B01D 53/02

Spôsob odstraňovania ortuti zo splodín spaľovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9253

Dátum: 04.09.2007

Autor: Winkler Hermann

MPK: B01D 53/02, B01D 53/64

Značky: spaľovania, spôsob, splodín, odstraňovania, ortuti

Text:

...prostriedok môže byt ďalej pridávaný pri mokrom pracovnom kroku, ako napríklad pri odsírovaní. V tomto prípade prechádza ortut obsíahnutá v splodinách spaľovania najprv z časti do roztoku a zncho jeadsorpčným prostriedkom prakticky adsorbovaná. Je tiež možnékombinovať adsorpciu z plynnej fázy a z kvapaliny tým, že adsorpčný prostriedok sa do splodín spaľovania privádza v smere prúdenia predAko adsorpčné prostriedky môžu byt použité bežné...

Spôsob a systém čistenia odpadového plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3488

Dátum: 30.04.2003

Autori: Zöllner Peter, Erler Hans, Hagenbruck Norbert, Hermanns Klaus

MPK: B01D 5/00, B01D 53/02, B01D 53/047...

Značky: spôsob, plynů, odpadového, systém, čistenia

Text:

...požadovaného nasýtenia adsorpčného činidla plynom sa zariadením nechá prechádzať ohrievacie médium a dodatočne ohriaty plyn prechádza uvedeným adsorpčným činidlom nakoniec sa prúd plynu obsahujúci desorbovaný plyn vedie z adsorpčne/ desorpčného stupňa do chladiaceho stupňa za účelom0011 Ďalej, DE-A 38 10 705 popisuje viacstupňový spôsob odstraňovania rozpúšťadiel obsiahnutých v plyne, ktorý zahŕňa použitie kompresora, chladiča,separátora...

Spôsob výroby sorbentovej kompozície, sorbentová kompozícia, fluidizovateľný sorbent a spôsob odstraňovania sírovodíka

Načítavanie...

Číslo patentu: 282242

Dátum: 22.10.2001

Autori: Cass Bryan, Khare Gyanesh

MPK: B01J 20/06, B01D 53/12, B01D 53/02...

Značky: sorbentovej, sorbent, kompozícia, sorbentová, spôsob, odstraňovania, kompozície, výroby, fluidizovatelný, sírovodíka

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby sorbentovej kompozície, pri ktorom sa zmesi: oxid hlinitý, oxid kremičitý a oxid zinočnatý vzniknutá zmes sa aglomeruje a aglomerát sa granuluje pri vzniku fluidizovateľného materiálu, pričom buď po stupni miesenia, po stupni aglomerácie alebo po stupni granulácie sa materiál napustí vodným roztokom zlúčeniny obsahujúcej promotorový kov. Sorbentová kompozícia, ktorú je možné pripraviť týmto spôsobom. Fluidizovateľný sorbent, ktorý...

Zařízení pro výrobu a úpravu řízené atmosféry

Načítavanie...

Číslo patentu: 260117

Dátum: 15.12.1998

Autor: Běhounek Ladislav

MPK: B01D 53/02

Značky: výrobu, atmosféry, úpravu, zařízení, řízené

Text:

...horní armaturu 1 §. Od každé z těchto armetur Q, 3, 11, lg,14, 15 vedou odbočky k hlavním potrubím, tvořícím páteř celého zařízení. Je to především ke spodní odbočco lglpřipojené přív vodní vzduchové potrubí gg, dále odváděoí vzduchové potrubí gl,zakončené vyústěním lg, přívodní potrubí gg řízené atmosférya odváděcí potrubí 15 řízené atmosféry. Do přívodního potruv bí gg řízené atmosféry je zapojeno dmychadlo A, přípojené k přívodní...

Adsorpční nádoba

Načítavanie...

Číslo patentu: 269358

Dátum: 11.04.1990

Autori: Nožička Zdeněk, Novotný Mojmír, Vohralík Jiří, Běhounek Ladislav

MPK: B01D 53/02

Značky: adsorpční, nádoba

Text:

...objem, čímž jsou minlmalizovány požadavky na nezbytnou hmotnost materiálu. To se dále projevuje snížením pracnosti výroby. Nepří~ tomnost nevyužitelnýeh prostorů minlmalizuje také ztrátu médií, která vzniká při každém střídání cyklů adsorpce a desorpce. Kontrolní hrdélka umožňují kontrolu kvality a množství adsorbentu a jeho rychlou výměnu bez nutnosti demontáže potrubí.Príklad provedení vynálezu je na připojeném výkrese, kde na obr. 1 je...

Vyvíječ řízené atmosféry

Načítavanie...

Číslo patentu: 263701

Dátum: 11.04.1989

Autori: Nožička Zdeněk, Běhounek Ladislav, Praha, Vyskočil Josef

MPK: B01D 53/02

Značky: vyvíječ, řízené, atmosféry

Text:

...potrubím 19 přes dmychadlo 1, průtokoměr Q a rozvodnou armaturu ll S výstupem řízené atmosféry bud nad střechurnebo ke spo255 O 1 3 třebiči podle nastavení rozvodné armatury 11. Dmychadlo 1 je obkročeno obtokcvým potrubím 11, ve kterém je zapojena regulační armatura lg.Centrální rozvod 14 chladící vody, ve kterém je zapojeno zabezpečovací zařízení lg tlaku chladící vody, je spojen první odbcčkou lgg s pláštěm spalovací komory g, dále...

Zařízení pro reakci předchlazených směsí plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263688

Dátum: 11.04.1989

Autori: Praha, Vyskočil Josef, Úvaly, Nožička Zdeněk, Jakeš Jan, Běhounek Ladislav

MPK: B01D 53/02

Značky: předchlazených, zařízení, reakcí, směsi, plynů

Text:

...i do reakční nádoby. zabudování chladiče do víka reakční nádoby snižuje hmotnost celku a podstatné snižuje pracnost při výrobě, montáži, demontáži a údržbě. Řešení dle vynálezu umožňuje jednoduché vyjímání a vkládání katalyzátoru do reakční nádoby bez nutnosti demontáže chladiče, v případě potřeby umožňuje jednoduchou demontáž víka nádoby a tím dobrý přístup k vnitřnímu prostoru chladiče i nádoby.Příklad provedení dle vynálezu je...

Způsob regenerace adsorberů s využitím kompresního tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 263276

Dátum: 11.04.1989

Autor: Jirsa Jan

MPK: B01D 53/02

Značky: tepla, využitím, způsob, adsorberů, regenerace, kompresního

Text:

...chladící vodou přiváděncu ze sítě. Druhý tok v potrubí 3 vzduchu se vede přes regenerační výměník Ž, ohřívá regenerační dusík na teplotu 170 OC, a přitom se ochlazuje. Potom se druhý tok v potrubí g směšuje opět s prvním tokem v potrubí g a tento proud se následně chladí v chladiči gg opět chladící vodou a ve výparníku g odpařujícím se chladivem na teplotu 5 °C. ze vzduchu vykondenzuje převážná část vlhkosti, která se odloučí V odlučovači...

Zařízení pro adsorpční čištění plynů s krátkou dobou přepínání a s regenerací kompresním teplem

Načítavanie...

Číslo patentu: 261574

Dátum: 10.02.1989

Autor: Jirsa Jan

MPK: B01D 53/02

Značky: teplem, dobou, krátkou, regeneraci, přepínání, plynů, kompresním, čištění, adsorpční, zařízení

Text:

...lg, akumulátorjł tepla, střídací regenerační armaturu ll a zpětnou klapku li a současně přes výměník3 kompresního tepla. Spodní část regenerovaného adsorberJgje261 574 přes otevřenou armaturu spojene s atmosferou a zpětné klapkylLa l 3 jsou přitom uzavřeny od tlaku čištěnáho vzduchu. Regeneruje-li se adsorberlje adsorber spojen s atmosferou přes armaturu llauzavřeny jsougpětné klapky lg a li. Ve fázi chlazení adsorpčního lože...

Zařízení k rovnoměrnému rozdělování průtoků médií

Načítavanie...

Číslo patentu: 259187

Dátum: 17.10.1988

Autori: Vyskočil Josef, Běhounek Ladislav, Nožička Zdeněk

MPK: B01D 53/02

Značky: rovnoměrnému, zařízení, médií, průtoku, rozdělování

Text:

...je z jedné strany připojena přes třàtí vstupní odbočku 1k přívodnímu potrubí 1 a z druhé strany přes třetí výstupní odbočku Q k odváděcímu potrubí §. tRovnoměrné rozdělení průtoku média, jako je regenerační vzduch, do druhé a třetí adsorpční nádoby łg,LL při odpojené první nádobě Qąje zajištěno konstrukčním uspořádáním, při kterém součet průtokových odporu příalušné části přívodního potrubí J, druhé vstupní At odbočky g, druhé adsorpční...

Chladič se zabezpečením proti podtlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 258530

Dátum: 16.08.1988

Autori: Vyskočil Josef, Běhounek Ladislav, Nožička Zdeněk

MPK: B01D 53/02

Značky: chladič, podtlaku, proti, zabezpečením

Text:

...lg. za spalovací komory g je vyvedeno přívodní potrubí gšústící do spodní části svislé nádoby Q chladiče l. Toto pŕívodní potrubí l zároveň prochází spodní nadobou 3, do které zasahuje svislá nádoba Q. Přívodní potrubí je shora kryto stříškou 5. V horní části svislé nádoby Q je nálož náplñových tělísek ll. Nad nimi je umístěna sprcha lg pro přívod chladící kapaliny. Prostor nad náplňovými tělísky ll je napojen na dmychadlo nebo kompresor lg....

Způsob čištění aktivního uhlí zachycujícím exhaláty s obsahem sirouhlíku a sirovodíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 253870

Dátum: 17.12.1987

Autori: Janů Zdeněk, Flekal Jan, Hudec Petr, Juda Jiří, Hálek Radim

MPK: B01D 53/02

Značky: uhlí, sirovodíku, sirouhlíku, aktivního, zachycujícím, obsahem, exhaláty, způsob, čištění

Text:

...K další extrakci se pak použije čistý destilovaný sirouhlík. Z adsorbéru odchází nejprve roztok s obsahem 250 až 350 g síry na litr, který se odvádí do čištění (např. destilaoí).Když koncentrace síry pokleene na 30 q síry na litr, začne se odcházející roztok jímat do zásobníku a použije se opět na příští čištění. Přibližně polovina extrakce se tedy provádí sirouhlíkem obsahujícím 10 až 30 g síry na litr.způsob čištění aktivního uhlí...

Způsob odstraňování nečistot z průmyslových plynů adsorpcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 246521

Dátum: 15.12.1987

Autori: Runa Alfréd, Révus Miloš, Brezula 1udovít

MPK: B01D 53/02

Značky: nečistot, plynů, adsorpci, odstraňování, způsob, průmyslových

Text:

...X 1 na alumogelu A, MS 3 A B a náplně složené z 50 0/0 alumogelu na vstupu a MS 3 A na výstupu 50 0/0 pro různé relativní časy a poměru průtoku na diferenciální navážku 35 ml/min, průřez adsorbéru 1,53 cmz.Na obr. ZA je tento průběh demonstrován pro alumogel, kde relativní hodnota adsorpce dosahuje hodnoty 1,0, zatímco u molekulového síta 3 A K-forma - obr. Z B dosahuje maximální hodnoty 0,47 podmíněnou poměrem adsorpční kapacity...

Způsob dezodorizace plynných emisí po zpracování biologických odpadů živočišného původu a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244044

Dátum: 16.11.1987

Autori: Kratochvíl František, Foral Jioí

MPK: A22B 7/00, B01D 53/02

Značky: provádění, odpadů, živočišného, emisí, původu, způsob, plynných, zařízení, způsobu, biologických, dezodorizace, zpracování

Text:

...systém sestava z nejméně jednoho absorbéru s kyselým absorpčním roztokem, jehož výstup plynu je zaústěn do absorbéru s vodním nebo bazickým absorpčním systémem, na který nevazuje odlučovač kapaliny, do něhož je zaústěn vstup vody nebo roztoku enorganickeno hydroxidu, přičemž před vstupem doabsorbéru je případně zařazen výměník, před nímž je případně zařazen filtr.Základní výhoda způsobu a zařízení podle vynálezu spočíva v tom, že umožňuje...

Ventilová hlava plynového čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 243118

Dátum: 15.10.1987

Autor: Jeneak Imrich

MPK: B01D 53/02

Značky: hlava, plynového, čerpadla, ventilová

Text:

...ventilovou hlavou, tvořenou základnou so vstupním e výstupním otvorom pro procházející plyn podle vynálezu. jehož podstatou Je, že na vstupní otvor v základne navazuje pouzdro pro sorpční filtr se spoločným topným tělískem, jak pro ákladnu tak pro pouzdro pro sorpční filtr.Novým konstrukčním řešením ventilové hlavy s pouzdrem pro sorpční filtr se odstraní možnost vzniku netěsnoeti ve spojení plynového čerpadla a pouzdrem pro sorpční...

Sposob modifikácie sorpčných vlastností klatrátov tetrakyanokomplexov

Načítavanie...

Číslo patentu: 251957

Dátum: 13.08.1987

Autori: Šingliar Michal, Bubanec Ján, Sopková Anna

MPK: B01D 53/02

Značky: modifikácie, klatrátov, spôsob, vlastností, sorpčných, tetrakyanokomplexov

Text:

...fázy v kolóne plynového Chromatografu, boli odskúšané zmesami alifatických,cyklických a arumatíckých Llhiovodiłçov, alifatických alkoliolov, ketónov a esterov.Náplň chromatograľickej kolóny sa pri~ praví zmiešanim inertného nosiča, použivaneho v plynovej chromatograíii napríklad Chromatón, lnertón, Chromosorb W s klatrátom v hmotnostnom pomere 9 2 1 a zmes sa zaleje zvolenou organickou látkou moditikätorom V pomere 10 g zmesi 50 gramom...

Adsorbér s vnitřní izolací

Načítavanie...

Číslo patentu: 243196

Dátum: 15.07.1987

Autor: Sufeák Miloslav

MPK: B01D 53/02

Značky: adsorbér, izolaci, vnitřní

Text:

...pláště 20 mm s adsorbérem s vnitřní izo- lací se silou vnitřní vestavby 2 mm, přičemž oba adsorbéry mají stejné adsorpční lože, potom množství tepla potřebného pro ohřev kovových částí u adsorbéru s vnitřní izolací bude cca lokrát menší, než u adsorbéru s vnější izolací. Další výhoda u tohoto adsorběru je, že i při vzniku netěsnosti na izolačním prostoru nedojde ke znečištění hlavního proudu plynu čištěného v pevném adsorpčním loži vedlejším...

Zapojení neselektivních fyzikálních absorpčních soustav

Načítavanie...

Číslo patentu: 237671

Dátum: 01.06.1987

Autori: Kolář Milan, Macák Jiří, Zacher Jan

MPK: B01D 53/02

Značky: soustav, absorpčních, neselektivních, fyzikálních, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Neselektivní fyzikální absorpční soustavy se zapojí tak, že první absorpční stupeň je napojen na vnitřní cirkulaci druhého absorpčního stupně, kde jsou vřazeny čpavkové dochlazovače. Dále na první absorpční stupeň je napojen nejméně jeden expandér, tepelný regenerátor a vícestupňový expander. Za druhý absorpční stupen je zařazen samostatný třetí pojistný absorpční stupeň. Za pevní absorpční stupeň je zařazen druhý absorpční stupeň oxidu...

Prostředek pro čištění čistých a technických plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249380

Dátum: 12.03.1987

Autori: Komárek Josef, Burkhard Jiří, Břízová Eva, Buryan Petr, Grznárová Anna

MPK: B01D 53/02

Značky: čistých, technických, plynů, čištění, prostředek

Text:

...nebo výměny a s tim souvisí i nutnost časté kontroly.Potřeba časté regenerace je způsobena bud nízkou sorpční kapacitou materiálu nebo relativně nízkými specifickými elučními objemy na těch typech materiálů, které pracují v podstatě jako stacionární fáze V plynové chromatografii. Tuto druhou příčinu je v některých případech možno zčásti eliminovat chlazením čisticího materiálu na nízká teploty, čímž se však zvyšují provozní...

Způsob řízení přepínání adsorbérů s pevným adsorbčním ložem

Načítavanie...

Číslo patentu: 249373

Dátum: 12.03.1987

Autori: Doležal Lubomír, Jirsa Jan

MPK: B01D 53/02

Značky: adsorbčním, ložem, adsorberů, řízení, pevným, způsob, přepínání

Text:

...odběr je umístěn uvnitř pevného lože, V takové vzdálenosti od konce lože, která zaručuje, že v průběhu vlastního přepnutí adsorbérů nedojde k proskcku oproti systémům, které jsou řízeny od koncentrace odstraňované složky až na výstupu z adsorbčního lože.Způsob řízení přepínání absorbérü podle vynálezu je zřejmý 2 přiloženého obrázku 1 a 2. Na obr. 1 je zobrazeno schéma příkladného řešení adsorbční stanice pro čištění vzduchu před...