B01D 29/11

Lamelové hrablice na odstraňovanie tuhých látok z prúdiacej kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6169

Dátum: 04.06.2012

Autor: Strnad Josef

MPK: E03F 5/14, B01D 29/11

Značky: lamelové, prúdiacej, kvapaliny, látok, odstraňovanie, hrablice, tuhých

Text:

...vodiacimi tyčami, a ktoré sú svojimi koncami uložené v čelách 2 hrablíc. V neznázomenom príklade uskutočnenia sú nosné elementy g uložené na iných častiach hrablíc, ako sú čelá 2, ktoré sú v takom vyhotovení vzájomne spojené neznázomenými nosníkmi. V znázomenom príklade uskutočnenia sú obvodové filtračné lamely l na zvýšenie stability ich polohy vedené vodiacim nosníkom ą usporiadaným na protiľahlej strane bubnovej filtračnej plochy Q...

Gravitačný filter odpadovej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5616

Dátum: 07.12.2010

Autor: Strnad Josef

MPK: B01D 29/11, C02F 1/00

Značky: gravitačný, filter, odpadovej

Text:

...príklade uskutočnenia sú tyče 1 zahnuté do kruhového oblúka a filtračná plocha je prehnutá. V neznázomenom príklade uskutočnenia sú tyče 1 priame a filtračná plocha je rovinná. Sústava tyčí 1 má vo svojej podstate hrebeňové usporiadanie.Tyče 1 sú svojim koncom na strane pri rozdeľovacej komore 20 uložené na ráme 3 filtra, napr. sú uložené v priečnom nosníku 2, ktorý je nerozoberateľne alebo rozoberateľne uložený na ráme 3 filtra. Tyče...

Hybridný nanofilter

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4210

Dátum: 01.07.2005

Autori: Růžička Jan, Podhorský Dušan, Kundos Nikolajevič Alexander, Petrik Ivanovič Viktor

MPK: B01D 29/11, B01D 25/00, B01D 24/06...

Značky: hybridný, nanofilter

Text:

...jednej nádobe napriklad v plastovej fľaši.Na obr. 7 je znázomený hybridný nanofilter pre skupinové použitie, kde filter na báze USVR obsahuje práškovú náplň USVR v jednej nádobe so znečistenou vodou a bakteriálny filter z nukleoporéznej membrány je celý ponorený v dmhej nádobe s predfiltrovanou, ale ešte bakteriálne nevyhovujúcou vodou.Na obr. 8 je znázomená zostava hybridného nanofiltra,kde filter na báze USVR a aj bakteriálny filter z...

Filter na vodu na báze nukleoporéznych membrán

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4206

Dátum: 01.07.2005

Autori: Podhorský Dušan, Růžička Jan

MPK: B01D 39/14, B01D 29/11, C02F 1/38...

Značky: báze, filter, nukleoporéznych, membrán

Text:

...kde by boli možnosti jednorázového zakúpenia alebo zaobstarania si nealkoholíckého nápoja v plastovej fľaši,ktorú by potom aplikoval na uzáver filtra. Napokon kompletný filter t. j. aj s flašou by sa dodával do oblastí postihnutých prírodnými katastrofami a všade tam, kde nie je možnost zadovážiť si plastovú fľašu alebo iný kanister s unifikovaným závitom.Filter zabezpečuje dostatok pitnej vody pre jednotlivca aj na inú osobnú spotrebu,...

Filtračné zariadenie hadicové so závitovkovým dopravníkom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4122

Dátum: 05.05.2005

Autor: Rezník Jozef

MPK: B01D 29/11

Značky: hadicové, závitovkovým, zariadenie, filtračné, dopravníkom

Text:

...do transportriého potrubia.Medzi výhody technického riešenia, patrí, že filtračné zariadenie hadicové so závitovkovým dopravníkom, má IIIDŽIOSť pracovať ako uzatvorený celok, opláštený a tlakovo utesnený. Účinkom filtračných hadíc dochádza k dokonalej filtrácii vzdušniny.Ďalšou výhodou technického riešenia je, že nasávaný odpad so vzduchom, z prevádzkových priestorov, sa vo filtračnom zariadení dokonale preñltruj e a čistý prefiltrovaný...

Zariadenie na prichytenie oporných košov filtračných hadíc

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2477

Dátum: 12.06.2000

Autor: Horký Jozef

MPK: B01D 29/11

Značky: filtračných, zariadenie, hadíc, oporných, prichytenie, košov

Text:

...nastavovacieho elementu.Zariadenie na uchytenie oporných košov filtračných hadicv príkladných uskutočneniach je vytvorené z kotviacej doskyQ plynotesne upevnenej k obvodovým stenám skrine filtra, filtračnej hadice g s kovovým krúžkom l a oporného koša 5. Do filtračnej hadice g zasunutý oporný kôš 4 je uložený v jednomzávesnom bode A v osi Q filtračnej hadice Pre prípad podľa2. obr. 1 a obr. 2 je v závesnom bode A v OS 1 Q hadice g na...

Filtrační vložka

Načítavanie...

Číslo patentu: 277047

Dátum: 18.11.1992

Autori: Janura Jindřich, Bláha Josef

MPK: B01D 29/11, B01D 39/10, B01D 24/04...

Značky: vložka, filtrační