B01D 47/06

Spôsob a zariadenie na mokré čistenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2609

Dátum: 12.03.2004

Autor: Riccardi Nicola

MPK: B01D 47/06

Značky: mokré, zariadenie, čistenie, spôsob

Text:

...alebo vo smere prúdenia z ústrednej komory 1 alebo vo vnútri nej, a to pre vytváranie prúdu vzduchu a/alebo dymových plynov, ktoré postupne prúdia z ústrednej komory 1 do sústredných komôr 3, 4.0018 Viacero dýz 7, ktoré sa napájajú pumpou 8, vstrekuje vodu do sústredných komôr 3, 4.0019 Každá z komôr 3, 4 má výhodne obvykle prstencové potrubie 27, na ktoré sa napájajú dýzy 7.0020 Vuskutočnení podľa obr. 2 sa potrubia 27, ktoré napájajú dýzy...

Vodní čistič plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265395

Dátum: 13.10.1989

Autor: Vach František

MPK: B01D 47/06

Značky: čistič, vodní, plynů

Text:

...ním, v místě, kde začíná zdvojení Q pláště g komory Jje upevněna čistící plocha á ve tvaru komolěho kužele s velkým vrcholovým úhlem, obrácená vrcholovým otvorem Q, dolů. Nad vrcholovým otvorem 6 l v čistící ploše § je umístěna sprcha 1. Pod čistící plochou á, v místě, kde se připojuje. ke zdvojení 2 J. v plášti g komory l, jsou vyvedeny trysky 8, směřující jednak na Spodní část 53.1 čistící plochy 6, jednak na vnitřní stěnu gg pláště l 2. Z...

Trysková hlavice proudového směšovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 243968

Dátum: 01.07.1988

Autori: Heck Friedrich, Frere Bernard

MPK: C07C 50/18, B01D 47/06

Značky: směšovače, proudového, hlavice, trysková

Text:

...a obr. 4 znázorňuje axiálně posuvný segment 5 v boko~ ľySuoProvozně odzkoušene byla trysková hlavice podle vynálezu v proudovém směšovači pro odlučování zbytkových krystalků produktu z proudu plynů, odpadajících z výroby ąntrachinonu fluidní katalytickouoxidácí antracenu. Mezi hlavní části této tryskové hlavice v praktickém provedení patří dutý komolý ku»- 3 243 968 žel l vyrobený z oceli třídy 17, jehož délka je 90 mm, vstupní průměr vnitřní...

Zařízení pro odstranění prachových částic z plynů, vyhodnocovaných technickými přístroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 242665

Dátum: 01.04.1988

Autor: Pavlíeek Jioí

MPK: B01D 47/06

Značky: plynů, technickými, zařízení, odstranění, vyhodnocovaných, prachových, částic, přístroji

Text:

...druhýa koncee na potrubí lg eouetavy elektrických anslyzátoro lg. kterou čerpadlo gg z kouřovodu l odsává kouřove plyny. Mezi 242 665kružnin proetorem vytvořenýn přivodni trubkou g chledici vody. vloženou mezi trubku 1 plynové cesty a pléšř lg sondy g proudi chladici voda, činž je doseženo účinného ochlezováni žebra lg e přilehlé části plášte lg sondy 3, vystavsným vysokýa teplotám. V trubce 3 plynové cesty je vloženo přivodni trubka §...

Zařízení pro čištění odpadních plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254113

Dátum: 15.01.1988

Autori: Savvatějev Nikolaj, Mamlejev Savva

MPK: B01D 47/06

Značky: odpadních, čištění, zařízení, plynů

Text:

...a Ha nuxone Hs conna pesxo paçmnpaerca. Bnecre c Monexynaunprasoa npnoôpewamm yckopeue H Tnepmme uaćwnn. Hpu pacmHpeHHH noToKa ero cxopoćra yuenbmaercx H rasm c MenKHMH Tnepmm qacTHuaMH Hnmnbw ycwpemnnmwcx K CTeHKaM pesepayapa 5. KpynHue qacruuu sa cuew HHepuHH npononxamT cnoe nuxene B sanaauom npH ycKoper HMH Hanpannennu H nonanamT n soponxy 7, oTKyna no oraonnmemy TpyőonposoyPerynnpymman aacnouxa 13, ycrauonnennax Ha ornonxmem...

Kombinovaný mokrý odlučovač prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241711

Dátum: 15.09.1987

Autori: Heinrich Petr, Kokeš Antonín

MPK: B01D 47/06

Značky: kombinovaný, odlučovač, mokrý, prachu

Text:

...viacnásobným rozdílným působením vody na prach v ose proudění vzdušiny, čímž se zvyšuje pravděpodobnost zachycení prachu vodou. To se odráží ve vyšší odlučivosti a malé energetické náročnosti při malých rozměrech odlučovače.Na připojeném výkresu je znázorněno funkční sestavení kombinovaného mokréhoodlučovače prachu, bez .napojeného odsávacího a výfukového potrubí. Znečištěná vzdušina vstupuje do odlučivače krátkou rourou 1 a vodní tryskou 2,...

Zařízení k odstraňování zbytkových mechanických částic z proudu plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243604

Dátum: 15.05.1987

Autori: Houžvic Vladimír, Henzl Jindoich

MPK: B01D 47/06, C07C 5/18

Značky: mechanických, plynů, odstraňování, zařízení, proudu, zbytkových, částic

Text:

...plynu do atmosféry a je dále napojen svodem do usazovací jímky. Do prívodu cirkulační kapaliny je mezi usazovací jímkou a tlakovou komorou proudového směšovače zařazeno cirkulační čerpadlo.Praktické provedení zařízení podle vynálezu v aplikaci pro odstraňovaní zbytkových krystalků produktu z proudu reakčních plynů, vznikajících při výrobě antrachinonu fluidní katalytickou oxidací antracenu, znázorňuje připojený výkres. zařízení podle vynálezu...

Zařízení pro mokré odlučování prachu ze vzdušiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 250074

Dátum: 15.04.1987

Autor: Rožnovský Josef

MPK: B01D 47/06

Značky: prachu, vzdušiny, zařízení, mokré, odlučování

Text:

...výhody mokreho odlučovače prachu ze vzdušiny podle vynálezu spočívají V tom, že rotující vzdušina musí projít souvislými horizontalními kapalinovými blanami, vytvořenými středovými radiálními rozstřikovači. Tyto blany po dopadu na stěny nádoby se tříští v drobnou mlhovinu, která zaplñuje prostor mezi jednotlivými blánami a zabraňuje vytváření vzdušinových bublln. Odcházející vzdušína prochází středo 4vým labyrintovým odtahem, kde se v...

Proudový směšovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 233162

Dátum: 01.12.1986

Autori: Dostalík Jiří, Tomšej Zdeněk

MPK: B01D 47/06

Značky: proudový, směšovač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká proudového směšovače pro vypírání mechanických částic za sucha lepivých a vodou těžko smáčitelných z proudu plynu vypírací kapalinou. Podstatou vynálezu je, že těleso proudového směšovače tvaru válce je postupně sestaveno z tlakové komory, směšovací komory a směšovacího kanálu. Přitom do tlakové komory je napojen přívod vypírací kapaliny, do směšovací komory je zaústěn vstupní kanál odpadního plynu mezi tlakovou komoru a...