B01F 11/00

Zariadenie na miešanie kostného cementu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8997

Dátum: 20.10.2008

Autori: Büchner Hubert, Wüst Edgar, Von Brühl Clemens Graf, Vogt Sebastian

MPK: A61F 2/46, B01F 11/00, B01F 13/00...

Značky: miešanie, kostného, zariadenie, cementů

Text:

...teleso a uchopovací kus. Vodiace telesomôže byť s vynášacou rúrkou spojené rozoberateľne lisovaným spojením tohto rozpcrnčhotelesa (upínacieho telesa) s vnútrajškom valca opatreného vnútomými axiálnymí zárezmi a s vonkajším valcom, tieto oba môžu byt usporiadané na uchopovacom kuse, a po ukončení postupu miešania sa môže axiálnym pohybom vodiaceho telesa v smere kuchopovaciemu kusu toto lisované uloženie uvoľniť, pričom vodiace teleso môže byt...

Systém aglomerácie segmentov mokrých prameňov vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13068

Dátum: 15.05.2006

Autor: Thomason Darryl

MPK: B01J 2/18, B01F 11/00, B01F 11/02...

Značky: systém, prameňov, aglomerácie, segmentov, vláken, mokrých

Text:

...vibrujúca sušička splochou pracovnou plochou bežne používaná na sušeniemokrých sekaných vláknových segmentov. Systém môže byť vybavený ďalšímizariadeniami na konci sušičky alebo za ňou na triedenie aglomerovaných sekaných vláknových segmentov, kde sa odstránia kúsky nadmernej a nedostatočne veľkosti. Systém môže byť vybavený aj dopravníkom na zber mokrých sekaných vláknovýchsegmentov zo sekačky a prísun týchto segmentov do vibračnej...

Spôsob aglomerácie mokrých sekaných segmentov vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10093

Dátum: 15.05.2006

Autor: Thomason Darryl

MPK: B01F 11/02, B01F 11/00, B01J 2/18...

Značky: aglomerácie, mokrých, spôsob, segmentov, vlákna, sekaných

Text:

...o úplnú otáčku, svýhodou nerotuje viac než 180 stupňov a s najväčšou výhodou nerotuje viac než 10 stupňov. Výhodné uskutočnenia tu uvedené rotujú (ak vôbec) len v dôsledku amplitúdy vibrácie a pôsobenia pružiny a akákoľvek rotácia je mierna a recipročná, teda tam a späť. Všeobecne konkávna plocha znamená, že pracovná plocha má v priereze konštantný polomer alebo meniaci sa polomer alebo dva alebo viac polomerov. Vlnové pôsobenie znamená...

Sonifikácia média

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5589

Dátum: 05.05.2006

Autori: Sillanpää Teuvo, Luotola Juhani

MPK: B01F 11/00

Značky: sonifikácia, media

Text:

...jednej triedy jemne rozdelených polystyrénových častíc, pričom každá trieda mávopred určený úzky rozsah priemerov častíc. Potom, čo vzniknú konjugátymedzi časticami a analyt je prítomný, sa zmes ožiari nárazmi ultrazvuku, hocinie je opísaný spôsob prenášania ultrazvuku na miesto rozboru vzorky.0010 US-6 368 553 a US-6 086 821 (US-2002/0112541) opisujú použitie ultrazvukovej sily, kedy je ultrazvukový menič umiestnený bud vnútri reakčnej...

Úložné zariadenie pre nádržku a spôsob jeho použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5224

Dátum: 02.05.2006

Autori: Pritzke Heinz, Schwaar Christian, Köhler Reginald

MPK: B23Q 7/04, B01F 11/00, B01F 15/00...

Značky: nádržku, použitia, úložné, zariadenie, spôsob

Text:

...na rotačnej miešačke. Obrázok 2 znázorňuje pohľad A z obrázku 1.0011 Úložné zariadenie 1 podľa vynálezu sa nachádza napríklad na rotačnej miešačke, ktorá nie je ako celok na výkrese znázornená. Spojenie s pohonom rotačnej miešačky je pritom uskutočnené pomocou príruby 2 tak, aby úložné zariadenie l pri miešaní rotovalo okolo osi 3. Úložné zariadenie 1 pozostáva v podstate z traverzy 4, s ktorou zaberá príruba 2, ako aj pravouhlo dve...

Kuchynský stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 279784

Dátum: 12.03.1999

Autor: Grelich Thomas

MPK: A47J 43/04, B01F 11/00, A47J 43/06...

Značky: kuchyňský, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Kuchynský stroj pri ľahkej výmene rôznych nástrojov dovolí vykonávať rôzne pracovné pochody s rozdielnymi požiadavkami na spracovanie potravín. Na tento účel je pracovný priestor vytvorený v kuchynskom stroji ako na ležato usporiadaný kotol (11) a nástroj (24) je vedený pomocou posuvnej jednotky (13) rotačne po dĺžke kotla (11) pomocou hriadeľa usporiadaného v pozdĺžnom smere kotla (11), pričom jeho priemer zodpovedá priradenému vnútornému...

Spôsob miešania kohéznych práškov a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281561

Dátum: 08.01.1997

Autor: Wennerberg Karin Gunilla

MPK: B01F 9/00, B01F 3/18, B01F 11/00...

Značky: práškov, spôsob, spôsobu, vykonávanie, miešania, kohéznych, tohto, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob miešania kohéznych jemne rozdelených práškov, napr. jemne rozdelených práškových liečiv, ktoré majú veľkosť častíc menšiu ako približne 10 um, zahrnujúci kombináciu otáčavého/vibračného pohybu s preosievaním zahrnuje pridanie jemne rozdelenej práškovej zmesi látok na perforovanú priehradku v zásobníku a uvedenie zásobníka do otáčavého a výhodne vibračného pohybu v horizontálnom smere a/alebo vo vertikálnom smere, pričom otáčavý pohyb sa...

Zařízení na míchání a čerpání kapalin a suspenzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263604

Dátum: 11.04.1989

Autori: Votípka František, Šolc Jindřich, Čáp Miroslav

MPK: B01F 11/00

Značky: míchaní, suspenzí, čerpání, kapalin, zařízení

Text:

...osy trubky a dooílíse cirkulaoe potřebné pro míohání. zařízení pro čerpaní a míohání je pružně ucbyceno nasamostatném závěsu nebo na víku nebo horním okraji nádoby. Zařízení podle vynálezu umožňuje zahájit míchání i když nasávací otvor je zesypán pevnou fází.Tímto způsobem dochází k promíchávání obsahu nádrže, případně k čerpaní tekutiny.Tento způsob dopravy tekutin je málo náročný na potřebu energie a hodí se všude tam,kde není požadováno...

Pohonné zařízení se sdruženým pohybem přímočarým, kruhovým a elipsovým

Načítavanie...

Číslo patentu: 255092

Dátum: 15.02.1988

Autori: Bláha Roman, Janeček Ota

MPK: B01F 11/00

Značky: pohonné, pohybem, sdruženým, přímočarým, zařízení, kruhovým, elipsovým

Text:

...stěnami ve vodicích kladkách a na posuvném rameni jsou umístěna ozubená řemenová kola, jejichž excentrické čepy zasahují do nosné desky uložené na kuličkách.Příklad provedení navrženého pohonného zařízení je schematicky znázorněno na přiloženém výkresu.Pohonné zařízení obsahuje motor l spojený klínovým řemenem 3 s řemenicí l pevně nasazenou na hřídeli 33. Nad touto řemenicí g je na hřídeli 33 otočně nasazeno dolní ozubené kolo § pro...

Zařízení pro míchání kapalin, suspenzí nebo disperzí s axiálním pulzačním pohybem míchadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 242428

Dátum: 01.12.1987

Autor: Nosovskij Boris Ivanovie

MPK: B01F 11/00

Značky: axiálním, pulzačním, míchadla, míchaní, kapalin, disperzí, suspenzí, zařízení, pohybem

Text:

...pulzačního pohybu. Naspodní část dutého hřídele 2 jsou umístněna tři dutá disková míchad~vla § a dvě pľná disková míchadla 2 s ledvinkovými výřezy 19 tak, že vždy jedno plné diskové míchadlo 3 je umístněno mezi dvěma dutý mi diskovýrrvxi míchadly g. v dutých míchadlech g jsou umístněny elektV 43rické topné spirály ll, spojené vodiči lg se zdrojeŠTelektrické ener gie.vodiče g procházejí dutým hřídelem ž. Dolní část nádoby 1 je opatřena...

Třepačka s plynulou změnou pohybů stolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253521

Dátum: 12.11.1987

Autori: Poche Emanuel, Mašek Antonín

MPK: B01F 11/00

Značky: změnou, stolu, trepačka, pohybu, plynulou

Text:

...podle vynálezu odpadá možnost vzniku ràzů. Dálenemůže dojít k nevyváženostem, nebot plocha styku kamene zůstá vá neměnná v celém rozsahu volby excentricity. Mimo to je kàmen s excentrickým čepem trvale veden víkem s dràžkou.Hlavni výhodou je možnost volby tvaru dráhy stolu trepačky. Lze nastavit pohyb eliptícký, kruhový nebo přimočarý a to za chodu třepačky. Lze tedy plynule měnit pohyb eliptický v kruhový a kruhový v přímočarý a...

Mikrohomogenizátor biologických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230664

Dátum: 15.01.1985

Autori: Larin Vjačeslav Tarasovič, Šestakovskij Leonid Jakovlevič

MPK: B01F 11/00

Značky: materiálů, biologických, mikrohomogenizátor

Zhrnutie / Anotácia:

Mikrohomogenizátor, určeny k homogenizaci malého množství biologického materiálu může být využit v různých oblastech biologických výzkumů. Je řešen úkol zmanšení objemu a snížení ztrát homogenizovaného biologického materiálu se současným zvýšením výhodnosti využití. Mikrohomogenizátor obsahuje zahnutou kapiláru, která je spojena s generátorem impulsů tlaku plynu. Druhý konec kapiláry je hermeticky uzavřen. Objem homogenizovaného biologického...