml před clonou 3 větší odběrová komora A druhého odběru je zvětšena a připojena k přívodnímu potrubí 5 druhé směšovací tekutiny gz. Tím se stává tato druhá odběrová komora 3, která je opatřena druhým čidlem 2 a slouží původně ke snímání statického tlaku 32 za clonu Q, komorou prütočnou, kterou může, za určitých podmínek dále popsaných protékat tekutina gz známou plochou gz odběru, do potrubí lg s průtokem tekutiny nl....

Zařízení k mísení a vzájemnému působení omezeně mísítelných tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 246902

Dátum: 15.10.1987

Autori: Jastraban Ivan, Vážan Milan

MPK: B01F 3/00

Značky: vzájemnému, působení, zařízení, tekutin, omezeně, mísítelných, mísení

Text:

...v tom, že je tvořeno směšovačem cyklonového typu, opatřeněho na straně vstupu proudů prvním vstupním hrdlem nosné fáze a druhým vstupním hrdlem nosné fáze, vstupním hrdlem dispergcvané fáze a výstupním hrdlem pro odvod reakční směsi. Přitom prvé vstupní hrdlo nosné fáze je na směšovač napojeno tangenciálně,druhé vstupní hrdlo nosné fáze je vyvedeno axiálně do středu čela směšovače, vstupní hrdlo dispergované fáze je v prostoru směšovače...

Způsob homogenizace základních vstupních surovin v přípravě směsných práškových hmot s homogenizační linka k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240666

Dátum: 01.06.1987

Autori: Greenwood Arthur Raymond, Burgard Jeffrey Edward

MPK: B01F 3/00

Značky: směsných, práškových, způsobu, tohoto, surovin, základních, vstupních, linka, provádění, přípravě, homogenizace, homogenizační, způsob

Text:

...kg, ale tyto vyžadují netíměrné zvýšení,prodloužoní homogonizaěních časü. Jejich dokonalé výprazdňování a čištění činí provozně nemalé potíže, nebot dochází k nožádoucímu znečištování vzájomných materiálových druhů. Materiálové ztráty - u současně používaných způsobů hmogonizace a výrobních technologických zařízení - dané jednak značným rozprachem při větší četnosti navažování malých výrobních dávok a nesnadnoatí dokonalého vyčiětění...

Způsob vzájemného směšování tekutin a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230362

Dátum: 15.11.1986

Autor: Nachtmann Tomáš

MPK: B01F 3/00

Značky: vzájemného, tohoto, způsob, směšování, způsobu, tekutin, provádění, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob vzájemného směšování tekutin, při kterém hlavní tekutina proudí potrubím v prstencovém proudění a přimíchávaná tekutina se přisává do tohoto proudění jeho vnitřním povrchem a k dalšímu míchání dochází ve vnitřním prstencovém skoku, vyznačující se tím, že přimíchávaná tekutina přestupuje do prstencového proudění hlavní tekutiny i vnějším povrchem prstencového proudění hlavní tekutiny a k dalšímu míchání dochází navíc ve vnějším...