B01D 19/04

Spôsob prípravy odpeňovača alebo zmesi odpeňovačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 245320

Dátum: 15.12.1988

Autori: Takács Zoltán, Beck Iván, Jákfalvi Elemér, Simonyi István, Lechner Horst, Gruber Peter, Schmid Jochen, Biró Imre, Dietz András, Ladányi László

MPK: B01D 19/04

Značky: odpeňovačov, odpeňovača, přípravy, zmesí, spôsob

Text:

...Z-etylhexanolu. Surový Z-etylhexan-ol sa vyrába aldolizáciou n-butyraldehydu hlavne z oxonácie propénu,spojenou s dehydratáciou intermediárneho alkoholu Ca na 2-etylhexenal a jeho hydrogenáciou na hydrogenačnom k-atalyzátore nikel na kremeline pri teplote 100 až 180 stupňov Celzia a tlaku vodíka 8 až 15 MPa. Ťažké podiely sú tak produktami simultánnych a následných reakcii, získajú sa v podstate ako destilačný zvyšok pri jeho destilácii...

Spôsob získavania odpeňovača alebo zmesi odpeňovačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 245302

Dátum: 15.12.1988

Autori: Venta František, Kunz Otakar, Mikulášek Vladimír, Horák Alois, Záviška Zdislav, Vatolík Karel, Benda Jioí, Stanik Jaroslav, Hajšo Štefan, Krejeí Jindoich, Paoenica Jaroslav

MPK: B01D 19/04

Značky: zmesí, spôsob, získavania, odpeňovačov, odpeňovača

Text:

...je najmä ich surovinová a energetická náročnosť. Tieto problémy však V pozoruhodnej miere rieši spôsob podľa tohto vynálezu.Podla tohto vynálezu sa spôsob získavania odpeňovača alebo zmesi odpeňovačov na báze syntetických kyslikatých organických zlüčenín uskutočňuje tak, že sa získava izoláciou ako ťažký podiel z rektiľikácie surového Z-etylhexanolu s teplotou varu nad 184 °C.Výhodou spôsobu získavania odpeňovača podľa tohto vynálezu je...

Odpeňovač a/alebo komponent odpeňovacieho prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: 240516

Dátum: 15.08.1987

Autori: Petzold Klaus-michael, Lippmann Roland, Schirmer Werner

MPK: B01D 19/04

Značky: komponent, prostriedku, odpeňovač, odpeňovacieho

Text:

...líčinnosť 100 .Na aniónový tenzid arlkylsíran sodný, pri~ pravený sulfatáciou primárnych alifatických alkoholov Cm až 0,., a ,následnou neu tralizáciou hydrouidom sodným alebo uhlt čitanom sodným je odpeňovacia účinnost 98 0/0.Odpeňovacia účinnost v silne alkalickom prostredí 20 g NaOH rozpustených v 1 000 gramoch neiónového tenzidu je 100 0/0.Pri skúške odpeňovncej účinnosti sa postupuje tak, že 100 cm 3 štandardného alkylsíranu sodného...

Způsob odpěňování fermentační zápary a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 248878

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kujan Petr, Seichter Pavel, Vavříčková Naděžda

MPK: B01D 19/04

Značky: způsob, odpěňování, zařízení, zápary, provádění, fermentační

Text:

...do přívodního potrubí 5 živného substrátu je vestavěn statický směšovač G s vestavbami a před tento směšovač je do přívodního potrubí zaústěna vstupní trubka tlakoveho systému odpěňování.Výhodou tohoto způsobu odpěňování a zařízení k jeho provádění je, že nadávkovaním maleho množství odpěňovadla do značného přebytku živného substrátu a následným intenzivním promícháním za průtoku, dojde ještě před vstupem do fermentační zápary k rozptýlení...

Způsob odpěňování při aerobních kultivacích mikroorganismů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247951

Dátum: 15.01.1987

Autori: Králíček Antonín, Adámek Lubomír, Rut Miloslav, Štros František, Karnet Jiří

MPK: B01D 19/04

Značky: aerobních, mikroorganismu, způsob, kultivacích, odpěňování

Text:

...dobu kultivece.Hlavní výhoda epočívi v tom. ie se zdroj uhlíku s nižší koncentrací odpěňovsdle dávkuje podle signálu sondy indikující nedostatok zdroje uhlíku v médiu a zdroj uhlíku s vyšší koncentrací odpěnovsdla se dávkuje podle epřałenýoh signdlů sondy indikující nedostatok zdroje uhlíku a sondy pro odpěňovdní.Tím se dosdhne úspory odpěňovadel a zvýäení produktivity fermentord, protoie sa ze všech okolností plně využívá odpěňovecí...

Odpeňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 232390

Dátum: 01.01.1987

Autori: Novák Ladislav, Uhlár Ladislav, Polievka Milan, Macho Vendelín

MPK: B01D 19/04

Značky: odpeňovač

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom prihlášky vynálezu je odpeňovač pozostávajúci zo 60 až 99 % uhľovodíkov a/alebo oligomérov alkénov C2 až C5 a 1 až 40 % kyslíkatých organických zlúčenín o molekulovej hmotnosti 150 až 850, prípadne polyolefínov (ataktický polypropylén) o molekulovej hmotnosti 1 000 až 32 000. Aplikačné možnosti sú hlavne v celulozárensko-papierenskom a v potravinárskom priemysle.

Odpeňovač alebo zmes odpeňovačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 236099

Dátum: 01.12.1986

Autori: Polievka Milan, Ilavský Ján, Macho Vendelín, Paulovič Milan, Jureček Ľudovít, Komora Ladislav

MPK: B01D 19/04

Značky: odpeňovač, odpeňovačov

Zhrnutie / Anotácia:

Odpeňovač alebo zmes odpeňovačov na báze organických zlúčenin pozostáva z destilačného zvyšku zo surového produktu výroby cyklohexanolu a/alebo cyklohexanónu oxidáciou cyklohexánu s číslom kyselosti 150 až 350 mg KOH/g a číslom zmydlenia 350 až 600 mg KOH/g a/alebo vedľajších vyššievrúcich kyslíkatých organických produktov z hydroformylácie propylénu oxidom uhoľnatým s vodíkom, pozostávajúce z 50 až 100 % zo zmesi kyslíkatých organických...