B01D 19/00

Cisterna na zhromažďovanie kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20644

Dátum: 10.05.2011

Autori: Magyar Daniel, Magyar Laurent

MPK: A01J 11/04, B01D 19/02, B01D 19/00...

Značky: cisterna, kvapaliny, zhromažďovanie

Text:

...technicky možných vzájomných kombináciách.0014 Telo cisterny svýhodou obsahuje hornú stenu, pričom Venturiho trubica je umiestnená na hornej stene tela cisterny. Venturiho trubica sa tak nachádza v najvyššie vertikálne položenej oblastí tela cisterny, takže leží v dostatočnej vzdialenosti od odplynovača, aby sa do nej nemohla dostat pena.0015 Venturiho trubica je s výhodou spojená s odplynovačom rúrkou, ktorá sa rozprestiera v smere v...

Odstraňovanie oxidu uhličitého z napájacieho plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16846

Dátum: 13.10.2008

Autor: Find Rasmus

MPK: C01B 3/52, B01D 19/00, B01D 53/14...

Značky: napájacieho, uhličitého, odstraňovanie, plynů, oxidů

Text:

...ktorý je možné likvidovať, a kvapalinu absorpčného činidla, ktorá zahŕňa oxid uhličitý, ag. zvyšovanie teploty a/alebo znižovanie tlaku kvapaliny získanej v kroku f, pred recykláciou do stripovacej kolóny.0007 V závislosti od charakteru napájacieho plynu môže byť výhodné uskutočňovať úpravu tlaku napájacieho plynu pred jeho privedením do stripovacej kolóny v kroku a predkladaného spôsobu. Odborník na túto oblasť techniky je schopný určiť...

Systém a spôsob úpravy vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8678

Dátum: 15.04.2003

Autor: Mcnulty Peter Drummond

MPK: B63B 13/00, B01D 19/00, B63B 17/00...

Značky: spôsob, úpravy, systém

Text:

...Konštanty podľa Henryho zákona pre viaceré potenciálne stripovacieplyny a ich zmesí ukazujú, že sa na odstraňovanie kyslíka z vody môžu použiť rozličné plyny.0007 Na palube plavidla je účinným spôsobom, ako vystaviť kyslík rozpustený vo vode stripovaniu, to, že sa vytvoria mikrobublinky plynu vo vode. Mikrobublinky stripovaciehoplynu vytvorené vo vode majú schopnosť prenášať rozpustený kyslík zvody ked samikrobublinky postupujú z dna do...

Usmerňovač prúdenia pre odlučovače vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265990

Dátum: 14.11.1989

Autori: Žoldák Ľubomír, Liška Miloš, Majtán Miroslav

MPK: B01D 19/00

Značky: usmerňovač, prúdenia, odlučovače, vzduchu

Text:

...v osi vstupného hrdla odlučovača je umiestnená tlmiaca doska, na ktorej sú zo strany k výstupněmu hrdlu tangenciálne orientované lamely, pričom medzi spodnou hranou lamiel a dnom nádoby odlučovača je vytvorená funkčná medzera a.Takéto riešenie usmerňovača prúdenia v odlučovačoch umožňuje presunúť oblasž nízkej rýchlosti rotácie tekutiny dalej od výstupného hrdla čo podstatne zlepšuje odlučovanie vzduchu. Ďalšou výhodou je ľahká dezinfekcia a...

Odlučovač vzduchu pre potravinárske meracie zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 263166

Dátum: 11.04.1989

Autori: Žoldák Ľubomír, Fridrich Dušan, Liška Miloš

MPK: B01D 19/00

Značky: potravinářské, zariadenia, odlučovač, meracie, vzduchu

Text:

...spodným okrajom po úroveň dlhej elektrôdy.Tvar štrbín nuti pretekajúci kvapalinu k zmene smeru prúdenia, čím dochádza k uspokojeniu hladiny, najmä v priestore sita. v ktorom sú uchytené snímacie elektrôdy. súčasne dochádza k lepšiemu odlúčeniu vzduchu. pričom rotujúca kvapalina chráni štrbiny pred zanesením. Vákuum vytvorené v odlučovači napomáha k účinnému odlúčeniu vzduchu, čím sa skvalitňuje priebeh merania objemu. Výhody sú tiež v tom,...

Způsob snižování obsahu plynu v kapalině a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259880

Dátum: 15.11.1988

Autor: Roffelsen Franciscus

MPK: B01D 19/00

Značky: provádění, snižování, plynů, kapalině, obsahu, způsob, tohoto, zařízení, způsobu

Text:

...využít dílčí proud kapaliny opouštějící uklidñovací prostor, například pro procesy, které vyžadují nenasycené kapaliny.Rozdělování proudu kapaliny dopravovta 259880ného odstředivým čerpadlem na hlavní proud Chudý .na mikrobublinky a na dílčí proíud bohatý na mikrobublinky je podle dalšího provedení vynálezu zdokonalen tak,že kupalina se před odstředivým čerpadlem uvede do spirálovité ro-tace. Míkrobublinky se v důsledku toho shromažďují ve...

Zařízení pro odpěňování, kondenzaci a filtraci vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257430

Dátum: 16.05.1988

Autor: Čeřovský Jaroslav

MPK: B01D 19/00, B01D 5/00

Značky: vzduchu, kondenzaci, zařízení, filtrací, odpěňování

Text:

...trubka 4 opat řená ve své horní části radíálními otvory łg a ve spodní části přecházející do kužele gg připojeného k přepážce gł.Pňepážkaigł je po obvodč opatřenazářezy gg pro odtok kondenzátu, v prostoru pod kuže 1 emgQ otvory gg a ve své ose ložiskem gg, v němž je uložen hříde 1 A§,na jehož spodním konci je nasazenoduté lopatkovó kolo Q s rediálními lopatkami gä a ve své válcové části s radiâlnímí otvory g§.Lnpatkové kolo Q je zajišn...

Odplyňovací reaktor

Načítavanie...

Číslo patentu: 254649

Dátum: 15.01.1988

Autor: Trejtnar Jan

MPK: B01D 19/00, C02F 1/20

Značky: reaktor, odplyňovací

Text:

...lg, norného válce ll, odplyňovaoího ventilu ll, otvorů lg a sběrného potrubí lg. Plášt l s horním dnem 3 a spodním dnem Q tvoří vertikální nádobu. V ní je centrioky ke spodnímu dnu Ä pevně připojen střední válec A tvořící reakční prostor g. .Odplyñovací prostor ll tvoří norný válec ll opatřený otvory lg, centrioky pevně připojenýk hornímu dnu g zasahující spodním čelem do přepadového žlabu 53. Přepadový žlab je pevně připojen ke střednímu...

Zařízení pro odstraňování plynů a těkavých složek z mazacích a/nebo

Načítavanie...

Číslo patentu: 246323

Dátum: 15.12.1987

Autori: Salvati Patricia, Hosokawa Tomoyoshi, Matsuura Ikutoshi, Takahashi Hidenori

MPK: B01D 19/00

Značky: mazacích, odstraňování, zařízení, složek, těkavých, plynů

Text:

...pěnění oleje kromě toho umožní i podstatne zmenšení olejových nádrží,a tím i objemu olejových náplní, popřípadě mazacích a/nebo hydraulických kapalin obecně.vynález je dále objasněií na příkladu jeho provedení, který je popsán na základě připojeného výkresu, který schematiclty znázorňuje zařízení podle vynálezu.Zařízení sestava z nádoby 1, například vtálcového tvaru, v jejíž horní části, například ve víku 21), je zaústěno vstupní hrd~ lo 2...

Odlučovač bublin plynu z kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 249744

Dátum: 15.04.1987

Autori: Novotný Luděk, Batík Jan

MPK: B01D 19/00

Značky: plynů, bublin, kapaliny, odlučovač

Text:

...z druhé strany. Na výstupní konec 15 navazuje výstupní trubka lg, zatínco vstupní trubka 11 je připojena uprostřed válce odlučovací nádobky lg. Vstupní trubka 11 je pevnä spojene s překlápěcín pouzdra 31 překlopníku ąg,zatínco výstupní trubka lg je otočnč uloiena v radiálnín loäieku gg. Ha výstupní trubku lg navazuje výstupní hadička 59,která je spojene e výstupnín přípojnýa prvken IQ. Obdobne na vstupní trubku ll navazuje vstupní hadička jg,...

Způsob snížení obsahu nežádoucího agresivního nebo zdraví škodlivého plynu nebo směsi plynů z podzemní vody a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249168

Dátum: 12.03.1987

Autori: Špirit Jan, Káňa Milan, Novák Ladislav

MPK: B01D 19/00

Značky: způsobu, způsob, plynů, nežádoucího, škodlivého, provádění, tohoto, agresivního, obsahu, zdraví, směsi, podzemní, snížení, zařízení

Text:

...Další výhodou je značná jednoduchost zařízení bez mechanicky se pohybujících částí a především pak je výhodou, že-jsou chráněna hlavní čerpadla a potrubí před zvýšenou korozí a před inkrustacemi.Příkladnýzpůsob a zařízení podle vynálezu je schematicky znázorněn na přiloženém výkrese, kde na obr. 1 je znázorněno zařízení pro odplynění podzemní vody s odvodem směsi a jednotlivých jejich fází, na obr. 2 je znázorněno zařízení z obr. l s...

Zařízení k rovnoměrnému rozdělování vody po půdorysné ploše odkyselovací komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 235121

Dátum: 15.02.1987

Autor: Bouchal Antonín

MPK: B01D 19/00

Značky: odkyselovací, rovnoměrnému, rozdělování, ploše, půdorysné, zařízení, komory

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajistit rovnoměrné zatížení obou stran každého z vlnovcových závěsů vodou ve vertikální odkyselovací komoře. Uvedeného účelu se dosáhne jednoduchou úpravou vtokové části odkyselovací komory. Nad každou z mezer mezi tvarovanými závěsy vlnovců je vložen vodorovný úhelníkový profil obrácený špicí nahoru nad ním je uložena deska s otvory rozmístěnými tak, že každá jejich řada kolmá k závěsům vlnovců má mezi každým hřbetem závěsu...

Zařízení pro ohřev vody, určené k odplynění

Načítavanie...

Číslo patentu: 248626

Dátum: 12.02.1987

Autor: Kučera Vladimír

MPK: B01D 19/00

Značky: vody, ohrev, zařízení, určené, odplynění

Text:

...regulace udržet její konstantní teplotu.Vřezením trojcestného ventilu je do ohřáté vody přimícháváne voda ohladne, odebírane před ohřívacím hadam. Impuls pro nastavení trojcestného ventilu dává čidlo teploty ze trojoestným ventilem. Lze tedy za všech provozních stevů udržet konetentní teplotu vody před rozstříkovuním zařízením.Přesahují-li usměrňovací plechy přes horní obrys topného hedu, zvýši se cirkulece směsi vody a harbotážní páry a tím...

Vnitřní uspořádání vestavby odplyňovacích zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 237490

Dátum: 15.01.1987

Autori: Král Miloš, Fáměra Jiří, Kittler Jiří

MPK: B01D 19/00

Značky: vestavby, vnitřní, uspořádání, zařízení, odplyňovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Jedná se o koncepci a uspořádání vestavby odplyňovacího zařízení, sestávající z brýdového separátoru, rozstřikovacího a deionizovaného sprchového stupně, kde obě mísy sprchového stupně jsou uloženy centricky a symetricky nad a pod rozváděčem rozstřikovacího stupně osazeným vhodnými tryskami, obě opatřené děrováním u horní mísy pro 25 %, u spodní pro 75 % průtoku nezávislou sprchou s převodem vody z horní mísy na spodní pomocí radiálně...