B01D 53/22

Zariadenie na výrobu vodíka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13042

Dátum: 10.06.2009

Autori: Schödel Nicole, Klapper Klaus, Hofmann Karl-heinz, Dittmeyer Roland, Behrens Axel

MPK: B01J 19/24, B01D 53/22, C01B 3/38...

Značky: vodíka, výrobu, zariadenie

Text:

...prebieha iba v častí dĺžky reakčného priestoru.Hnacou silou na odvádzanie vodíka z reakčného priestoru je rozdiel parciálnych tlakov vodíka, ktorý je medzi reakčnýrn priestorom a priestorom na odťahovanie vodíka. Zatial čo parciálny tlak vodíka stúpa v reakčnom priestore zo strany vstupu výcho diskových látok počínajúc od nuly, je v celom priestore na odťahovanie vodíkaďalekosiahle konštantný. V oblastiach reakčnej rúrky, v ktorých je...

Spôsob a zariadenie na výrobu syntézneho plynu z biomasy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16870

Dátum: 11.12.2007

Autor: Ljunggren Rolf

MPK: B01J 7/00, C10B 49/02, B01D 53/22...

Značky: spôsob, zariadenie, syntézneho, výrobu, biomasy, plynů

Text:

...v rozsahu 1500 až 1600 °C. Regenerátor obvykle obsahuje keramický materiál. Prvá sústava regenerátora 7 je taktiež pripojená k prvému výmenníku tepla 9, ktorý je súčasťou zariadenia podľa predloženého vynálezu. Prvá sústava regcnerátora 7 a prvý výmenník tepla 9 spolu tvoria prvý prostriedok výmeny tepla. Prvý tepelný výmenník 9 je pripojený k jednotke na čistenie plynu 10, ktorá tiež tvori časť zariadenia podľa predloženého vynálezu....

Reaktor s riadeným tepelným gradientom na výrobu čistého vodíka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10667

Dátum: 14.06.2007

Autori: Rohrich, Kongmark Nils, Wirth Harald

MPK: B01J 19/24, B01D 53/22, C01B 13/02...

Značky: výrobu, tepelným, čistého, vodíka, reaktor, gradientom, riadeným

Text:

...membrány odlučujúce vodík. Teplota týchto stien sa riadi chladením. Vzdialenosť medzi membránamí odlučujúcimi vodík a rozkladovou zónou je funkciou materiálov použitých v membránach, podľašpecifických podmienok činnosti zostavy.Membrány sú vyrobené takým spôsobom, že extrahované plyny sa môžu odčerpávat alebo odplavovat prostredníctvom použitia neutrálneho nosného plynu. Možnou voľbou sú trubicové-3 súčasti, ktorých membrány tvoria aspoň...

Spôsob a zariadenie na odstránenie horľavých plynov z plynovodných sietí

Načítavanie...

Číslo patentu: 284814

Dátum: 18.11.2005

Autor: Franek Johann

MPK: B01D 53/047, B01D 53/22, F17D 1/04...

Značky: zariadenie, spôsob, sietí, hořlavých, odstránenie, plynov, plynovodných

Zhrnutie / Anotácia:

Po plynotesnom alebo takmer plynotesnom oddelení sieťového úseku od plynovodnej siete, uskutočnenom v oblasti prívodu plynu, sa v oblasti oddelenia nehorľavý a/alebo spaľovanie horľavého plynu nepodporujúci preplachovací plyn alebo zmes preplachovacích plynov vnesie, resp. vtlačí do sieťového úseku, a s týmto vtlačeným preplachovacím plynom alebo zmesou preplachovacích plynov sa horľavý plyn alebo zmes horľavých plynov, ktorá zostala v sieťovom...

Reaktor na simultánnu separáciu vodíka a kyslíka z vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13025

Dátum: 16.12.2004

Autori: Wirth Harald, Röhrich Klaus, Kongmark Nils

MPK: C01B 13/02, B01D 53/22, B01J 19/24...

Značky: kyslíka, separáciu, simultánnu, vodíka, reaktor

Text:

...reaktora. vstrekovanie vody sa môže tiež realizovať pomocou penetrácie pár cez steny reaktora. Voda alebo para, ktorá sa vstrekuje, sa môže predhríať ako súčasť tepelnej izolácie a s teplom od výfukových plynov horákov.0020 Extrahované množstvo vodlka a kyslíka sa riadi tak, aby bolo 2 k 1, v ich stechiometrickom pomere vo vode. Teda, reaktor sa dopĺňa s presne zodpovedajúcim množstvom vody.0021 Požadovaná teplota pre disociáciu vody sa...

Membránový deliaci spôsob obohacovania kyslíkom v prúde plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2882

Dátum: 02.06.2003

Autori: Backhaus Clemens, Werneke Hubert

MPK: B01D 53/22, C01B 13/02, C01B 31/00...

Značky: prúde, plynů, deliaci, kyslíkom, obohacovania, membránový, spôsob

Text:

...cez membránu do prúdu permeátu. Na druhejgí strane sa úroveň tlaku na retentátovej strane môže znížiť,pričom prúd plynu membránového deliaceho zariadenia sa privedie na okolitý tlak. V tomto prípade je nutné, aby sa úroveň tlaku na permeátovej strane v porovnaní s výstupným tlakom prúdu retentátu znížila tak, aby sa mohlo uskutočňovaťprenikanie obohacovanej zložky cez membránu do prúdu permeátu.Hoci sa spôsob podľa vynálezu má používať na...

Zařízení na skladování potravin rychle podléhajících zkáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 251914

Dátum: 13.08.1987

Autori: Syrojedov Viktor, Nadykta Vladimir, Čekalov Leonid, Beljakov Viktor, Talakin Oleg

MPK: A01F 25/00, B01D 53/22

Značky: rychle, zařízení, potravin, podléhajících, skladování, zkáze

Text:

...2 u 13. Menöpaunme aneMeH-Tu annapaTa 3 nunonnemu na MeM 5 paHm cenexrnsnoä K asowy, 5 qacruocwn H 3 nonMBHHHKDHMeTHHCHHůH 8- Honueuöpaanoe npoçTpaHcTBo ll annapara 2 cooömaewcn Č arMoc®epoň qepes perynnpymmuů BGHTHHB 14.Kauepa I cogepxnr Koaueurpannonnue narunxn l 5 cucveMm aamonarnsauux, ynpannammeñ nenrnnaun 12, 13 n I 4. B KaMepe I ycwanoanen narqux 15, noxasmnammnň xonuexwpaunm Kncnopona. .Ycrpoñcrno paôoraer cnenymmM oöpasou...