B01D 57/00

Způsob oddělování oxidu siřičitého ze spalin a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266576

Dátum: 12.01.1990

Autor: Becker Hans

MPK: B01D 53/14, B01D 3/16, B01D 53/34...

Značky: způsob, siřičitého, spalin, zařízení, oxidů, oddělování, tohoto, provádění, způsobu

Text:

...0,01 až 10 molárních v kouřových plynech, jakými jsou například spaliny z elektráren na černé uhlí.Jako absorpční prostředek přicházejí v úvahu všechna fyzikální rozpouštědla, jako je například methanol, polyethylenglykolether, N-methylpyrrolidon, dimethylforamid a další,přičemž výčet rozpouštědel není omezen na rozpouštědla vyjmenovaná.Způsob podle tohoto vynálezu je blíže objasněn na základě schematicky znázorněného příkladu...

Zařízení k likvidaci zplodin z karbonizační pece pro výrobu uhlíkových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 246807

Dátum: 01.03.1988

Autori: Doležílek Bohumil, Kment Fedor, Vojta Lubomír

MPK: B01D 57/00

Značky: karbonizační, vláken, uhlíkových, zařízení, výrobu, zplodin, likvidaci

Text:

...odstraňuje zařízení k likvidaci zplodin z karbonizační pece pro výrobu uhlíkových vláken podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že sestává z trysky připojené na vstupní koncovku karbonizační pece, umístěné ve vyhřívané zoně, nad ní upraveným kruhovým hořákem a dále výměníkem tepla s přívodem tlakového vzduchu, spojeným s tryskou přívodní trubioí.Zařízení podle výnálezu je jednoduché a spolehlivé a umožňuje nejkratěí cestu zplodin...

Způsob výroby kyslíku nebo dusíku o proměnném průtoku nízkoteplotním dělením vzduchu a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 254251

Dátum: 15.01.1988

Autori: Sýkora Jiří, Borovička Josef, Jirsa Jan

MPK: G05D 21/02, B01D 57/00

Značky: delením, provádění, zařízení, výroby, způsob, proměnném, průtoku, vzduchu, nízkoteplotním, kyslíku, dusíku

Text:

...kompresoru 1 poháněného asynchronním elektromotorem Q, čistíoího bloku gg a z nízkoteplotního bloku 35 pro dělení vzduchu. Nízkoteplotní blok gg se skládá z hlavního výměníku ll, z tlakové kolohy lg, z podchlazujícího výměníku gg, vařáku - kondenzátoru lg a z expansní turbiny ll. Hlavní aparáty čistícího bloku 3 jsou adsorbéry lg, lg a elektroohřívač ll.je prnpojen přes chladič 2, odlučovač lg, jeden z adsorbérů lg, ll a hlavní výměník...

Způsob postupného kontinuálního oddělování složek nemísitelných vícefázových směsí a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238328

Dátum: 01.10.1987

Autori: Svoboda Karel, Mašek Miroslav, Nečesaný František

MPK: B01D 57/00

Značky: kontinuálního, provádění, zařízení, postupného, složek, nemísitelných, vícefázových, oddělování, směsi, způsobu, způsob, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob postupného kontinuálního oddělování složek nemísitelných vícefázových směsí, u kterých dochází k jejich postupné separaci na základě rozdílné specifické hmotnosti jednotlivých fází, pří kterém se kapalná směs uvádí nejprve do šikmého pohybu, který svírá s vodorovnou rovinou úhel 20 až 800, při kterém dochází k oddělení plynné fáze a koagulaci dispergovaných fází do dělitelných aglomerátů, potom se tato směs uvede k vertikálnímu odloučení...

Způsob vakuového čištění olejových náplní a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234325

Dátum: 01.03.1987

Autori: Ratislav Jaromír, Altmann Josef

MPK: B01D 57/00

Značky: tohoto, provádění, zařízení, čištění, náplní, olejových, způsobu, způsob, vakuového

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob vakuového čištění olejových náplní, vyznačený tím, že olej, znečištěný příměsemi plynů a kapalin je podroben separačnímu pracovnímu cyklu, během nějž je plynule odváděn z olejového hospodářství technologického zařízení varem za sníženého tlaku jsou z něj odlučovány příměsi plynů a kapalin, přičemž je vyčištěný olej plynule odváděn zpět do olejového hospodářství technologického zařízení, a na tento separační cyklus bezprostředně navazuje...