B01F 15/00

Zdokonalený spôsob spracovania potravinárskych výrobkov, konkrétne zmrzliny a zariadenie na vykonávanie uvedeného spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18840

Dátum: 29.09.2010

Autor: Bravo Genesio

MPK: B01F 15/00, H02P 5/74, B01F 7/18...

Značky: spôsob, vykonávanie, zariadenie, potravinářských, konkrétne, výrobkov, uvedeného, spracovania, zdokonalený, zmrzliny, spôsobu

Text:

...mikroprocesorasmerom kinvertoru, prechádzajúca cez DAC bez akejkoľvek možnostiovplyvnenia spätného chodu. Ztohto dôvodu nemôže invertor žiadnym spôsobom komunikovať selektronickou kartou aelektronická karta nie je schopná získať odozvu invertora na signál, ktorý bol predtým vyslaný do neho(t.j. tento systém nie je schopný overiť účinné apresné spustenie tohto programu, čo bráni tomu, aby sa určité voľby spracovania vykonali0009 Patentom GB...

Spôsob použitia programovo riadenej miešačky

Načítavanie...

Číslo patentu: 287370

Dátum: 19.07.2010

Autor: Konietzko Albrecht

MPK: B01F 15/00

Značky: programovo, riadenej, miešačky, použitia, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka programovo riadenej miešačky na prípravu farmaceutických alebo kozmetických receptúr, obsahujúcej miešaciu jednotku (1), ktorá obsahuje miešací nástroj, ktorý zasahuje do miešacej nádoby, pričom miešacia jednotka je spojená s mikroprocesorom (5), ktorý je programovo riadený a určuje čas miešania a rýchlosť miešania miešacej jednotky (1), pričom spôsob obsahuje nasledujúce kroky: - načítanie premenných údajov pomocou prostriedkov...

Mixér na kostný cement

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20359

Dátum: 20.08.2009

Autori: Faccioli Giovanni, Soffiatti Renzo

MPK: A61B 17/88, B01F 11/02, B01F 13/00...

Značky: mixer, kostný, cement

Text:

...Luer spojovacia tvarovka je ľahko spojiteľná so striekačkou a/alebo dávkovacími rúrkami. Prednostne mixér obsahuje Luer viečko pre Luer spojovaciu tvarovku.0019 Ďalšie vlastnosti a výhody vynálezu budú zrejmé z opisu, ktorý jeposkytnutý ako príklad mixéra, a to spoločne s pripojenými výkresmi, na ktorýchobrázok 1 ukazuje pohľad z boku na mixér podľa vynálezu, obrázok 2 ukazuje pohľad v reze na mixér z obr. 1 podľa roviny A-A zobr. 1,...

Zariadenie na chladenie nápojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286909

Dátum: 24.06.2009

Autor: Behle Martin

MPK: B67D 1/00, B01F 15/00, B01F 7/16...

Značky: chladenie, zariadenie, nápojov

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na chladenie nápojov má nádržku (20), zahrnujúcu vodný kúpeľ (12), pričom vo vodnom kúpeli (12) sú usporiadané aspoň jedna plocha (16) výparníka chladiaceho okruhu, nápojové rúrky a miešacie zariadenie na ovplyvňovanie prúdenia (S) vody. Plocha (16) výparníka môže byť tvorená povrchom ľadového plástu (30). Zariadenie na chladenie nápojov má ďalej zariadenie (40) na usmerňovanie prúdenia, pomocou ktorého sa prúdenie (S) vody odchyľuje...

Statický miesič, spôsob výroby a konfigurácia miesičov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10611

Dátum: 20.04.2009

Autor: Jud Michael

MPK: B01D 53/74, B01F 15/00, B01D 53/34...

Značky: výroby, staticky, konfigurácia, spôsob, miesičov, miesič

Text:

...by sa mali presne vyladiť, príliš silne narušia.0009 Z patentového spisu DE 43 13 393 A 1 je známe usporiadanie statických miesičov, pri ktorom v radochprebiehajúcich naprieč na smer prúdenia je usporiadaných viacerolichobežníkových vychyľujúcich prvkov. Vychyľujúce prvky sú v každom rade paralelne k sebe navzájom naklonené V smere prúdenia. Susedné rady sú pritom vyhotovené vždy po pároch,ktorých vychyľujúce prvky V pozdĺžnom smere sú k...

Spôsob a zariadenie na vnášanie prídavných látok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7869

Dátum: 22.11.2007

Autori: Feichtinger Klaus, Hackl Manfred, Wendelin Gerhard

MPK: B01F 7/00, B01F 15/00, B01F 3/00...

Značky: vnášanie, zariadenie, spôsob, přídavných, látok

Text:

...do styku so žiadnymi studenšími súčasťami nádrže alebo reaktora. V žiadnom mieste reaktora nedochádza k nežiaducemu znečisťovaniu alebo k vzniku nežiaducich usadenín skondenzovaných prípadne stuhnutých prísad, vďaka čomu nie je potrebné časté čistenie reaktora. Usadzovanie prísad alebo prachu obsahujúceho prísady na chladnejších miestach je v porovnaní sdávkovaním nástrekom rozprášenej prísady na častice materiálu vyššie známym zo stavu...

Axiálne vysokoprietokové obežné koleso potiahnuté sklom

Načítavanie...

Číslo patentu: 285773

Dátum: 09.07.2007

Autori: Mcgrath Philip, Heinzmann Matthias Georg, Rickmann Wayne

MPK: B01F 15/00

Značky: vysokoprietokové, axiálně, koleso, sklom, potiahnuté, oběžné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález predstavuje axiálne vysokoprietokové obežné koleso potiahnuté sklom, pozostávajúce z náboja s centrálne umiestnenou dierou a z najmenej dvoch pripojených lopatiek s variabilným sklonom. Obežné teleso má mnoho uhlov a hrán. Predný a zadný povrch každej lopatky je ohraničený vnútornou hranou s nábežným a odtokovým koncom, vonkajšou hranou s nábežným a odtokovým koncom, nábežnou hranou, spájajúcou nábežný koniec vnútornej hrany s nábežným...

Miešač pre fermentor, fermentor a spôsob prevádzkovania fermentora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11458

Dátum: 30.08.2006

Autori: Friedmann Johann, Heck Christian

MPK: B01F 7/00, C12M 1/02, B01F 15/00...

Značky: spôsob, miešač, fermentora, fermentor, prevádzkovania

Text:

...zariadením. Tento fermentor má zvislo uložený miešaci hriadeľ, ktorý je na svojom dolnom konci dutý, takže ho možno nasadiť na vodiacu rúrku, ktorá je vo fermentore umiestnená napevno. Na mieša EP 2064308 B 1-3 com hriadeli sú umiestnené výkyvné miešacie lopatky, takže miešací hriadel sa dá na účely údržby alebo opravy ľahko vybrať.0010 V DE 20 2004 012 236 U 1 je uvedený ďalší miešač s otočným hriadeľom umiestneným šikmo. V tomto otočnom...

Dvojkomorové miešacie zariadenie na viskózne farmaceutické substancie a spôsob použitia zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7117

Dátum: 23.05.2006

Autor: Bonnard Eric

MPK: B01F 5/06, B01F 15/00, B01F 15/02...

Značky: miešacie, dvojkomorové, farmaceutické, viskózne, substancie, použitia, spôsob, zariadenia, zariadenie

Text:

...vzájomne z jednej striekačky do druhej cez obmedzovač prietoku, ktorý ich spája.Dokument US 6,062,722 A navrhuje spôsob zmiešania kvapalín,podľa ktorého sa použijú ako zmiešavacie zariadenie dva oddelene zásobníky spojene statickým vrtuľovýn 1 miešadlom. Kvapalina jenútená tiecť zo zásobníka k miešadlu a naopak.0006 Predkladaný vynález sa zameriava na poskytnutie riešení,ktoré by umožnili zbaviť sa nevýhod, ktoré vykazuje súčasná...

Úložné zariadenie pre nádržku a spôsob jeho použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5224

Dátum: 02.05.2006

Autori: Schwaar Christian, Köhler Reginald, Pritzke Heinz

MPK: B23Q 7/04, B01F 11/00, B01F 15/00...

Značky: úložné, nádržku, zariadenie, použitia, spôsob

Text:

...na rotačnej miešačke. Obrázok 2 znázorňuje pohľad A z obrázku 1.0011 Úložné zariadenie 1 podľa vynálezu sa nachádza napríklad na rotačnej miešačke, ktorá nie je ako celok na výkrese znázornená. Spojenie s pohonom rotačnej miešačky je pritom uskutočnené pomocou príruby 2 tak, aby úložné zariadenie l pri miešaní rotovalo okolo osi 3. Úložné zariadenie 1 pozostáva v podstate z traverzy 4, s ktorou zaberá príruba 2, ako aj pravouhlo dve...

Čerpacie a miešacie zariadenie pre práškové respektíve tekuté médiá a systém na prípravu pastových médií na stavebné účely

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4099

Dátum: 03.02.2006

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Vlastnú Žiadosť

MPK: B01F 15/02, B01F 15/00, B01F 3/12...

Značky: media, účely, přípravu, práškové, médií, čerpacie, respektíve, tekuté, systém, miešacie, pastových, stavebné, zariadenie

Text:

...oblasti, ktorá jeumiestnená v skladovacej nádobe, je prirodzene upravené zníženie prierezu smerom do vnútra dávkovacej komory. Pritom je obzvlášť dôležité, že dávkovacia komora prečnieva na svojom konci, odvrátenom od miešacej komory, o prirubu čerpacieho a miešacieho zariadenia smerom k skladovacej nádobe. To znamená, že napríklad prečnieva skrutkový závit alebo rýchlouzáver,takže je zaistené, že najprednejši koniec dávkovacej komory tiež...

Fermentačné zariadenie s miešadlom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10586

Dátum: 04.11.2005

Autor: Schmid Walter

MPK: B01F 15/00, C05F 17/00, B01F 7/04...

Značky: miešadlom, fermentačné, zariadenie

Text:

...pomocou horízontálneho fermentačného zariadenia s piestovým tokom podľa predvýznakovej časti patentového nároku l so znakmi význakovej časti0011 Ďalšie výhodne uskutočnenia predmetu vynálezu vyplývajú zo závislých nárokov. Ich uskutočnenie, účel a pôsobenie je vysvetlené v nasledovnom popise s odkazom na priloženéObrázok l vertikálny pozdĺžny rez cez fennentačne zariadenie podľa vynálezu aObrázok 2 vertikálny rez cez ferrnentačné...

Spôsob, zariadenie a rotor na homogenizovanie média

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2964

Dátum: 14.03.2005

Autor: Vesala Reijo

MPK: B01F 15/00, D21B 1/00, B01F 7/00...

Značky: rotor, media, spôsob, zariadenie, homogenizovanie

Text:

...axiálne umiestnených čepelí. Uvedené čepele sú výhodne vytvorené z pretiahnutého kovového plátu s obdĺžnikovým prierezom a v radiálnom smere s vnútomým a vonkajším okrajom. Čepele však môžu mať akúkoľvek vhodnú formu, pokiaľ je stred rotora otvorený. Čepele sú usporiadané s uvedenými vnútomýmí okrajmi nachádzajúcimi sa v určitej vzdialenosti od osi rotora takým spôsobom, že stred rotora ostáva otvorený, čím sa umožňuje vláknitej...

Zariadenie na zmiešavanie prúdu kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7702

Dátum: 11.02.2005

Autor: Hansen Michael Bo

MPK: B01F 5/00, B01F 15/00

Značky: kvapalín, prúdu, zmiešavanie, zariadenie

Text:

...zariadenia alebo vložkových štruktúr na zmiešavanie niekoľkých prúdov kvapalín. Vložkové štruktúry sú ohnuté pozdlž priamych línii na vytvorenie prierezu V tvare písmena (o alebo w, v dôsledku čoho sú tietoštruktúry tenšie a ľahšie, ako sú konvenčné vložkové štruktúry. Tieto štruktúry umožňujú zabudovanie relatívne ľahkých nosičov na pripevnenie vložkových štruktúr tak, že sa mechaničke usporiadanie systému zlepší. Uvedené konvenčné vložkové...

Zariadenie na cirkuláciu zrna

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1633

Dátum: 03.03.2004

Autori: Wellenbrock Lothar, Brautferger Norbert

MPK: A01F 25/00, B01F 15/00, B01F 13/00...

Značky: cirkuláciu, zariadenie

Text:

...na miešanie alebo odvetrávanie odpadových vôd. Toto zariadenie pozostáva zo závitovkového kolesa a hnacej jednotky pre závitovkové koleso. Hnacía jednotka a závitovkové koleso súspolu spojené pomocou spojovacej jednotky. Toto zariadenie má odpadovú vodu v oblastizávitovkovélho kolesa víriť a vo zvláštnom prípade použitia zavádzať do vody cez vedenie0005 Úlohou Vynálezu je preto vyvinúť zariadenie daného druhu na cirkuláciu zrna, ktoré je...

Zariadenie na miešanie kvapaliny a zavádzane plynu do tejto kvapaliny s obmedzeným zahlcovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2967

Dátum: 04.12.2003

Autori: Melen Stéphane, Poux Martine, Xuereb Catherine, Sardeing Rodolphe

MPK: B01F 3/04, B01F 15/00

Značky: zavádzane, obmedzeným, tejto, zariadenie, zahlcovaním, plynů, kvapaliny, miešanie

Text:

...vynálezu obsahuje hnacie ústrojenstvo (l) usporiadané nad povrchom kvapaliny a vybavené rotačným výstupným hriadeľom (2), ktorý prebieha vertikálne a čiastočne je ponorený do kvapaliny. Hriadeľ (2) nesie na svojom spodnom konci (3) rotor saxiálnym tokom, výhodne vrtuľu (4), ponorenú do kvapaliny. Hriadeľ (2) taktiež nesie, a to medzi vrtuľou (4) a povrchom kvapaliny, samonasávaciu turbínu (5), ktorá je teda ponorená do reaktora a ktorá je...

Zariadenie na spracovanie plastového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4347

Dátum: 28.05.2003

Autori: Helmut Bacher, Helmuth Schulz, Georg Wendelin

MPK: B02C 18/06, B01F 13/00, B01F 15/00...

Značky: zariadenie, plášťového, spracovanie, materiálů

Text:

...JQ, do ktorého sa materiál, ktorý sa má spracovať, vkladá po dávkach alebo kontinuálne cez neznázornené dodávacie zariadenie, napríklad dopravný pás. Na prechodovú komoru Q je napojené vákuovacíe vedenie u, ktoré vedie k vákuovaciemu zariadeniu lg. Ďalšie vákuovacie vedenie 13 vedie od nádoby 1 k vákuovaciemu zariadeniu 12.Nádoba 1 má zvislé bočné steny g a vodorovné dno 1 §. Blízko dna 15 je usporiadaný nosič 1 Q nástrojov, ktorý tvori...

Zariadenie na sušenie a/alebo vypaľovanie sadry

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5785

Dátum: 04.03.2003

Autor: Falinower Charles

MPK: B01F 3/00, B01F 15/00, C04B 11/00...

Značky: sádry, sušenie, zariadenie, vypaľovanie

Text:

...k druhému potrubiu a ženie plniacu závitovku, s ktorou je spojené.Podľa jedného spôsobu uskutočnenia, stúpanie závitovky sa mení podľa dĺžky závitovky.Podľa jedného spôsobu uskutočnenia, závitovka má miešadlo, ktoré je umiestnené na jej konci.Podľa jedného spôsobu uskutočnenia, plniaca závitovka je vedená počas otáčania sapomocou aspoň dvoch centrovacich ramien, ktore sú spojene s miešadlom.Podľa jedného spôsobu uskutočnenia, miešadlo je...

Zařízení na samočinné středění letmo uloženého konce hřídele s mechanickým míchadlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 267114

Dátum: 12.02.1990

Autor: Kubík Petr

MPK: B01F 15/00

Značky: zařízení, samočinně, konce, hřídele, středění, letmo, mechanickým, míchadlem, uloženého

Text:

...za současného snížení nákladů na konstrukcí tuhosti uložení hřídele míchadla a ložiskové skříně. Přestupem části média kolem konců lopatek z výtlačné strany míchadla ne séní umožňuje snížit ztráty účinnosti čerpacího výkonu míchadla.Na přiloženém výkresu je v řezu schematicky znázorněno zařízení na samočinné středění letmo uloženého konce hřídele s-míchedlem, umístěné v centrální míchací trubce uložené v michené nádrži.V míchané...

Zařízení pro zlepšení homogenizačních účinků u míchadel s tangenciálním charakterem proudění

Načítavanie...

Číslo patentu: 262499

Dátum: 14.03.1989

Autori: Ječmen Jiří, Rieger František, Ditl Pavel, Matěna Vladimír

MPK: B01F 15/00

Značky: charakterem, účinků, zlepšení, tangenciálním, homogenizačních, míchadel, proudění, zařízení

Text:

...ploch.zařízení pro zlepšení homogenizačních účinku u míchadel s tangenciálním charakterom proudění podle vynálezu umožňuje při míchání viskozních kapalín axiální proudění ve směru osy nádoby a tím umožňuje homogenízací míchané vsázky a rozšiřuje tak oblast použití těchto míchadel.vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popise příkladu jeho provedení podle přiloženáho výkresu, kde obr. 1 znázorňuje v řezu nárys zařízení pro zlepšení...

Zařízení pro zlepšení homogenizačních účinků kovových a hřebenových míchadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 262498

Dátum: 14.03.1989

Autori: Ditl Pavel, Rieger František, Matěna Vladimír, Ječmen Jiří

MPK: B01F 15/00

Značky: kovových, hřebenových, homogenizačních, míchadel, zařízení, účinků, zlepšení

Text:

...płíkladu jeho provedení podle płilołeneho výkresu. kde obr. 1 znázorňuje v nćryse v łezu celkové schéma zařízení pro zlepiení homogenizaćnícnúčínkú kotvovýoh a hłebenových míchsdsl podle vynálezu, použitého u kotvweho míchadla. Obr. 2 pak znázorňuje bokorys zarízení pro zlepšení homogenizačních účinku kotvových s hřebenových míchadel podle vynúlezu bez znázornění nádoby míchadla,použité u kotvcváho míchedle. Na obr. 3 je zekresleno v...

Mísicí lopatka strojních mísičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255906

Dátum: 15.03.1988

Autor: Kodet Antonín

MPK: B01F 15/00

Značky: lopatka, mísicí, mísičů, strojních

Text:

...ąçpátky-je.nutno 2 uvedeného důvodu neustâlà ąeřizqvąt-vfapo.àe 3 ich nadměrném opotřebąní já nutná jejich výměna,A fTyto nevýhody jsou odstraněny mísicí lbpatkou dla vxnálszug-~jehçž podstata spočívá V tom, že pracovní část misící lopátky 3 e. . ,ľvýhodqú řešení d 16 vynálezu jě mnbhohâsoúąě zvýšení šiŕótoeě ĺĺ.Ľ timiaicí lopatky~beą nutnosti stá 1 ého~seřizování Tím dále doohá-zí k ŕyšěimu využití strojního àařizení ą...

Uložení hřídele míchadla nebo míchadel v nádobě

Načítavanie...

Číslo patentu: 254499

Dátum: 15.01.1988

Autori: Skalický Josef, Cihlář Josef

MPK: B01F 15/00

Značky: uložení, hřídele, míchadla, míchadel, nádobě

Text:

...Druhým koncem je uložení provedeno uvnitř nádoby,a to ložisko na jednom konci hřídele vně nádoby jsou umístěny ve skžíni, která je upevněna ve víku či dnu, zatímco ucpávka a ložisko uvnitř nádoby jsou umistěny ve skřúni, která je upevněna v přírubě nosného rámu zhotoveného 2 ramen. Profily ramen nosného rámu mohou býtduté nebo plné. Ramena nosného rámu mohou být pevně nastavena nebo mohou být plynule nastavitelná.výhody uvedeného řešení...

Hřídel míchacího ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 251127

Dátum: 11.06.1987

Autori: Kvasnička Jan, Kvapil Jan, Hruban Konstantin, Rybníček Zdeněk

MPK: B01F 15/00

Značky: hřídel, ústrojí, míchacího

Text:

...k nádobě míchacího zařízení. otvorom v přírubě stojanu l prochází spodní část § hřídele, která nese neznázorněné míchadlo a je uložena ve spodním ložisku Q, ve znázorněném provedení pevně a rozebíratelně spojeném s tělesem mechanické ucpávky §. Mechanická ucpávka É sama je k přírubě stojanu l pevně a rozebíratelně připojena prostřednictvím připojovací příruby 1. Spodní část § hřídele i horní část 5 hřídele jsou na spojovaných koncích...

Zařízení pro ochranu ložiska míchadla před kontaminací

Načítavanie...

Číslo patentu: 243016

Dátum: 15.05.1987

Autori: Ruml Vladimír, Soukup Miloslav

MPK: B01F 15/00

Značky: před, míchadla, kontaminací, ložiska, ochranu, zařízení

Text:

...pouze za prvním ložiskem uložení.Uvedená uspořádání umožňuje přívod jedné nebo více nekontsminujíoích tekutín. složek reakce či inertní takutiny skrze mezery v kluzném či valivém uložení a skrze mezeru mezi oddälujíoí přepúžkou a vnitřním magnety magnetické spojky. Tímto způsobem je ložiska samo ohráněno před kontsminscí prostředím v reakčním prostoru či prostředí v tomto prostoru před kontsminací stykeu s materiálu uložení.Celá zařízení...

Vyjímatelná zarážka

Načítavanie...

Číslo patentu: 243015

Dátum: 15.05.1987

Autor: Baník Jan

MPK: B01F 15/00

Značky: vyjímatelná, zarážka

Text:

...prstencen se záhlub němi je fixouáno k hrdlu reakční nádoby, přičemž volný konec ramene je opatřen klínovou plo chou s otvory, která zapadá do záhlubně, v níž je rameno upevneno zajištovacím čepem.Hlavní výhody vyjímatelné zarázky podle vynálezu spočivají v její jednoduché výrobě. snadné manipulaoi a ní a v dokonalá údržbe, což je neooenitelné zejména ve farmaceutickémprůmyslu, pri práci podle zásad správné výrobní praxe.Celá úprava reakční...

Chladicí válec mísicího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 249712

Dátum: 15.04.1987

Autori: Breuer Jaromír, Groh Josef, Koudelka Karel, Kohoušek Ladislav, Vlašánek Ladislav

MPK: B01F 15/00

Značky: zařízení, chladicí, válec, mísicího

Text:

...přednoetí. Prakticky je u něj vyloučeno poškození vnítřního povrchu chladicíhe válce, podetatně ce zvýšila životnost nožů jeho rotoru. Doaěhlo ee i plynulejěíhe chodu dodávacíhe čerpadla a určitého snížení příkonu .jeho elektronotoru. zjednoduěila se výroba, montáž a oeřízení nožů.Na připojení výkzreau je zjednoduäoně znázorněn-příklad provee dení chladioího válce podle vynálezu v aplikaci u nícicího zařízení. Na obr.1 je zařízení v ěáetečněn...

Elektronicky ovládaný pohon hřídele míchadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 247743

Dátum: 15.01.1987

Autori: Prax Pavel, Němec Jindřich, Šiška Miloslav, Chlebný Jan, Nejedlý Josef, Němec Miloslav, Lichtenberg František

MPK: B01F 15/00

Značky: hřídele, míchadla, pohon, elektronický, ovládaný

Text:

...spínačem impulsů.Podstata elektronicky ovládaného pohonu hřídele míohadla spočíva podle vynálezu v tom, že je tviořen permanentnim magnetem ve funkci rotoru, a vinutím indukčního motoru ve funkci statioru, přičemž Inla vinutí indukčního motoru je napoljein elektronický přepínač, ovlädající napájecí vinutí a delší elektronický přepínač, který snímá indukovaná napětí .a který je dále propojen s měřicím přístrojem.Buzení cívek se...

Vyprazdňovací zařízení protipoudového rychlomíchače

Načítavanie...

Číslo patentu: 235841

Dátum: 01.12.1986

Autori: Maleček Jaroslav, Hořecký Petr

MPK: B01F 15/00

Značky: zařízení, protipoudového, vyprazdňovací, rychlomíchače

Zhrnutie / Anotácia:

Vyprazdňovací zařízení protiproudého rychlomíchače s otočným mísícím talířem, v jehož středu je vyprazdňovací otvor uzavřený kruhovou uzavírací deskou. Těleso desky je spojeno se svislým hydraulickým válcem, který je na nosném rámu pomocí čepu. Pojízdný rám je spojen s ležatým hydraulickým válcem, který je uchycen čepem na rámu stroje.

Kapalinová ochrana ucpávky hřídele

Načítavanie...

Číslo patentu: 230074

Dátum: 01.04.1986

Autori: Soudek Josef, Kotlán Josef, Janeček Pavel

MPK: B01F 15/00

Značky: ochrana, kapalinová, ucpávky, hřídele

Zhrnutie / Anotácia:

Kapalinová ochrana ucpávky hřídele umístěná na víku míchané nádoby, jímž prochází hřídel, sestává z nádobky opatřené přepážkou, vypouštěcím hrdlem a přepadovým hrdlem, ve kterém je umístěn zvon a nalita ochranná kapalina, přičemž nádobka je uzavřena víčkem opatřeným plnicím hrdlem. Víčko je spojeno s vlastním tělesem ucpávky Zařízení slouží k zajištění spolehlivého utěsnění hřídele ve víku uzavřené nádoby.