B01D 15/00

Spôsob separácie viaczložkových syntetických polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 288062

Dátum: 11.03.2013

Autor: Berek Dušan

MPK: C08F 6/00, B01D 15/00, B01J 8/00...

Značky: polymérov, spôsob, syntetických, separácie, viaczložkových

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob separácie viaczložkových syntetických polymérov pomocou bariérového postupu. Ako mobilná fáza je použitá zmes silného a slabého rozpúšťadla v zložení 70/30 hmotn./hmotn. dimetylformamid/toluén, pričom na vzorku zmesi makromolekúl sa pôsobí bariérami, najskôr so zvýšenou koncentráciou slabého rozpúšťadla a potom s bariérou samotného slabého rozpúšťadla.

Spôsob na odstraňovanie organických zložiek zo zmesi organických zložiek a vody a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14089

Dátum: 10.04.2009

Autor: De Vocht Kenneth Alexander

MPK: C02F 1/28, B01J 20/12, B01D 15/00...

Značky: organických, zmesí, zariadenie, vykonávanie, tohto, odstraňovanie, spôsobu, zložiek, spôsob

Text:

...uvedené v US 4,549,966, organoíl musí byť tiltrovaný,odstreďovaný alebo vločkovaný aby mohol byť opätovane oddelený od OW emulzie.0016 Usporiadanie s fluidizátorom alebo miešacím reaktorom majú zlú povesť v tom, že častice, ktoré sú uvedené do vznosu sa opotrebovávajú vplyvom premiešavanla. Výsledkom toho je kontinuálna tvorba organoílových častíc s priemermi, ktoré sú príliš malé aby mohli byť zachytené vo filtri. Po prúde týchto typov...

Adsorbent fosforečnanov na báze železitého uhľohydrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17850

Dátum: 05.12.2007

Autori: Sekkat Nabila, Ambühl Michael, Meyer Andreas, Gessier-vial Corine, Küsters Ernst, Kaufmann Daniel, Meier Ulrich, Hartmann Christa

MPK: B01J 20/02, A61K 33/26, B01D 15/00...

Značky: fosforečnanov, báze, uhľohydrátu, adsorbent, železitého

Text:

...je potrebné kaž dý deň užiť, vysoké. Napríklad priemerná denná dávka, ktorú musia užívať dialyzovaní pacienti,aby sa zabránilo hyperfosfatémii/aby sa liečila hyperfosfatémia, je asi 9 kapsúl V prípade ZerenexuTM a 14 tabliet potiahnutých filmom v prípade Renagelu®. To znamená, že dodržiavanie liečbypacientom pri dostupných adsorbentoch fosforečnanu je veľmi nízke.Kvôli vysokým úrovniam fosforečnanu obsiahnutých v strave a relatívne nízkej...

Liečivo na liečenie melanchólie pripravené z materiálov obsahujúcich jujubový cAMP

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14680

Dátum: 30.11.2007

Autor: Zhang Zuoguang

MPK: A61K 9/08, A61K 36/725, A61K 31/7076...

Značky: jujubový, liečenie, obsahujúcich, melanchólie, pripravené, liečivo, materiálov

Text:

...teórie modernej medicíny a farmakológie. Konkrétne,schéma riešenia kombinuje oblasti výskumu signálnej cesty adenylát cyklázy (AC) cyklického adenozín monofosfátu (cAMP) a procesu indukcie transkripcie cAMP a ďalšie. Vynálezca sa snažil o výskum tradičných botanických materiálov na liečenie depresie. Po mnohých pokusoch na zvieratách sa výskumom zistilo, že jujubový cAMP, externý nehydrolyzovateľný cAMP sa môže zúčastniť cAMP metastatického...

Aktívna sorpčná stena

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3973

Dátum: 03.11.2004

Autori: Senko Dušan, Forsthoffer Július, Emrich Jozef

MPK: B01J 20/24, B01D 15/00, C02F 1/28...

Značky: stěna, sorpčná, aktívna

Text:

...odpadov.Zvíslú aktívnu sorpčnú stenu možno urobit aj tak, že prírodný sorbent je umiestnený V kruhovom záreze okolo chránených základov stavby, čím sa zabraňuje prieniku kontaminantov do blízkosti stavebného diela.Hrúbka (šírka) aktívnej sorpčnej steny je V rozmedzí 0,5 - 1,0 m pre bežné skládky tuhého komunálneho odpadu. V prípade skládok zvláštneho, alebo nebezpečného odpadu sa potrebná hrúbka (šírka) aktívnej sorpčnej steny vypočíta na...

Spôsoby výroby prípravkov rekombinantných AAV viriónov v podstate neobsahujúcich prázdne kapsidy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17381

Dátum: 21.05.2004

Autori: Qu Guang, Wright John Fraser

MPK: C02F 1/42, B01D 15/00, B01D 15/04...

Značky: prípravkov, výroby, spôsoby, kapsidy, podstatě, prázdné, viriónov, rekombinantných, neobsahujúcich

Text:

...obsahom soli na kolónu z kroku (j) v podmienkach, pri ktorých sa eluujú AAV vektorové častice a(l) odoberanie tých eluovaných frakcií z kroku (k), ktoré zahrnujú AAV vektorové častice, aby sa tak získal AAV produkt v podstate bez AAV prázdnych kapsidov.0012 V ďalšom uskutočnení sa použitie podľa vynálezu týka spôsobu puriñkácie AAV vektorových častíc z AAV prípravku, ktorý zahrnuje AAV vektorové častice a AAV prázdne kapsidy. aby sa tak...

Použitie amínov, aminokyselín alebo esterov aminokyselín ako modifikátorov mobilnej fázy v chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7202

Dátum: 24.10.2003

Autori: Nti-gyabaah Joseph, Dahlgren Mary Ellen, Antia Firoz, Goklen Kent

MPK: B01D 15/00, B01D 15/08, C07K 1/00...

Značky: fázy, esterov, použitie, mobilnej, amínov, chromatografii, aminokyselin, modifikátorov

Text:

...1.Pneumocandin Bo OH OH Me OH H OHPneumocandin E 0 Cní OH Me OH H H0007 Silikagélová Chromatografia využíva malé zmeny väzbovej afinity cyklického hexapeptidového jadra bohatého na hydroxyly požadovaného produktu a analogické nečistoty vrátane Pneumocandinov B 5 a E 0, aby sa dosiahla separácia. Pri silikagélovom HPLC čisteni sa Pneumocandiny B 5 a E 0, dva 2 kľúčových analogických nečistôt spolu produkovaných vo fermentácii Pneumocandinu Bo,...

Adsorpčný a viazací prostriedok olejov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279089

Dátum: 03.06.1998

Autor: Simecek Miroslav

MPK: B01D 15/00, C09K 3/32, B01J 20/00...

Značky: prostriedok, adsorpčný, viazací, olejov

Zhrnutie / Anotácia:

Adsorpčný a viazací prostriedok je tvorený posypom pripraveným z častíc gumy vo forme triesok (S), hrudiek (K), múčky alebo vločiek (F) a obsahuje vysoký objemový podiel vzduchu. Tento adsorpčný a viazací prostriedok obsahuje granulované a/alebo múčkovité prídavné častice (ZP) plniva zvoleného zo skupiny obsahujúcej granulovaný plynobetón, mletú pemzu, piliny a troskový piesok.

Adsorpčný a viazací prostriedok pre oleje

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1238

Dátum: 02.10.1996

Autor: Simecek Miroslav

MPK: B01D 15/00

Značky: prostriedok, adsorpčný, viazací, oleje

Text:

...vzduchu,to je najmenej 50 objemových. Guma samotná je sama do tej miery olejofilná, že prítomný vzduch ihneď nahrádza prítomným olejom, takže vzniká aglomerizujúca elastická zmesná hmota gumy a oleja.Plnivo tvorené prídavnými časticami zg zvyšuje pri použití adsorpčného a viazacieho prostriedku navozovke trenie medzi pneumatikami vozidla a olejom znečistenou vozovkou. Takto sa podstatne znižuje nebezpečie šmyku.Plnivo tvorené prídavnými...

Adsorpčný a viazací prostriedok pre oleje

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1199

Dátum: 03.07.1996

Autor: Simecek Miroslav

MPK: B01D 15/00

Značky: oleje, prostriedok, viazací, adsorpčný

Text:

...viazaný tak, hže tieto sa vznásajú na hladine vody. Guma je na druhej strane do tej miery olejofilná, že vzduch je ihneď nahradzovaný prítomným olejom, takže vzniká aglomerujúca pružná zmesná hmota zložená z gumy a oleja.Táto hmota adsorbentu má zásluhou vysokého obsahu oleja,ktorý tvori približne 60 až 75 hmotnostných, nižšiu mernú hmotnost než voda a preto pláva. Taktiež pri dokonalom premiešani suspenzie olej - voda s adsorpćným a...

Sorpční plachetka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 9

Dátum: 07.07.1993

Autori: Vaňáček Karel, Kučera František, Obšel Vladimír, Kučera Jan

MPK: B32B 5/24, B32B 7/10, B01D 15/00...

Značky: sorpční, plachetka

Text:

...použití. přičemž nepropustná vrstva. vytvořená 2 polypropylenové nebo polyetylenové folie. může sama tvořit transportní obal plachetky v čistém i v kontaminovanémDalší výhody sorpční plachetky spočívají hlavně v jejím jednoduchém způsobu použití a dostupnosti při havariích. velké sorpční kapacitě pro záchyt ropných látek. v jednoduché manipulaci s kontaminovanou plachetkou a v ekologicky nezávadné likvidovatelností při spalování a...

Spôsob adsorpčného delenia zmesi organických látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 268551

Dátum: 14.03.1990

Autori: Novikova Jevgenija, Larionov Oleg, Stočes Jaroslav, Mafaš Michal, Gončarenko Alexandr, Šimko Štefan, Zubareva Jelena, Dzurovčin Štefan, Berezutskij Vladimir, Spitzer Pavol, Čeredničenko Oleg, Skalák Pavol

MPK: B01D 15/00

Značky: delenia, látok, adsorpčného, organických, spôsob, zmesí

Text:

...pripadne recyklátu-II a z peričdy dávkovanie deaorbenta. Z hlediska vyatupujůcich prúdov sa cyklua roz deluje na periőduv odberu refinútu, periődu odberu recyklátu-1 e na periódu odberu desorbátu, pripadne recyklätu-II.Doba pracovneho cyklu je z hladiska vatupujůcich a vystupujůcich -ódii zhodné, striedanie periőd pracovného cyklu ee robi pomocou časového harmonogramu, alebo e vý hodou podľe hmotnostných alebo objemových bilancii...

Způsob výroby organominerálního hnojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 246719

Dátum: 15.12.1987

Autori: Šuhaj Jaroslav, Syoišti Milan, Fiala Karel, Satorie Miroslav

MPK: C02F 1/40, B01D 15/00, C02F 1/28...

Značky: organominerálního, hnojiva, výroby, způsob

Text:

...minerálu montmorillonitu - v přírodní Ca - Mg formě, nebo s bentonitem upraveným chemickou aktivací do Na formy, např. sodou, přičemž tento jíl se aplikuje do kalu jako surový drcený, mletý a sušený nebo V suspenzi v davce 10 až 100 U/o sušiny na sušinu kalu. Potom se přidá organický flokulant a směs se odvodňuje.způsobem podle vynálezu je proti dosavadnímu stavu dosaženo těchto nových a vyšších účinků~ urychlení flokulace a sedimentace kalu...

Spôsob zachytávania ortuti z kvapalných roztokov

Načítavanie...

Číslo patentu: 235364

Dátum: 15.02.1987

Autori: Novák Ladislav, Bobok Daniel, Kvašňák František, Schlosser Štefan, Kossaczky Elemír

MPK: B01D 15/00

Značky: spôsob, kvapalných, ortuti, zachytávania, roztokov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru technológií spracovávajúcich odpady z chemických výrob. Rieši spôsob zachytávania ortuti z kvapalných roztokov, vznikajúcich pri vypieraní reakčných plynov z procesov katalyzovaných chloridom a z roztokov vznikajúcich pri výrobe hydroxidu sodného elektrolýzou. Postupuje sa tak, že ióny ortuti sa zachytávajú z kvapalného roztoku na pórovitých častiach z polymérov alebo silikátov, alebo aktívneho uhlia s minimálnym merným...

Způsob izolace rtuti z roztoků a vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235768

Dátum: 01.12.1986

Autori: Novák Pavel, Hejtmánek Miloš, Kálal Jaroslav, Maroušek Vladimír

MPK: B01D 15/00

Značky: izolace, roztoku, vzduchu, rtuti, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Kovová rtuť a její sloučeniny se podle vynálezu zachycují na polymerních gelech obsahujících thiiranové skupiny, přičemž se zachycená rtuť eluuje. Jako polymerní gely se použijí kopolymery 2,3-epithiopropylmethakrylátu nebo 2,3-epithiopropylakrylátu se síťujícím činidlem s výhodou divinylbenzenem, etha-lendimethakrylátem nebo ethylendiakrylátem či 2-hydroxypropylendimethakrylátem nebo 2-hydroxypropylendiakrylátem, případná gely připravené ze...