B01D 21/01

Spôsob a zariadenie na čírenie vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17770

Dátum: 28.10.2011

Autori: Capeau Patrice, Lopez Michel, Gendrot Pascal

MPK: B01D 21/28, B01D 21/02, B01D 21/01...

Značky: spôsob, čírenie, zariadenie

Text:

...rýchlosťou g do komory pod prívodmi prúdu, v uvedenej komore.0033 Vo vyššie uvedenej definícii je hodnota V 55 samozrejme hodnota objemu, napríklad vyjadrená v m 3.-3 0034 Komorou sa rozumie nádoba alebo reaktor s daným uzavretým objemom zahrnujúci vstup pre tok a výstup pre tok po spracovaní v obmedzenejšom priereze ako reaktor.0035 Komorou je teda komora na prechod toku pod tlakom.0036 Hodnota v V/20 alebo v 5 V predstavuje hodnotu,...

Spôsob oddelenia kvapalnej časti a tuhej látky v suspenzii kalu a zariadenie na vykonávanie takéhoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17766

Dátum: 28.10.2011

Autori: Capeau Patrice, Lopez Michel, Gendrot Pascal

MPK: B01D 21/02, B01D 21/01, B01D 21/28...

Značky: částí, zariadenie, látky, spôsob, spôsobu, takéhoto, suspenzií, kvapalnej, tuhej, oddelenia, vykonávanie

Text:

...do suspenzie alebo predchádzanie usadzovaniu najtažších častíc, ktoré sú napriek tomu schopne stúpať v reaktore a odchádzať v hornej časti spolu s najjemnejšími časticami.0034 Zóna pre rastúce lôžko zahrnujúce, pre množstvá hmotnosti približne 1 plynu, 0,1 vody a 0,01 tuhej látky, V tejto zóne je možné veľmi silné miešanie vďaka prívodu vzduchu odporúčanej kvality (rýchlosť toku a tlak).0035 Dekompresná zóna, regulcvaná napríklad...

Spôsob kontroly tvaru častíc mastenca

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12554

Dátum: 15.05.2008

Autori: Schoelkopf Joachim, Gane Patrick, Gantenbein Daniel

MPK: C02F 1/00, C09C 1/02, B01D 21/01...

Značky: spôsob, mastenca, částic, tvaru, kontroly

Text:

...opisujú vplyv obsahu plniva, veľkostičastíc plniva a kvality disperzie na mechanické vlastnostipolypropylénu plneného mastencom. Je uvedený značný vplyv veľkosti častíc na húževnatosť plneného polypropylénu, pokiaľ sú prítomné častice gumy.0009 JP 06 329408 poskytuje prostriedok so zlepšenou rigiditou a tepelnou odolnosťou vďaka inkorporácii termoplastickej živice s mastencom, pričom oboje má špecifický merný povrch, stredný priemer...

Spôsob a zariadenie na zahustenie kalov obsiahnutých v odpadových vodách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8004

Dátum: 03.11.2006

Autor: Kopmeier Achim

MPK: B01D 21/02, B01D 21/24, B01D 21/01...

Značky: odpadových, spôsob, vodách, zariadenie, obsiahnutých, zahustenie, kalov

Text:

...bezprostredne vo vstupnom otvore relatívne silný rádius a radiálne3 vonkajšia časť tohto oblúkovitého pohybu relatívne vysoký rádius. Túto skutočnosť je možné využiť, aby sa vprepadovej rúre cielene nastavilo nehomogénne rozdelenie hustoty kalov vodpadovej vode, tak aby odpadová voda s kalmi vyššej hustoty a/alebo veľkosti bola vnášaná do vnútorného oblúku a tam sa na základe tam platiacich vyšších hodnôt zrýchlenia kalovć častice...

Způsob přípravy prášku

Načítavanie...

Číslo patentu: 259900

Dátum: 15.11.1988

Autor: Gouvenot Daniel

MPK: B01D 21/01

Značky: přípravy, způsob, prášků

Text:

...usazovat v dekantační nádrží po dobu nezbytnou k tomu, aby supernatant obsahoval pouze částlce s menším rozměrem, než je požadova l ný maximální rozměr, přičemž se superna Ěmt oddělí a suspendované častice se izolujako deflokulačního činidla lze s výhodou použít sloučeníny naftalenového typu.Když je směs silikâtového roztoku a prášku obsahujíciho Vápnik injikována do podlaží, íonty Ca se uvolňují hydrolýzou a reagují se- silikatovým roztokem...

Zařízení pro sedimentaci a zahuštění pevných částic z kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 246819

Dátum: 01.03.1988

Autor: Viterna Zdenik

MPK: B01D 21/01

Značky: sedimentaci, zařízení, kapalin, pevných, částic, zahuštění

Text:

...3 o°,příčenž obě částí jsou vzâjeeně spojeny v eístě, kde spoločný průměr průníku vrcholů obou konických částí je roven jedne pětíně průoěru plášte vàlcové nádoby.Seísení štávy s flokulenten ve směšovací trubce zajíštuje dokonale působení flokulentu pří vlastní sedíeentscí, která nastává ve spodní konícke částí centrálního nàtoku e je ukončena na kužslových segeentech jednotlivých sekcí, takže nedochàzí k usezování pevných čâstíc v potrubí...