B01D 21/00

Zariadenie na predčistenie odpadových vôd v čistiarňach a úpravniach vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5759

Dátum: 06.06.2011

Autori: Kundrátek Jan, Gabriel Petr

MPK: B01D 21/00, C02F 1/00, C02F 9/00...

Značky: čistiarňach, úpravniach, predčistenie, zariadenie, odpadových

Text:

...prítokový žľab g vyvedený nad separačnú komoru Q s dvoma stavidlami 21 vytvorenými kolmo na smer nátoku odpadovej vody. Dna Ql oboch častí separačnej komory Q sú v pozdĺžnom smere do stredu skosené a vo svojej najnižšej časti sú vybavené dnovými dopravníkmi 3, výhodne tvorenými bezhriadeľovými vretenovýrni dopravníkmi, vyvedenými cez prvú priečku Q do prvej technologickej komory l 2, kde sú umiestnené ich pohony Q. Z dna EQ oboch...

Spôsob recyklácie odpadu z priemyselných výrob obsahujúceho zmes organických rozpúšťadiel a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287565

Dátum: 19.01.2011

Autori: Bocko Milan, Neuročný Peter

MPK: C08J 11/00, B01D 21/00, B09B 3/00...

Značky: výrob, recyklácie, spôsob, spôsobu, priemyselných, odpadů, tohto, vykonávanie, rozpúšťadiel, obsahujúceho, zariadenie, organických

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob recyklácie odpadu z priemyselných výrob, ktorý obsahuje zmes znečistených organických rozpúšťadiel, a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu. Recyklácia je trojfázový automatizovaný proces, kde sa v prvej fáze oddelia nerozpustné častice, potom sa v ďalšej fáze destiláciou pri atmosférickom tlaku a teplote v rozsahu 80 až 160 °C oddelia rozpúšťadlá s nízkou teplotou destilácie, zahustený zvyšok odpadu sa v tretej fáze podrobí...

Kanalizačné zariadenie na oddeľovanie pevných látok z fluidného prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20481

Dátum: 04.02.2010

Autor: Pollert Jaroslav

MPK: E03F 5/14, B01D 21/00

Značky: prúdu, pevných, zariadenie, látok, fluidného, kanalizačné, oddeľovanie

Text:

...na konci pracovnej komory v smere prúdenia S.0017 U ďalšej vhodnej formy prevedenia kanalizačného zariadenia je koncipované,že deliace prvky vystupujú svojím voľným koncom do oblasti žumpy.0018 U ďalšej vhodnej forme prevedenia vynálezu je koncipované, že je možné nastaviť, predovšetkým potom regulovať množstvo Z pritekajúcej cez prítok a množstvo A odtekajúca cez odtok, a to pokiaľ možno v závislosti na sebe. Vďakatomuto opatreniu môže byť...

Spôsob a zariadenie na úpravu vyčerpaných abrazívnych suspenzií pre získanie ich znovu použiteľných zložiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12737

Dátum: 16.06.2006

Autor: Fragiacomo Guido

MPK: B01D 21/00, B01D 3/00, B01D 21/26...

Značky: použitelných, zložiek, spôsob, znovu, získanie, abrazívnych, suspenzií, úpravu, zariadenie, vyčerpaných

Text:

...straty značného množstva ešte znovupoužiteľných abrazívnych zŕn obsiahnutých vo vyčerpanej suspenzií, t.j. tie zrná, ktoré stále majú správnu veľkosť, aby boli použité v abrazívnej suspenzii. Navyše tiež dochádza k strate kvapalného produktu, ktorý uskutočňuje suspendovanie reznej kvapaliny. Posledná uvedená (ktorá môže byt založená na minerálnom oleji alebo organickej kvapaline, ako je PEG), pokiaľ je účinne vyčistená od...

Zariadenie na aeróbnu mikrobiologickú úpravu odpadovej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 283887

Dátum: 03.03.2004

Autor: Lühr Wolfgang

MPK: B01D 21/00, C02F 3/20

Značky: mikrobiologickú, zariadenie, úpravu, odpadovej, aeróbnu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je tvorené reaktorom obsahujúcim biomasu, ktorý má horný reaktorový priestor a dolný reaktorový priestor. Odpadová voda na čistenie sa privádza prostredníctvom prívodu (1) odpadovej vody do horného reaktorového priestoru, kde sa zberá a mieša s časťou biomasy. K reaktoru je pripojená filtračná a prevzdušňovacia jednotka (6) pozostávajúca z aspoň jedného pórovitého dutého telesa (7) slúžiaceho ako membrána. Uvedené duté teleso tvorí...

Filtrácia rastlinných kalov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2357

Dátum: 24.11.2003

Autori: Maenz David, Newkirk Rex, Classen Henry

MPK: A23J 1/00, B01D 21/00

Značky: filtrácia, rastlinných, kalov

Text:

...Lindoerfer et al., US patent 4921615, opisuje viacstupňový tlakom riadený spôsob na odstránenie pevných látok z viskóznych kvapalín. V tomto procese sa privádzaný viskózny kal obsahujúci pevné látky tlakovo frltruje V sérii krokov, zapojením ñltračného materiálu s postupne klesajúcou veľkosťou pórov. Tento spôsob je navrhnutý na vytvorenie číreho kvapalného extraktu.0011 Filtrácia hnaná obežným kolesom je známou metódou filtrácie....

Zariadenie a spôsob čistenia podzemných vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3306

Dátum: 24.09.2003

Autor: Lesuisse Philippe

MPK: B09C 1/00, B08B 9/02, B01D 21/00...

Značky: spôsob, čistenia, podzemných, zariadenie

Text:

...hladín podzemných vôd kontaminovaných uhľovodíkmí, ktoré funguje aspoň čiastočne nasávaním a je usporiadané z aspoň jednej jednotky v ktorej sa udržuje vákuum a z prostriedku na odlučovanie, toto zariadenie sa vyznačuje tým, že je dalej vybavené aspoň jednou prechodovou komorou, a tým, že vzdialenosť medzi uvedenou prechodovou komorou a prostriedkom na odlučovanie a/alebo vzdialenosť medzi dvomi za sebou idúcimi prechodovými komorami...

Zariadenie na čistenie vody flotáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2971

Dátum: 16.04.2003

Autori: Marchand Jean, Bosisio Marco, Beaule Christian

MPK: B01D 21/24, B03D 1/14, B01D 21/00...

Značky: čistenie, zariadenie, flotáciou

Text:

...perforáciami sa zväčšujú od začiatku smerom ku koncu, takže toto zariadenie vytvára asymetriu v odberovom zariadení 13, ktoré zabezpečuje rovnaký rovnomemý zhodný prúd čistenej vody na celom povrchu tlotačného zariadenia.Podľa predloženého vynálezu, táto komora pozostáva zo záchytných zariadení, ktoré sú umiestnené nad odberovým zariadením 13 a ich spodná časť sa nachádza v určitej vzdialenosti od tohto zariadenia. Táto vzdialenosť je...

Lamelový odlučovač

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1779

Dátum: 25.10.2002

Autor: Boulant Alain

MPK: B01D 21/00

Značky: lamelový, odlučovač

Text:

...nádrže 3.Ako je to zrejmé z uvedeného obrázku sú odlučovacie dosky Di V podstate rovnobežne a vzájomne pravidelne osadené tak, že vymedzujú množinu priechodov Hi rozprestierajúcich sa medzi spodnou zónou 9 a vrchnou zónou nádrže 3.Prvé valcové diely Ti sú pripojené kstenám nádrže 3 výhodne kyvadlovo, t.j. tak, že vnútomé steny Pi prvého valcového dielu spočívajú na kolíkoch Ai, ktoré sú spojené zo stenami nádoby 3.Každý prvý valcový diel...

Spôsob odplyňovania aktivovaného kalu pri čistení odpadových vôd a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281636

Dátum: 10.04.2001

Autor: Gólcz Andrzej

MPK: C02F 1/20, C02F 11/00, B01D 21/00...

Značky: aktivovaného, odpadových, tohto, zariadenie, vykonávanie, spôsobu, odplyňovania, spôsob, čištění

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je spôsob čistenia odpadových vôd, predovšetkým pri kontinuálnom čistení, ako aj sústava zariadenia na čistenie odpadových vôd, predovšetkým na kontinuálne čistenie odpadových vôd. Spôsob čistenia odpadových vôd podľa vynálezu spočíva v tom, že prevzdušnená zmes odpadových vôd s aktivovaným kalom sa pred odvedením do sekundárnej sedimentačnej nádrže odplyní. Sústava zariadenia na čistenie odpadových vôd zahrnuje...

Zařízení k automatickému řízení odstraňování usazenin z odkalovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 267662

Dátum: 12.02.1990

Autori: Fedotov Vladimir, Puzankov Anatolij, Jagudin Leonid, Maslič Vladimir, Kelembet Viktor

MPK: B01D 21/00

Značky: zařízení, automatickému, usazenin, odstraňování, řízení, odkalovače

Text:

...Joruqecxue aneneuru cwauunu 10 ynpasuenns cHHManT cnrnan. paapemanmHň nepenemenue Bnepen. H nocmmanT cnruam. paapewanmuň nepeuemeune Haaan. Ha Hcnounurembumň Mexauuan 11. CHrHan (0 TcyTcTBHe) or narunxa 2 cpcnnern nonnmenun onnrh nocrynaer B smox 9 coananeuuň H ou uxnnuaercn.npu nocrumeunu Hcnomunremnumu MeXaHH 3 MOM 11 Haqana urcruäunxa Cpa 6 aTmDaeT uarunx 1 Hauanbuoro nomomeHH 2. Buxonnuñ cnruan Koroporo nocrynaer B cmuk 4 cuera...

Zařízení na oddělování okují ze sedimentovaných kalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266927

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kordač Zdeněk, Novák Vladislav

MPK: B01D 21/00

Značky: zařízení, okují, kalů, oddělování, sedimentovaných

Text:

...těchto kalů až do sypkého stavu a zamezení úniku vody s obsahem ropných látek do okolí.Zařízení podle vynálezu je znázorněno na obr., které tvoří válcová nebo čtvercová nádoba 1 s kónickým dnem 2. Uzáver kónického dna tvoří plochý vodotěsný uzávěr 3. Ve spodní části kónického dna jsou vestavěny odvod CS 266 927 Bl 2ňovací elementy 4, které jsou chráněny kovovými kapsami 5. Do stěn kónické části jsou ve vhodných místech osazeny vzduchové...

Kolektorový předodlučovač vlhkých vzdušnin s obsahem prachových příměsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266531

Dátum: 12.01.1990

Autor: Hos Břetislav

MPK: B01D 21/00

Značky: vzdušnin, předodlučovač, kolektorový, vlhkých, obsahem, příměsí, prachových

Text:

...sníží abraze stěn potrubí a částí navazujících odlučovačů prachu. snížením vstupní koncentrace prachu zejména do vodních odlučovačů dojde ke zmenšení nutnosti jejich čištění a k případnému snížení celkové zátěže centrálního odkalovacího systému. Instalováním kolektorových předodlučovaěů v blízkosti odsávaného zdroje dále dojde k odloučení tuhých podílů odsávaných komponentů, které je možné vracet zpět do výrobního procesu bez znehodnccení...

Zařízení pro ošetření válcovacího oleje u soustavy technologického mazání a chlazení

Načítavanie...

Číslo patentu: 261490

Dátum: 10.02.1989

Autori: Skrziszowski Amandus, Šůla Ladislav, Sedláček Alois, Pech Miroslav

MPK: B01D 21/00

Značky: oleje, soustavy, válcovacího, ošetření, zařízení, technologického, chlazení, mazání

Text:

...uvedených částí je následující. Vypouštěcí výstup.j dě 1 icí,nádrže Q je připojen paralelně přes odkalovací uzavírací prvek gł k vstupu g kalové jímky § odkalovacím vedenímll a olejovým vedením lg přes olejový uzavírací prvek gg k přepedovému vedení L 5. Přepadové vedení lg propojuje přepadcvý výstup g dělicí nádrže Q s vstupem Q olejové jímky 1. Jak u olejové jímky 1, tak i u kalcvé jímky § nejsou zakresleny externí svody...

Zařízení pro automatické řízení odstraňování kalu z odkalovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 255540

Dátum: 15.03.1988

Autori: Maslič Vladimir, Jagudin Leonid

MPK: B01D 21/00, G05D 27/00

Značky: zařízení, odstraňování, odkalovače, automatické, řízení

Text:

...annnewcn nosumeHue Haemnocwn ycwpoñcwna H cnmmenme eueproemxocwn npouecca yna neaun ocaxa.Hocwaaneanaa uenb ocwuraemcn pan, amo ycwpoücwno anmomamnuecnoro ynpasnenna yaneunen ocanxa na owcwoñanKa, conepxamee naTunKmHauanbHoro M Kpanuero nonomeuuñ ncnonnnmenbnoro Mexaansma nurpyaxu ocaka, aumonuKowopux cnaaanu co sxoauu cmanunu ynpaexenua, a nxou - c sumonamu ucnonnuweubnoro Mexaausma, perucmpa nepBonay 3 u, BHxo Kowoporo coąnnnen uepea önox...

Čiřič válcového tvaru s vestavěným odvzdušňovačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 255215

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kalouš Vratislav, Rybička Jiří

MPK: B01D 21/00

Značky: čiřič, odvzdušňovačem, válcového, tvaru, vestavěným

Text:

...a tento prostor se ve spodní části klíwovitě zužuje. Do něho je zaústěno potrubí spojující prostor odvzdušñovače s vnitřní vestavbou čiřiče a dále přívodní potrubí, které je ukončeno rozvodnou trubkou a prochází stěnou válcového pláště čiřiče.Výhodou je snížení nákladů na povrchovou úpravu a izolací.Příklad provedení čifiče válcověho tvaru s vestavěným odvzdušňovačem je zobrazen na přlloženém výkrese.Vestavený odvzdušňovač je umístěn uvnitř...

Odlučovač částic pevných látek z kapalinových suspenzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 238749

Dátum: 16.03.1987

Autor: Král Ladislav

MPK: B01D 21/00

Značky: odlučovač, pevných, částic, látek, suspenzí, kapalinových

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení měrného výkonu odlučovače při současném zmenšení jeho objemu. Odlučovač se sestává z nátokové a odtokové komory, mezi nimiž je upravená lamelová vestavba. Podstatou vynálezu je, že lamelová vestavba je vzhledem k hladině uložena šikmo, přičemž je rozdělena na dvě samostatné poloviny uložené vůči sobě šikmo do tvaru písmene A. Horní hrana lamelové vestavby může být opatřena přepadovou stěnou a uměrňovací stěnou.