B01D 24/02

Spôsob úpravy vody kontaminovanej železom, mangánom a arzénom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1121

Dátum: 30.04.2003

Autor: Gaid Abdelkader

MPK: B01D 24/02, B01J 20/06, B01J 23/16...

Značky: mangánom, úpravy, spôsob, arzénom, železom, kontaminovanej

Text:

...forme zmesi zrnitého materiálu na báze železa a zŕn z oxidu manganičitého ale tiež vo forme nanesenejvrstvy/vrstiev zrnitého materiálu na báze železa avrstvy/vrstiev zŕn oxidu manganičitého.V prvom prípade, vrstva zmitého materiálu na báze železa bude prednostne umiestnená na vrchu, zatiaľ čo vrstva zŕn oxidu manganičitého bude prednostne umiestnená na spodku. Keďže sa používa vrstva zŕn hydroxidu železitého a vrstva zŕn oxidu manganičitého,...

Filtračné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2835

Dátum: 15.10.2002

Autori: Tolley Derek Colin, Tolley Ashley Derek

MPK: B01D 24/02, B01D 24/00

Značky: filtračné, zariadenie

Text:

...sústavy na rozhranie kvapalina/filtračné médium. Vyvolanie rotácie impulzonn v zóne prítokovej sústavy v priestore kvapalinyo nad filtračnýnl médiom vytvára súhrnnú alebo celkovú rotáciu kvapalného média okolo osi1. Rovnomerné prúdenie cez lôžko filtračného média2. Minimálne vírivé prúdy pri vysokých rýchlostiach prúdenia, aby bola zaistená tlaková rovnováha na rozhraní voda/filtračné médiunn a bolo zabránené tunelovanie cez filtračné médium...