B01D 46/00

Spôsob odtlakovania jadrovej elektrárne, systém na znižovanie tlaku pre jadrovú elektráreň a príslušná jadrová elektráreň

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20852

Dátum: 11.07.2011

Autori: Pasler Carsten, Eckardt Bernd, Losch Norbert

MPK: B01D 46/00, B01D 53/26, B01D 53/04...

Značky: systém, jadrovú, tlaku, elektrárne, odtlakovania, jadrovej, elektráren, znižovanie, spôsob, příslušná, jadrová

Text:

...bez prívodu energie z vonkajšku - nie je doposiaľmožné. Novšie poznatky vo výskume havárií však ukazujú, že V takých prípadoch môže najmä emitovaný podiel organického jódu podstatne prispievať k zaťaženiu obyvateľstva ožiarením, a tým je relevantný z bezpečnostného hľadiska. Pod výrazom organický jód sa v rámci tejto prihlášky rozumie najmä jód vo forme organickýchNapríklad je pri v úvode zmienenom spôsobe podľa medzinárodného...

Filtračné zariadenie na oddeľovanie priestreku laku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15603

Dátum: 13.12.2010

Autori: Holzheimer Jens, Winkler Marius, Knüsel Christof, Holler Sebastian

MPK: B01D 46/00, B05B 15/12

Značky: priestreku, filtračné, zariadenie, oddeľovanie

Text:

...by sa tieto plochy zalepovali zachytávaním častíc postreku. Ďalej slúži tento pomocný materiál na to, aby sadosiahlo to, že filtračný koláč na fíltračnom elemenłte zostávaPeriodíckým čístením filtračných elementov filtračnéhozariadenia sa dostáva zmes pomocného materiálu a postreku lakuz týchto filtračných elementov do nádoby na zachytávaníe pomocného materiálu usporiadanej pod filtračnými elementmi, z ktorých môže byt napríklad odsávaný,...

Dekontaminačná sústava a spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17555

Dátum: 13.01.2010

Autor: Von Stenglin Christoph

MPK: A61L 9/015, A61L 2/20, A61L 9/16...

Značky: dekontaminačná, sústava, spôsob

Text:

...konštruovaný tak, aby bolo jeho pomocou možné realizovať V priestore určenom na dekontamináciu a vo všetkých aerodynamicky spojených priestoroch asi l 50 násobnú výmenu vzduchu za hodinu. Je teda nutné pomocou ventilátora čerstvého vzduchu priviesť za hodinu vzduch odpovedajúci asi 150 násobnému objemu miestnosti.0004 Známe dekontaminačné sústavy sú často opatrené katalyticky pôsobiacim čistiacim zariadením, ktoré kvôli ochrane životného...

Čistič vzduchu pre odstránenie znečisťujúcich látok v ovzduší z prúdu vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17066

Dátum: 12.11.2009

Autori: Vojta Maximilian, Bichl Christoph, Homer Alois, Winkler Heinz, Peteln Erich

MPK: B01D 45/10, B01D 47/02, B01D 46/00...

Značky: odstránenie, prúdu, ovzduší, znečisťujúcich, látok, vzduchu, čistič

Text:

...filtračné prvky vykazujú lepšiu účinnosť a nastáva rovnomernejšie rozloženie tiltračného zaťaženia na všetky filtračné prvky.Okrem toho, ñltračné zariadenie vykazuje velmi kompaktnú štruktúru malýchrozmerov, ktorá umožňuje čističu vzduchu byť osadený v malých priestoroch, ako sú vnútra skríň zábavných zariadení.0008 Pridržiavacie zariadenie zahŕňa prednostne vzperu alebo pridržný prvok v tvare tyče, ku ktorému sú pevne pripojené...

Filtračné zariadenie na čistenie vzduchového prúdu zaťaženého časticami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16041

Dátum: 02.10.2009

Autor: Krüger Klaus

MPK: B01D 46/00

Značky: prúdu, zariadenie, vzduchového, čistenie, časticami, filtračné, zaťaženého

Text:

...čo možno najlacnejšie.0006 Táto úloha vynálezu je vyriešená ñltračným zariadením skonštrukčnými opatreniami podľa nároku 1.0007 Výhoda vyplývajúca z filtračného zariadenia podľa nároku 1 spočíva v tom, že takéto filtračné zariadenie je voči vonkajším poveternostným vplyvom zvlášť odolné a že aj dlhodobo sotva vznikajú nedostatky z optických a statických hľadísk, vyvolané poveternostnou situáciou. Okrem tejto dlhodobo vysokej...

Filtračné zariadenie s prostriedkami na zapadnutie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7622

Dátum: 20.03.2009

Autori: Bidot Johann, Taccoen Didier

MPK: B01D 46/00

Značky: zapadnutie, filtračné, prostriedkami, zariadenie

Text:

...medzi týmto filtračným médiom atýmto prvkom skrine, čo jednoduchýmspôsobom umožňuje vytvorit dostatočný tesniaci účinok.0014 Filtračné zariadenie podľa tohto vynálezu môže navyše obsahovatjednu alebo viacero nasledovných charakteristík- Záhyb zapadnutia sa nachádza na pozdĺžnom okraji zariadenia. Zapadnutie sa vytvára naozaj jednoduchšie, ak sa záhyb zapadnutia nachádza na pozdĺžnom okraji zariadenia. Napríklad, tento záhyb...

Filtračná doska

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11994

Dátum: 05.12.2008

Autor: Rapp Peter

MPK: B01D 46/24, B01D 46/52, B01D 46/00...

Značky: doska, filtračná

Text:

...len v strednej tretine medzi hlavovým dielom a pätným dielom, pretožetu je pohyblivosť filtračného elementu v priečnom smere väčšia než v oblastiach, nadväzujúcichna hlavový diel a na pätný diel. Pritom je tiež možne vyplniť kosoštvorcový vnútomý priestor celkom lepivou hmotou. Táto by mohla byť z vyššie uvedených dôvodov usporiadaná výhodnetiež len v strednej oblasti medzi hlavovým dielom a pätným dielom.0008 Ďalšie výhody a znaky vynálezu...

Filter

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12137

Dátum: 06.10.2008

Autori: Maké Walter, Maké Charlotte, Maké Martin

MPK: B01D 46/00, B01D 46/12, B01D 46/44...

Značky: filter

Text:

...tam vysušil a tým bolo flltrovanie pozitívne ovplyvnené.0016 Dlerované steny na koncových plochách filtra, ktoré bránia vnikaniu vody, sú napr. naťahovacie mriežky s časťami orientovanýml šíkmo k ich plošnému natiahnutiu a/alebo dierované plechy s vodiacimí plochami-3 umiestnenými na nich, najmä smerujúcimi dovnútra, ktoré sú umiestnené šikmo voči plošnému natiahnutiu steny.0017 Vjednej zmožných a v rámci vynálezu predpokladaných foriem...

Filtračné zariadenie a spôsob oddeľovania prestreku mokrého laku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14101

Dátum: 04.07.2008

Autori: Holzheimer Jens, Wieland Dietmar

MPK: B05B 15/12, B01D 46/00, B01D 46/42...

Značky: zariadenie, mokrého, spôsob, oddeľovania, filtračné, prestreku

Text:

...prúdu odpadového plynu ležiacej ostatne voči dráheprúdenia pred vstupným otvorom a vstupuje do filtračného zariadeniauzavretého voči aplikačnej oblasti lakovacieho zariadenia, je ďalej zaručené, že sa žiadny pomocný materiál zo záchytnej nádoby pomocného materiálu nedostane do dráhy prúdenia prúdu surového plynu ležiacej pred vstupným otvorom alebo do aplikačnej oblasti,pretože by sa tento pomocný materiál za tým účelom musel pohybovať...

Spôsob privádzania pomocného materiálu a zachytávacia nádoba pomocného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17931

Dátum: 04.07.2008

Autori: Holzheimer Jens, Wieland Dietmar

MPK: B01D 46/00, B05B 15/12

Značky: pomocného, nádoba, spôsob, zachytávacia, privádzania, materiálů

Text:

...materiálu v pracovnej polohe usporíadaná pod aspoň jedným filtračným elementom tak, že zmes pomocného materiálu a prestreku mokrého laku odstránená z filtračného elementu padá pri čistení smerom nadol do zachytávacejĎalej je s výhodou uskutočnené také opatrenie, že čerstvý pomocnýmateriál sa zo zachytávacej nádoby pomocného materiálu dostávapriamo do prúdu odpadového plynu, Za tým účelom je zvlášť výhodné, ked je prúd odpadovéhoplynu...

Spôsob a zariadenie na zavádzanie pomocného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17843

Dátum: 04.07.2008

Autori: Wieland Dietmar, Holzheimer Jens

MPK: B05B 15/12, B01D 46/00

Značky: materiálů, spôsob, zariadenie, pomocného, zavádzanie

Text:

...dostatočného prúdenia odpadového plynu sa i v prípade jednej takej prevádzkovej poruchy spoľahlivo zabráni zavádzaníu pomocného materiálu doaplikačnej oblasti lakovacieho zariadenia.Keď sa zavádzanie pomocného materiálu do dráhy prúdeniaprúdu odpadového plynu uskutočňuje rozvírenie pomocného materiálunachádzajúceho sa v zachytávacej nádobe pomocného materiálu prostredníctvom zariadenia na rozvírenie, tak sa pri neexistujúcom dostatočnom...

Filtračné zariadenia a spôsob oddeľovania prestreku mokrého laku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17485

Dátum: 04.07.2008

Autori: Wieland Dietmar, Holzheimer Jens

MPK: B01D 46/42, B01D 46/00, B05B 15/12...

Značky: mokrého, spôsob, zariadenia, prestreku, filtračné, oddeľovania

Text:

...nádoby pomocného materiálu, sa dosiahne toho, že do prúdu odpadového plynu sa dodáva dostatočné množstvo pomocnéhoTým, že prúd odpadového plynu vstupuje vstupným otvorom do dráhy prúdenia prúdu odpadového plynu ležiaceho ostatne voči dráhe prúdenia pred vstupným otvorom a vstupuje do filtračného zariadenia uzavretého voči aplikačnej oblasti lakovacieho zariadenia, je ďalej zaručené, že sa žiadny pomocný materiál zo zbernej nádoby pomocného...

Filtračné zariadenie a spôsob oddeľovania prestreku mokrého laku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9883

Dátum: 04.07.2008

Autori: Holzheimer Jens, Wieland Dietmar

MPK: B05B 15/12, B01D 46/00, B01D 46/42...

Značky: oddeľovania, filtračné, zariadenie, spôsob, prestreku, mokrého

Text:

...pomocného materiálu, sa dosiahne to, že do prúdu surového plynu sa pridáva dostatočné množstvoTým, že prúd surového plynu vstupuje vstupným otvorom do filtračného zariadenia uzatvoreného ostatne voči dráhe prúdenia prúdu surového plynu, ležiacej pred vstupným otvorom,a voči aplikačnej oblasti lakovacieho zariadenia, je ďalej zaručené, že žiadny pomocný materiál sa z nádoby na zachytávanie pomocného materiálu nedostane do dráhy...

Zariadenie na odlučovanie prestreku mokrého laku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14497

Dátum: 17.03.2006

Autori: Tobisch Wolfgang, Rundel Klaus, Rajtschan Alexander, Wieland Dietmar

MPK: B01D 46/10, B01D 46/00, B01D 46/24...

Značky: zariadenie, mokrého, prestreku, odlučovanie

Text:

...filter umiestený minimálne jeden krycí prvok, ktorý zabraňuje kolmému dopadu predmetov,nečistoty a/alebo častíc laku z aplikačnej oblasti na regenerovateľný povrchový filter.0032 Pritom je možné predpokladať, že minimálne jeden krycí prvok tvorí ohraničeníe0033 Kdosiahnutiu priaznivých pomerov prúdenia vdráhe prúdenia prúdu odpadového vzduchu je výhodné, ked zariadenie zahmuje aspoň jeden prvok vedenia prúdu, ktorý vedie minimálne jeden diel...

Filtračné zariadenie hadicové na zber do sila

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4124

Dátum: 05.05.2005

Autor: Rezník Jozef

MPK: B01D 46/00

Značky: hadicové, zariadenie, filtračné

Text:

...hadíc, na ktorých povrchu dochádza k odlúčeniu pilín a drevného odpadu, a vyčistená vzdušnina prúdi vonkajškom filtračných hadíc do potrubia odvodu vzduchu. Hrubé nečistoty padajú, hned po vstupe, do skrine ñltra, prepadovým otvorom, do sila.Medzi výhody technického riešenia, patrí, že filtračné zariadenie hadicové, má možnost pracovať ako uzatvorený celok, tlakovo utesnený s opláštením, a výhodné je tiež,možnosť pracovať, podľa...

Spôsob zhromažďovania a spracovávania reakčných plynov z výrobného zariadenia pre roztavené kovy a pridružené odprašovacie zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9620

Dátum: 26.08.2004

Autori: Engelmann Anton, Hampel Alfred

MPK: C21C 5/38, B01D 46/00, B01D 39/00...

Značky: roztavené, výrobného, plynov, spracovávania, pridružené, reakčných, zariadenia, odprašovacie, spôsob, zhromažďovania

Text:

...zariadenia, kde súprivádzané pre ďalšie spracovávania.V primárnom odprašovacom zariadeni reakčné plyny, ktorésú vytvárané kontinuálne a V podstate vo vopred odhadnuteľnommnožstve, ktoré závisí na prívodných materiáloch, suzhromažďované V Chladenom odťahovom kryte, ktorý V podstate zakrýva ústie konvertora, a potom dochádza k odstraňovaniu obsiahnutého prachu vo viacstupňovom alebo aspoň dvojstupňovom odprašovacom procese v práčkach...

Závěsný prvek filtrační hadice

Načítavanie...

Číslo patentu: 269393

Dátum: 11.04.1990

Autor: Albrecht Jiří

MPK: B01D 46/00

Značky: hadice, závěsný, prvek, filtrační

Text:

...tyčí na přilehlé rovině nosné lišty.Vyššim účinkom řešení podle vynálezu je zejména velmi pozvolný nárůst pohybu filtrační hadice při vypínání, protože její zdvih dopináním o jeden otvor je menší než průměr tohoto otvoru, což je dáno vzájemným posunutím ee mezi jednotlivými svielými řa~ daní otvorů. Navíc kruhovým tvarem vodicí tyče, která se může v otvoru nosné lišty osově pootočit, je zabráněno nežádoucímu šroubovitému vypnutí filtrační...

Odlučovač kapek se separační vrstvou

Načítavanie...

Číslo patentu: 268950

Dátum: 11.04.1990

Autori: Šebor Václav, Beránek František

MPK: B01D 46/00

Značky: separační, odlučovač, vrstvou, kapek

Text:

...u-ožňuje oddělani odloućenł kapaliny z proudu plynu 3 její samostatné vypuštěni.Pfiklsdy provedeni odlučovełe kspek se sepsročni vrstvou podle tohoto vynblezu jsou uvedeny ne připojsných výkresoch, kde ne obr. 1 je svislý řez odlučovečes kspek se sepersčni vrstvou s s eplooersčni vrstvou, ne obr. Z je svislý řez tieto odlučovaše s prodloułenýs svislýn keneles e ns obr. 3 je vodorovný rez vstupnie prostortohoto odlulovsče.V horni šesti...

Filtrační stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 268877

Dátum: 11.04.1990

Autor: Svatoš Václav

MPK: B01D 46/00

Značky: stanice, filtrační

Text:

...kondenzaci ve filtru, a tím k vlhnutí prachu a větší tlakové ztrátě filtru. Dále obsluhy obaloven vyřazují filtr zapojsním obtoku při najíždění obalovny na pracovní režim a nebo při konci směny. Vyřazením filtru zspojením obtokováho potrubí pracuje obalovna bez filtračního zařízení a dochází k velmi hrubému znečiětování ovzduší. Možnost zapojení obtoku, a tím vyřazení filtrů 2 provozu je hlavní příčinou negativního pohledu na jinak vynikající...

Odprašovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 268019

Dátum: 14.03.1990

Autor: Kalisz Tadeáš

MPK: B01D 46/00, E21F 5/00

Značky: zařízení, odprašovací

Text:

...znázorněno jedno příkladnć provedení odprašo vacího zařízení, kde obr. I představuje boční pohled a obr. 2 představuje zařízení v řezu, vedeného rovinou A-A z obr. 1.Potrubí gíku příkladu ocelové lutny je zaústěnc do výsypky spádověho potrubí - ne-~ní kresleno. Na potrubí g je připojen ventilátor i shodněho průměru, který je dále propojen potrubím g nebo přímo na nejméně jeden žlab 9. jenž je ve svém dně 51 upraven do násypek Qg s válcovou...

Odlučovač pevných a kapalných nečistot z plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265271

Dátum: 13.10.1989

Autori: Šebor Václav, Javůrek Vladimír

MPK: B01D 46/00

Značky: pevných, kapalných, odlučovač, plynů, nečistot

Text:

...takže nezaplavují spodní částí vrstev aglomeračních fíltračních prvkůa nezmenšují tak jejích účínnou plochu.Na výkresech jsou schematícky znázorněny příklady provedení odlůčovače pevných a kapalných nečístot z plynu podle vynálezu, na obr.1 s přepouštěním ve vnitřním prostoru odlučovače a na obr 2 s přepouštěním mímo nádobu odlučovače.da obr.1 je v nádobě 1 odlučovače, v aglomeračním pros toru 3 opatřeném ímpakční deskou § a vytvořeném v...

Zařízení pro odlučování kapaliny z plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263502

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kaiserová Dana, Šebor Václav, Beránek František

MPK: B01D 46/00

Značky: kapaliny, odlučování, plynů, zařízení

Text:

...Na obr.1 s přívodem plynu shore, na obr.2 s přívodem plynu zdola a na obr.3, 4, 5, 6 a 7 jsou další možné varianty predloženého řešení. íZąřízení sestává z vertikální nádoby 1 s hrdly 3, 2 pro vstup a výstup plynu a výpustí g kapaliny. V nádobě 1 jsou nad sebou umístěny dva separační stupně, přičemž první separační stupeň 3 je pod druhým separačním stupněm g s inerční náplní. Přívod plynu je na obr.1 proveden shore, takže potrubí pro vstup...

Způsob zkoušení odlučivosti filtru pro vzdušiny na místě jeho použití

Načítavanie...

Číslo patentu: 260724

Dátum: 12.01.1989

Autori: Majer Ladislav, Doušek Karel

MPK: B01D 46/00

Značky: odlučivosti, zkoušení, použití, vzdušiny, místě, filtru, způsob

Text:

...přibližení těchto koncentrací se koncentrace častíc zkušebního polydisperzuílto waerosolu ve vzorku vzdušiny odebíra t z jirostoru před filtrom před vstupem do počítače častíc aerosolu definované sníží, například zařízením na kontinuální zřeďov-ánž aerosolu v nastaveném poměru. výhod-oci z 2 tsobu podle vynalezuzkoušeoí odlušiv-osii Íiltrů pro vzdušiny na místě jejích pou tí, zajištující krátkou dobu měření s použitím co nejnižší koncentrace...

Odlučovač kapaliny z plynů a par

Načítavanie...

Číslo patentu: 258320

Dátum: 16.08.1988

Autori: Míča Pavel, Šebor Václav

MPK: B01D 46/00

Značky: kapaliny, plynů, odlučovač

Text:

...prostor tělesa 1 odlučovače je rozdělen dolni příč 258320nou přepážkou g s horní příčnou přepážkou 2 na vstupní prostor 1, střední prostor 5 a výstupní prostor §. Do vstupního prostoru 4 Je zavedeno tangenciälně vstupní hrdlo lg tak, že vstupní prostor 5 společně s výstupní trubkou 1 tvoří vírník. Do 1 níčást vetupního prostoru 1 je opatřena výpustí 11 kapaliny. Výstupní hrdlo 1 ústí do středního prostoru 5, kde je ukončeno usměrňovacím...

Dvoustupňový odlučovač oleje ze stlačených plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258318

Dátum: 16.08.1988

Autor: Šebor Václav

MPK: B01D 46/00

Značky: oleje, dvoustupňový, plynů, odlučovač, stlačených

Text:

...vestavba, složená ze separačního prvku a sorpčního prv ku. Separační prvektvoří dolní část vestavby a sestává z pro ípuatné vnitřní stěny lgpa dvou eouosých separačních vrstev 1propuetných v radiálním eměru. Sorpční prvek je vytvořen ze eorpční vrstvy A propustné v radiálním směru a z nepropuatné vnitřní stěny Q, která je od sorpční vrstvy A oddělena mezerou 1. Horní část eorpčního prvku je opatřena horním víčkem g, ve kterém jsou otvory...

Způsob filtrace horké vzdušiny z kupolové pece s využitím odpadního tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 256981

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vacek Jaroslav, Albrecht Jiří, Smolík Jan, Franke Alois, Jirousek Jiří, Grunta Milan, Barda Richard, Jirsa Pavel, Mrština Václav

MPK: B01D 46/00

Značky: využitím, kupolové, odpadního, způsob, vzdušiny, tepla, horké, filtrace

Text:

...k množství a teplotě nasávané horké vzdušiny a ke stanovenému stupni snížení teploty vzdušiny a koncentra ce prachu ve vzdušině.Od směšovací komory se horká vzdušina vede potrubím k operací odlučování, přitom její teplota klesne na teplotu kolem 200 QC.Při odlučování prachových částic, kdy zaprášená horká vzdušina prochází vpichovanou vícekapsovou filtrační textilií ve směru od vnějšího povrchu ke vnitřnímu povrchu kapes,se nejprve v...

Dělicí mezistěna průmyslového filtru

Načítavanie...

Číslo patentu: 255471

Dátum: 15.03.1988

Autor: Albrecht Jiří

MPK: B01D 46/00

Značky: průmyslového, filtru, mezistěna, dělicí

Text:

...komory.Výhody dělicí mezistěny podle vynálezu lépe vyplynou z příkladu jejího provedení na obr. 1 až obr. 5, kde na obr. 1 je svislý příčný řez filtrem s dvěma filtračními komorami vyhavenými filtračnímí vícekapsovými vložkami, na obr. 2 je svislý podélný řez týmž filtrem před nasazením vícekapsových filtračních vložek, na obr. 3 je v podélném svislém řezu zachycen detail dělicí mezistěny s nosnou lištou a okrajovým těsnicím rámečkem, na...

Čtyřstupňový odlučovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 241438

Dátum: 01.02.1988

Autori: Lörincz Vojtich, Eapka Martin, Kotoueek Jan, Czaková Marie

MPK: B01D 46/00

Značky: odlučovač, čtyřstupňový

Text:

...do prostoru filtračních prvků stáleve stejném směru, nedochází zde k obratu proudění média o 180stupňů, a tím je zaručeno rovnoměrné zatížení fíltračních prvků po celé délce jejich válcových povrchu. To má za následekzlepšení jejich účinnosti e prodl 0 užení.jejich životnosti.Nárazová deska, tvoříoí horní plášť multicyklonového koše,je po svém obvodu, po obou bocích A předním čele opatřena odván děcím žlábkem pro odvod odloučené kapaliny...

Separační vestavba

Načítavanie...

Číslo patentu: 241946

Dátum: 01.12.1987

Autori: Stoklásek Bohumil, Klíma Drahoslav

MPK: B01D 46/00

Značky: separační, vestavba

Text:

...anmaturou pro vypouštění.Na výkresoch je na obr. 1 naznačen svislý podélný řez, na obr. 2 vodorovný řez vedený dvěma rovinami Jednak separačními svazky, jednak pomocným svazkem a na obr. 3 je svislý příčný řez separační vestavbou podle tohoto vynálezu.Separační vestavba je zabudována v nádobě l odlučovače. Sestává ze dvou separačních svazku Q, umístěných ve vodorovném řezu navzájem do tvaru písmene V 3 a ze soustavy pomocných přepáe žek, z...

Filtr s přesuvnou filtrační vložkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 240580

Dátum: 15.08.1987

Autori: Kolesnikov Jevgenij Fedorovie, Grigorjev Valerij Vasiijevie

MPK: B01D 46/00

Značky: filtr, filtrační, vložkou, presuvňou

Text:

...použítelný i jako pomocná uzavíracĺ armatura, konstruovaný podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že jevytvořen těleseln obsahujícím filtrační vložku přitlačovanou na první sedlo pružinou. Proti prvnímu sedlu je umistěna uzavírací kuželka spojená se stavítelným vřetenem. První sedlo je prestavitelné do dosedací polohy na druhé sedlo. Filtrační vložka í stavitelné vřeteno je odděleno od vnějšíIho prostoru prvním a druhým krycím víkem....

Způsob ochrany filtračních textilií proti nadměrným teplotám

Načítavanie...

Číslo patentu: 237355

Dátum: 01.08.1987

Autori: Smrž Bohuslav, Zajíc Karel, Albrecht Jiří

MPK: B01D 46/00

Značky: ochrany, proti, nadměrným, teplotám, filtračních, textilií, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob ochrany filtračních textilií proti účinkům nadměrné teploty filtrované vzdušniny je určen pro průmyslové podtlakové vícekomorové filtry regenerované zpětným proplachem okolním vzduchem. Při tomto způsobu chlazení textilie při zvýšení teploty filtrované vzdušniny nad hodnotu její tepelné odolnosti se využívá trvalé regenerace, při níž se na filtrační textilii v jednotlivých komorách filtru, v krátkých intervalech pravidelně střídá průchod...

Odlučovač kapalných a tuhých částic z plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240062

Dátum: 01.07.1987

Autori: Lichvár Milan, Országh Peter

MPK: B01D 46/00

Značky: tuhých, plynů, odlučovač, částic, kapalných

Text:

...smeru. Mezi dvěma podélnými svazky g je meziprostor 5. Mezi každým podélným svazkem g a stěnou nádoby l je vnější prostor 1. soustava pomocných přepážek § doplňuje vestavbu tak, že vestávbe rozděluje vnitřní prostor nádoby l na vstupní prostor 1 e výstupní prostor §, přičemž vstupní prostor 1 je spojen s oběma vnějšími prostory 2 a výstupní pros~ tor § je spojen s meziprostorem 5. Vstupní prostor 1 je opatřen vstupním hrdlem lg a...

Skříň skládané filtrační vložky

Načítavanie...

Číslo patentu: 240058

Dátum: 01.07.1987

Autor: Macho Vendelín

MPK: B01D 46/00

Značky: skříň, skládané, filtrační, vložky

Text:

...je tvořena dvěma proti sobě uspořádanými uzavíraoími víky l, do nichž jsou zasunuty dvě rovněž protilehle uspořádané bočnice g. Uvnitř skříně je vložen filtrační člen 3, znázorněný na obr. 1 je zčásti. Nejméně na jedno čelo skříně je přilepeno těsnění, znázorněné na obr. 1 rovněž jen zčásti.Víko L vznikne postupným ohýbáním rozvinutého tvaru L 2, přičemž vzniknou vžtyčené okraje Ž, zpevěné lemem Q. Okraj lemu § tvoří rozpěrnou hranu 1 pro...

Látkový filtr pro filtraci průmyslově znečištěného plynu tuhými exhalacemi ve stavebnicovém uspořádání

Načítavanie...

Číslo patentu: 243001

Dátum: 15.05.1987

Autor: Fenik Milan

MPK: B01D 46/00

Značky: filtr, tuhými, látkový, filtrací, uspořádání, exhalacemi, průmyslové, stavebnicovém, plynů, znečištěného

Text:

...základní filtrační jednotkuv příčnćm řezu a na obr. 3 je vícenásobný filtrační členZákladní filtrační jednotky l podle obr. I jsou řazeny za sebou ve směru podélné osy vstupního kanálu z proohâzejícího vnitřním prostorem výsypky i.Vstupní kanál 3 je ve spodní časti zcela otevřený do prostoru výsypky 1 a boční stěny vstupního kanálu z jsou tvoŕeny podélnými zaluziemi j. spojením jednotlivých vstupních kanálů 3 základních filtračních...

Filtrační stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 235881

Dátum: 01.03.1987

Autori: Ševčík Václav, Albrecht Jiří

MPK: B01D 46/00

Značky: filtrační, stanice

Zhrnutie / Anotácia:

Filtrační stanice na zachycování prašných úletů obsahující filtr s obtokem podle vynálezu je využívána především v provozech obaloven živičných směsí. Obtok je tvořen spojovacím dílem napojeným jednou stranou ne vstupní potrubí filtrační stanice a druhou stranou na výstupní díl filtru. Tím dochází k podstatnému zkrácení celkové délky obtokového potrubí. Vedení horké vzdušiny při najíždění obalovny přes výstupní díl filtru napojený spojovacím...

Filtračný odlučovač práškových hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 234845

Dátum: 15.01.1987

Autor: Rusko Jozef

MPK: B01D 46/00

Značky: filtračný, práškových, odlučovač, hmot

Zhrnutie / Anotácia:

Filtračný odlučovač práškových hmôt, najmä keramických, používaných pri povrchovej úprave práškovou metódou. Pozostáva z plášťa, v ktorom sú usporiadané zvislé filtračné vložky, opatrené centrálnou regeneračnou vzduchovou tryskou. Riešeným problémom je zlepšenie regenerovateľnosti filtračných vložiek počas prevádzky odlučovača, čo sa dosahuje tým, že centrálna regeneračná vzduchová tryska je vyhotovená ako zvislá rúrka, opatrená na svojom...

Dvoustupňový odlučovač nečistot z plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233059

Dátum: 01.01.1987

Autor: Šebor Václav

MPK: B01D 46/00

Značky: plynů, dvoustupňový, odlučovač, nečistot

Zhrnutie / Anotácia:

Dvoustupňový odlučovač je určen pro separaci hrubších kapalných a tuhých nečistot z plynu. Účelem vynálezu je prodloužení životnosti vestavby, snížení nároků na údržbu a zvýšení odlučivosti. Tohoto účelu se dosahuje úpravou usazovací komory, do které je vestavěna šikmá propustná stěna, která je s výhodou provedena jako soustava usměrňovacích desek. Odlučovač podle vynálezu je možno použít pro předčištění libovolného plynu, zejména při velké...

Skupinový separátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 228552

Dátum: 15.08.1986

Autor: Šebor Václav

MPK: B01D 46/00

Značky: skupinový, separátor

Zhrnutie / Anotácia:

Skupinový separátor se soustavou separačních prvků řeší rozložení separačních prvků s ohledem na optimalizaci proudění plynu v separátoru. Skupinový separátor má separační prvky umístěny uvnitř pláště separátoru na vodorovné přepážce ve dvou skupinách tak, že mezi oběma Skupinami vzniká převáděcí prostor, který je od obou skupin separačních prvků oddělen dvojicí svislých stěn. Výhodou vynálezu je, že se sníží maxima rychlostí proudění podél...