B01D 45/04

Zariadenie na odlučovanie častíc z tekutiny obsahujúcej niekoľko komponentov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280297

Dátum: 02.02.1994

Autor: Bakharev Iouri

MPK: B01D 45/04

Značky: tekutiny, odlučovanie, obsahujúcej, částic, zariadenie, niekoľko, komponentov

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na odlučovanie častíc z tekutiny pozostáva z kužeľovej konštrukcie (2) tvaru zrezaného kužeľa, ktorá má kužeľovú hlavnú časť (2a) tvorenú koaxiálne usporiadanými prstencami (3) vzdialenými od seba navzájom v axiálnom smere, ktorých priemery, videné v smere (6) prúdenia odlučovanej tekutiny, sa postupne zmenšujú, pričom prstenec (3a) s najväčším vnútorným priemerom je usporiadaný na konci kužeľovej hlavnej časti (2a) kužeľovej...

Kaskádní impaktor

Načítavanie...

Číslo patentu: 269316

Dátum: 11.04.1990

Autor: Brož Jindřich

MPK: B01D 45/04

Značky: impaktor, kaskádní

Text:

...vynález vykazuje velmi nízke psrazitní depozice, jejichž mix-a je na spodní hranici běžných hodnot.Příklad předmětu vynálezu, ötyřtryskový äestistupňcvy impaktor jako aoučást odběrové sondy. je znázorněn na výkzeau, kde obr. 1 značí řez ze strany, obr. 2 pohled zdola, půdorys. dSestava impaktoru na obr. l se skládá ze vstupní šachty Zl, jež je zároveň tryskou prvního stupně, která je místäna axiálně nad nosnou kruhovou destičku 2 prvního...