B01F 17/00

Zvlhčovací prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18764

Dátum: 31.10.2011

Autori: Ibounig Beate, Hicker Johannes, Hicker Roland, Kunze Walter

MPK: B01F 17/00, D21J 1/04, B29D 7/01...

Značky: zvlhčovací, prostriedok

Text:

...Množstvo vody sa môže nastavit vzávislosti na potrebách stroja. Typicky obsahuje produkt, vztiahnuté na vyššie uvedené údaje, relativne veľa vody. Zvlhčovací prostriedok sa môže dodávať ako koncentrát a potom predstavuje množstvo vody, vztiahnuté na vyššie uvádzané údaje, asi 60 dielov vody. Produkt sa však môže potom ešte pred nanesením na materiálový koláč zriedit o faktor 2 až 10.0019 Ako vhodné tenzidy sa ukázali iónové...

Pesticídne a/alebo rastovoregulačné kompozície a spôsob ošetrenia a/alebo ochrany kultúr

Načítavanie...

Číslo patentu: 287619

Dátum: 23.03.2011

Autori: Farre François, Segaud Christian, Zerrouk Robert

MPK: B01F 17/00, A01N 25/00, C11D 1/00...

Značky: ošetrenia, ochrany, kultúr, kompozície, rastovoregulačné, pesticídne, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa pesticídne a/alebo rastovoregulačné kompozície, obsahujúce špecifické neionogénne povrcho aktívne činidlo, obsahujúce dve rôzne chemické zložky, 1. ktorých mólová hmotnosť je 200 až 3000 g/mol, výhodne 300 až 1000 g/mol, 2. ktorých dynamické napätie merané vo vode pri koncentrácii 0,4 g/l a frekvencii 10 Hz má hodnotu 35 až 73 nM/m, 3. z ktorých každá obsahuje 3(i) hydrofóbnu časť zvolenú z množiny zahŕňajúcej C13-oxo-alkoholové...

Systém tenzid-rozpúšťadlo na kvapalné organické kompozície, kvapalná kompozícia, spôsob jej výroby, spôsob potláčania nežiaduceho rastu rastlín a použitie systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 287130

Dátum: 27.11.2009

Autori: Johann Gerhard, Würtz Jochen, Schnabel Gerhard, Maier Thomas

MPK: A01N 25/04, A01N 25/02, A01N 25/30...

Značky: kvapalné, kvapalná, kompozície, použitie, výroby, systém, nežiaducého, tenzid-rozpúšťadlo, systému, rastlín, organické, rastu, spôsob, kompozícia, potláčania

Zhrnutie / Anotácia:

Systémy tenzid-rozpúšťadlo na organické kompozície (prípravky), ktoré obsahujú jeden alebo viac tenzidov na báze aromátov a ako rozpúšťadlo jeden alebo viac čo najpolárnejších, zároveň však vo vode nerozpustných alebo vo vode rozpustných v množstve do 5 g/l, celkom esterifikovaných organických fosfátov a/alebo fosfonátov, sú vhodné na výrobu emulgovateľných koncentrátov a príslušných od nich odvodených kvapalných prípravkov na použitie ako...

Mikroemulzie a ich použitie na zlepšenie biologickej účinnosti pesticídov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17593

Dátum: 25.10.2007

Autori: Li Bassi Giuseppe, Bohus Péter, Paganini Gianfranco

MPK: A01P 13/00, A01N 25/04, A01N 25/30...

Značky: zlepšenie, použitie, biologickej, mikroemulzie, účinnosti, pesticídov

Text:

...opisané v EP 1 179 979.0033 Alkylpolyglykozidy zmesi surfaktantov sú alifatické a|kylpolyglykozidy reprezentované vzorcom(l) R-O-(G), kde R je nesýtená alebo nenasýtená alifatická alkylová skupina, ktorá má od 6 do 20 uhlíkových atómov, Iineárna alebo rozvetvená O je kyslíkový atóm G je rezlduum redukčného sacharidu pripojeného na R-O pomocou éterovej O-glykozidovej väzby x je číslo od 1 do 10 predstavujúce priemerný stupeň oligomerizácie...

Spôsob kontroly mikrobiálnej kontaminácie minerálnych suspenzií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13672

Dátum: 20.01.2006

Autori: Buri Matthias, Schwarzentruber Patrick, Hubschmid Silvia

MPK: A61L 2/18, B01J 13/00, B01F 17/00...

Značky: kontaminácie, spôsob, mikrobiálnej, suspenzií, kontroly, minerálnych

Text:

...a/alebo vodných disperzií, ktoré obsahujú minerálne látky,odbomíkovi k dispozícii dva typy riešenia, ktoré môže použiť buď jednotlivo, alebo v kombinácii použitie organických chemických produktov označovaných ako biocídy, alebo použitie procesov úpravy nezahŕňajúcich tieto biocídy. Prihlasovateľ teraz predstaví doterajší stav techniky vzhľadom na tieto dve cesty, pričom zdôrazní nevýhody, ktoré sú spoločné týmto0016 Vodné disperzie a suspenzie...

Adičné zlúčeniny, vhodné ako dispergačné činidlá a stabilizátory disperzií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1261

Dátum: 23.04.2005

Autori: Krappe Udo, Esser Andrea, Haubennestel Karlheinz, Pritschins Wolfgang

MPK: C09D 17/00, B01F 17/00, C08G 18/00...

Značky: vhodné, disperzií, činidla, stabilizátory, zlúčeniny, dispergačně, adičné

Text:

...so zreteľom na izokyanátové skupiny majú uvedenú funkčnosť 2. Napriklad funkčnosť 2 znamená, že molekula V štatistickom priemere obsahuje 2 voľné izokyanátové skupiny. Priemerná funkčnosť sa môže experimentálne zistil tak, že sa určí ćíselný priemer mólovej hmotnosti. Okrem toho sa urči počet NCO a vypočíta sa z toho NCO ekvlvalentná hmotnosť. Priemerná funkčnosť je kvocienl z čiselného priemeru mólovej hmotnosti a NCO ekvivalentnej...

Emulzia perfluorovaných uhľovodíkov s nefluorovanými tenzidmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2124

Dátum: 23.09.2003

Autori: Kivinski Margaret, Zalesky Paul, Creech Jeffrey, Hsu Li-chien

MPK: B01F 17/00

Značky: perfluorovaných, emulzia, tenzidmi, nefluorovanými, uhľovodíkov

Text:

...emulzia sa potom rozmrazí a pred použitím zmieša s pripojenými roztokmi. Tieto požiadavky na skladovanie závažne obmedzujú oblasť využitia takých emulzií fluorovaných uhľovodíkov. I keď sa vyvinuli stálejšie emulzie fluorovaných uhľovodíkov, sú potrebné emulzie fluorovaných uhľovodíkov,ktoré sú dostatočne stále na uskladnenie na dlhý čas bez zmrazenia a v rôznych systémoch balenia na také aplikácie, ako sú napríklad topické prostriedky,...

Emulgátorový systém pro textilní aplikace

Načítavanie...

Číslo patentu: 262708

Dátum: 14.03.1989

Autori: Růžička Karel, Přikryl Josef

MPK: B01F 17/00, D06M 13/20

Značky: textilní, systém, aplikace, emulgátorový

Text:

...a 1,5 dilu oxyetylované k 2 Ž 70 Bseliny olejové s 20-ti etylenoxidovymi jednotkami a směs se při teplotě cca 50 °C dokonale zhomogenizuje. Vzniklý emulgátorovy systém lze použit pro připravu například přenššeče pro barvení PES disperzními barvivy snísenim 13 dilů hm. technického xylenu,5,7 dílu naftalenu, 8,3 dilů bifenylu a 9 dílů emulgátorové ho systému připraveného vyše uvedeným postupem. Takto připraveny přenášeč vytváří Ve vodném...

Způsob přípravy vodných, nesedimentujících disperzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 253579

Dátum: 12.11.1987

Autori: Homonnai József, Horváth Piroska, Sümegi Mihály

MPK: B01F 17/00

Značky: disperzí, nesedimentujících, vodných, přípravy, způsob

Text:

...systém ze směsi látek různěho látkového složení, které jsou ve vodě různě rozpustné a sestavají z anorganických a/nebo organických sloučenin. Takto se podařilo postupem podle uvedeného vynálezu vyřešit současně několik úkolů- podařilo se stabilizovat suspenze takovýmí látkami, které nejsou cizorodě půdě a živým orqanismům,- postup se neomezuje na úzkou skupinu různých látek, nýbrž je možno pomocí tohoto postupu zajistit potřebnou stabilitu...