B01D 46/10

Systém a spôsob ochrany SCR katalyzátora pred veľkými časticami ASH

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20844

Dátum: 24.08.2010

Autor: Lannacchione Steven

MPK: B01D 46/10, B01D 45/02, B01D 53/86...

Značky: systém, katalyzátora, ochrany, velkými, časticami, spôsob

Text:

...potenciálnou výhodou zeolitových katalyzátorov je ich vyššia prevádzková teplota okolo 970 °F (521 °C). Tieto katalyzátory môžutiež oxidovať S 02 na S 03 a musia sa starostlivo prispôsobiť podmienkam okolo spalín.0010 Katalyzátory zo vzácnych kovov sa všeobecne vyrábajú z platiny a ródia. Katalyzátory zo vzácnych kovov tiež vyžadujú starostlivé zváženie zloženia spalín a prevádzkových teplôt. Tieto katalyzátory sú účinné pri znižovaní NOx,...

Zariadenie na odlučovanie prestreku mokrého laku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14497

Dátum: 17.03.2006

Autori: Tobisch Wolfgang, Rajtschan Alexander, Rundel Klaus, Wieland Dietmar

MPK: B01D 46/00, B01D 46/10, B01D 46/24...

Značky: mokrého, odlučovanie, prestreku, zariadenie

Text:

...filter umiestený minimálne jeden krycí prvok, ktorý zabraňuje kolmému dopadu predmetov,nečistoty a/alebo častíc laku z aplikačnej oblasti na regenerovateľný povrchový filter.0032 Pritom je možné predpokladať, že minimálne jeden krycí prvok tvorí ohraničeníe0033 Kdosiahnutiu priaznivých pomerov prúdenia vdráhe prúdenia prúdu odpadového vzduchu je výhodné, ked zariadenie zahmuje aspoň jeden prvok vedenia prúdu, ktorý vedie minimálne jeden diel...

Filtračná štruktúra, najmä časticový filter na výfukové plyny motora s vnútorným spaľovaním a súvisiace výfukové potrubie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5073

Dátum: 02.02.2005

Autori: Scalabrino Matteo, Briot Anthony, Bardon Sébastien, Gleize Vincent, Bonnail Nicolas

MPK: B01D 46/10

Značky: najmä, motora, súvisiace, filter, spaľovaním, struktura, filtračná, částicový, vnútorným, výfukové, plyny, potrubie

Text:

...prípadných trhliniek v spojke pozdĺž tejto oblasti.0010 Takáto štruktúra nie je úplne uspokojivá. Vskutočnosti sa po uskutočnení istého počtu fáz regenerácie môžu objaviť trhlinky tiež vnútri filtračného člena. Tietotrhlinky postupujú vzásade pozdĺž roviny tvorby trhliniek, ktorá je kolmá na pozdĺžny smer vopisovanom zariadení. Pokiaľ bočné steny tiltračného člena zahŕňajú okrem iného oblasti slabej alebo nulovej adhézie kspojke vsusedstve...

Filtračné teleso obsahujúce množstvo filtračných blokov, určené najmä pre filter častíc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 371

Dátum: 18.12.2002

Autori: Gleize Vincent Marc, Bardon Sébastien Rémi

MPK: B01D 46/10, F01N 3/02

Značky: filtračné, obsahujúce, blokov, filter, částic, filtračných, množstvo, najmä, těleso, určené

Text:

...horúcich výfukových plynov a ochladzovanie kovového obalu Ě okolitým vzduchom sa riadi rovnako, ale v menšej mierevzhľadonx na vyššie teploty v srdci filtračného telesa. Ž, priHomogenita teplôt V srdci filtračného telesa Ě a prípadnérozdiely v podstate nmteriálov používaných pre filtračné blokylla-lli a spoje lg, vytvárajú miestne dilatácie s rôznymi ampli túdami.Rozhranie xnedzi filtračnými telesami § a obalon 1 § a medzi...

Čistič nasávaného vzduchu spaľovacích motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278687

Dátum: 11.07.1995

Autori: Herbert Hack, Günther Scholz, Ernst Volker

MPK: B01D 46/10, F02M 35/02

Značky: vzduchu, motorov, spalovacích, nasávaného, čistič

Zhrnutie / Anotácia:

Čistič (10) nasávaného vzduchu je opatrený plochou, vymeniteľnou, v prevádzke naprieč pretekanou filtračnou vložkou (20), ktorá má na obvode usporiadanú tesniacu lištu na čelné utesnenie na osadenie (15) skrine (11) čističa. Táto filtračná vložka (20) je užšou stranou zasunuteľná do skrine (11) čističa, pričom tesniace pritlačenie sa uskutočňuje prostredníctvom uzatváracej časti (50), ktorá má dva posuvné kliny (51, 53). Aby sa pritláčaním...

Adsorpčný filter

Načítavanie...

Číslo patentu: U 646

Dátum: 09.11.1994

Autor: Boledovič Stanislav

MPK: B01D 46/10

Značky: adsorpčný, filter

Text:

Vyjímatelná skládací odlučovací vestavba odlučovače kapalných a pevných nečistot z nosného plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256313

Dátum: 15.04.1988

Autor: Javůrek Vladimír

MPK: B01D 46/10

Značky: plynů, pevných, nosného, vestavba, skládací, kapalných, odlučovací, nečistot, odlučovače, vyjímatelná

Text:

...vestavby v tělese odlučovače přiléhají na výpustné otvory vytvořené v tělese odlučovače. Pláětě odlučovacích stupňů vytvořených ze slabého plechu se nejen svou hmotnoetí, ale i hmotností vestavěného odlučovacího stuně částečně zdeformují a dosednou ve své spodní části na vnitřní stranu tělese odlučovače, což má za následek utěsnění jednotlivých výpustných otvoru k sobě.V některých případech lze plášť prvního odlučovscího stup ně nahradit...