B01D 39/04

Zariadenie na filtráciu zaolejovaných vodných suspenzií

Načítavanie...

Číslo patentu: 287933

Dátum: 12.04.2012

Autor: Šiška Jozef

MPK: B01D 17/00, B01D 39/04

Značky: zariadenie, zaolejovaných, filtráciu, suspenzií, vodných

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie môže byť v otvorenom alebo uzatvorenom vyhotovení podľa kompozície suspenzie a olejovej fázy. Otvorené vyhotovenie pozostáva z filtračného člena (1) umiestneného vo filtračnej nádobe (2) pod hladinou vodnej fázy (31) filtrovanej suspenzie (3) pritekajúcej do tela filtračnej nádoby (2) vstupným potrubím (4) a udržiavanej v minimálnej výške prepadom filtrátu (51) výstupného potrubia filtrátu (5) vybaveného preplachovacím členom (52)....

Olejový filter

Načítavanie...

Číslo patentu: 283304

Dátum: 22.04.2003

Autor: Lefebvre Byron

MPK: B01D 35/02, B01D 39/04, B29C 47/00...

Značky: olejový, filter

Zhrnutie / Anotácia:

Olejový filter (10) používa termoplastický materiál (22), ktorý obsahuje aditíva brániace oxidácii a okysľovaniu, uložený v plášti (11) medzi materiálom na odfiltrovanie častíc (19) a plstenou vložkou (21). Termoplastickým materiálom je výhodne polypropylén s vysokou molekulovou hmotnosťou vo forme peliet v tvare ryže alebo teliesok tvaru špagiet. Aditíva tvoria asi 10 až 17 % kombinácie termoplastický materiál/aditíva, pričom s rozpustením...

Spôsob prípravy korundovej keramiky na jemnú filtráciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278386

Dátum: 05.02.1997

Autori: Haviar Miroslav, Krejčík Vladimír, Fellner Pavel, Koman Marian

MPK: B01D 39/04

Značky: jemnú, korundovej, spôsob, keramiky, filtráciu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy korundovej keramiky s rozdelením veľkosti pórov 80 až 150 nm, ktorá sa používa na mikrofiltráciu a ultrafiltráciu odpadových vôd z galvanických procesov. Na roztok hlinitanu sodného sa pôsobí oxidom uhličitým a vyzrážaný hydroxid hlinitý sa zahrieva pri teplote 1 000 až 1 300°C počas 0,25 až 2 hod., pričom vzniknutá alfa modifikácia oxidu hlinitého sa speká pri teplote 1 200 až 1 500°C v časovom intervale 0,5 až 6 hod.

Filtračné plošné materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 270123

Dátum: 13.06.1990

Autori: Uhrina Štefan, Brabec Juraj, Surový František, Dolák Štefan, Zezayová Eva, Hausner Karol

MPK: B01D 39/04

Značky: plošné, materiály, filtračné

Text:

...vyznačujú-tým, že majú širokú účinnost a filtračný výkon. Podľa priemyselného použitia elüžia na priamu filtráciu hrubäích a jemnojšich dieperzií až koloidných roztokov. Vyrábejú sa obvyklými pspisrenekými postupmi. Pripravené papierovina podľa vyznačenej zsnáčky as atvárñuja na site papierenakého stroja, dalej sa upravuje lieovenim na potrebnú hrúbku a vo valoovsj e teplovzduänej sušiarni sa vysuší na konečnú sušinu 94 » za, - lt.Z...

Filtrační materiál k filtraci roztoků a nápojů, zejména piva a vína, na bázi celulózy a křemeliny a způsob přípravy tohoto materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266541

Dátum: 12.01.1990

Autori: Bogdan Zdeněk, Kyral Jan, Chmelař Jaroslav, Sauer Vladimír

MPK: B01D 39/04

Značky: zejména, vína, materiálů, nápojů, materiál, bázi, filtrací, křemeliny, přípravy, roztoku, způsob, filtrační, celulózy, tohoto

Text:

...upravující vnitřní struktury filtrú,jako např. přídavkem koloidního oxidu křemičitého, dihydrátu siřičitanu vápenatého, kaolinu či jílů apod. Tyto úpravy byly značné nákladné a často nesplňovaly požadavky na stálost ve vodných či alkoholických roztocích při filtraci, případně způsobovaly znečištění filtrátü produkty svých rozkladů a hydrolýz.Uvedené nevýhody se odstraní nebo podstatné omezí u filtračního materiálu na bázi celulözy a křemeliny...

Spôsob prípravy tepelne stálych filtračných materiálov z chlorovaného polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262768

Dátum: 11.04.1989

Autori: Erthner Ľudovít, Lackovič Radoslav, Kováč Pavel, Fábry Jozef, Wiesner Emil, Vrána Miroslav, Vojtko Anton

MPK: D04H 3/04, B01D 39/04, D01F 6/10...

Značky: spôsob, chlorovaného, přípravy, filtračných, materiálov, polyvinylchloridu, tepelně, stálých

Text:

...do zvlákňovacieho zariadenia. Vzdialenosť zmiešavacieho zásobníka od zvlákñova-cieho zariadenia nesmie byt väčšia, ako 5,0 m.Roztok chlórovaného npolyvinylchloridu v etylacetáte o koncentrácii 10,0 hm. sazmiešal s roztokom mitrátu celulózy v .etylacetäte o koncentrácii 10,0 hm. bezprostredne -pred .zvlákňovnaním v po-mere odpovedajúie-om 130,0 hm. 0/0 sušiny chlórovaného polyvlnylchloridu a 20,0 hm. 0/0 sušiny nitrátu celulözy. Tälto...

Tepelne stále filtračné materiály z chlorovaného polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262763

Dátum: 11.04.1989

Autori: Lackovič Radoslav, Wiesner Emil, Vrána Miroslav, Fábry Jozef, Vojtko Anton, Kováč Pavel

MPK: B01D 39/04, D04H 3/03, D01F 6/10...

Značky: materiály, chlorovaného, tepelně, filtračné, polyvinylchloridu

Text:

...pomere získa sa. zmes, z ktorej s.a .pripravujú vlákna, ktoré sa ukladajú pneumatický alebo v elektrostatickom ,poli podľa čs. patenłtu číslo 120 5.03 do homogénnej filtračlnej vrstvy,,pripadne sa .pripraví vytláčanim zo štrbinovltej hubice .na povrch valca fólia, z ktorej sa fibriláciou .pripravujú .pásky a tieto sa dalej spraco-vávajú do filtračsnej vrstvy uvedenými spôsobmi..Aby sa zachoval charakter filtračného materiálu chlór-ovaného...

Filtračný materiál so zlepšenými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: 262762

Dátum: 11.04.1989

Autori: Wiesner Emil, Lackovič Radoslav, Vrána Miroslav, Fábry Jozef, Vojtko Anton, Kováč Pavel

MPK: B01D 39/04, D01F 6/10, D04H 3/03...

Značky: vlastnosťami, materiál, filtračný, zlepšenými

Text:

...v množstve od 0,1 do 3,0 hmot. vody. Rozpustnosť vody je funkciou teploty a napr. v etylacetáte sa pri teplote 20 C -rvozpúšťa mar. 3 hmot. 0/o vody. Preto je velmi .významné, aby teplota zvlákňovacieho roztoku »bola udržiavaná na min. takej hod-note,ktorá odpovedá požadovanému obsahu vody v rozpúšťadle, ako popisuje Marsdens So-lvents Manual.Zistili sme, že filtračný materiál .pripra 4vený zvlákňovaním roztoku chlórov-a-ného...

Filtrační materiál zejména pro úpravu vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 254591

Dátum: 15.01.1988

Autori: Bálek Michal, Legeza Vasil, Binko Jan

MPK: C02F 1/00, B01D 39/04

Značky: filtrační, úpravu, zejména, materiál

Text:

...při výrobě granulovaného polyetylenu pro plastikářské účely. Tento materiál je vyráhěn na velkokapacitních jednotkách a jeho cena je nižší než cena dosud používaných filtračních materiálů. Ekonomickou výhodnoet použití práškového polyetylenu dále podtrhuje skutečnost, že pro filtrační účely lze použít i materiál nevyhovující pro plastikářské účely. Materiály, které nesplñují kvalitativní požadavky z hlediska plastikářského použití...

Spôsob prípravy hydrátovaných semipermeabilných membrán na báze polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242532

Dátum: 15.11.1987

Autori: Janda 1ubomar, Martvoo Augustín, Šipoš Ján, Múeková Marta

MPK: C08F 114/06, B01D 39/04

Značky: membrán, přípravy, semipermeabilných, báze, spôsob, polyvinylchloridu, hydrátovaných

Text:

...Odskúšairré dostal bolí zosieťovamé, vo vode rozpusitlne polyimévry, hyvdrofilno-hy-dr-ofóhmąe kopolyméry, homopolyméry z polárnych rnooornerov, asnomaticke a helterocylçlicke kondenzačné piolvméry.Podstatou vynálezu je príprava hydráitovej semipermeabilnej Imembrámy z polyvínylcheloridu. Tato membräna má široké využitie hlavne pri uult-nafiltrávcií a dialýze, pričom jej výhodou je, že je použitelná pri teplotách až do 60 °C, pri...