Autrata Rudolf

Způsob temperace monokrystalů yttrito-hlinitého granátu aktivovaného ceritými ionty s výrazně potlačeným obsahem iontů ceričitých

Načítavanie...

Číslo patentu: 270626

Dátum: 12.07.1990

Autori: Kvapil Jiří, Perner Bohumil, Blažek Karel, Autrata Rudolf, Kvapil Josef, Zikmund Jan

MPK: C30B 29/28

Značky: aktivovaného, monokrystalů, granátu, ceričitých, ceritými, výrazně, temperace, iontů, obsahem, potlačeným, ionty, způsob, yttrito-hlinitého

Text:

...příeluěejících iontům ytria. Následující nízkoteplotní temperací dochází na povrchu monokryatalu k rozkladu oxidu na kov. Hliníková atomy, jakožto rozměrově male častice, difundují do monokrystalu a zaplňují neobsazená kationtová polohy, zatímco elektrony uvolněné z hliníku mění aniontové vakance na F centra. Jejich náboj zabraňuje předměně Ce 3 na Ce 4, což se mimořádně příznivě projeví na luminiscenčních vlastnostech...

Monokrystalický scintilátor pro detekci sekundárních elektronů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269916

Dátum: 14.05.1990

Autori: Mejzlík Jiří, Kvapil Jiří, Kvapil Josef, Autrata Rudolf

MPK: H01J 37/28

Značky: sekundárních, elektronů, monokrystalický, detekci, scintilátor

Text:

...nebo horní podstsva komolého kužele Je pokryta kyslični kam oíniöitým s Lnditým uvedené tlouätky s zkosenâ stěny komolého kužele Jsou pokrytý hliníkem uvedené tlouäłky či naopak.Honokrystalický sointilátor ve tvaru kužele, případně ve tvaru komolého kužele dosahuje J až 5 ti násobnä vyšší světelný výtěžek v požndovaném moru vůči dosevadní plenparalelní kruhové scrlntilsöní desoe. zvýšenou odrnzivostí světla od zkosených stěn kužele směrem k...

Scintilační detektor nízkoenergetického beta záření a elektronů s dielektrickými vrstvami

Načítavanie...

Číslo patentu: 263791

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kvapil Josef, Kvapil Jiří, Autrata Rudolf, Perner Bohumil, Blažek Karel, Škoda Václav

MPK: G01T 1/20, H01L 31/00

Značky: vrstvami, nízkoenergetického, scintilační, záření, elektronů, detektor, dielektrickými

Text:

...(Ti 02) s odrazivostí větší než 80 I pro zafení o vlnových délkach vymezených pološířkou emise detektoru dopadajícího na povrch detektrou pod úhlem 0 až 45 °, přičemž plochy určené pro vstup beta záření nebo elektronů jsou navíc opatřeny elektricky vodivou vrstvou oxidu oiničitého (snoz) nebo oxidu inditého (In 203) o tlouštce 3 až 20 nm e vodivosti vyšší než 1 o 5 s. Plocha určená pro výstup světla může být opatžena vrstvou...

Způsob přípravy detektorů ionizujícího záření z monokrystalů hlinitoyttritého granátu nebo perovskitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258823

Dátum: 16.09.1988

Autori: Perner Bohumil, Balounek Vratislav, Kvapil Jiří, Schauer Petr, Mejzlík Jiří, Autrata Rudolf, Kvapil Josef, Blažek Karel

MPK: G01T 1/185

Značky: ionizujícího, detektoru, záření, přípravy, způsob, perovskitu, granátu, hlinitoyttritého, monokrystalů

Text:

...tímto leptáním před leštěním rovněž odstraněny broušením porušené vrstvy a leštěním zejména na tzv. mechanickochemickým se vytvoří jen málo poruch, které bez zjevného porušení vzhledu povrchu odstraní leptaní směsí kyseliny sírové a dueičné. Rovné, respektive nezvlněné lesklé plochy napomáhají odrazu světla vznikajícího v destičce zpět, tj. na neleštěnou plochu - výstupní plochu detektcru. Proto je rovinná leštěná plocha použite jako vstupní...

Vodivá sieťotlačová pasta na báze medi

Načítavanie...

Číslo patentu: 244565

Dátum: 15.01.1988

Autori: Koivka Jan, Míea Pavel, Autrata Rudolf

MPK: B41F 29/02

Značky: vodivá, pasta, sieťotlačová, báze

Text:

...zachovaní uvedených náročných požiadaviek, má lepšiu adhéznu schopnost a netečnost voči materiálu spájky a nízky plošný elektrický odpor.Na obr. 1 je graficky znázornený Süminútový teplotný profil pece, ktorému sa medená pasta podrobi pri výpale v atmosfére dusíka. Tento teplotný profil má 3 fázy fázu A, ktorá znázorňuje postupný ohrev rýchlosťou 1,5 °C.s 1 počas 12 minút až na teplotu 740 °C, fázu B, ktorá znázorňuje výdrž na teplote 740 °C...

Dvojitý scintilační detektor

Načítavanie...

Číslo patentu: 229333

Dátum: 01.03.1986

Autor: Autrata Rudolf

MPK: H01J 37/26, G01T 1/20

Značky: dvojitý, scintilační, detektor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález ne týká dvojitého scintilačního detektoru určeného k dvojí detekci sekundárních, nebo zpětně odražených elektronů pro rastrovací elektronové mikroskopy. Podstatou detektoru jsou dvě detekční jednotky, první a monokrystalickým deskovým scintilátorem se středovým otvorem s druhé s monokrystalickým scintilačním kotoučkem spojená přes světlovody do centrické koncovky doléhá jící k fotokatodě fotonásobiče, přičemž mezi ním s světlovodným...

Scintilační detektor zpětně odražených elektronů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229332

Dátum: 01.03.1986

Autori: Kvapil Josef, Kvapil Jiří, Schauer Petr, Autrata Rudolf, Salyk Ota

MPK: G01N 1/20, H01J 37/26

Značky: zpětné, elektronů, detektor, odražených, scintilační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je určen pro detekci odražených elektronů v rastrovacím elektronovém mikroskopu. Podstatou vynálezu je scintilační destička z monokrystalu ytrium hliníkového granátu nebo ytrium hliníkového perovskitu se vstupním čelem zkoseným v úhlu 10 - 15o opatřená tenkou vrstvou hliníku a na odrazovém čele reflexní hliníkovou vrstvou. Scintilační destička je spojena přes vrstvu anorganického dielektrika optickým tmelem se světlovodem. Spojované...

Scintilační detektor zpětně odražených elektronů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220481

Dátum: 15.11.1985

Autori: Schauer Petr, Kvapil Josef, Autrata Rudolf, Kvapil Jiří

Značky: elektronů, scintilační, odražených, detektor, zpětné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká scintilačního detektoru, sestávajícího z ohebného vláknového světlovodu, spojeného se scintilační destičkou. Podstatou vynálezu je, že scintilační destička má vstupní čelo a koncovou stěnu opatřenou tenkou vrstvou hliníku, přičemž výstupní stěna scintilační destičky je opticky spojená se zploštěným koncem vláknového světlovodu pomocí koncovky obdélníkového průřezu. Kruhová koncovka vláknového světlovodu je spojena přes...

Průhledový elektroluminiscenční panel

Načítavanie...

Číslo patentu: 218688

Dátum: 15.04.1985

Autor: Autrata Rudolf

Značky: panel, průhledový, elektroluminiscenční

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká průhledového elektroluminiscenčního panelu, mající několik průhledných vrstev za sebou vakuově nanesených na skleněné podložce. Předností panelu je možnost současného pozorování elektricky vyvolaných jevů na panelu s pozorováním současného děje za panelem. Podstatou panelu je, že obsahuje osnovu s průhledných proužků, na které je nanesena elektroluminiscenční vrstva, na ní pak dielektrická vrstva a na ní druhá osnova vodivých...

Průhledové katodoluminiscenční stínítko

Načítavanie...

Číslo patentu: 218789

Dátum: 15.04.1985

Autori: Salyk Ota, Schauer Petr, Autrata Rudolf

Značky: stínítko, katodoluminiscenční, průhledové

Zhrnutie / Anotácia:

Průhledové katodoluminiscenční stínítko, které je určeno zejména pro elektronové mikmikroskopy. Průhledové stínítko se vyznačuje vysokou luminiscenční účinností. Podstatou vynálezu je, že destička stínítka je tvořena monokrystalem ytrium hliníkového granátu aktivovaného trojmocným cérem o obsahu 1 - 10 % at. s oběma čely vyleštěnými, z nichž vstupní čelo je opatřeno vakuově napařenou vrstvou hliníku. Průhledové stínítko je určeno k pozorování...

Způsob přípravy monokrystalů yttritohlinitého perovskitu, dotovaného ionty ceru

Načítavanie...

Číslo patentu: 218034

Dátum: 15.02.1985

Autori: Schauer Petr, Autrata Rudolf, Kvapil Jiří, Kvapil Josef

Značky: ionty, perovskitu, způsob, dotovaného, přípravy, monokrystalů, yttritohlinitého

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy monokrystalů yttritohlinitého perovskitu, dotovaných ionty ceru, jako dokonalý materiál pro scintilátory pro použití v ultravakuových zařízeních, jako jsou elektronové mikroskopy pěstováním z taveniny, sestávající z kysličníků yttria, ceru a hliníku v atomárním poměru Y : Ce : Al = 1,01 až 0,98 : 0,015 až 0,001 : 1 v ochranné atmosféře vzácného plynu a vodíku a následujícím zahříváním při teplotě 1500 až 1800 °C ve vakuu nebo...

Scintilační detektor

Načítavanie...

Číslo patentu: 214982

Dátum: 15.09.1984

Autori: Kvapil Jiří, Autrata Rudolf, Kvapil Josef, Schauer Petr

Značky: detektor, scintilační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká scintilačního detektoru zpět ně odražených, sekundárních a Augerových elektronů, zejména v rastrovacím elektronovém mikroskopu. Scintilační detektor sestává z monokrystalické desky spojené přes světlovod s fotonásobičem Podstatou vynálezu je monokrystalická deska tvořená z ytrium hliníkového perovskitu, obsahujícího 0,1 až 10 % atomů trojmocného céru, popřípadě ytrium hliníkového granátu, obsahujícího 0,1 až 10 % atomů...

Scintilátor pro detekci alfa- a beta-záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 216088

Dátum: 15.05.1984

Autori: Autrata Rudolf, Blažek Karel, Kvapil Josef, Schaurer Petr, Večerníková Eva, Večerník Josef, Kvapil Jiří

Značky: beta-záření, alfa, detekci, scintilátor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká scintilátoru z yttritohlinitého granátu dotovaného cerem, který ve spojení se světlovodem a fotonásobičem slouží k detekci alfa a beta záření. Vynálezem se řeší problematika vysoce odolných scintilačních zařízení, které jsou schopny registrovat záření i ve velmi agresivním prostředí. Scintilátor z yttritohlinitého granátu vykazuje vhodné luminiscenční vlastnosti, jakým jsou krátké doby dosvitu, vhodné spektrální rozložení...