B01D 3/14

Zariadenie a spôsob na kontinuálne destilačné rozdelenie zmesi obsahujúcej jeden alebo viaceré alkanolamíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16045

Dátum: 16.09.2009

Autori: Schmidt Willi, Julius Manfred, Pape Frank-friedrich, Reif Wolfgang, Kaibel Gerd, Geissler Elke

MPK: B01D 3/14, B01D 3/42, B01D 3/32...

Značky: kontinuálně, alkanolaminy, rozdelenie, destilačné, zmesí, spôsob, obsahujúcej, viaceré, zariadenie

Text:

...alebo medzi oblasťami 1 a 3 ako aj 5 a 6 kolóny inštalovať ďalšie bočné odberové miesta, ktoré ale neposkytujú žiadne úplne čisté frakcie.Ďalšia konštrukčná forma priehradkových kolón použitelných podľa vynálezunavrhuje realizovať deliacu stenu priebežne bud až po horný alebo spodný koniec destilačnej kolóny (obrázok 1 b). Táto konštrukčná forma zodpovedá usporiadaniu hlavnej kolóny s pripojenou postrannou kolónou. Pri tejto forme...

Spôsob polymerizácie s optimalizovanou úpravou reaktora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6178

Dátum: 19.10.2006

Autori: Yount Thomas Lloyd, Debruin Bruce Roger, Windes Larry Cates

MPK: B01D 3/14, B01J 19/24, B01J 19/00...

Značky: optimalizovanou, úpravou, reaktora, spôsob, polymerizácie

Text:

...vrstvách počas dlhších časových úsekov. Ďalej existuje potreba účinnejšieho ahospodárnejšieho dokončovacieho reaktora PET, ktorý uľahčuje polykondenzáciu veľkých množstiev reakčného média tečúceho vpomerne rovnomerných, tenkých vrstvách cez dokončovaci reaktor pri zabezpečenídostatočného času zotrvania na dosiahnutie požadovaného stupňa polymerizácie.Podla jedného uskutočnenia predloženého vynálezu sa poskytuje reaktor zahŕňajúci množinu...

Spôsob odstraňovania nečistôt z prúdu obsahujúceho nečistoty použitím vyhrievaného separátora a tepelného výmenníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 284946

Dátum: 10.02.2006

Autori: Spiering Robert, Razzaghi Minoo, Kresnyak Steve

MPK: B01D 1/26, B01D 3/14, C02F 1/04...

Značky: separátora, tepelného, prúdu, použitím, nečistot, výmenníka, spôsob, vyhrievaného, nečistoty, obsahujúceho, odstraňovania

Zhrnutie / Anotácia:

Predkladaný spôsob na odstraňovanie nečistôt z privádzaného prúdu kvapaliny obsahujúceho nečistoty zahŕňa kroky privedenia privádzaného prúdu a zahrievania v prvom zahrievacom kroku na aspoň čiastočné odstránenie nečistôt a spätné získanie energie z tvoreného koncentrátu a destilátu. Spôsob na odstraňovanie nečistôt z privádzaného prúdu obsahujúceho nečistoty použitím vyhrievaného separátora a tepelného výmenníka spočíva v tom, že v tomto...

Spôsob rektifikácie acetátu vitamínu E

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9450

Dátum: 13.08.2005

Autori: Pietzonka Werner, Wildermann Angela, Herguijuela Juan, Wolf Thomas

MPK: B01D 3/14, F25J 3/02, C07D 311/72...

Značky: rektifikácie, vitamínu, spôsob, acetátu

Text:

...výplne, a preto tiež dovoľujú dosiahnuť nižšiu výšku potrebnú na prenos hmoty a tepla. Štruktúrované výplne sú preto využívané pri všetkých vákuových rektiñkáciách, pri ktorých je vzhľadom na teplotnú citlivosť zmesi, ktorú je trebaoddeliť, obzvlášť dôležité obmedzenie tlakovej straty kolóny. Kolónové výplne známe na totozamýšľané využitie sú výplne z kovových tkanín typov BX a CY od spoločnosti Sulzer,expandované kovové výplne typov...

Spôsob frakcionácie včelej materskej kašičky a izolácie bielkovinového komplexu včelej materskej kašičky, farmaceutický a kozmetický prostriedok obsahujúci bielkovinový komplex

Načítavanie...

Číslo patentu: 282589

Dátum: 09.09.2002

Autor: Šimúth Jozef

MPK: B01D 15/08, B01D 3/14

Značky: materskej, bielkovinového, kozmetický, kašičky, frakcionácie, obsahujúci, spôsob, komplexu, bielkovinový, včelej, prostriedok, farmaceutický, izolácie, komplex

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka spôsobu frakcionácie včelej materskej kašičky a izolácie bielkovinového komplexu s molekulovou hmotnosťou od 49 do 66 kDa. Včelia materská kašička, prípadne jej zmes s vodou a/alebo glycerolom, sa ultracentrifugáciou pri 20 000 až 300 000x g rozdelí na jednotlivé frakcie, gélovitá frakcia sa zmieša s vodou a opakovanou centrifugáciou sa izoluje bielkovinový komplex ako sedimentovaný gél s obsahom vody od 60 do 80 % hmotn.,...

Spôsob destilačného oddeľovania malých množstiev frakcie stredne vriacich zložiek zo zmesi kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 279405

Dátum: 04.11.1998

Autori: Kaibel Gerd, Mayer Hans-horst, Schloemer Karl

MPK: C07C 45/82, B01D 3/14

Značky: oddeľovania, spôsob, množstiev, zložiek, zmesí, destilačného, stredne, vriacich, malých, kvapalín, frakcie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob destilačného oddeľovania malých množstiev frakcie stredne vriacich zložiek zo zmesi kvapalín pomocou destilačnej kolóny (hlavnej kolóny), pozostávajúcej z obohacovacej časti a ochudobňovacej časti, pričom zmes kvapalín obsahuje väčšie množstvá ľahšie a ťažšie vriacich zložiek a pričom obohacovacia časť je spojená s horným koncom a ochudobňovacia časť je spojená so spodným koncom druhej destilačnej kolóny (postrannej kolóny) a...

Spôsob úpravy opotrebovaných olejov a taviteľných tukov kontaminovaných polychlórovanými bifenylmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 278756

Dátum: 05.06.1996

Autori: Badin Viktor, Cvengroš Ján, Filištein Václav, Dadák Vojtěch

MPK: B01D 3/14

Značky: tavitelných, opotřebovaných, polychlórovanými, spôsob, tukov, kontaminovaných, bifenylmi, olejov, úpravy

Zhrnutie / Anotácia:

Oleje a taviteľné tuky kontaminované polychlórovanými bifenylmi (PCB) sa upravujú frakčnou destiláciou v stieranom filme krátkocestnej odparky tak, že dôjde k oddeleniu destilátovej frakcie pri teplotách 100 až 160 °C a tlaku 1 až 500 Pa, v ktorej sa prítomné PCB zahustia. Objem oleja alebo tuku, v ktorom sú prítomné toxické PCB, sa touto úpravou podstatne zníži.

Způsob čistění surového dusíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 269255

Dátum: 11.04.1990

Autori: Martinovič Viktor, Lederer Jaromír, Dolejš Václav, Fryček Vladimír, Schamberger Jiří, Bittner Bedřich, Parpel Jan, Hozman Rudolf, Weigner Pavel

MPK: B01D 3/14

Značky: dusíku, surového, způsob, čištění

Text:

...množství pro úplnou spotřebu kyslíku na spálení vodíku a vede se při teplotě 50 až 200 °C a zatížení 1 000 až 10 000 11-1 na katalyzátor obsahující 0,2 až 0,6 š hmot. plstmy nebo/s paladia na game-alumině, potom se plyn odvédí ke spotřebě nebo se dočístí na konečný obsah kyslíka o sobě známým způsobem.Při způsobu čištění snrového dusíku podle vynálezu se proud surového dusíku 2 odplynu rektifikeční kolony vede na sání dmychadla, na...

Způsob izolace a detekce škodlivých látek a metabolitů z biologických tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 269252

Dátum: 11.04.1990

Autori: Tlusťáková Marie, Jirsa Milan, Horák Jiří

MPK: B01D 3/14

Značky: škodlivých, látek, metabolitu, způsob, tekutin, biologických, izolace, detekce

Text:

...vyjmutí sorbentu a rozdělení pro extrakci na jednotlivá stanovení. Kolonka, jejíž koncovky jsou s tělem kolonky pevně spojeny svarem, zaručuje dlouhodcbější smrilitu, desorpoi je potom nutné provádět vhodné zvolenom směsí rozpouštědel a pro vlastní stanovení rozdělit získaný extrakt.Kolonko je v případě stanovení látek v krvi umístěna v mimotělním krevním oběhu, popřípadě je zařazena za seporátor plazmy. Při stanovení látek v ostatních...

Způsob regenerace použitého pracího prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 268808

Dátum: 11.04.1990

Autori: Becker Hans, Weiss Horst

MPK: B01D 3/14

Značky: pracího, prostředků, použitého, regenerace, způsob

Text:

...schemsticky na obrázcích l s 2. Předetavuaí obr. l Jednoduchá provedení obr. 2 provedení s použitím tepelného čerpadlaPodle obr. 1 se použitý prací proetředek přivddí potrubím 1 a plní se do středu regenerační kolony z. Kolone g je opatřenn ve epodní části topení 1 a hlavovým kondensatoren 1. Po regenersci praoího prostředku stripováním parou vystupuaící ze spodní části se prací prostředek odtehne potrubie A s zčáeti ee přivádí...

Zařízení na výrobu kapalných produktů dělení vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268432

Dátum: 14.03.1990

Autori: Jirsa Jan, Chrz Václav, Sýkora Jiří

MPK: B01D 3/14

Značky: vzduchu, produktů, zařízení, dělení, kapalných, výrobu

Text:

...na tlak odpovídající výtlaku nízkotlakého kompresoru. Zapojení brzdícího kompresoru expanzní turbíny umožňuje vyrobit zařízení pro danou produkcí kapalin s malými rozmery oproti známým provedením, tj. s nízkými investičními náklady.Na výkresu je zjednodušene technologické schéma zařízení, které produkuje veškerý kyslík v kapalném stavu a část dusíku v kapalném stavu. Nízkotlaký kompresor l stlačuje atmosférický vzduch v dopravovaném množství...

Způsob nízkotepelného dělení vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268238

Dátum: 14.03.1990

Autori: Sýkora Jiří, Chrz Václav, Jirsa Jan

MPK: B01D 3/14

Značky: vzduchu, způsob, dělení, nízkotepelného

Text:

...13 e nízkotlakou kolonu 11. Sání 13 základního kompresoru 1 Je spojene s atmosferou lj a církulační potrubím lg přes výměník 19 5 výstupem 11 z turbíny 2. Výtlak základního kompresoru 1 je propojen přes dochlazovač Š, dotlačovací turbokompresor 2, dochlazovač 3 dotlačovacíg ho nurbokmnpresoru. udsarber 5 a výměník lg Jednak se vstupem gá do trubíny 2 a dále P 0 pojovacím potrubím gz s patou tlakové kolony 11. Hlava tlakové kolony 11 Je...

Způsob dělení vodnoalkoholických směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268005

Dátum: 14.03.1990

Autori: Knoflíček Karel, Vacek Jan

MPK: B01D 3/14

Značky: směsi, dělení, vodnoalkoholických, způsob

Text:

...jej zpracovat bud extrakcí, nebo azeotropíckou destilací.Tím, že se do dělené směsi nezavádí další pomocná složka, jsou náklady na rozdělení směsi podstatné nižší, nebot ve většině případů nejméně těkavou složkou je voda, která po postupném vydestilování obou složek züstane vs vařáku a dále se již nedestiluje. Pokud je třeba za účelem ostrého oddělení složek oddělit mezifrakci, zpracuje se tato společně s další šarží. Způsob je...

Rektifikační kolona

Načítavanie...

Číslo patentu: 267631

Dátum: 12.02.1990

Autori: Sýkora Jiří, Chrz Václav

MPK: B01D 3/14

Značky: kolona, rektifikační

Text:

...počtu rektifikačníoh peter potřebných pre dosažení dané výtěžnosti produktů a tím l snížení materiálové náročnosti.Příkladné řešení rektifilcační kolony podle vynálezu je petrné z obrázkul, na kterém je zjednodušeně zakreslena. tlaková rektlfilcační kolena. zařízení na dělení vzduchu. Tlakový plášt rektifilcační kolony sestává z válcového plášte 1, který je uzavřen dolním dnem g a horním dnem z. Do pláště 1 je upevněna vložka. fi, ve které...

Zařízení na dělení vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266842

Dátum: 12.01.1990

Autori: Chrz Václav, Sýkora Jiří

MPK: B01D 3/14

Značky: vzduchu, zařízení, dělení

Text:

...obrázku na kterém je zjednodušene technologické schéma zařízení na dělení vzduchu na produkci kyslíku a dusíku. Do hlavního výměníku l vstupuje vzduch zbavený vody a C 02 o tlaku minimálně l MPa vstupním potrubím ll. Převážná část vzduchu je z hlavního výměníku l vedena potrubím 1 tlakového vzduchu na vstup expanzní turbiny 3, jejíž výstup je propojen potrubím ll expandovaného vzduchu s prostorem pod prvním patrem tlakové rektifikační kolony...

Způsob nízkoteplotního dělení vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266529

Dátum: 12.01.1990

Autori: Chrz Václav, Sýkora Jiří

MPK: B01D 3/14

Značky: dělení, nízkoteplotního, vzduchu, způsob

Text:

...tkví v tom, že se zlepší refluxní poměry v rektífikační koloně, nebot ve spodní části kolony vzroete podíl stékající kapaliny. Zvýší se tak výtéžnost produktů nízkoteplotního dělení a klesne potřebný počet rektifikačních pater.Příkladné řešení způsobu dělení vzduchu rektifikací je patrne z obrázku, na kterém je zjednodušene technologické schéma výroby dusíku a kyslíku. Vzduch komprimovaný na tlak 1,5 MPa proudí do zařízení potrubím ll....

Zapojení adsorberu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263780

Dátum: 11.04.1989

Autori: Chrz Václav, Sýkora Jiří

MPK: B01D 3/14

Značky: adsorberů, zapojení

Text:

...k odstraňovaní uhlovodíků v zařízení na nízkoteplotní dělení vzduchu je patně z obrázku, na kterém je zajednodušené technologické schéma rektifikačního systému. zařízení na výrobu čistého tlakového dusíku jednostupñovou rektifikací. Rektifikační systém sestává z tlakové rektifikační kolony 3 a kondenzátoru Q. Do spodní části rektifikační kolony, která je nadimenzována na pracovní tlak 0,6 MPa až 1 MPa je zapojen přívod l vzduchu z...

Způsob adsorpčního odstraňování stopových množství uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 263779

Dátum: 11.04.1989

Autori: Chrz Václav, Sýkora Jiří

MPK: B01D 3/14

Značky: způsob, množství, uhlovodíku, adsorpčního, stopových, odstraňování

Text:

...injektoru, v něm recirkuluje kapalinu odebíranou z kondenzátoru. Lze přitom dosáhnout vysoké cirkulace a tím i vysoké účinnosti odstrañovâní uhlovodíků.Příkladná realizace způaobu odstraňování uhlovodíků při nízkoteplotním děleni vzduchu rektifikací je patrna z obrázku, kde je zjednodušene technologické schéma výroby čistého tlakového dusíku jednostupňovou rektifikací. Vzduch zbavený kyaličníku uhličitého a vodní páry vstupuje do výměníku l,...

Způsob výroby chudého kryptonového koncentrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262392

Dátum: 14.03.1989

Autor: Sýkora Jiří

MPK: B01D 3/14

Značky: chudého, koncentrátů, výroby, kryptonového, způsob

Text:

...Vzduch je stlačen na tlak 600 kPa, je zbaven vody a kysličníku uhličitého v regenerátorech. Pritom se ochladí blízko teploty zkapalnění. Potrubím lg je pak vzduch veden do kolon l, 3 a je dvojnásobnou rektifikací dělen. Produktem prvního stupně rektifikace v dolní koloně l je tzv. bohatá kapalina obsahující cca 38 02, která je potrubím lg vedena do druhého stupně rektifikace horní kolony 3. Dalším produktem je kapalný dusík. který je do...

Zapojení pro separaci fluoridů z pevných a kapalných vzorků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262053

Dátum: 10.02.1989

Autori: Braun Petr, Píša Jiří

MPK: B01D 3/14

Značky: separaci, kapalných, zapojení, fluoridu, vzorků, pevných

Text:

...tomto případě voda - se vrací zpět do destilační baňky. Tím se transportní cyklus uzavírá. Teplota varu směsi v destilační baňce za běžného tlaku je dána obecně složením, v tomto případě především molárním zlomkem vody, protože během destllace se voda kontínuálně vrací zpět, je molární zlo 4mek -vody v destílačííí baňce stály, a proto i teplota varu je prakticky stálä. Vhodné teploty destílece se dosahuje vhodným počatečním složením...

Způsob výroby tlakového dusíku a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261791

Dátum: 10.02.1989

Autori: Chrz Václav, Jirsa Jan, Sýkora Jiří

MPK: B01D 3/14

Značky: způsob, výroby, způsobu, zařízení, provádění, tohoto, dusíku, tlakového

Text:

...sacím pntrubím 3. stlačuje jej na tlak 800 kPa. Po oehlazení ve výparníkug chladící jednotky na -2 C je vzduch adsorpčnä zbaven vody a kysličníku uhličitého v čistící adsorpční stanici v levém adeorbéru 3. Vzduch zbavený nećistot je veden do vlastního nízkoteplotního bloku. Nejprve se ochlazuje v hlavních výměnících § na teplotu blízkou teplote zkapalnění. Pak je dělen v rektifikační koloně 1 jednostupňovou rektifikscí. V hlavě kolony 1 vzniká...

Spôsob desorpcie plynov z kvapalných roztokov

Načítavanie...

Číslo patentu: 261545

Dátum: 10.02.1989

Autori: Škrada Dušan, Kiss Gabriel, Patek Peter, Szöcs Ladislav

MPK: B01D 3/14

Značky: kvapalných, roztokov, spôsob, desorpcie, plynov

Text:

...v týchto prípadoch v závislosti od vlastností zmesi a požadovanej úrovne desonpcie môžu bytLS až 15 .Další-m nedostatkom je, že dosahovazný dellací účinok nie je vždy úmerný prevádzkovým nákladom rna desorpciu.Uvedené nedostatky odstraňuje spôsob podľa vynálezu, jeho podstatou je desorpcia plynov založená na dlferenciálnej rektifikácii roztoku pri nekonečnom -refluxnom pomere prúdom ínertu n.apr. vzduchu, alebo dusíka), t. j. destilát sa...

Způsob dělení vzduchu nízkoteplotním procesem s výrobou kapalných produktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258533

Dátum: 16.08.1988

Autori: Brabec Jaroslav, Kouba Milan, Chrz Václav, Sýkora Jiří, Jirsa Jan

MPK: B01D 3/14

Značky: způsob, produktů, nízkoteplotním, dělení, výrobou, vzduchu, kapalných, procesem

Text:

...tlak 0,6 Hra. V chladiči g se jeho teplota sníží na 5 °c a za této teploty se z něj v adsorbéru 3 odstraňuje oxid uhličitý a voda adsorpcí na molekulových sítech. Na výstupu z procesu adsorpčního čištění se smísí s druhým proudem expandovaného vzduchu a tvoří tak vstupující vzduch nízkoteplotního procesu. Ten vstupuje do turhokompresoru Q o výkonu 1 000 kmol/h, kde je stlačen na tlak 3 MPa a ochlazen vodou v dochlazovači § na 30 °C. Dále...

Způsob oddělování uhlovodíků z kyselých plynů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258326

Dátum: 16.08.1988

Autor: Vinš Luděk

MPK: B01D 3/14

Značky: způsobu, oddělování, zařízení, uhlovodíku, tohoto, provádění, plynů, způsob, kyselých

Text:

...metanol při ab 4 sorpci, takže neni ząpotřebi žádná samostatné zařízení. n oddelené uhlovodiky jsoą k dispozici v kapalné formě,vtakžese dají skladovat jako.kapaLina a stLačovatčerpadLem na vyš- .ši tlak při malé spotřebě energie. Zařízení je velmi jednoduê ché a jednoduše regutovatelně. .Pŕovedeni způsobu a zaÉ 1 zen 1 na oddělováni uhtovodíůů z kyselých plynů je schematícky znázorněno na přítoženém obrázku.Na obrázku značí 1...

Způsob výroby dusíku nízkoteplotní rektifikací směsi, obsahující kyslík, dusík a argon, obvykle vzduchu, a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256142

Dátum: 15.04.1988

Autori: Chrz Václav, Holub Josef

MPK: B01D 3/14

Značky: zařízení, dusík, obsahující, kyslík, nízkoteplotní, výroby, směsi, rektifikací, způsobu, způsob, argon, provádění, tohoto, obvykle, vzduchu, dusíku

Text:

...prostorem gg zkapalňovacího výměníku 3, kde se ochlazuje nízkotlakou odpadní frakcí, pak přes potrubí lg vstupu kolony do paty kolony 5. Druhý proud prochází včtví li nejprve do druhého prostoru gg hlavního výměníku l, kde je ochlazován nízkotlakou odpadní frakcí, dále druhým spojovacím potrubím li a druhým prostorem gg studeného výměníku í, kde se ochlazuje dusíkem a středotlakou odpadní frakcí, pak rovněž přes potrubí lg vstupu kolony...

Spôsob rektifikácie zmesného triarylfosfátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247282

Dátum: 15.01.1988

Autori: Hloušková Alena, Addlík Josef, Kueera Stanislav, Novotný Lubomír, Salamon Milan, Jelínek Jaroslav, Dobeš Ivan, Eerný Bohumil

MPK: B01D 3/14

Značky: rektifikácie, zmesného, triarylfosfátu, spôsob

Text:

....vtelesa a druhý odchádza do chladiča produktu.Uvádzaný spôsob rektifilçácie zmesného vtlriarylfoxsľáxtu vzlnlilklaljúoelro kolndenmaňantolu reakciou alkylovaného fenolu s oxychloridom fosiorečným zabezpečuje oddelenie fenolu a alkylfenolov od triarylfosfátu.Hlavné výhody navrhovaného spôsobu usporiadania Irektifikácie sú takéto, že zdržná doba rektifikovanej triarylfosfátovej zmesi v ohrievacom telese .a rektifikačnejkolćne je...

Zařízení pro rektifikaci směsi fluoridů radioaktivních látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 243369

Dátum: 15.09.1987

Autor: Kvapil Jan

MPK: B01D 3/14

Značky: látek, fluoridu, rektifikací, směsi, radioaktivních, zařízení

Text:

...potrubí 32.První, druhá, třetí a štvrté vstupnípotruhí n, JA, 31, 35, jsou opetřene prvním,druhým, třetím s čtvrtý vstupním hrdlom g, Q, a, ü. První, druhe e třetí výstupní potrubí 31, n, 33 jsou opstřene prvním, druhým e třetím výstupním hrdlom 45, 51, Q.vývody všech potrubí jsou uprevsny v části krytu za tvořící stěnu spodní komory 25,takže vesusäs sssshuji do manipulečního prostoru nad podlehou m, kde jde zvýšení radio» z aktivite.Pod...

Zařízení ke kontinuální rektifikaci vícesložkových směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245259

Dátum: 15.06.1987

Autori: Fatér Zsuzsanna, Häusler Dietrich, Antai Zsuzsanna

MPK: B01D 3/14

Značky: kontinuální, zařízení, vícesložkových, směsi, rektifikací

Text:

...KonuuecTBunu/I (AÁUXGPMH V ,umcwmnnwra A cnenonawensuo aannerca onpenennmmmu mauwopou nan aucproaarpaw. H 3 cymmu oóonx uonuqecTB BMTGKGGT oóman uarpyaxa uononnu.Hpn nocronunoü omuocwmeubnoü nemyqccrm u coowaewcwneauo Mmnnuanbuouy mnermoaomy qucny wnermonoe qucno ynenuqusaerca c onuoñ CTOp 0 HH c nanammeñ Konuenwpauneü mcxonuoro nponykra H c npyroä croponu - c aoapacwammeú uoaeuuoä KOHueuwpaumeü. Hpu awom npemne ncero...

Způsob vedení kapaliny v koloně s patry opatřenými přepadem

Načítavanie...

Číslo patentu: 233864

Dátum: 01.04.1987

Autor: Grym Ivan

MPK: B01D 3/14

Značky: způsob, koloně, opatřenými, patry, kapaliny, vedení, přepadem

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob vedení kapaliny v koloně s patry opatřenými přepadem, vyznačený tím, že z celkového množství kapaliny natékající na jednotlivé patra se jen část kapaliny jako aktivní kapalina uvádí na aktivní ploše patra do styku s plynnou či parní fází, zatímco zbývající část je jako obtoková kapalina vedena mimo aktivní plochu patra do prostoru na témže nebo nejbližším nižším patře, kde se oba podíly spojí.

Způsob nepřetržité rektifikace vícesložkových směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245041

Dátum: 16.03.1987

Autori: Benák Rudolf, Vasilev Ljudmil

MPK: B01D 3/14

Značky: rektifikace, způsob, nepřetržité, směsi, vícesložkových

Text:

...Kam coomuomenne uexny aa onuuanonoe npeua ncnapennuu u y rononxu KOHOHHH Konnencuponauuuun xonuuecmnaum mneruu n nucwunnama M cxenonawennno HBHHBTGH onpenenammmu maumopou nan aueproaampar. na cyuuu oooux Konnqecrn numexaer oómas narpysxn Konóanu.upn nocroaunon oruocurensnon nemyqecwu H coornewcrnenao Innnuannaony Qneruonouy qucny Qneruonoe qncno yBennqnBaerca c onnom croponn c nananmen Konueurpannew ncxonaoro nponyxma H c npyvoü cwoponu - c...

Zařízení pro dělení směsi látek rektifikací, zejména pro výrobu čistého produktu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229374

Dátum: 01.04.1986

Autor: Chrz Václav

MPK: B01D 3/14

Značky: látek, směsi, dělení, zejména, produktů, zařízení, rektifikací, čistého, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem je zařízení pro dělení směsi látek rektifikací, zejména pro výrobu čistého produktu. Účelem vynálezu je zabránit znečištění produktu rektifikace, shromážděného v zásobníku produktu, odděleného od rektifikační kolony produktovou armaturou s pohonem. Podstat vynálezu spočívá v automatickém uzavření produktové armatury při narušení rektifikačního procesu, které se projeví poklesem hydraulického odporu rektifikačních pater. Výstup čidle...