B01D 46/04

Spôsob automatického čistenia filtrov v chladiacom zariadení a chladiace zariadenie s automatickým čistením filtrov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6424

Dátum: 03.05.2013

Autori: Lábaj Ján, Kalus Juraj, Tribula Rastislav, Bečka Ján

MPK: F24F 5/00, B01D 46/04

Značky: automatického, filtrov, automatickým, chladiacom, spôsob, zariadenie, zariadení, čištěním, chladiace, čistenia

Text:

...a aby druhý ventilátor v tomto čase pracoval v režime odsávania ohriateho vzduchu von z chladiaceho zariadenia. Na výstupe bude tiež umiestnený filter, ale pretože vzduch vnútri chladiaceho zariadenia bude vďaka filtrácii na nasávaní čistý, nebudú sa na ňom na výstupe zhromažďovať žiadne nečistoty. Podstata inovatívnosti spočíva však v nasledovnom princípe, kde po určitom čase sa režim oboch ventilátorov automaticky prepne tak, že ventilátor,...

Filtračný odlučovač prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3557

Dátum: 01.07.2003

Autor: Senčeková Daniela

MPK: B01D 46/04

Značky: odlučovač, filtračný, prachu

Text:

...teleso je výhodne v tvare valca, ktorý v spodnej časti má kužeľové vyústeníe s pripojovacím mechanizmom na zbernú nádobu. Zberná nádoba sa pripája k telesu filtra pomocou excentrického uzáveru.Filtračný odlučovač je určený na odsávanie pevných nečistôt a odprašovanie strojov, pracovísk, zásobníkov, dopravníkov a pod.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresov, kde na obr. l je znázornený celkový...

Filtrační komora průmyslového kapsového filtru

Načítavanie...

Číslo patentu: 257890

Dátum: 15.06.1988

Autori: Albrecht Jiří, Albrecht Martin

MPK: B01D 46/04

Značky: filtru, komora, průmyslového, kapsového, filtrační

Text:

...s vyjímanou výztuží anebo jednotlivou kapsou lze vysunout nahoru i nosnou lištu. Kromě toho lze posunutím nosné lišty podle potřeby rozšířit otvor pro vyjmutí rozpěrné výztuže a filtrační kapsy. Po vysunutí první rozpěrně výztuže a kapsy lze postupně vyjmout další nosné lišty z filtrační komory a tak bez problémů odstranit celou vícekapsovou filtrační vložku. V případě zatvrdnutí prachu uvnitř kapes anebo ztuhnutí textílie následkem chemické...

Ústrojí pro hydraulické odvádění prachu z filtračního zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 241027

Dátum: 15.08.1987

Autori: Volný Petr, Sonnek Jioí

MPK: B01D 46/04

Značky: prachu, ústrojí, filtračního, odvádění, zařízení, hydraulické

Text:

...na přiloženém výkrese,je provedeno jako elektrický filtr a je opatřeno vstupem 1 plynu a výstupem 2 plynu. Uvnltř filtračního zařízení jsou u znázorneného provedení umístěny tři filtrační buňky3, kterými postupně proudí čištěný pľyn Pod každou filtrační buñkou 3 je násypkä 4,uzavřená turniketem 5. Prach vypadávající z filtrační buñky 3 je zachyoován v násypce 4 a přes turniket 5 odváděn. Místo turniketu 5 může být použito i jiného výstupního...

Rozdělovací zařízení vícekomorového kapsového filtru

Načítavanie...

Číslo patentu: 239760

Dátum: 15.04.1987

Autori: Valníeek Josef, Vinš Martin, Gola Jaroslav

MPK: B01D 46/04

Značky: zařízení, kapsového, rozdělovací, vícekomorového, filtru

Text:

...vnějších stěn skříně filtru a labyrintovým pŕepažením takto vzniklého prostoru jsou vytvořeny vzduchové kanálky, zaústěné konci každý na jedné straně do boku příslušné filtrační komory a na druhé straně do rozdělovací komory, kde se vějířovitě zužují k ose rotačního rozdělovače, přičemž jeden z takto vzniklých prostoru v rozdělovací komoře je slepý.Hlavní výhodou rozdělovacího zařízení podle vynálezu je, že zajišťuje plynulé a snadno...

Segmentová filtrační vložka s tvarovaným pláštěm

Načítavanie...

Číslo patentu: 249983

Dátum: 15.04.1987

Autori: Rychlík Zdeněk, Ptáček Emil

MPK: B01D 46/04

Značky: tvarovaným, pláštěm, filtrační, vložka, segmentová

Text:

...být z jednoho kusu materiálu, ale též ze dvou i více kusů navzájem spojených.výhody řešení dle vynálezu jsou velmi jednoduchá a lehkä konstrukce a snadné montáž filtrační vložky. segmenty jsou tvořeny pouze z jednoho kusu filtračního materiálu a mají pravidelnou výšku skladu. Počet skladu je možno optimálne volit.Boční stěny segmentu. ktere u dřívějších provedení jsou zaoloněnyĺnosnou konstrukcí,zůstávají zde volné a jsou tedy využity pro...

Čisticí zařízení se zařízením na zpětné vyplachování filtračních prvků ve filtrech

Načítavanie...

Číslo patentu: 231170

Dátum: 15.06.1986

Autor: Meyer Zu Riemsloch Heinz

MPK: B01D 46/04

Značky: filtrech, filtračních, čisticí, vyplachování, zpětné, prvků, zařízení, zařízením

Zhrnutie / Anotácia:

Čisticí zařízení se zařízením na zpětné vyplachování filtračních prvků ve filtrech na zachycování prachu z plynu obsahuje dvoustupňový injektor k nasávání čistého plynu přiřazený ke každému filtračnímu prvku. První stupen je vytvořen injektorem s kruhovou štěrbinou a druhý stupeň náběhovou tryskou. Vyplachovací plyn se přivádí proti směru proudu filtrovaného plynu, přičemž sestává z primárního proudu tlakového vzduchu a z velkého množství...