B01D 35/06

Filtračné zariadenie na filtráciu univerzálnych prevodových a hydraulických kvapalín traktora

Načítavanie...

Číslo patentu: 288346

Dátum: 26.02.2016

Autori: Tkač Zdenko, Kosiba Ján, Kunkel Fedor, Majdan Radoslav, Tulík Juraj

MPK: B01D 35/06, B01D 35/02

Značky: filtráciu, kvapalín, traktora, prevodových, filtračné, univerzálnych, zariadenie, hydraulických

Zhrnutie / Anotácia:

Filtračné zariadenie pozostáva z filtračného telesa (8), ktoré je pripevnené k traktoru prostredníctvom konzoly (7), hydrogenerátora (2) na nasávanie kvapaliny z prevodovky (1) traktora, ďalej pozostáva z rozvádzača (3), hadíc (4), potrubia (5) a  spojok (6), pričom spojky (6) sú spojené s filtračným telesom (8) pomocou hadíc (4) a sú jednou stranou zasunuté do zásuviek (9) na traktore a na druhej strane sú spojky (6) vybavené zásuvkami (10) na...

Zariadenie na elektromigračnú separáciu látok z roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 278459

Dátum: 11.07.1995

Autori: Štěpán Pavel, Sova Oto

MPK: B01D 35/06

Značky: látok, separáciu, zariadenie, roztoku, elektromigračnú

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je tvorené nádobou (1), vo vnútri ktorej sú umiestnené minimálne dve elektródy (2), medzi ktorými sú vodotesne zabudované iónovo selektívne membrány (3). V nádobe (1) sú umiestnené najmenej dve dvojice membrán (3) opačnej iónovej afinity, každá tvoriaca jednu pracovnú jednotku (4), ktorá sa skladá zo stredného separačného priestoru (41) a krajných preplachovacích priestorov (42), kde separačné priestory (41) pracovných jednotiek (4)...

Elektrostatický filtr

Načítavanie...

Číslo patentu: 243462

Dátum: 15.07.1987

Autori: Kaspers Helmut, Brandes Wilhelm

MPK: B01D 35/06

Značky: elektrostaticky, filtr

Text:

...je poblíž vetupního otvoruek-I-ínąi v elektroatatickćm filtru najprve ionizační zařízení ktere známým způsobem ionizuje vzduch. V tomto zařízení je akupina kledných ionizaćních elektrod 2 uepoŕšdaných konstruěnł známým zpdeebenpkterd je u tohoto príkladu provedení pripojene k pravodhlému prvním noenámu temu 7, například k jeho nosným príčkdm § v horní a spodníĺ čistí nosného rámu 1. nudné ionizační elektrod 2 jsou tvoŕeny silným kovovým...