B01D 49/00

Filtrační separátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 264365

Dátum: 12.07.1989

Autor: Šebor Václav

MPK: B01D 49/00

Značky: filtrační, separátor

Text:

...prvek. Filtračni prvky, umístěné u vstupního kaná lu, mohou být na svém konci u nosných trubek opatřeny manže tami.uspořádání filtračního separàtoru podle vynálezu umožnu je expanzi plynu vstupujícího do nádoby. Mezi filtrační prvkyvstupuje plyn s podstatné sníženou rychlosti, čímž jsou chráněny před poškozením. Tento účinek dále zvyšuji manžety, které chrání textílie před prudkým proudem plynu.Na výkrese je znàzorněn příklad...

Zařízení pro odlučování kapaliny z plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263775

Dátum: 11.04.1989

Autor: Šebor Václav

MPK: B01D 49/00

Značky: kapaliny, plynů, odlučování, zařízení

Text:

...je znázroněn príklad provedení zařízení pro odlučování kapaliny z plynu podle vynálezu, kde na obr. 1 s 2 je svislý řez a na obr. 3 je vodorovný řez. Ve svislé nadobě je príčně uložena vodorovné separační vrstva 3 s náplní nebo výplní. Náplň může být tvořena Rasohlgovými krouäky. drátěným üpletem a podobně, výplň obvykle sestava ze systému separačních lamel. K horní straně separační vrstvy 3 je připojen usměrñovacíz ~ člen g v podobě...

Odlučovač tuhých částic z plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262956

Dátum: 11.04.1989

Autor: Šebor Václav

MPK: B01D 49/00

Značky: částic, odlučovač, tuhých, plynů

Text:

...13 vymezený hornim dnem lg nádoby 1, prstencem 3 ačelem li s otvory 3, ve kterém je upevněn fíttrační prvek 3,tvořený dvěma souosýmí fíltračnímí vrstvamí, vnější fittrační vrstvou 1 a vnitřní filtrační vrstvou Q. Mezíprostor lg vymezený těmíto vrstvami je na dotní straně uzavřen a v horní částí je propojen s výstupním prostorem lg pomocí výstupních otvorů ll a otvorů 3 v čete li. Hrdlo lg pro vstup pLy~ nu je v horní částí nádoby z...

Ležatý filtrační separátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 262955

Dátum: 11.04.1989

Autor: Šebor Václav

MPK: B01D 49/00

Značky: ležatý, filtrační, separátor

Text:

...Ž je opatřen v horní částí hrdlem 3 pro vstup plynu a v dolní částí hrdlem 11 pro výpust kapaliny. čelo nádoby 1 je opatřeno snímatelným víkem lg. V separačním prostoru 3 je umístěn separační prvek 1 sestávající z vrstvy náplně. Separační prvek 1 svírá s osou nádoby 1 úhel 45 °. Plocha mezi obvodem separačního prvku 1 a stěnou nádoby 1 je zaslepena těsnicí přepážkou Q. V horní části separačniho prostoru 3 je hrdlo lg pro výstup plynu a v...

Způsob zkoušení frakční odlučivosti nebo frakční propustnosti odlučovačů tuhých a kapalných částic

Načítavanie...

Číslo patentu: 258523

Dátum: 16.08.1988

Autor: Vítek Jan

MPK: B01D 49/00

Značky: částic, kapalných, zkoušení, způsob, odlučivosti, frakční, odlučovačů, tuhých, propustností

Text:

...výsledky celkové odlučivosti u jednotlivých souběžných dvojic měření.souhěžně se stanoví celková odlučivost respektive celková propustnost u dvojice odlučovačů - zkcušeného a standardního, a to za stejných podmínek a zn použití odlučovaného materiálu definovaných vlastností. Toto souběžné stanovení se opakuje s použitím jiného odlučovaného materiálu, který se od materiálu použitého v předchozím stanovení liší výrazně ve vlastnosti nebo...