B01D 53/40

Zariadenie na odlučovanie prachu za sucha a na čistenie plynu pri výrobe železa alebo splyňovaní uhlia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6016

Dátum: 03.02.2012

Autori: Hackl Andreas, Fleischanderl Alexander

MPK: B01D 53/83, B01D 53/79, B01D 53/40...

Značky: čistenie, uhlia, zariadenie, odlučovanie, výrobe, sucha, prachu, plynů, splyňování, železa

Text:

...teploty plynu až do l 000 °C. Plyn, vytváraný počas výroby surového železa v žernliach V jednotkách na výrobu surového železa v žemliach, alebo plyn, vytváraný počas výroby železa v jednotkách na výrobu železa, obsahuje okrem iného sírovodík, chlorovodík, ŕluorovodík, ťažké kovy, organické nečistoty, ako sú dioxíny alebo furány, polycyklickéTieto zlúčeniny, škodlivé pre životné prostredie, musia byť odstránené pred vypúšťaním odpadových...

Spôsob odstraňovania kyslých plynných zlúčenín z prúdu odpadového plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279324

Dátum: 07.10.1998

Autor: Schoubye Peter

MPK: B01D 53/40

Značky: kyslých, plynných, odstraňovania, odpadového, zlúčenín, plynů, spôsob, prúdu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob odstraňovania kyslých plynných zlúčenín z prúdu odpadového plynu spracovaním amoniakom, pri ktorom sa plynné látky vyzrážajú amoniakom a odfiltrovávajú sa z odpadového plynu. Do prúdu odpadového plynu pred spracovaním amoniakom sa zavádza jadrový plyn obsahujúci pevné častice oxidu kremičitého, uhlíka alebo oxidov kovov s priemerom okolo 10 nm alebo menej a v množstve výhodne od 1/500 do 1/1000 objemového dielu jadrového plynu na...

Spôsob odstraňovania škodlivín z odpadových plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278406

Dátum: 09.04.1997

Autori: Karlheinz Kühle, Karlheinz Arras, Graf Rolf, Liebig Eberhard

MPK: B01D 53/40, B01D 53/68

Značky: plynov, odpadových, spôsob, škodlivin, odstraňovania

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spočíva v tom, že sa odpadový plyn vedie hore fluidnou vrstvou, tvorenou sorbentom, ktorá vykazuje teplotu 50 až 100°C, ktorá sa reguluje vstrekovaním vody, z fluidnej vrstvy sa odťahuje zmes, ktorá sa skladá z odpadového plynu a pevných látok a vedie sa k odlučovaču pevných látok a pevné látky, ktoré obsahujú vyčerpaný sorbent, sa od odlučovača pevných látok vracajú späť do fluidnej vrstvy, pričom sa vytvorí cirkulačný systém pevných...

Spôsob čistenia dymových plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279543

Dátum: 11.07.1995

Autori: Okino Susumu, Oshima Michio, Ukawa Naohiko, Iwashita Koichiro, Takashina Toru

MPK: B01D 53/68, B01D 53/40

Značky: spôsob, čistenia, plynov, dymových

Zhrnutie / Anotácia:

Pri čistení dymových plynov obsahujúcich súčasne oxid siričitý a fluorovodík mokrým spôsobom s konverziou vápno-sadra, pri použití suspenzie uhličitanu vápenatého ako absorbentu, sa k suspenzii absorbentu alebo absorpčnej kvapaline pridáva roztok obsahujúci hliník tak, aby molárny pomer koncentrácie rozpusteného hliníka ku koncentrácii rozpusteného fluóru v absorpčnej kvapaline mal hodnotu jeden alebo väčšiu. Roztok obsahujúci hliník sa...