B01D 46/02

Filtračný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13653

Dátum: 18.02.2010

Autori: Hjelmberg Anders Erik Martin, Andersson Rune Sten

MPK: B01D 46/02, B01D 46/44

Značky: systém, filtračný

Text:

...polohy a premiestňovať ho klzne, relatívne jednoduchšie, aj keď má pomerne veľké rozmery. Tiež celková sila, potrebná na dosiahnutie klzného pohybu hradidla, je do značnej miery nezávisláod rozdielnosti tlakov v systéme, napr. od tlakového spádu, pôsobiaceho na dvierka.0010 Predmetný textilný ñltračný systém ďalej zahŕňa manžetu, obsahujúcu teleso manžety,jedno otvorené široké zakončenie partikulámeho obvodu a jedno otvorené úzke zakončenie...

Filtračný prvok na čistenie vzduchového prúdu obsahujúceho častice, ako aj ním vybavené filtračné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13597

Dátum: 02.10.2009

Autor: Krüger Klaus

MPK: B01D 46/02, B01D 46/06

Značky: vzduchového, částice, čistenie, filtračný, obsahujúceho, prvok, prúdu, filtračné, zariadenie, vybavené

Text:

...sú použiteľné len filtračné pančuchy, ktoré majú len o málo väčší prierez než oporné teleso, ktoré má byť obklopené ñltračnou pančuchou, aby sa dosiahlo pokial možno rovnomerné resp. kontrolované obklopenie oporného koša, EP 2341999 34421/Hakonáhle je vo vnútri oporného koša vyvinutý podtlak. Obzvlášť môže byť prierez filtračnej pančuchy zvolený len o nepatrne väčší než prierez oporného koša, aby sa potlačili miestne napínania a...

Průmyslový podtlakový filtr

Načítavanie...

Číslo patentu: 260498

Dátum: 15.12.1998

Autori: Albrecht Martin, Albrecht Jiří

MPK: B01D 46/02

Značky: průmyslový, podtlakový, filtr

Text:

...dojde působením podtlaku uvnitř filtru k nasátí vzduchu z k-orýtka -dovnitř filtru na jeho zaprášenou stranu. estliže by se vyskytla netěsnost mezi těsnicím prvke-m a vnější boční stěnou .korýtka, .nebo mezi těsnicím prvkem a těsnicí manžetouvícekaipsové filtrační vložky, dojde üčinkem podtlaku v čisté části filtru k přisátí vzduchu z korýtka- dovmtř této čisté strany filtru. Množství přisátého okolního vzduchu v případě .netěsnosti je...

Průmyslový podtlakový filtr

Načítavanie...

Číslo patentu: 275400

Dátum: 19.02.1992

Autor: Albrecht Jiří

MPK: B01D 46/02

Značky: podtlakový, průmyslový, filtr

Filtrační zařízení s vinutými filtračními vložkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 270484

Dátum: 13.06.1990

Autor: Říha Bohumír

MPK: B01D 46/02

Značky: filtračními, zařízení, filtrační, vložkami, vinutými

Text:

...zátkou se samořezným kužslovým zävitam. Do stredové trubky první filtrační vložky je zaříznuta prípojka. Pŕípojka má na jedná straně samotszný kužalový závit pro zaříznutí do vnitřního průměru stredové trubky a na opaüná-straně je opatrena metrickým závltem pro připojení k hlavě filtru.Zařízení podle vynálazu umožňuje minimálním počtem součástí zajistit spojení jednotlivých vinutých tiltračních vložek se zárukou těsnoeti provedeného...

Filtrační hadice průmyslového filtru

Načítavanie...

Číslo patentu: 270141

Dátum: 13.06.1990

Autor: Albrecht Jiří

MPK: B01D 46/02

Značky: filtru, filtrační, průmyslového, hadice

Text:

...konfekci,protoze odpadají krycí proužky textilie a s tía i obvodové švy, což se prejevuje sníženýai. ulety prachu i delší prevosní iveçností filtraöních hadicVzhledea k tomu, že šířka pod loänáho prvku je vs srovnání s äířkeu krycího preuäku textilie nnoheu menší, dosahuje se u hadic podle vyndlecu vätäí aktivní filtrační plocha, co vede k úspora na enorgii.Příklod prevedení filtrační hadice podle vyndleau je sndzorndn na připojených...

Průmyslový filtr

Načítavanie...

Číslo patentu: 269124

Dátum: 11.04.1990

Autor: Albrecht Jiří

MPK: B01D 46/02

Značky: průmyslový, filtr

Text:

...hadic a na obr,5je znázornčn detail umístění stojin závěsných líšt v zářezech vodicích líšt.Jak ukazují obr. 1 a obr. 2 jsou filtrační hadice g svými spodníli konci uchycenyna hrdlech 3, vytvořených ve dnu 1 filtrační konory A. Svou horní částí je každá filtrační hadice g uchycena na víčku §, které je opatřeno pevné přichycenou závěsnou tyčí Q,která je provlečena otvoren § v zúvěané líště g a je vybavena pojistnýu prvkea Z, který je po...

Zařízení pro uchycování spodních konců filtračních hadic

Načítavanie...

Číslo patentu: 265668

Dátum: 14.11.1989

Autor: Albrecht Jiří

MPK: B01D 46/02

Značky: spodních, konců, filtračních, zařízení, hadíc, uchycování

Text:

...části hrdla upevněna, což má za následok snížení celkového úletu prachu z filtru. Výhodnou skutečnosti rovněž je, že filtrační hadice procházející rozšírenou kuželovou částí hrdla není poškozována při. své funkci otěrem o jeho vnitřní kovový povrch, což vede k prodlouě žení její životnosti. Další výhodou tohoto uspořádání je, že umožňuje při konstrukcí filtru vypustit dosud užívané montážní otvory ve skříni filtru spolu s obslužnými...

Rozpěrná výztuž kapsového průmyslového filtru

Načítavanie...

Číslo patentu: 258313

Dátum: 16.08.1988

Autor: Albrecht Jiří

MPK: B01D 46/02

Značky: rozpěrná, filtru, výztuž, kapsového, průmyslového

Text:

...výztuže podle vynálezu jeznázorněno na přípojenych výkreeech, kde na obr. 1 je příčný řez filtrom vybaveným drátovými výztužemí pro tlakovzdušný- proplach, na obr 2 je podélny řez stejnym fíltrem, na obr. 3je boční pohled na výztuž B na obr. 4 je znázorněn řez touto výztuží. h W d W °Fíltr precuje.tak, že zaprášená vzdušina vstupuje v jeho dolni části dovnítŕ skříně ł filtru, prach se zachycuje na voějěím povrchu fíltrečních kapsových...

Průmyslový filtr

Načítavanie...

Číslo patentu: 242625

Dátum: 01.05.1988

Autori: Beránek Antonín, Bobrzik Verner

MPK: B01D 46/02

Značky: průmyslový, filtr

Text:

...hladká prodyšná vrstvička může být dvou různých provedení. U prvního provedení je vytvořena-například z polyesteru nebo polypropylenu nebo polyakrylnitrilu nebo aromatického polyamidu a na své vnitřní straně prochází tato vrstvička 2 amorfního stavu do tvaru syntetických vláken tvořících alespoň součást struktury vpichované»textílie vícekapsové filtrační vložky. U druhého provedení jehladkou prodyšnou vrstvičkoulpolytetrafluoretylenová főlieve...

Průmyslový filtr pro zachycování prašných příměsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 254801

Dátum: 15.02.1988

Autor: Albrecht Jiří

MPK: B01D 46/02

Značky: zachycování, příměsí, prašných, průmyslový, filtr

Text:

...ke šnekovému dopravníku jsou částíce prachu větěího průměru vlivem setrvačnosti směrovány do prostoru vnítřku otáčejícího se ěneku. Vlivem společného účinku setrvačností a rozruěení shora přívedeného proudu nosné vzdušíny uvnitř otáčejícího se ěnekového dopravníku dochází k účínnému odlučování částic většího průměru, které jsou průběžně dopravovány šnekem přes prostor vlastní výsypky filtru do výstupního dvoru. Masívní konstrukce...

Filtrační kapsová jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 255098

Dátum: 15.02.1988

Autor: Albrecht Jiří

MPK: B01D 46/02

Značky: kapsová, filtrační, jednotka

Text:

...vynálezu umožňuje zvýšení filtrační plochy ve srovnání se stávajícím provedením filtrů až o 30 8, což umožňuje zvýšení výkonu filtrů a odpovídající snížení investičních nákladů na stavbu filtračních stanic.Zvýšení filtrační plochy přináší změnšení vzdálenosti mezi svislými stěnami jednotlivých sousedních filtračních kapes. Tím současně dochází V průběhu změn etap filtrace a regenerace ke změnšení pohybu textilií, což vede k zmírnění jejich...

Skládací filtrační prvek

Načítavanie...

Číslo patentu: 239038

Dátum: 01.11.1987

Autori: Javůrková Květa, Javůrek Vladimír

MPK: B01D 46/02

Značky: filtrační, prvek, skládací

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká skládacího filtračního prvku pro odstranění kapalných a tuhých nečistot z nosného plynu a jeho dokonalejšího následného vyčištění od zachycených nečistot. Účelem vynálezu je zlepšení filtrační vrstvy od zachycených nečistot a prodloužení životnosti filtračního prvku neboť jeho rozebíratelná nosná konstrukce se použije i pro další novou filtrační vrstvu. Hlavní použití je na kompresorových stanicích zemního plynu.

Regenerační zařízení podtlakového průmyslového filtru

Načítavanie...

Číslo patentu: 253114

Dátum: 15.10.1987

Autor: Albrecht Jiří

MPK: B01D 46/02

Značky: podtlakového, regenerační, zařízení, filtru, průmyslového

Text:

...pomocí uzavíracího plechu pevně přiohyceného na proplachovací klapce se v průběhu regenerace vytvoří nad regenerovanou filtrační komorou zvýšený přetlak a jeho účinkem vzduch z výstupu ventilátoru je tlačen převážně skrze čištěnou textilii do vedlejších filtračnich komor. Účinná regenerace dosahovanézařízením podle vynálezu přináší podstatné snížení provozních tlakových ztrát, což se projevuje snížením spotřeby energie nutné na prestup...

Filtrový odlučovač prášku

Načítavanie...

Číslo patentu: 252891

Dátum: 15.10.1987

MPK: B01D 46/02

Značky: filtrový, odlučovač, prášků

Text:

...komory 1 so vstujpným hrdlom 2, prilpevnenej na výsýpku 3 prášku. Nad VISÍUDHOU komorou 1 je umiestnené filtračné komora 4, vylbavená zvislo oríelntovanýmí rukávovými filtrami 5, upevnenými svojimi hrdlalmi 6 v delia-cej stene 7, ktoré je medzi fíltračnou komorou 4 a výstulpnou komorou 8. Výstupné komora 8 je opatrená výstulpným hrdlom 9. Nad výstujpnou ko.mor-ou 8 je usporiadané komora 1 I pre rozvod 11 regeneračnéiho vzduchu, opatrená...

Rukávový filtr

Načítavanie...

Číslo patentu: 251681

Dátum: 16.07.1987

Autori: Izrailov Eduard, Glazkov Viktor

MPK: B01D 46/02

Značky: filtr, rukávový

Text:

...Kax ownomenae nnomanu mngoro ceqeuun K 06. meñ nnomau Qunbrpymmero snemeuwa. C pyroň cwoponmrue r - panuyc dxpyxnocwn B nonepeqnou ceqenàn napaöononna Bpagçnna 3 nmöoň rouke.Hs era nayx ypapnenn cneyew, qwo pFWďI Tax xax F zwrun, rne H - nmcowa napaőononna Bpamennx 3 nmőoñ rouxe nocne npeoöpasoaann nonyqamrTaxnu oöpasom, npn coônnennn raxoä saaucnocwn nmöaa Toqxa noBepxHocTH nopncworo munbwpymmero snenenwa nocnpnuuaer onnaxoaoe anneane...

Filtrační stupeň separátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 238176

Dátum: 01.05.1987

Autor: Šebor Václav

MPK: B01D 46/02

Značky: filtrační, separátoru, stupeň

Zhrnutie / Anotácia:

Filtrační stupeň separátoru podle vynálezu umožňuje zjednodušení filtračních prvků a jejich spojení s upínacími prvky. Zároveň se dosahuje spolehlivější utěsnění filtračních prvků. Filtrační stupeň obsahuje jeden nebo více filtračních prvků, sestavených z filtrační vrstvy a výztužné trubky tak, že filtrační vrstva přesahuje alespoň na jedné straně výztužnou trubku nejméně o 20 mm. Touto přesahující částí filtrační vrstvy je filtrační prvek...

Vestavba pro separaci kapek z proudu plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232796

Dátum: 15.01.1987

Autori: Beránek František, Jelínek Alexander, Pavlíček Jan

MPK: B01D 46/02

Značky: separaci, kapek, proudu, plynů, vestavba

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešit u separátoru s horizontálně protékanou lamelovou separační vrstvou složenou ze souběžně uložených lamel dokonalejší odvedení kapaliny odloučené na stěnách lamel připojením výstupního prvku na výstupní větev posledního ohybu lamely, čímž se dosahuje zvýšení účinnosti separace kapaliny při vysoké rychlosti plynu, případně zvýšení průtočné rychlosti plynu odlučovačem, a tím zmenšení jeho rozměrů při zachování požadované...

Regenerační zařízení vícekomorového průmyslového filtru

Načítavanie...

Číslo patentu: 229843

Dátum: 15.09.1986

Autori: Smrž Bohuslav, Albrecht Jiří, Zajíc Karel

MPK: B01D 46/02

Značky: filtru, zařízení, regenerační, vícekomorového, průmyslového

Zhrnutie / Anotácia:

Regenerační zařízení vícekomorového průmyslového filtru určeného pro vyšší filtrační rychlosti, zejména při zachycování dřevního odpadu, u něhož má každá komora filtru na hřídeli umístěnu nad dosedacím sedlem proplachovacího komína jednu proplachovací klapku a pod dosedacím sedlem výstupního komína jednu výstupní klapku vyznačující se tím, že svislý výstupní komín (3) s výstupní klapkou (7) je spolu se svislým proplachovacím komínem (4) s...