B01D 3/16

Spôsob kryogénneho rozdeľovania zmesi atmosférických plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282908

Dátum: 04.12.2002

Autori: Krishnamurthy Ramachandran, Mckeique Kevin

MPK: B01D 3/16, F25J 3/04

Značky: atmosférických, rozdeľovania, spôsob, kryogénneho, zmesí, plynov

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe kryogénneho rozdeľovania zmesi atmosférických plynov v destilačnom kolónovom systéme sa kvapalná a plynná fáza uvedenej zmesi atmosférických plynov, ktoré sa majú rozdeľovať, vedú protiprúdovo štruktúrovanou náplňou, tvorenou zvlneným kovovým plechom. Postup v tejto kolóne sa uskutočňuje pri tlaku väčšom ako 0,2 MPa, pričom rýchlosť pary parnej fázy je menšia ako kritická rýchlosť pary, pri ktorej dochádza v kolóne k zahlteniu a...

Způsob oddělování oxidu siřičitého ze spalin a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266576

Dátum: 12.01.1990

Autor: Becker Hans

MPK: B01D 53/14, B01D 3/16, B01D 53/34...

Značky: oddělování, oxidů, provádění, zařízení, způsobu, tohoto, způsob, spalin, siřičitého

Text:

...0,01 až 10 molárních v kouřových plynech, jakými jsou například spaliny z elektráren na černé uhlí.Jako absorpční prostředek přicházejí v úvahu všechna fyzikální rozpouštědla, jako je například methanol, polyethylenglykolether, N-methylpyrrolidon, dimethylforamid a další,přičemž výčet rozpouštědel není omezen na rozpouštědla vyjmenovaná.Způsob podle tohoto vynálezu je blíže objasněn na základě schematicky znázorněného příkladu...

Vícestupňový destilační přístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 238327

Dátum: 01.10.1987

Autor: Vančura Jan

MPK: B01D 3/16

Značky: prístroj, vícestupňový, destilační

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem destilačního přístroje podle vynálezu je zmenšení jeho rozměrů, snížení materiálových nároků a menší spotřeba energie. Uvedeného účelu je dosaženo tím, že parní a vodní prostory jodnotlivých stupňů jsou tvořeny soustřednými válci na sebe nasunutými, přičemž vnější stěna každého vnitřního válce tvoří vnitřní stěnu každého vnějšího válce.

Destilační přístroj na destilaci vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 232841

Dátum: 15.01.1987

Autor: Krčma Jiří

MPK: B01D 3/16

Značky: destilaci, destilační, prístroj

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká destilačního přístroje na výrobu destilační vody. Vyznačuje se tím, že první pracovní stupeň je spojen s vnějším prostorem druhého pracovního stupně přes první nádobku a první regulátor hladiny, přitom druhý pracovní stupeň a případně každý další pracovní stupeň je napojen na chladič přes třetí regulátor hladiny, popřípadě pátý regulátor hladiny, přičemž vnější prostor druhého pracovního stupně a případně každého dalšího...

Zariadenie na spracovanie atmosferického zvyšku destilácie ropy

Načítavanie...

Číslo patentu: 231533

Dátum: 15.12.1986

Autori: Syrůček Miroslav, Braun Vlastimil, Hlinšťák Karel, Tesař Ilja, Kopernický Ivan

MPK: B01D 3/16

Značky: destilácie, spracovanie, zariadenie, atmosférického, zvyšku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na spracovanie atmosferického zvyšku destilácie ropy, kde atmosferický zvyšok sa spracováva dvojstupňovou vákuovou destiláciou na dvoch oddelených kolónach za účelom získania kvalitného asfaltu, ktoré sú využité k získaniu väčšieho množstva vykurovacieho oleja ťažkého pri celkovej nízkej energetickej náročnosti výroby asfaltu.