B01D 53/18

Zariadenie a spôsob na absorpciu jednotlivých komponentov v plynoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20030

Dátum: 13.06.2013

Autori: Reissner Harald, Köck Josef, Baumann Christian, Resch Andreas

MPK: B01D 53/18, B01D 53/14

Značky: absorpciu, komponentov, plynoch, spôsob, jednotlivých, zariadenie

Text:

...sú opisované V spisoch US 6,051,055 alebo EP 0 882 487 Al, sa absorpčný roztok rozstrekuje do absorpčněho priestoru pomocou hore nasmerovaných trysiek. Spis US 2009/0277334 Al uvádza do známosti formu vyhotovenia, u ktorej sú postrekove trysky nasmerované dole. V spise EP 2 361 667 Al sú postrekové trysky nasmero vane hore aj dole.0014 V absorpčnom priestore neexistujú u týchto foriem vyhotovenia okrem postrekových trysiek žiadne ďalšie...

Systém distribúcie kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13310

Dátum: 11.07.2008

Autori: Schalk Wolfram, Daum Karl-heinz, Rauser Wolf-christoph

MPK: B01J 19/26, B01D 53/50, B01D 53/18...

Značky: distribúcie, systém, kvapalín

Text:

...v otvorenej integrálnej časti vo vnútri kolóny.Rozvádzač kvapaliny je vybavený plniacimi nádržami, ktoré dodávajú prúd kvapaliny do množstva predĺžených žľabov, ktoré sú umiestnené od seba a ktoré sa rozkladajú navzájom paralelne naprieč kolóny. Na dne a bočných stenách plniacej nádrže sa nachádza množstvo otvorov na prívod kvapaliny do žlabov. Tieto žlaby sú umiestnené v spodnej časti a sú kolmé vzhladom na plniacu nádrž.0009...

Zariadenie na získavanie tetrachlóretylénu alebo benzínu alebo acetónu adsorpciou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1119

Dátum: 03.04.1996

Autori: Hutman Stanislav, Hrabčák Peter, Davala Michal

MPK: B01D 53/18

Značky: acetónu, adsorpciou, zariadenie, získavanie, benzinu, tetrachlóretylénu

Text:

...kvapalina steká do rozdelovacej nádoby kde dochádza k oddeleníu vodnej aorganickej vrstvy a vzduch zbavený podstatnej časti vodnejpary prúdi do atmosféry. Zariadenie obsahujúce adsorbér takto pripojený ku zdroju znečistenia a ostatným pomocným médiam nemá negatívny vplyv na životné prostredie. Podstatutechn.riešenia ilustrujú nasledujúce príklady uskutočnenia.z Technické riešenie bude možné využívať pri spätnom získavaní organických...

Zariadenie na absorpciu plynných látok v kvapalinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 266117

Dátum: 14.11.1989

Autori: Rosenbergerová Alica, Adamčík Vladimír, Jurkovič Augustín, Lisý Ján Mikuláš, Novák Ladislav, Lintnerová Marta

MPK: B01D 53/18

Značky: kvapalinách, plynných, zariadenie, látok, absorpciu

Text:

...stanovenia absorbovaného plynu a znižuje dobu absorpcie pri analýze ovzdušia. Absorpčný roztok sa do absorbéra pridáva,alebo sa z absorbéra odoberá jednoduchým pootočenim absorbéra o 1800. Konštrukěným zjednodušením pripojenia pomocnej rúrky na spodnú čast absorpčnej kolóny sa zjednodušuje výroba absorbéra a pri odbere absorpčného roztoku v absorbéri zostáva veľmi malé množstvo absorpčného roztoku.Na pripojenom výkrese je...

Stanice pro čištění a úpravu plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265022

Dátum: 12.09.1989

Autori: Mosler Jan, Zitta František, Volf František, Brož Zdeněk, Červenka Jan

MPK: B01D 53/18

Značky: stanice, úpravu, plynů, čištění

Text:

...přídevného čístícího zařízení, na obr. 2 je znázorněno schéma zapojení zařízení ° při nízkém tlaku e na obr. 3 je schéma zapojení zařízení při vysokém tlaku. hZařízení pro čištění a úpravu plynu sestává ze zdroje plynu l, který je nepojen přes vyrovnávecí větrník g do prvního vstupu gł vícestupňového kompresoru Q, jehož první výstup gg je spojen s čistící jednotkou 54 které je spojene s druhým vstupem 33 vícestupňového kompresoru 3 a...

Zařízení pro přívod a odvod odpařujícího se chladicího média chladicích systémů pater kolon

Načítavanie...

Číslo patentu: 263711

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vejvoda Vojtěch, Hykyš Jaroslav, Hodek Jiří, Štěpán Josef

MPK: B01D 53/18

Značky: systému, odpařujícího, kolon, chladicích, pater, chladicího, přívod, media, odvod, zařízení

Text:

...hrdlen,vyústěnýu do epodní částí výstupního prostoru. Podstatou vynálezu dále Je, že přepadový kapelínový uzáver Je tvořen přeeshem výetupního hrdla dovnítř výstupního prostoru, případně přepážkou uvnitř výetupního prostoru. Víko komory je tvořenozařízením dle vynálezu je zajíštěne snsdná regulovatelnost jednotlivých chladíoích systénů,a.tín celého ohledíoího okruhu. Je zajíštěno rovnončrné rozdelení kapaliny do všechprůřezů chladícího...

Výplňové těleso pro absorpční a rektifikační kolony

Načítavanie...

Číslo patentu: 263247

Dátum: 11.04.1989

Autori: Gottvald Leoš, Hájek Jaroslav, Jonáš Pavel

MPK: B01D 53/18

Značky: absorpční, rektifikační, těleso, kolony, výplňové

Text:

...zhotoveno ze skla.Výhoda výplňového těleea podle tohoto vynélazu je jeho jednoduchá výroba, konstrukce a snadné nontáž pracovních epírél do nosných rénů. Fíxační apírély tvoří horizontélní rovínnou vrstvu, které usnadňuje náetřik kapal ného nédía a jeho nétok po celém průřezu tělesa kolony.Fíxační epírély vytváří a zabezpečuji pravidelný odstup mezi pracovnímí epirálaní, aby během pracovního procesu nedochézelo k jejich dotyku. Základní...

Zařízení k využití energie absorbentu vstupujícího do rotačního rozstřikovacího systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 260602

Dátum: 12.01.1989

Autori: Otta Vladimír, Rezek Josef

MPK: B01D 53/18

Značky: rozstřikovacího, systému, vstupujícího, energie, využití, rotačního, absorbentu, zařízení

Text:

...energie absorbentu vstupujícího do rotačního rozstřikovaciho systému typu Segnerova kola. zejména nad náplňovou vrstvou kvolonového aparátu podľewynálezugjehož podstata spočíva v tom,že vnitřní část nátokového hrdla je opatřena dvěma a více šikmo uloženými lopatkami, nastavenými ke směru absorbentu vystupujícího z přiváděcího potrubí. pod úhlem větším než 25 °. V závislosti na rychlosti přítoku absorbentu v místě vstupu donátokového...

Adsorpční nádoba

Načítavanie...

Číslo patentu: 259184

Dátum: 17.10.1988

Autori: Nožička Zdeněk, Běhounek Ladislav, Vyskočil Josef

MPK: B01D 53/18

Značky: adsorpční, nádoba

Text:

...výkrese,kde je znázorněn sdhematický řez adsorpční nádobou.Adsorpční nádoba, používaná V zařízení pro adsorpcí oxi du uhličitého a etylénu z řízené atmosféry při dlouhodobém skladování ovoce e zeleniny sestává z válcového pláště l,uzavřenéno z jedné strany odnímatelným vrchním víkem 3 a z druhé strany odnímatelným spodním víkem Q. Tato víka g 1 mají tvar komolého kuželeL Do nádoby je zavedeno vrchní potru-A bí Q a spodní potrubí 2. Tato...

Zařízení pro čištění plynů od pevných a/nebo plynných nečistot

Načítavanie...

Číslo patentu: 243963

Dátum: 01.07.1988

Autori: Morávek Josef, Trojan Václav, Tichý Josef

MPK: B01D 53/18, B01D 47/02

Značky: nečistot, pevných, zařízení, plynů, čištění, plynných

Text:

...nutnoit rozšiřování části kolony a komplikovaná výroba 1 montáž takového zařízení.Uvedená nevýhody odstraňuje zařízení podle vynálezu, jehož podstata ąpočívá v ton, že alespoň z jednoho otvoru pro odvod použité prací kapaliny je vyvedeno potrubí ve svislém směru dovnitř válcové nádoby do výše nejméně 0,1 m nad úroveň otvorů pro přípod zregenerované prací kapaliny a/nebo otvorů pro přívod čištěnóho plynu.Zařízení podle vynálezu přináší výhodu...

Kontinuální absorpční zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 257445

Dátum: 16.05.1988

Autori: Štěpánková Kamila, Němčanský Jan, Pětioký Karel, Sokola Karel

MPK: B01D 53/18

Značky: absorpční, zařízení, kontinuální

Text:

...doatatečný prostor. aa-11 prostor malý, turbulence není účinná. Je-11 nadněrný, uniká tudy plyn, aníž by se dostal do kontaktu e vodou. Nedto na odraznýoh doskách vznikají značná tlakové ztráty, které snížují efektívnoat vtláčení vody do ložíeka. rUvedené nevýhody odstraňuje kontinuální abeorpční zařízení podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom. že v tlakovém potrubí je zařazen proměrově redukovaný potrubní díl, v němž je upevněn...

Zařízení pro provádění absorpce a chemické nebo biochemické reakce v systému nízkotlaký plyn-kapalina

Načítavanie...

Číslo patentu: 254878

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kratochvíl Jan, Čermák Ján, Urbánek Bedřich, Kaštánek František

MPK: B01J 19/00, B01D 53/18

Značky: chemické, reakce, plyn-kapalina, absorpce, nízkotlaký, systému, biochemické, provádění, zařízení

Text:

...sekci vlnité trubky nebo poslednímu úseku seriově zapojených trubek.Výstupní element 3 je současně rozdělovačem fází po reakci. odvod plynu Ě může býtvýhodně napojen na sání łâ Venturiho trubice lg (obr. 4). Nutný podtlak pro sání plynuje tvořen nuceným tlačením proteklé kapaliny do Venturiho trubice. Kapalina se obvykle čerpá ze zásobníku lg, umístěného mezi výstupním elementem A a čerpadlem lg. Výstup z difuscrull Venturiho trubice łi...

Absorbér mikrosložky ovzduší

Načítavanie...

Číslo patentu: 254737

Dátum: 15.01.1988

Autor: Valach Roman

MPK: B01D 53/18, G01N 1/22

Značky: mikrosložky, ovzduší, absorbér

Text:

...absorpčního roztoku jeho oběma větvemi, což u dříve navrhovaných absorbérü není zajištěno.Absorbér podle vynálezu je znázorněn na přiloženém výkresu.Je tvořen hlavou Q, v níž je vytvořena odtoková komora 3. Odtoková komora A s výstupem lg vzduchu je spojena jednak se vzestupnou trubicí Ä a jednak se sestupnou větví, tvořenou regulátorem á výšky hladiny absorpčního roztoku a sestupnou trubicí g. Sestupná větev je opatřena přívody lg a g...

Absorbér s pohyblivým nástavcem

Načítavanie...

Číslo patentu: 254116

Dátum: 15.01.1988

Autori: Vasilenko Alexej, Svitka Nikolaj

MPK: B01D 53/18

Značky: absorbér, pohyblivým, nástavcem

Text:

...xuxocwn. 3 T 0 qöecneunaeT 3 ®®eKTHBHym ýaöoTy-aőcopöepa B mupoxou Hąwepnane Harpysox no rasy. AHa nr.Ť usoöpakeu npennaraeumň aőcopőep, npoonbumü paspeą Ha ®Hr.2 paspes A~A Ha ®Hr.I na mHr.3 - paspea B-B Ha nr.2.V Aöcopőep c nonnnxnoň Hacaxoň conepxnw Bepwnxanbumň xopnyc~ 1 (ur.l), ąoj pnàouranbno pacnonomenmme curarme Tapenxu 2 n 3, Mexny xowopmmm ycrauonneud ycwpoñcrao nuz cöopa mnnxocwu, pmnonuennoe n Bane oöeqaňxn 4, axaň Topeu A Kowopoä...

Chlazené patro absorpční kolony

Načítavanie...

Číslo patentu: 253178

Dátum: 15.10.1987

Autori: Tlučhoř Jiří, Štěpán Josef, Vejvoda Vojtěch

MPK: B01D 53/18

Značky: kolony, absorpční, chlazené, patro

Text:

...z rovných trubek různé délky s kolen stejného úhlu a poloměru zakřivení, přičemž každý segment je tvořen sudým počtem dvou nebo více trubek vinutých do meandru tak. že propojení trubek pro vstup chladicího media a trubek pro výstup chladiciho media je provedeno uprostřed segmentu. Vinutí sousedníeh segmentů do meandrů je vždy ohráceně, a jejich přívodní trubky jsou připojeny do jedné vstupní, resp. výstupní komoty společně všem chladicím...

Absorbér s náplní ve vznosu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230659

Dátum: 15.01.1985

Autori: Vasilenko Alexej Jakovlevič, Malych Vladimir Andrejevič, Svitka Nikolaj Ivanovič, Kvaša Vladimir Borisovič

MPK: B01D 53/18

Značky: vznosu, absorbér, náplní

Zhrnutie / Anotácia:

Absorbér s náplní ve vznosu se týká zařízení pro látkovou výměnu používaných pro zachycení škodlivin obsažených v plynných směsích, zejména methanolu a kaprolaktamu. Cílem vynálezu je snížení spotřeby kovů pro absorbér. Absorbér s náplní ve vznosu obsahuje vertikální těleso, uvnitř kterého jsou umístěna síťová patra a mezi nimi je umístěn zkrápěč, odlučovač vodního prachu a zařízení pro shromažďování kapaliny. Novým v absorbéru je to, že...