B01D 1/26

Spôsob odstraňovania nečistôt z prúdu obsahujúceho nečistoty použitím vyhrievaného separátora a tepelného výmenníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 284946

Dátum: 10.02.2006

Autori: Razzaghi Minoo, Kresnyak Steve, Spiering Robert

MPK: C02F 1/04, B01D 1/26, B01D 3/14...

Značky: prúdu, použitím, odstraňovania, výmenníka, separátora, nečistoty, vyhrievaného, spôsob, tepelného, obsahujúceho, nečistot

Zhrnutie / Anotácia:

Predkladaný spôsob na odstraňovanie nečistôt z privádzaného prúdu kvapaliny obsahujúceho nečistoty zahŕňa kroky privedenia privádzaného prúdu a zahrievania v prvom zahrievacom kroku na aspoň čiastočné odstránenie nečistôt a spätné získanie energie z tvoreného koncentrátu a destilátu. Spôsob na odstraňovanie nečistôt z privádzaného prúdu obsahujúceho nečistoty použitím vyhrievaného separátora a tepelného výmenníka spočíva v tom, že v tomto...

Spôsob prípravy paroplynnej zmesi benzén-vodík pri výrobe cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280103

Dátum: 10.09.1997

Autori: Dobis Jaroslav, Čárska Eva, Hrabčák Ján

MPK: B01D 1/26

Značky: zmesí, cyklohexanu, paroplynnej, výrobe, benzén-vodík, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Odparovanie benzénu do vodíka prebieha v dvoch stupňoch, pričom v prvom stupni je benzén odparovaný za adiabatických podmienok a odparí sa v ňom až 95 % benzénu z celkového množstva potrebného na prípravu zmesi. V druhom stupni je benzén odparovaný za izotermických podmienok. Pomer prietokov vodíka a benzénu nastrekovaných do adiabatického stupňa odparovania je 0,007 až 0,018 kg/kg, pričom tok oboch fáz je protiprúdny.

Generátor kondenzačního aerosolu s vyvíječem par uzpůsobeným pro intanzívní odpar kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 243550

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kohout Jaroslav, Altmann Josef, Vanik Václav

MPK: B01D 1/26

Značky: kapaliny, generátor, uzpůsobeným, kondenzačního, vyvíječem, aerosolů, intanzívní, odpar

Text:

...A provozní spolehlivosti celého zařízení. Topné trubice částí ponołenou do kapaliny płiníiejí zvýšení účinnosti prenosu tepla do kapaliny a částí V prostoru nad hladinou kapaliny piiepívejí k vyšší intenzitě odparu částic kapaliny, vynesených probublá vsjící vzduiinou do horního prostoru vyvíječe par.Mimoto rozdělenín topných elementů na větší plochu pŕispívají k vyšší účinnosti předehževu tlakové vzduiiny pživíděné do vyvíječe par.Na...