B01F 15/02

Zariadenie na úpravu plastového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20973

Dátum: 12.10.2012

Autori: Hackl Manfred, Feichtinger Klaus

MPK: B02C 18/08, B01F 15/02, B29B 13/10...

Značky: zariadenie, materiálů, úpravu, plášťového

Text:

...ovplyvňované prostredníctvom gravimetrickéhodávkovača. 0011 Preto je rozhodujúce tento priechod uskutočniť so zvážením ako mechanickej stránky, tak aj s pochopením prevlastnosti polymerov a súčasne dbať aj na hospodárnosť celého procesu, teda na Vysokú priechodnosť a príslušnú kvalitu. Je tu potrebné zohľadniť čiastočne protikladné predpoklady.0012 Pre V úvode uvedené, zo stavu techniky známe zariadenia,je spoločné, že smer dopravy,...

Zariadenie na úpravu plastového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20780

Dátum: 12.10.2012

Autori: Hackl Manfred, Feichtinger Klaus

MPK: B01F 15/02, B29B 17/04, B29B 13/10...

Značky: plášťového, úpravu, zariadenie, materiálů

Text:

...nemôže byť ovplyvnenébezprostredne, napríklad pomocou gravimetrického dávkovacieho zariadenia.0011 Je teda rozhodujúce zvážiť tento prechod ako mechanicky, tak ho aj previesť s porozumením pre vlastnosti polyméru a súčasne dávať pozor na úspornosť celého procesu, teda na vysoké prietokové množstvo a odpovedajúcu kvalitu. Tu musia byť vzaté do úvahy čiastočne protichodné predpoklady.0012 Úvodom uvedeným, zo stavu techniky známym zariadením...

Zariadenie na úpravu plastového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20779

Dátum: 12.10.2012

Autori: Feichtinger Klaus, Hackl Manfred

MPK: B29B 13/10, B01F 15/02, B02C 18/08...

Značky: zariadenie, plášťového, úpravu, materiálů

Text:

...atď. Toto je spolurozhodujúce pre vťahovanie a kvalitu materiálu.ďalšieho podávania respektíve eventuálneho zhutnenia závisiasilne na predbežnej úprave a konzistencii materiálu.0012 Dôležitou oblasťou je preto rozhranie medzi rezacím a zhutňovacím strojom a dopravníkom, teda oblasť, kde homogenizovaný, dopredu upravený materiál z rezacieho azhutňovacieho stroja je prevedený do dopravníka respektíve extrudéra. Na jednej strane je toto...

Zariadenie na úpravu plastového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20636

Dátum: 12.10.2012

Autori: Hackl Manfred, Feichtinger Klaus

MPK: B02C 18/08, B02C 18/12, B01F 15/02...

Značky: úpravu, materiálů, plášťového, zariadenie

Text:

...už uvedená rôzna kvalita jednotlivých závitovke privádzaných skupín materiálu, napríklad rozličná veľkosť vločiek a/alebo rozličná teplota plastového Hmteriálu vzhľadomna nerovnorodosť na výstupe závitovky ziskaného plastovéhomateriálu. Aby sa táto nerovnorodosť vyrovnala, V praxi sa zvyšuje teplotný profil extrudéra, čo znamená, že sa plastu musí privádzať doplnková energia, čo má za následok uvedené tepelné poškodenie plastového materiálu a...

Zariadenie na úpravu plastového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20635

Dátum: 12.10.2012

Autori: Hackl Manfred, Feichtinger Klaus

MPK: B02C 18/08, B01F 15/02, B02C 18/22...

Značky: zariadenie, úpravu, materiálů, plášťového

Text:

...odporujú vhodné parametre na získanie dobrej kvality materiálu na výstupe zo0010 Závitovka extrudéra má zásadnú úlohu a to plastovýa následne homogenizovať. Na to musí vytvárať určitý tlak.0011 V zásade sa klasická progresívna závitovka extrudéra rozdeľuje na tri funkčné oblasti. Takáto trojpásmová závitovka je najbežnejším tvarom závitovky, ktorou sa môže spracovávať veľký počet typov materiálu. Vo vstupnom pásme sa materiál vťahuje do...

Zariadenie na úpravu plastového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20634

Dátum: 12.10.2012

Autori: Feichtinger Klaus, Hackl Manfred

MPK: B01F 15/02, B29B 13/10, B02C 18/08...

Značky: materiálů, plášťového, úpravu, zariadenie

Text:

...nádrži a smer dopravy dopravníka, najmä extrudéra, sú v podstate rovnaké, respektíve rovnakého zmyslu. Toto zámerne zvolené usporiadanie bolo vedené prianím materiál do závitovky natláčať,respektíve túto závitovku nútene plniť. Táto myšlienka, častice natláčať do dopravnej závitovky, respektíve do extrudéra v smeredopravy bola aj úplne pochopiteľná a odpovedala bežnýmpredstavánl odborníka, keďže tak častice nemuseli obracať svoj smer pohybu a...

Zariadenie na úpravu plastového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20633

Dátum: 12.10.2012

Autori: Hackl Manfred, Feichtinger Klaus

MPK: B02C 17/00, B01F 15/02, B02C 18/08...

Značky: plášťového, zariadenie, materiálů, úpravu

Text:

...vločiek a/alebo rozličná teplota plastového materiálu vzhľadomna nerovnorodosť na výstupe závitovky ziskaného plastovéhomateriálu. Aby sa táto nerovnorodosť vyrovnala, V praxi sa zvyšuje teplotný profil extrudéra, čo znamená, že sa plastu musí privádzať doplnková energia, čo má za následok uvedené tepelne poškodenie plastového materiálu a zvýšenú spotrebu energie. Okrem toho sa tým redukuje viskozita na výstupe extrudera získaného...

Zariadenie na úpravu plastového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20572

Dátum: 12.10.2012

Autori: Feichtinger Klaus, Hackl Manfred

MPK: B01F 15/02, B02C 18/08, B02C 18/12...

Značky: úpravu, plášťového, zariadenie, materiálů

Text:

...napájanie materiálu prebieha2 rezacieho a zhutňovacieho stroja, teda nemôže byť ovplyvnenébezprostredne, napríklad pomocou gravimetrického dávkovacieho0011 Je teda rozhodujúce zvážiť tento prechod ako mechanicky, tak ho aj previesť s porozumením pre vlastnosti polymeru a súčasne dávať pozor na úspornosť celého procesu, teda na vysoké prietokové množstvo a odpovedajúcu kvalitu. Tu musia byť vzaté do úvahy čiastočne protichodné...

Zariadenie na úpravu plastového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20546

Dátum: 12.10.2012

Autori: Feichtinger Klaus, Hackl Manfred

MPK: B02C 18/22, B02C 18/08, B01F 15/02...

Značky: plášťového, úpravu, zariadenie, materiálů

Text:

...privádzaných skupín materiálu, napriklad rozličná veľkosť vločiek a/alebo rozličná teplota plastového materiálu vzhľadom na nerovnorodosť na výstupe závitovky získaného plastovéhomateriálu. Aby sa táto nerovnorodosť vyrovnala, v praxi sazvyšuje teplotný profil extrudéra, čo znamená, že sa plastu musí privádzať doplnková energia, čo má za následok uvedené tepelné poškodenie plastového materiálu a zvýšenú spotrebu energie. Okrem toho sa...

Zariadenie na úpravu plastového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20384

Dátum: 12.10.2012

Autori: Hackl Manfred, Feichtinger Klaus

MPK: B01F 15/02, B02C 18/12, B02C 18/08...

Značky: zariadenie, materiálů, plášťového, úpravu

Text:

...byť napríklad ovplyvňované prostredníctvom gravimetrického0011 Preto je rozhodujúce tento prechod uskutočniť so zvážením ako mechanickej stránky, tak aj s pochopením pre vlastnosti polymérov a súčasne dbať aj na hospodárnosť celeho procesu, teda na vysokú priechodnosť a príslušnú kvalitu. Je tu potrebné zohľadniť čiastočne protikladné predpoklady.0012 Pre V úvode uvedené, zo stavu techniky známe zariadenia, je spoločné, že smer dopravy,...

Spôsob miešania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18615

Dátum: 31.08.2011

Autori: Wiegner Jens-peter, Eckert Rolf, Voerckel Volkmar, Kleis Guenter, Pfannmöller Uwe

MPK: B01F 7/08, B01F 15/02, B01F 3/14...

Značky: miešania, spôsob

Text:

...a vylúčenie použitia akéhokoľvek rozpúšťadla0006 Vynálezcovia tu popisujú riešenie problému zmiešavania zložiek, ktoré obsahujú RPET vločky a pastu obsahujúcu TPA a MEG v esterifikačnom reaktore V skrátenej časovej perióde,V porovnaní s časovou periódou potrebnou na roztavenie jednej alebo oboch zložiek a ich vzájomné zmiešanie. Riešenie vynálezcov zahrnuje zavádzanie modifikovanej fázy RPET vločiek do esterifikačného reaktora. Modifikovaná...

Zariadenie na miešanie kostného cementu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8997

Dátum: 20.10.2008

Autori: Büchner Hubert, Von Brühl Clemens Graf, Wüst Edgar, Vogt Sebastian

MPK: B01F 11/00, B01F 13/00, A61F 2/46...

Značky: zariadenie, miešanie, cementů, kostného

Text:

...teleso a uchopovací kus. Vodiace telesomôže byť s vynášacou rúrkou spojené rozoberateľne lisovaným spojením tohto rozpcrnčhotelesa (upínacieho telesa) s vnútrajškom valca opatreného vnútomými axiálnymí zárezmi a s vonkajším valcom, tieto oba môžu byt usporiadané na uchopovacom kuse, a po ukončení postupu miešania sa môže axiálnym pohybom vodiaceho telesa v smere kuchopovaciemu kusu toto lisované uloženie uvoľniť, pričom vodiace teleso môže byt...

Spôsob navažovania sypkých frakcií zmesi a zariadenie na uskutočnenie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14816

Dátum: 26.02.2008

Autor: Zeman Miloš

MPK: B28C 7/04, G01G 11/08, B01F 15/02...

Značky: zariadenie, naväzovania, sypkých, uskutočnenie, zmesí, spôsobu, frakcií, tohto, spôsob

Text:

...možno podobne použiť taktiež pre inéZariadenie obsahuje dávkovacie dopravníky 1 (taktiež možno použiť dávkovacie klapky),pričom dávkovacie dopravníky 1 dávkujú jednotlive frakcie kameniva na bežiaci kapsový dopravník 2, pričom kapsový dopravník z sa váži, t.j. je umiestnený na prvom vážiacom zariadení, napr. na tenzometrických snímačoch Q. Tento kapsový dopravník g dopravuje naváženú frakciu kameniva do zásobníka g nad miešačkou 6, pričom...

Spôsob a zariadenie na úpravu materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12539

Dátum: 08.02.2008

Autori: Pauli Peter, Weigerstorfer Georg, Feichtinger Klaus

MPK: B01F 13/10, B01F 7/16, B01F 15/02...

Značky: spôsob, materiálů, zariadenie, úpravu

Text:

...vyšlo najavo, že pri ich prevádzke občas dochádza k uzatváraniu prchavých látok uvoľňovaných spracovávaným materiálom v priestore pod horným nosnýmkotúčom. Nie vždy však tieto prchavé látky môžu unikať smerom nahor cez prstencovú štrbinu-3 existujúcu medzi okrajom nosného kotúča a vnútomou stenou prijímacej nádoby, obzvlášť potom preto, že práve touto štrbinou prestupuje spracovávaný materiál smerom zhora dole. To je nepríjemné najmä...

Spôsob a zariadenie na úpravu materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12538

Dátum: 08.02.2008

Autori: Pauli Peter, Weigerstorfer Georg, Feichtinger Klaus

MPK: B01F 15/02, B01F 13/10, B01F 7/16...

Značky: materiálů, spôsob, úpravu, zariadenie

Text:

...že práve touto štrbínou prestupuje spracovávaný materiál smerom zhora dole. To je nepríjemné najmä vtedy, ak sú takto uvoľňované prchavé látky odvádzané spoločne s materiálom z prijímacej nádoby a dostávajú sa do výtlačnéhozávitovkového lisu, ktorý je s touto prijímacou nádobou priamo či nepriamo spojený, nakoľko V takompripade existuje nebezpečenstvo, že vo vytlačovanom materiáli sa budú nachádzať plynové vtrúseniny rôznorodého druhu,...

Spôsob a zariadenie na spracovanie materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12537

Dátum: 08.02.2008

Autori: Weigerstorfer Georg, Pauli Peter, Feichtinger Klaus

MPK: B01F 7/16, B01F 15/02, B01F 13/10...

Značky: spracovanie, spôsob, zariadenie, materiálů

Text:

...prípravy, príp. spracovania.0010 Za nežiaduce látky sa vo všeobecnosti považujú všetky látky, ktoré unikajú z upravovaného materiálu, príp. sa od privedeného materiálu odpájajú, eventuálne sú dokonca privedené spolu s materiálom a môžu viesť kneskoršiemu zhoršeniu kvality samotného spracovania. Tieto látky môžu priľnúť k vonkajšej strane povrchu spracovávaného materiálu,ako je tomu najmä V prípade vody na pranie, povrchových náterov,...

Spôsob a zariadenie na pridávanie prísad

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13489

Dátum: 22.11.2007

Autori: Hackl Manfred, Wendelin Gerhard, Feichtinger Klaus

MPK: B01F 7/16, B01F 3/14, B01F 15/02...

Značky: přísad, pridávanie, zariadenie, spôsob

Text:

...množstvo použitej prísady sa privádza priamo medzi častice materiálu a táto prísada tak nemá možnosť akokoľvek sa usadzovať. Toto sa dá zaručiť najmä vďaka skutočnosti, že prísady neprichádzajú do styku so žíadnymi studenšími súčasťami spracovacej nádoby prípadne reaktora. Nedochádza teda k žiadnemu znečisťovaniu nežiaducich miest v reaktore alebo kusadzovaní hmoty, ktorá vzniká kondenzáciou alebo tuhnutím prísad, na týchto miestach,...

Bubnová miešačka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5465

Dátum: 27.06.2006

Autor: Himmelfreundpointer Kurt

MPK: B01F 15/02, B28C 5/00

Značky: miešačka, bubnova

Text:

...mechanicky najviac namáhajú.0008 Ak vybieha odoberacie vedenie, ktoré nasáva respektíve dopravuje miešaný materiál, so svojím odoberacím otvorom do dolnej oblasti bubna,vznikajú tak jednoduché konštrukčné podmienky, aby sa bubon mohol0009 Na výkreséwje ZnáZUrnenýMpredmetmvyrtáłezus napríklasde~~ ~-~ ~ ~uskutočnenia. Je znázornený bočný pohľad na bubnovú miešačku podľa0010 Podľa znázorneného príkladu uskutočnenia obsahuje bubnovámiešačka bubon...

Dvojkomorové miešacie zariadenie na viskózne farmaceutické substancie a spôsob použitia zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7117

Dátum: 23.05.2006

Autor: Bonnard Eric

MPK: B01F 5/06, B01F 15/02, B01F 15/00...

Značky: zariadenie, použitia, dvojkomorové, viskózne, miešacie, farmaceutické, zariadenia, substancie, spôsob

Text:

...vzájomne z jednej striekačky do druhej cez obmedzovač prietoku, ktorý ich spája.Dokument US 6,062,722 A navrhuje spôsob zmiešania kvapalín,podľa ktorého sa použijú ako zmiešavacie zariadenie dva oddelene zásobníky spojene statickým vrtuľovýn 1 miešadlom. Kvapalina jenútená tiecť zo zásobníka k miešadlu a naopak.0006 Predkladaný vynález sa zameriava na poskytnutie riešení,ktoré by umožnili zbaviť sa nevýhod, ktoré vykazuje súčasná...

Čerpacie a miešacie zariadenie pre práškové respektíve tekuté médiá a systém na prípravu pastových médií na stavebné účely

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4099

Dátum: 03.02.2006

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Vlastnú Žiadosť

MPK: B01F 3/12, B01F 15/02, B01F 15/00...

Značky: účely, tekuté, médií, čerpacie, stavebné, miešacie, media, práškové, pastových, zariadenie, respektíve, systém, přípravu

Text:

...oblasti, ktorá jeumiestnená v skladovacej nádobe, je prirodzene upravené zníženie prierezu smerom do vnútra dávkovacej komory. Pritom je obzvlášť dôležité, že dávkovacia komora prečnieva na svojom konci, odvrátenom od miešacej komory, o prirubu čerpacieho a miešacieho zariadenia smerom k skladovacej nádobe. To znamená, že napríklad prečnieva skrutkový závit alebo rýchlouzáver,takže je zaistené, že najprednejši koniec dávkovacej komory tiež...

Zariadenie na výrobu dosiek z kompozitného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2277

Dátum: 10.07.2003

Autor: Izzo Antonio

MPK: B01F 15/02, B01F 9/00, B01F 13/00...

Značky: dosiek, kompozitného, materiálů, výrobu, zariadenie

Text:

...prostredníctvom spojovacích článkov obojsmerná prevádzka umožňuje distribúciu zmesi vo vrstvách. Avšak taká distribúcia neumožňuje, aby zmes bola homogěnnym spôsobom navrstvená na povrchovú plochu kotúča, a tov dôsledku spôsobu, ktorým je to uskutočňované, f) vyprázdňovanie zmesi z homogenizačného kotúčaprostredníctvom otočného pohonu s dvojitou lyžicou, 3 EP 1 534 485 Blsynchronizovaný s rýchlosťou otáčania kotúča,g) preprava zmesi pomocou...

Plniace zariadenie na prípravu nápojov obsahujúcich kyselinu uhličitú

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2069

Dátum: 11.02.1999

Autori: Oravec Ladislav, Čermák Stanislav, Bulík Martin

MPK: A23L 2/54, B01F 15/02

Značky: obsahujúcich, zariadenie, plniace, kyselinu, nápojov, přípravu, uhličitú

Text:

...vytvárajú dutinu zodpovedajúcu tvaru konca bombičky z s bombičkovým ventilom Q. Stredová hrdlová časť ramien uzáverového puzdra g je opatrená vonkajším závitom pre spojenie s uzáverovou maticou g. Vo vnútomej spodnej časti uzáverovej matice g je súoso s bombičkou 1 a jej bombičkovým ventilom Q umiestnený ihlový čap 5. Medzi stredovou hrdlovou časťou ramien uzáverového puzdra g a závitovóu časťou uzáverovej matice g je umiestnené gumovć...

Spôsob dávkovania zrnitých alebo práškových látok a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280054

Dátum: 08.03.1995

Autori: Goedicke Frank, Ruf Arthur, Herzmann Wilhelm

MPK: B01F 13/02, B01F 15/02

Značky: dávkovania, zrnitých, vykonávanie, spôsob, zariadenie, práškových, látok

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob je určený na dávkovanie a najmä zmiešavanie látok, najmä na zmiešavanie najmenej jednej zrnitej alebo práškovej tuhej látky s kvapalinou. Prvá látka, najmä zrnitá alebo prášková tuhá látka, je fluidizovaná s kontinuálne alebo pulzačne privádzaným plynom a potom je táto homogenizovaná zmes plynu a tuhej látky časovo konštantne dávkovaná s druhou látkou, najmä kvapalinou, je s ňou privádzaná dohromady a zmiešavaná, na dávkovanie...

Zařízení pro dávkování komponent do tlakových reakčních směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 253970

Dátum: 17.12.1987

Autori: Ševčík Stanislav, Pacovský Vladimír, Grüll Ladislav, Mrázek Zdeněk

MPK: B01F 15/02, C08F 14/06

Značky: zařízení, tlakových, dávkování, komponent, směsi, reakčních

Text:

...v relativně nepříznivých podmínkách jak z hlediska fun kce dávkovacího zařízení, tak i ve vztahu ke kvalitě získaných po lymerů a kopolymerů. 253970Zřízení podle vynálezu je znázorněné V řezu na obr. Sestá vá z pístů l, 2 s Výhodou teflonových pevně spojených profilovanýmtáhlem 3 a V plnicí poloze umístěných ve válcovém plášti Ě s leštěným vnitřním povrchem opatřeným uzavíratelným plnicím otvorem Ž. Písty l, 2 jsou na profilovaném...

Míchací nádobka se samočinným vyprazdňováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 250713

Dátum: 14.05.1987

Autori: Batík Jan, Makovička Jaroslav

MPK: B01F 15/02

Značky: výprazdňováním, míchací, nádobka, samočinným

Text:

...ústí ll je umístäno v nejnižším bodě nádobky lg a jejíž výtokový konec 1 g je umístěn níž nežli nejnížäí bod nádobky lg. Nejnižěí bod nádobky lg je možno získat například vychýlením klasické válcově nádobky s plochým dnem od svislé osy, což je nejjednoduěäí způsob jeho dosažení. Vstupní konec §l odvzduěňovací hadičky §g je ve fázi měření čidlem 52 nad hladinou roztoku v nádobce lg, zatímco výstupní konec gg je zaústěn do odpadní trubky...