B01D 53/36

Zariadenie na katalytické spaľovanie organických látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 279380

Dátum: 07.10.1998

Autori: Wysocki Zygmunt, Janas Janusz, Rachwal Andrzej, Wojciechowski Jerzy

MPK: B01D 53/36

Značky: látok, zariadenie, organických, spaľovanie, katalytické

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na katalytické spaľovanie organických látok obsiahnutých v prúde vzduchu s relatívne vysokou koncentráciou je tvorené kovovým valcovým telesom (21) s valcovou nadstavbou (39), v nadstavbe (39) je uložená prvá vrstva katalyzátora (6), v kovovom valcovom telese (21) sú vedľa vrstiev keramickej výplne (4) uložené ďalšie dve vrstvy katalyzátora (6), pričom medzi tromi vrstvami katalyzátora (6) je vytvorený priestor komory (18), v ktorej...

Zařízení pro čištění odpadních plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: U 12

Dátum: 07.07.1993

Autor: Gotvaldová Vladana

MPK: B01D 53/36

Značky: zařízení, plynů, odpadních, čištění

Text:

...příćný řez tímto zařízením V oblastiPříklady provedení technického řešeníJak vyplývá z obr.1, sestává zařízení pro čištění odpadních plynú z télesa l, které může mit například válcový tvar, opatřeného dole vstupnim hrdlem § odpadních plynů a nahoře výstupnim hrdlem 1 vyčištěných plynů. V tělese l je umistěna vrstva katalyzátoru g, uložená na mŕižce g,provedená například ve formě válečků z aktivniho oxidu hlinitého, jako nosičem,...

Způsob odstraňování oxidů dusíku z proudu plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268668

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kristof Wolfgang, Linde Gerhard, Schliebener Claus

MPK: B01D 53/36

Značky: proudu, plynů, oxidů, dusíku, odstraňování, způsob

Text:

...řaäení přináší možnost rozdělit proud plynu doněkolika dílčích proudů, které jsou oddělaně přiváděny do vrstev katalyzátoru. Toznamená, že~plyn~může být rozäělen jak do vzájemné rovnoběžných dílčích proudú a v této formě může procházet vrstvami katalyzátoru, tak také může být do vrstev přiváděn po~ stupně.Kromě toho je možné rovněž měnit smer proudu plynu ve výměnícíeh tepla v oblasti katalyzátoru nebo mezi výměníkem tepla a katalyzátorem....

Nosná matrice pro zachycení katalyticky účinných sloučenin a způsob výroby této matrice

Načítavanie...

Číslo patentu: 266575

Dátum: 12.01.1990

Autori: Frauenfeld Martin, Veser Kurt

MPK: B01J 32/00, C23D 13/00, B01D 53/36...

Značky: způsob, účinných, výroby, katalytický, sloučenin, této, matrice, zachycení, nosná

Text:

...může mít ale taká formu žlábkovaněho a/nebo vlnitého kovového plechu. Takověto kovové plechy se sestavují na akumulační tělesa, například taká V oběhových regenerativních tepelných výměníoích pro předehřívání vzduchu pro kotel. Dodatečným převrstvením těchto akumulačních těles keramickou krycí vrstvou za spojení pomocí mezivrstvy ze smsltu se umožní to, že se dá zabudovat katalyzátor pro odstraňovaní sloučenin dusíku do reqenerativního...

Způsob současného odstraňování oxidů dusíku a oxidů síry z plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251098

Dátum: 11.06.1987

Autori: Storp Klaus, Wirth Johann

MPK: B01D 53/36

Značky: způsob, síry, dusíku, současného, plynů, oxidů, odstraňování

Text:

...i o směs, sestávající z oxidu hlinitého, na kterém jsou naadsorbovány sloučenlny dusíku a z aktivního uhlí, na kterém je naadsorbováno kyselina sírová,se dostává pri regenervaci nejdříve do první redukční zóny li, do níž se vedením 7 přivádí redukční plyn, obsahující síru, například sirovodík H 2 S. Teploty v prvni redukční zóně 6 se obvykle pohybují v rozmezí 100 až 300 °C, přičemž z kyseliny sírove vzniká elementárni síra a ze sloučenln...