B01D 53/14

Filtračné zariadenie na odsírenie plynu s aktívnym uhlím

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7501

Dátum: 01.08.2016

Autori: Čekanová Patrícia, Murajda Tomáš Andrej

MPK: B01J 20/20, C10L 3/10, B01D 53/14...

Značky: odsírenie, plynů, aktívnym, filtračné, uhlím, zariadenie

Text:

...ventil a skrutkou Q pre ventil prívodu inertného plynu na účely bezpečného odstránenia zvyškového zemného plynu pred výmenou adsorbentu. Filtračné zariadenie je upevnené na troch nohách Q. V spodnej časti nádoby l je vytvorené prívodné potrubie 2 plynu a v hornej časti nádoby l je vytvorené potrubie à odvodu plynu. Z telesa prívodného potrubia g vystupuje dýza m, ktorá slúži na rozptyl plynu k okrajom a zároveň slúži ako výstuha. Konštrukčne...

Zariadenie a spôsob na absorpciu jednotlivých komponentov v plynoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20030

Dátum: 13.06.2013

Autori: Resch Andreas, Baumann Christian, Köck Josef, Reissner Harald

MPK: B01D 53/14, B01D 53/18

Značky: spôsob, komponentov, jednotlivých, plynoch, zariadenie, absorpciu

Text:

...sú opisované V spisoch US 6,051,055 alebo EP 0 882 487 Al, sa absorpčný roztok rozstrekuje do absorpčněho priestoru pomocou hore nasmerovaných trysiek. Spis US 2009/0277334 Al uvádza do známosti formu vyhotovenia, u ktorej sú postrekove trysky nasmerované dole. V spise EP 2 361 667 Al sú postrekové trysky nasmero vane hore aj dole.0014 V absorpčnom priestore neexistujú u týchto foriem vyhotovenia okrem postrekových trysiek žiadne ďalšie...

Zadržanie amínov pri odstaňovaní kyslých plynov prostredníctvom amínových absorpčných prostriedkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18841

Dátum: 30.03.2012

Autori: Sieder Georg, Möser Peter, Garcia Andarcia Hugo Rafael, Notz Ralf, Schmidt Sandra

MPK: B01D 53/14, B01D 53/62

Značky: amínových, plynov, amínov, prostriedkov, kyslých, zadržanie, odstaňovaní, absorpčných, prostredníctvom

Text:

...vody zahrnuté vstupný prúd 1 a dva výstupné prúdy 21 a 25. Množstvo čerstvej vody potrebné na kompenzáciu straty je tiež označované ako make-up voda (prúd 11 na obrázku 1). Vystupujúce prúdy sú nasýtené vodnou parou. Obsah vody vstupujúceho prúdu tekutiny závisí od rôznychpodmienok. Pri vstupujúcom prúde tekutiny nasýtenom vodou sa disponibilný makeup prúd znižuje s klesajúcim tlakovým rozdielom medzi absorpciou a regeneráciou. Vdôsledku...

Zariadenie a spôsob čistenia produktu, znečisteného nitrosamínom, zo zariadenia na zachycovanie CO2

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18754

Dátum: 17.01.2012

Autori: Schneider Rüdiger, Fischer Björn, Urbanus Jan Harm, Goetheer Earl Lawrence Vincent, Gilling Erwin Johannes Martinus, Joh Ralph

MPK: B08B 7/00, B01D 53/14, B01D 53/96...

Značky: čistenia, spôsob, zariadenie, produktů, zariadenia, zachycovanie, znečištěného, nitrosamínom

Text:

...na ich príslušnom tlaku pár vo zvyšku po odparení vždy určitý podiel nitrosamínu, pretože nitrosamíny vykazujú nižší tlak pár než odpovedajúce amíny. Zvyšok po odparení preto obsahuje závažný podiel nitrosamínov, ktorý je treba nákladne odstrániť. Z rovnakého dôvodu ostávajú nitrosamíny vo vyčistenom rozpúšťadle.0008 Pri použití solí aminokyselín v rozpúšťadle vo forme aktívnych pracích látok nie je možný spôsob odstraňovania...

Absorpčné médium obsahujúce amín, spôsob a zariadenie na absorpciu kyslých plynov zo zmesi plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19324

Dátum: 10.11.2011

Autori: Witthaut Daniel, Irfan Muhammad, Dembkowski Daniel, Schneider Rolf, Brehme Volker, Seiler Matthias, Neumann Manfred, Keup Michael, Rolker Jörn

MPK: C07D 211/58, B01D 53/14, C10K 1/00...

Značky: amín, absorpčne, obsahujúce, spôsob, kyslých, plynov, zariadenie, absorpciu, médium, zmesí

Text:

...musí zase regenerovať.Spis WO 2009/156271 opisuje absorpčnć médium na absorpciu kyslých plynov z fluidných prúdov, zvlášť z dymových plynov. Absorpčné médium tu obsahuje oligoamín a primárny alebo sekundárny alkanolamín. K absorpčnému médiu je možné ako aktivátor pridat 4-amíno-2,2,6,6-tetran 1 etylpiperidín. Primárne amíny spravidla majú vysoke absorpčné entalpíe, čovyžaduje vyššie energetické požiadavky pri desorpcii.Spis WO...

Absorpčný prostriedok na odstránenie kyslých plynov z prúdu tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15004

Dátum: 03.08.2010

Autori: Katz Torsten, Riemann Christian, Vorberg Gerald, Dengler Erika, Sieder Georg

MPK: B01D 53/14

Značky: prúdu, prostriedok, tekutiny, plynov, kyslých, odstránenie, absorpčný

Text:

...uhľovodíky alebo prúdu tekutiny obsahujúceho kyslík,pri ktorom sa prúd tekutiny uvádza do kontaktu s vodným roztokom, ktorý obsahujeprinajmenšom jeden amín aprinajmenšom jednu kovovú sol kyseliny aminokarboxylovej alalebo aminosulfónovej.W 0 2008/072979 A 1 uverejňuje spôsob zachytávania C 02 zo spalovacieho odpadového plynu, pričom plyn obsahujúci C 02 sa vedie cez vodnú suspenziu absorpčného prostriedku. Vodná suspenzia obsahuje...

Absorpčný prostriedok obsahujúci cyklické amíny na odstraňovanie kyslých plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15490

Dátum: 01.02.2010

Autori: Sieder Georg, Lichtfers Ute, Spuhl Oliver, Brughmans Steven, Garcia Andarcia Hugo Rafael

MPK: B01D 53/14

Značky: prostriedok, aminy, kyslých, cyklické, obsahujúci, odstraňovanie, absorpčný, plynov

Text:

...ppm síry alebo jej zlúčeniny, ktorá poskytuje atómy síry.V EP-A 538019 sú opísané vodné roztoky stéricky blokovaných amínov na odstraňovanie oxidu uhličitého z dymowjch plynov.W 0 2007/144372 uverejňuje spôsob odstraňovania oxidu uhličitého z prúdu plynu, v ktorom je parciálny tlak oxidu uhličitého v prúde plynu nižší ako 200 mbar,napríklad z dymového plynu, uvedením do kontaktu s vodným roztokom terciárneho alifatického alkanolaminu, a...

Spôsob čistenia plynov a rekuperácie kyslých plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15148

Dátum: 04.11.2009

Autor: Menzel Johannes

MPK: B01D 53/14

Značky: plynov, čistenia, kyslých, rekuperácie, spôsob

Text:

...kyslých plynov zvýšiť len nepatrne, pretože by inak došlo k urýchlenému rozkladu chemického absorpčného činidla, pretože zvýšenieregeneračného tlaku spôsobuje zvýšenie teploty varu.0006 U fyzikálnych absorpčných činidiel je principiálne možné získať časť kyslých plynov na vyššej tlakovej úrovni. Preto sa regenerácia uskutočňuje znížením tlaku pomocou väčšieho počtu za sebou zapojených okamihových stupňov. Kyslé plyny uvoľňované v...

Odstraňovanie oxidu uhličitého z napájacieho plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16846

Dátum: 13.10.2008

Autor: Find Rasmus

MPK: C01B 3/52, B01D 19/00, B01D 53/14...

Značky: napájacieho, uhličitého, odstraňovanie, oxidů, plynů

Text:

...ktorý je možné likvidovať, a kvapalinu absorpčného činidla, ktorá zahŕňa oxid uhličitý, ag. zvyšovanie teploty a/alebo znižovanie tlaku kvapaliny získanej v kroku f, pred recykláciou do stripovacej kolóny.0007 V závislosti od charakteru napájacieho plynu môže byť výhodné uskutočňovať úpravu tlaku napájacieho plynu pred jeho privedením do stripovacej kolóny v kroku a predkladaného spôsobu. Odborník na túto oblasť techniky je schopný určiť...

Spôsob a zariadenie na regeneráciu pri čistení plynov vznikajúceho, amíny obsahujúceho pracieho roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12403

Dátum: 12.08.2008

Autor: Günther Lothar

MPK: C10L 3/10, B01D 53/14

Značky: spôsob, vznikajúceho, zariadenie, čištění, plynov, aminy, pracieho, obsahujúceho, roztoku, regeneráciu

Text:

...až na 160 °C, prednostne na 145 °C, a stláča na tlak najmenej 4 bary,prednostne 5 až 8 barov, a v druhom expanznom stupni expanduje na tlak , ktorý je najmenej o 0,5 baru, prípadne až o 3 bary, vyšší ako expanzný tlak prvého expanzného stupňa, pričom sa z pracieho roztoku vo forme plynu odlúčiprevažná časť ešte pritomného C 02 a zlúčenin siry (krok b) spôsobu). V prvoma druhom expanznom stupni prebieha expanzia prednostne ako...

Odstraňovanie oxidu uhličitého z odpadového plynu zo spaľovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17328

Dátum: 27.08.2007

Autori: Schuda Volker, Lichtfers Ute, Wagner Rupert

MPK: B01D 53/14

Značky: plynů, spaľovania, odpadového, uhličitého, oxidů, odstraňovanie

Text:

...a kálium-o metylaminopropionát.US 4,440,731 odporúča pridať k vodnému absorpčnému prostriedku, ktorý obsahuje alkanolamín, ako napriklad monoetanolamín, viac ako 50 ppm meďnatých soli ako aj eventuálne jeden alebo viaceré zlúčeniny zvolené spomedzi dihydroxyetylglyclnu, uhličitanov alkalických kovov, manganistanov alkalických kovov alebo manganistanu amónneho, oxidov niklu a bizmutu, aby sa redukoval rozklad absorpčného...

Zariadenie na environmentálne spracovanie pár alkylénoxidov v zmesi s inertným plynom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4783

Dátum: 06.07.2007

Autori: Šimo František, Siman Ján, Minich Jaroslav, Čamaj Vladimír, Weissensteiner Viliam, Stanček František, Kolísek Mikuláš

MPK: B01D 53/14, B01J 19/00

Značky: environmentálne, spracovanie, alkylénoxidov, inertným, zariadenie, plynom, zmesí

Text:

...V kvapalnom alkylénchlórhydríne(absorbent) s teplotou T, 15 °C, V množstve m 1152 kg ECH, koncentrácie GHG 8,00 w/w V etylénchlórhydríne. Bezpečnú výšku hladiny V reaktore RA zabezpečuje regulátor hladiny RH. Cez dva distribútory 3 plynu umiestnené na dne reaktora RA je prívod pár alkylénoxidu V inertnom plyne (absorbát) (EO s dusíkom) o koncentrácii CEO 20,00 mol a teplote TM 19,5 °C, rýchlosťou Q 12,85 m 3/h. Absorbčný roztok...

Spôsob a zariadenie na separovanie metánu a oxidu uhličitého z bioplynu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10230

Dátum: 19.03.2007

Autor: Günther Lothar

MPK: C07C 7/11, C12P 5/02, B01D 53/14...

Značky: spôsob, bioplynu, oxidů, metanu, separovanie, zariadenie, uhličitého

Text:

...znakmi, ktoré sú uvedené v nároku 1. Výhodné ďalšie zdokonalenia spôsobu sú predmetom nárokov 2 až 10. Na vykonávanie spôsobu vhodné zariadenie je uvedené v nároku 11. Nároky 12 až 14sa týkajú ďalších uskutočnení zariadenia.0012 Prípadne predbežne vyčistený bioplyn sa privádza do absorpčnej kolóny,v ktorej je pri normálnom tlaku a normálnej teplote odstraňovaný v bioplyne obsiahnutý oxid uhličitý. Bioplyn je na výstupe absorpčnej kolóny...

Spôsob mletia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19374

Dátum: 19.12.2006

Autori: Franc Maxime, Thijssen Marc

MPK: C01D 7/42, B01D 53/14

Značky: mletia, spôsob

Text:

...schopného odstraňovať inkrustáciu uhličitanu sodnćho,hydrogenuhličitanu sodného a/alebo seskviuhličitanu sodného alebo trony, prítomné na priemyslovom zariadení, hlavne kovovom zariadení. Pre čistenie inkrustovaných mlynov sú také látky známe. DEl 0357426, napríklad, opisuje diskontinuálne dávkovanie vápenca, spolu s dávkovaním hydrogenuhličitanu sodného, za účelom zníženia inkrustácíe pri mletí. Pred týmto vynálezom, sa periodicky...

Spôsob regenerácie oxidu uhličitého z plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15753

Dátum: 01.06.2005

Autor: Find Rasmus

MPK: B01D 53/00, F25J 3/02, B01D 53/14...

Značky: plynů, regenerácie, spôsob, uhličitého, oxidů

Text:

...oxidu uhličitého opisuje proces, v ktorom je stlačený plyn ochladený tak, že dôjde ku kondenzácii časti oxidu uhličitého. Ochladenie plynu je uskutočnené pomocou kvapalného oxidu uhličitého izolovaného v iných miestach systému. Oxid uhličitý je z plynu ďalej regenerovaný kontaktovaním s pevným oxidom uhllčitýmzmiešaným s kvapalným nosičom, pričom teplejšl plyn kondenzuje a chladnejši pevný podiel roztopi a vznikne kvapalný oxid...

Spôsob odstraňovania oxidu uhličitého z prúdov plynu s nízkymi parciálnymi tlakmi oxidu uhličitého

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15649

Dátum: 09.03.2005

Autori: Lichtfers Ute, Asprion Norbert, Clausen Iven

MPK: B01D 53/14

Značky: tlakmi, oxidů, plynů, nízkými, spôsob, odstraňovania, uhličitého, prúdov, parciálnymi

Text:

...plynov, pri ktorom sa plyn pri atmosférickom tlaku upraví vodným roztokom terciárneho alkanolamínu a aktivátora, ako je dietyléntriamín, trietyléntetramín, tetraetylénpentamín 2,2-dimetyl-1,S-diaminopropán, hexametyléndiamín. 1,4-diaminobután, 3,3-iminotrispropylamín, trís(2-amlnoetyl)amín,N-(2-aminoetyl)piperazín, 2-(aminoetyl)etanol, 2-(metylamino)etanol, 2-(n-butyIamino)etanol. Podobný spôsob je rovnako opísaný v US-A-2004/0036055.Úloha...

Spôsob odlučovania uhlíka vo forme minerálu, v ktorom má uhlík oxidačný stupeň +3

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4777

Dátum: 10.12.2004

Autori: Duval Sébastien, Ropital François, Toulhoat Hervé

MPK: B01D 53/62, B01D 53/14, B01D 53/34...

Značky: uhlík, odlučovania, minerálů, oxidačný, uhlíka, formě, stupeň, spôsob, ktorom

Text:

...výhodný najmä za účelom obmedzovania emisií so skleníkovým efektom ako následkom spaľovania fosílnych uhľovodíkov doplynnej atmosféry. 0013 Spôsob odlučovania podľa vynálezu pozostáva zo a) stupňa koncentrácie C 02 v kvapalnej fázeb) stupňa elektroredukcie v aprotickom prostredí na zlúčeninu, kde uhlík nadobúda oxidačný stupeň 3 vo forme kyseliny šťaveľovej alebo mravčejc) v prípadne potreby zo stupňa opätovnej extrakcie kyseliny šťaveľovej...

Zmesi polyamín/alkalická soľ na odstraňovanie oxidu uhličitého z plynových prúdov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12016

Dátum: 01.04.2004

Autori: Rochelle Gary, Cullinane John

MPK: B01D 53/86, B01D 53/62, B01D 53/14...

Značky: odstraňovanie, oxidů, prúdov, plynových, zmesí, uhličitého

Text:

...teplo,ktoré by umožnilo zníženie nákladov na absorpčný/stripovací proces. Taktiež by bolo výhodné poskytnúť rozpúšťadlo, ktoré by sa viac bližílo reverzibilnej absorpcii a stripovaniu, ktoré bybolo zvláštnym prínosom pre operácie s vysokými koncentráciami C 02.Uskutočnenia predmetného vynálezu uvažujú o spôsobe odstraňovania C 02 z plynného prúdu, ktorý zahrnuje privedenie plyrmého prúdu do kontaktu s roztokom, pričom tento roztok je utvorený...

Spôsob a zariadenie na chladenie brýdovej pary v desorpčnej kolóne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1264

Dátum: 06.08.2003

Autor: Thielert Holger

MPK: B01D 53/14, B01D 5/00, F28B 5/00...

Značky: koloně, spôsob, desorpčnej, brýdovej, zariadenie, chladenie

Text:

...tepla vystupuje prepadom na hornej strane kondenzátora, a to hornými otvormi kanálov,pričom prepad odteká do desorpčnej kolóny. Chladiaca plocha kondenzátora je daná teplosmennými plochami. Pri zmene zaťaženia desorpčnej kolóny môže byť teplota chladiacich plôch veľmi jednoducho a presne regulovaná prostredníctvom množstva chladiacej vody. Pritom môže byť vedením spôsobu podľa vynálezu v spojení s použitím chladiacej kapaliny obsahujúcej...

Spôsob a systém čistenia odpadového plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3488

Dátum: 30.04.2003

Autori: Erler Hans, Hagenbruck Norbert, Hermanns Klaus, Zöllner Peter

MPK: B01D 53/047, B01D 53/02, B01D 5/00...

Značky: čistenia, odpadového, spôsob, plynů, systém

Text:

...požadovaného nasýtenia adsorpčného činidla plynom sa zariadením nechá prechádzať ohrievacie médium a dodatočne ohriaty plyn prechádza uvedeným adsorpčným činidlom nakoniec sa prúd plynu obsahujúci desorbovaný plyn vedie z adsorpčne/ desorpčného stupňa do chladiaceho stupňa za účelom0011 Ďalej, DE-A 38 10 705 popisuje viacstupňový spôsob odstraňovania rozpúšťadiel obsiahnutých v plyne, ktorý zahŕňa použitie kompresora, chladiča,separátora...

Absorpčný roztok na báze aktívneho uhlia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1998

Dátum: 04.11.1998

Autor: Adámy Vojtech

MPK: B01D 53/14

Značky: absorpčný, uhlia, báze, roztok, aktívneho

Text:

...molekuly, predovšetkým s vyššou molekulovoú hmotnosťou. Pri reakcii novnako dochadza k pohlcovartiu vody etanolom,čo obmedzuje protíchodné reakcie, predovšetkým to zabraňuje hydrolýze. Tým sa zvyšuje nielen IIIHOŽBIVD naviazaných látok, ale zároveň sa zvyšuje pevnosť naviazania a stálosť takto vz-.niknutých komplexov. Reakcia prebehne tak, že V prvej fáze, t.j. pri prlprave roztoku, je veľký povrch absorbčnej látky nasýteny molekulami...

Spôsob čistenia plynu obsahujúceho spáliteľné zložky ako aj dioxyd uhličitý a zlúčeniny síry

Načítavanie...

Číslo patentu: 279282

Dátum: 09.09.1998

Autori: Kriebel Manfred, Grünewald Gerhard, Fischer Herbert

MPK: C01B 17/04, B01D 53/14

Značky: plynů, zložky, spalitelné, síry, obsahujúceho, čistenia, spôsob, uhličitý, zlúčeniny, dioxyd

Zhrnutie / Anotácia:

Odpadový plyn bohatý na sírovodík z regenerácie sa za horúca čiastočne spaľuje v spaľovacej komore kyslíkom, plynom obsahujúcim kyslík alebo vzduchom. V spaľovacej komore sa vyrába plynná zmes s teplotou 1000 až 2000 °C, ktorá obsahuje aspoň 30 % molárnych síry privedenej do spaľovacej komory ako elementárna síra a zložky sírovodík a dioxid síričitý v molárnom pomere 4 : 1 až 1 : 1. Plynná zmes sa chladí až pod teplotu topenia síry....

Zariadenie na odsírenie dymových plynov mokrou cestou

Načítavanie...

Číslo patentu: 281479

Dátum: 05.02.1997

Autori: Shimizu Taku, Ohishi Tsuyoshi, Iwashita Koichiro, Endo Yoshikazu

MPK: B01D 53/50, B01D 53/80, B01D 53/14...

Značky: zariadenie, cestou, dymových, odsírenie, plynov, mokrou

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie zahŕňa kombinovanú absorpčnú kolónu (12) s kvapalinovým tankom (18) na absorpčnú kašu a zahusťovacím tankom (38) na koncentráciu reakčného produktu, vytvoreného reakciou absorbenta a oxidu siričitého v dymovom plyne usadzovaním. Nad kvapalinovým tankom (18) je umiestnená absorpčná sekcia (20) na uvedenie dymového plynu a absorpčnej kaše do kontaktu, nad absorpčnou sekciou (20) je inštalovaný komín (22) na vypúšťanie upraveného...

Spôsob čistenia horľavého plynu a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279213

Dátum: 14.09.1995

Autori: Baumgärtel Gerd, Tratz Herbert

MPK: C10K 1/16, C10K 1/02, B01D 53/14...

Značky: plynů, spôsob, zariadenie, čistenia, vykonávanie, tohto, hořlavého, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob a zariadenie sú určené na čistenie horľavého plynu (G), najmä plynu (SG) z nízkotepelnej karbonizácie. Horľavý plyn (G) sa perie v práčke (1) pomocou pracieho média (W) a ako čistý plyn (R) sa odvádza odvádzacím potrubím (6), ktoré je spojené s potrubím (4a) na prchavé zložky (F). Taktiež kondenzát (K) sa odvádza. Prebytočný kondenzát (U) sa destiluje v destilačnom zariadení (4). Prchavé zložky (F) sa primiešavajú do čistého plynu (R),...

Čistič vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 64

Dátum: 07.07.1993

Autor: Bagal Zdeněk

MPK: B01D 53/32, B01D 53/14

Značky: vzduchu, čistič

Text:

...uve dený eiektrický prvok tvoriť elektricky vodivé pásiky, aiebokovové drôty. Pod spodnými okrajmi oddeľovacich prepážok môže byť s výhodou usporiadaná statická elektróda zdroje jednosmerného vysokého napätia, ktorú tvoria najmenej dva e 1 ektricky vodivé prvky, prechádzajúce po oboch stranách otočných Tameiových kotúčov nad h 1 adinou absorpčného roztoku vo vani čističa. Tieto e 1 ektricky vodivé prvky statickej eTektródy môžu tvoriť...

Způsob oddělování oxidu siřičitého ze spalin a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266576

Dátum: 12.01.1990

Autor: Becker Hans

MPK: B01D 53/34, B01D 3/16, B01D 53/14...

Značky: způsobu, způsob, oddělování, spalin, tohoto, oxidů, provádění, zařízení, siřičitého

Text:

...0,01 až 10 molárních v kouřových plynech, jakými jsou například spaliny z elektráren na černé uhlí.Jako absorpční prostředek přicházejí v úvahu všechna fyzikální rozpouštědla, jako je například methanol, polyethylenglykolether, N-methylpyrrolidon, dimethylforamid a další,přičemž výčet rozpouštědel není omezen na rozpouštědla vyjmenovaná.Způsob podle tohoto vynálezu je blíže objasněn na základě schematicky znázorněného příkladu...

Zařízení pro tepelnou regeneraci kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 262400

Dátum: 14.03.1989

Autori: Nožička Zdeněk, Běhounek Ladislav, Vyskočil Josef

MPK: B01D 53/14

Značky: kapalin, tepelnou, zařízení, regeneraci

Text:

...výhod,spočívajících zejména v jednoduché a účinné tepelné isoiaci a v uspoře čel výměníku. výhodou systému je skutečnost, že vstupní teplota regenerované kapaliny do výměníku je prakticky shodná s maximální regenerační teplotou při zachování tepelného obsahu odváděné paroplynové směsi přes trubku přepadu pro další předehřev reqenerované kapaliny v náplní kolony.Příklad provedení dle vynálezu je znázorněn na připojeném výkrese, kde je...

Způsob desodorifikace inertního plynu použitého při přípravě alkydů a nenasycených polyesterů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259342

Dátum: 17.10.1988

Autori: Černý Jaroslav, Lešek František, Husák Jiří, Balcar Miroslav

MPK: B01D 53/14

Značky: polyesterů, přípravě, nenasycených, plynů, desodorifikace, inertního, alkydů, způsob, použitého

Text:

...inertního plynu, použitého při přípravě alkydů a nenasycených polyesterú.Jeho podstata spočívá v tom, že vystupující inertní plyn se promývá jednostupñově kononetrovsným roztokom močoviny, teplým 25 až 80 °C, případně upraveným na pH 6 až 10 přídavkem vodných roztoku slabých kyseliny, zejména kyseliny octcvé nebo přídavkem slabých zásad, zejména vodného roztoku čpavku, uhličitanu sodného či draselného nebo velmi zředěnýn roztokom silných...

Způsob regenerace roztoků v absorpčních a chemisorpčních pochodech

Načítavanie...

Číslo patentu: 257249

Dátum: 15.04.1988

Autori: Věk Vladimír, Novotný Václav, Řezníček Aloiz, Vavřina Petr

MPK: B01D 53/14

Značky: chemisorpčních, absorpčních, roztoku, pochodech, způsob, regenerace

Text:

...úroveň tlaku tak vysoka jako je v patě kolony, takže není potreba kompresní práce tak vysoká jako je tomu u dosud užívaných způsobů a zároveň je zde ještě dostatečně vysoký účinnek termokomprese.Výhodou uvedeného zpúsobu regenerace roztoku v absorpčních i chemisorpčních pochodech pro odstraňovaní plynných složek ze směsi plynu, které využívají ke zvýšení účinnosti principu termokomprese par vypíracího roztoku je snížení potřeby energie pro...

Spôsob zneškodňovania exhalátov obsahujúcich pary toxických organických rozpúšťadiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 241562

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kyburz Emilio, Imhof René

MPK: B01D 53/14

Značky: spôsob, exhalátov, toxických, zneškodňovania, rozpúšťadiel, obsahujúcich, organických

Text:

...organických rozpúšťadiel na vhodnom adsorbente - napriklad aktívnom uhlí. Známe sú i spôsoby zachytávania pár organických rozpúšťadiel z ich plynných zmesí za použitia absorpčných činidiel, ako metanol, etanol alebo pyridín.Každý z uvedených postupov umožňuje za vhodných podmienok dosiahnuť významné zníženia obsahu pár organických rozpúšťadiel V plynných zmesiach.Vysoké energetické náklady, problematické spätné získavanie organických...

Zariadenie na absorpciu plynných látok znečisťujúcich ovzdušie

Načítavanie...

Číslo patentu: 249246

Dátum: 12.03.1987

Autori: Rosenbergerová Alica, Adamčík Vladimír, Lisý Jan, Lintnerová Marta

MPK: B01D 53/14

Značky: absorpciu, plynných, zariadenie, látok, ovzdušie, znečisťujúcich

Text:

...zariadenie podľa vynálezu má vysokú účinnosť absorpcie .a jednoduché dávkovanie absorpčného roztoku do arbsorpčnej kolóny, ako je odoberanie roztoku nasýteného znečisťujúcimi látkami. A-bsorpčná kolóna zviera s vodorovnou rovinou ostrý uhol a preto bubliny, analyzovaného vzduohu, ako aj absorpčný roztok sa v kolóne pohybujú turbulentne, čim sa zvyšuje z-držná doba vzduchu v roztoku a tým i účinnosť absorpcie. Absorpčný roztok sa do zariadenia...

Sposob zachytávania odplynu chlóru

Načítavanie...

Číslo patentu: 247558

Dátum: 15.01.1987

Autori: Vávra Blažej, Hauskrecht Peter, Demovič Stanislav, Marchalín Miroslav, Kollár Alojz, Cipová Marta

MPK: B01D 53/14

Značky: odplynů, zachytávania, spôsob, chlóru

Text:

...fenoxyoctové kyseliny, ktoré sa používajú v polnohospodárstve. vynález je možné najlepšie uplatnit pri spracovaní 2-metylfenoxyoctovej kyseliny, ak sa v blízkosti nachádzajú odplyny chlóru. Absorpcia odplynov ohlóru je nenáročná a jednoduchá na strojné zariadenie. Strojné zariadenie tvorí prakticky potrubie, absorpčná kolena, čerpadlo a ventilátor. Ako zdroj odplynu chlóru môžu byt napr. zásobníky technického Naclo, ktorý sa hlavne pôsobením...

Spôsob zachytávania sublimátu dimetyltereftalátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234835

Dátum: 15.01.1987

Autori: Bobok Daniel, Kossaczky Elemír, Mikula Oldřich

MPK: B01D 53/14

Značky: sublimátu, zachytávania, spôsob, dimetyltereftalátu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob zachytávania dimetyltereftalátu zo vzduchu odpadajúceho z výroby dimetyltereftalátu. Sublimát dimetyltereftalátu obsiahnutý v prúde vzduchu sa absorbuje prúdom metylalkoholu a oddelí sa hustá suspenzia s obsahom 10 až 400 kilogramov dimetyltereftalátu na m3 metanolu od metanolu s obsahom menej ako 0,8 perc. hmot. rozpusteného dimetyltereftalátu, ktorý vracia do absorpcie tak, že sa pridáva k čerstvému metanolu. Metanol...