Auler Thomas

Herbicídny prostriedok a spôsob ničenia škodlivých rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 287729

Dátum: 01.07.2011

Autori: Auler Thomas, Rosinger Christopher, Van Almsick Andreas, Ziemer Frank, Hacker Erwin, Willms Lothar, Bieringer Hermann

MPK: A01N 41/00, A01N 25/32, A01N 37/00...

Značky: herbicídny, rastlín, prostriedok, spôsob, ničenia, škodlivých

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané prostriedky na ochranu rastlín, obzvlášť kombinácie herbicídov zo skupiny benzoylcyklohexandiónov a safenérov, ktoré sú vhodné na použitie proti konkurujúcim škodlivým rastlinám v kultúrach úžitkových rastlín.

Kombinácia herbicídov, spôsob ničenia škodlivých rastlín a použitie kombinácií herbicídov na ničenie škodlivých rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 287091

Dátum: 26.10.2009

Autori: Hollander Jens, Auler Thomas, Giencke Wolfgang, Hacker Erwin, Bieringer Hermann, Minn Klemens, Zindel Jürgen, Willms Lothar

MPK: A01N 39/00, A01N 37/34, A01N 33/00...

Značky: ničenia, použitie, ničenie, kombinácia, spôsob, rastlín, herbicídov, kombinácii, škodlivých

Zhrnutie / Anotácia:

Kombinácie herbicídov so synergicky účinným obsahom komponentov (A) a (B), pričom (A) znamená jeden alebo viac herbicídne účinných aminotriazínových zlúčenín so štruktúrou všeobecného vzorca (II) a (B) znamená jeden alebo viac herbicídov zo skupiny zlúčenín pozostávajúcich z (B1) proti jednoklíčnolistovým škodlivým rastlinám účinných herbicídov s účinkom na listy a/alebo pôdu, (B2) proti prevažne dvojklíčnolistovým rastlinám účinných...

Benzoylcyklohexándióny, spôsob ich výroby a ich použitie ako herbicídov a regulátorov rastu rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 286797

Dátum: 04.05.2009

Autori: Willms Lothar, Rosinger Christopher, Bieringer Hermann, Van Almsick Andreas, Auler Thomas

MPK: A01N 41/00, C07C 317/00, A01N 35/00...

Značky: spôsob, použitie, benzoylcyklohexándióny, regulátorov, herbicídov, rastlín, výroby, rastu

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú benzoylcyklohexándióny všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty významy uvedené v opisnej časti, ktoré sú vhodné ako selektívne herbicídy v kultúrach úžitkových rastlín. Opísaný je spôsob výroby týchto zlúčenín a ich použitie na ničenie nežiaducich rastlín.

Herbicídny prostriedok, spôsob ničenia škodlivých rastlín a použitie tohto prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: 286660

Dátum: 18.02.2009

Autori: Drexler David, Rosinger Christopher, Auler Thomas, Krähmer Hansjörg, Hagemeister Heinz

MPK: A01N 47/28, A01N 25/32, A01N 25/00...

Značky: prostriedok, prostriedku, herbicídny, škodlivých, použitie, spôsob, tohto, rastlín, ničenia

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je herbicídny prostriedok obsahujúci a) jednu alebo viacero sulfonylmočovín všeobecného vzorca (I) a/alebo ich soli, pričom substituenty majú významy uvedené v opisnej časti a b) jeden alebo viacero rastlinných olejov. Opisuje sa aj spôsob ničenia škodlivých rastlín, pri ktorom sa uvedený herbicídny prostriedok aplikuje pred vzídením, po vzídení alebo pred vzídením a po vzídení na rastliny, časti rastlín, semená rastlín alebo na osevné...

Málo peniace prípravky na ochranu rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14708

Dátum: 12.06.2007

Autori: Deckwer Roland, Giessler Stephanie, Baur Peter, Auler Thomas

MPK: A01N 25/02, A01N 25/30, A01N 25/04...

Značky: peniace, rastlín, málo, přípravky, ochranu

Text:

...v éterovej časti, výhodne s (poly)alkylénoxyskupinou s l až 20 rovnakými alebo rozdielnymi Cl-Cralkylénoxidovými jednotkami, ktoré na konci obsahujú etylénoxyskupinu esteriñkovanú sulfátovou skupinou,(d) prípadne aniónaktívne, neionogénne, katiónaktívne povrchovo aktívne látky a/alebo povrchovo aktívne látky na báze oboj akých iónov,(f) prípadne ďalšie vhodné pomocné látky na vytváranie formulácií, vyznačujúce sa tým, že v pripade zložky...

Benzoylpyrazoly a ich použitie ako herbicídov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285580

Dátum: 12.03.2007

Autori: Bieringer Hermann, Van Almsick Andreas, Schmitt Monika, Preuss Rainer, Willms Lothar, Thürwächter Felix, Auler Thomas

MPK: A01N 43/48, C07D 231/00

Značky: použitie, herbicídov, benzoylpyrazoly

Zhrnutie / Anotácia:

Benzoylpyrazoly všeobecného vzorca (I) a ich soli, ktoré sú vhodné ako herbicídy na selektívne hubenie burín a burinových tráv v kultúrach úžitkových rastlín
spôsob hubenia neželaných rastlín a použitie zlúčenín všeobecného vzorca (I) na hubenie neželaných rastlín.

Substituované fenylové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2239

Dátum: 25.11.2002

Autori: Bieringer Hermann, Haaf Klaus, Helmke Hendrick, Willms Lothar, Hoffmann Michael Gerhard, Auler Thomas, Menne Hubert

MPK: A01N 43/48, A01N 43/34, C07D 213/00...

Značky: fenylové, substituované, deriváty

Text:

...Z O alebo S a z o alebo s, R 2 sú rovnaké alebo rôzne a znamenajú H, halogén, CN alebo (C 1-C 5)-alkyl,ktoré sú nesubstituované alebo substituované, napr. substituované jedným alebo viacerými zvyškami zo skupiny hydroxy, halogén, CN, (C 1 Cg)-alkoxy a (Cj-Cgalkyltio, Y znamená O-(CR 5 R 9)q, s(o) NH, co(cR°R°)., alebo cR°R 9 a Y vpripade, že B je pripadne substituovaný arylový zvyšok, pripadne substituovaný heterocyklylový zvyšok, halogén...