B01D 43/00

Spôsob vykonania analýzy, najmä stanovenia obsahu účinnej látky a jej čistoty, v orálnej liekovej forme s riadeným uvoľňovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 287897

Dátum: 15.02.2012

Autori: Kekulová Hana, Mally Michael, Svoboda Michal

MPK: C07C 303/00, A61K 31/277, B01D 43/00...

Značky: látky, liekovej, spôsob, riadeným, uvoľňovaním, vykonania, účinnej, orálnej, obsahu, stanovenia, analýzy, čistoty, najmä, formě

Zhrnutie / Anotácia:

Analýza účinnej látky v orálnej liekovej forme s riadeným uvoľňovaním obsahujúcej polymér alebo kopolymér derivátov kyseliny akrylovej alebo metakrylovej a farmaceuticky účinnú polárnu látku vybranú zo skupiny sulfidov, derivátov kyselín sulfónových, sulfénových alebo sulfínových, amínov alebo amidov, pri ktorej sa účinná látka prevedie do roztoku pomocou dimetylsulfoxidu, prípadne rozpúšťadlovou zmesou, ktorá dimetylsulfoxid obsahuje.

Mobilné kontajnerové zariadenie na separáciu kalov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 500

Dátum: 06.07.1994

Autor: Španko Dušan

MPK: B01D 43/00, E03F 5/14, B65G 19/10...

Značky: zariadenie, kontajnerové, mobilné, kalov, separáciu

Text:

...site do nádrže určenej na skladovanie separovej tuhej zlozky kalu. Tekuta zlozka kalu sa odvádza výtokovýmotvorom umiestneným v spodnej časti mobilného kontajnera.Na obrazku Č. 1 je znazornené mobilné kontajnerové zariadenia na separaciu ka 1 ov,pri pohľade z boku. Na obrazku č.2 je znárornenýpôdorys mobilného kontajnerového zariadenia eo zváranou nadräou.Znazornené mobilné kontajnerové zariadenie na eeparaciu kalov pozostáva z mobilného...

Zařízení pro odpařování kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 269064

Dátum: 11.04.1990

Autori: Talácko František, Stehno Jaroslav

MPK: B01D 43/00

Značky: odpařování, zařízení, kapalin

Text:

...31 02 s / čistitelný prostor ooparky.zení. V případě, že ndpatavac téleso je délena na více tahů dělici pfepážka. zakončená odcapcvým plechem.prístupných prostorech, to je v obvodové části vyústění trubek do odqě 1 ovpro odpaŕován kapalin na principu klesajícihn filmu. Ddpatuvacl trubky § jsou zaüstěny do trubkovnice 2, pod kterou je v oadélovacím prostoru 1 tvotenémválcovnu část zařízení g, místěno mezikruží 5, umožňující rozstŕik...

Zařízení pro odlučování kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 268997

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pall Milan, Stehno Jaroslav, Talácko František, Bořecký Dalibor

MPK: B01D 43/00

Značky: odlučování, kapalin, zařízení

Text:

...řeší zařízení podle vynálezu. jehož podstatou je, že umožňuje obsluza průchod pouze jedním průlezem umístěnýn ve spodní části odpařovacího válcováho tělesa. úpravou otočná clonicí klapky v přívodním potrubí e tangenciálním vstupom do odlučovačo je umožněn přístup obsluhy do části odlučovače bez nutnosti provedení dalšího průlezu. Také otočná clonící klepka umožňuje regulací vstupní rychlosti média do odlučovača, a tím je ovlívňován...

Způsob termické separace prachových, jemných nebo kusových odpadových materiálů od kapalných fází a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 268237

Dátum: 14.03.1990

Autori: Bečvář Jaroslav, Fotul Ilja, Pospíšil Josef

MPK: B01D 43/00

Značky: kusových, způsob, prachových, kapalných, materiálů, separace, odpadových, fázi, jemných, provádění, zařízení, termické

Text:

...při zpracovávání těchto odpadových materiálů, přínosem je i značná ekonomická efektivnost řešení dle Vynálezu.Konkretní příklad provedení zařízení dle vynálezu je zobrazen scheoaticky na přiloženém výkresu.Zařízení dle vynálezu sestává Z rotační kovové rezorty L, plynotěsně uzevřené ttsněním á, která je šikmo uložena na hnacích kontaktních kladkách g. Kontaktní kladky g jsou připojeny na výkonový transfonnátor 2 s regulátorem 19 a...

Tangenciální odlučovač nečistot s plynulým odvodem vyloučených nečistot

Načítavanie...

Číslo patentu: 266049

Dátum: 14.11.1989

Autori: Cimala Petr, Cimala Jiří

MPK: B01D 43/00

Značky: odvodem, plynulým, nečistot, tangenciální, odlučovač, vyloučených

Text:

...s větší specifickou vahou než má dopravovaná kapalina. Tangenciální odlučovače nečistot s plynulým odvodem vyloučených nečistot z kapaliny jsou navrženy pro běžné světlosti potrubí s odpovídajícím množstvím dopravované kapaliny. Lze je nasadit ve sklonu 22 ° až 90 °. Výkonnost uvedených odlučovačů je vysoká a nahradí běžně používané separační nádrže.Na pŕiloženém výkresu je na obr. 1 a 2 schematicky nakreslen nárys a půdorys...

Tangenciální odlučovač nečistot se zvýšenou separací nečistot

Načítavanie...

Číslo patentu: 266048

Dátum: 14.11.1989

Autori: Cimala Petr, Cimala Jiří

MPK: B01D 43/00

Značky: nečistot, odlučovač, zvýšenou, tangenciální, separaci

Text:

...vah pevných částic, případně kapalin s větší specifickou vahou než má dopravovaná kapalina. Výkon separace uvedeného odlučovače je podstatné vyšší než účinnost běžně používa» ných odlučovačů a nahradí filtrační zařízení. Tangenciálni odlučovače se zvýšenou separací nečistot z kapaliny navrhujeme pro běžněpouž 1 vané světlosti potrubí s odpovidajicím množst vím dopravované kapaliny. Největší výkon maji ve svislé poloze.Na přiloženém výkresu je...

Způsob separace a transportu polydispersní směsi aglomerátů částic s nízkou mechanickou pevností a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246991

Dátum: 15.10.1987

Autori: Mikulcová Dagmar, Krob Václav, Šimůnek Jaroslav, Komínková Vendula

MPK: B01D 43/00

Značky: aglomerátu, polydispersní, transportu, zařízení, směsi, způsobu, separace, částic, pevnosti, nízkou, způsob, provádění, mechanickou

Text:

...70 m 3/(m.h), výhodnč 10 až 35 mJ/(rmh). Při tom koagulační kapalinou je např. uhlovodíková frakce o rozmezích teploty varu benzinu, splsvovací kapalinu tvoří například vode.Způsob podle vynálezu se provádí na zařízení, ktere tvoří mechanická dčrovaná přepážka pro oddělení eglomerátů částic poüedované velikosti a transportní zařízení aglomerátd ćástic menších neł požadovaných rozměr-d které je upraveno tak, le transportní zařízení je...

Separátor kapalin, emulzí a tekutých suspenzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 248435

Dátum: 12.02.1987

Autori: Olšina Josef, Kvapilík Martin, Kvapilík Petr

MPK: B01D 43/00

Značky: tekutých, suspenzí, separátor, emulzí, kapalin

Text:

...transport separované kapaliny. To má za následek,že hrubé nečistoty a příměsi vůbec do vlastního separátoru, tedy na jeho rotační tělesa, nevatupují, a tudíž ho neucpávají. Tato předběžná separace je působena rozdílnými dynamickými vlastnostmihrubých nečistot a pevných příměsí ve srovnání s dynamickými vlastnostmi jemných nečistot a čisté kapaliny. Předřazením hlav. ního separačního pochodu před hlavní transport separované kapali ny se...