Arnold Stefan

Spôsob purifikácie rekombinantného FSH

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19636

Dátum: 01.04.2010

Autori: Eichinger Dietmar, Scheckermann Christian, Arnold Stefan

MPK: C07K 14/59, C07K 1/18, C07K 1/20...

Značky: spôsob, purifikácie, rekombinantného

Text:

...patentová prihláška W 0 2006/051070 A 1, Ares Trading S.A., opisuje spôsob purifikácie rekombinantného FSH, ktorý zahŕňa nasledujúce kroky 1) añnitnú chromatograñu s použitím farbív, 2) chromatografiu s hydrofóbnymi interakciami a 3) chromatografiu s obráteným pomerom fáz. Okrem toho WO 2006/051070 A 1 opisuje spôsob purifikácie FSH, ktorý zahŕňa kroky podrobenia FSH 1) aniónomeničovej chromatograñi, 2)añnitnej chromatograñi spoužitím...

Bunkový klon produkujúci FSH

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15213

Dátum: 27.06.2008

Autori: Jelinek Nanni, Arnold Stefan

MPK: C07K 14/59, C12N 15/85

Značky: produkujúci, buňkový

Text:

...Experimental and Clinical Virology 20 (3) 266-269, opisujú, že sa používanie kodónov v dhfr-negatívnych CHO bunkách líši od používania kodónov u čínskeho škrečka.0012 Autori Gustafsson et al. (2004) Trends in Biotechnology 22 (7) 346353, diskutujú o tom, že preferencia kodónov hostiteľského organizmu môžemat vplyv na hladinu expresie heterológnych proteínov.0013 Dokument WO 2007/003640 A 1 opisuje spôsob kultivácie buniek exprimujúcich FSH v...

Formulácia roztoku erytropoetínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1796

Dátum: 01.12.2004

Autori: Mekking Albert, Franssen Okke, Arnold Stefan

MPK: A61K 47/00

Značky: formulácia, erytropoetínu, roztoku

Text:

...IU/ml, 5 000 IU/ml a 10 000 lU/ml, a to v prípade intravenóznych (iv) aj subkutánnych (sc) injekcií. Pod pojmom erytropoetín sa v tomto texte rozumejú proteíny, ktore vykazujú biologickú aktivitu ľudského erytropoetínu, ako aj analógy erytropoetínu, izoformy erytropoetínu, mimetikáerytropoetínu, fragmenty erytropoetínu, hybridné erytropoetínové proteíny alebo fúzneproteíny. Glykosylačný profil erytropoetinu má silný Vplyv, a môže teda...