Argay Vladimír

Způsob detoxikace průmyslových odpadů s obsahem toxických komplexů solí těžkých kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246057

Dátum: 15.12.1987

Autori: Pivooka Petr, Vojta Vladimír, Vavoín Petr, Schwarz Vladimír, Mazae Rudolf, Argay Vladimír, Trmae Jioí, Kebhart Miloslav

MPK: C02F 11/14

Značky: solí, komplexu, kovů, odpadů, toxických, průmyslových, způsob, obsahem, detoxikace, těžkých

Text:

...za přít-orhnosťľkyseliny sírové. 7 ľi možugojjsgąůspěcłtem provddět přiĺ původní tep lotě suspenze, při vyšší Šteploťěyšak dochánzízikeązvýšení- raąkční ryb-hlasu.P-o ukončení reakce, jejíž rychlost je závisláýíía teplote, .se .suspenze ,zahusty například tak, že se ionty těžkêhĺo ko fvyĺrríyjí vodou nebo zředěnou kyselinou síŕbvom zbytek se neutralizuje hašeným vápnem a pak se z roztoku oddělí. .trujijwvysrážení-m a pak se skladují ...

Čelní spojky klecového tlumicího vinutí

Načítavanie...

Číslo patentu: 238045

Dátum: 15.10.1987

Autori: Argay Vladimír, Kebhart Miloslav, Peliš Josef, Vojta Vladimír

MPK: H02K 3/04

Značky: čelní, vinutí, spojky, klecového, tlumicího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší vodivé spojení čelních částí tlumícího vinutí rotorů synchronních motorů s mezní obvodovou rychlostí pomocí čelních spojek z elektricky dobře vodivého materiálu, přibližného tvaru S či Z, které spojují na každé straně rotoru kruh nakrátko s konci jednoduchých nebo složených klínů jedné drážky. Podstatou vynálezu je, že podélné osy obou konců jednotlivé čelní spojky jsou rovnoběžné s axiální osou rotoru, avšak každá z nich je od...

Klecové vinutí rychloběžných synchronních motorů s hladkým rotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 232098

Dátum: 01.04.1987

Autori: Kebhart Miloslav, Vojta Vladimír, Argay Vladimír

MPK: H02K 3/06

Značky: rychloběžných, klecové, vinutí, hladkým, synchronních, rotorem, motorů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší odstranění nebezpečných lokálních ohřevů rotoru, způsobených tokem proudů vyšších harmonických při nedokonale vodivém vzájemném spojení jednotlivých tlumičů klecového vinutí při povrchu rotoru. Klecové vinutí je tvořeno vzájemným spojením axiálních a radiálních tlumičů, jimiž jsou vodivé tyče či klíny uzavírající drážky rotoru a kruhy nakrátko. Nedokonale vodivé spojení při povrchu rotoru konců axiálních tlumičů s přilehlými...

Zařízení k intenzivnímu chlazení čelních částí rotorového vinutí rychloběžných turbostrojů velkých výkonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233261

Dátum: 01.04.1987

Autori: Argay Vladimír, Vojta Vladimír, Ondruška Emil, Kebhart Miloslav

MPK: H02K 9/14

Značky: turbostrojů, zařízení, rotorového, chlazení, výkonu, rychloběžných, částí, čelních, vinutí, intenzívnímu, veľkých

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení sestává ze dvou stejných ventilačních systémů, z nichž každý na jednom konci rotoru umožňuje dvoustranný rozvod ohřátého chladila. Podstatou řešení je umístění alespoň jedné rozvodné vložky (8) v prostoru mezi vnější stranou čelní části rotorového vinutí (2) a vnitřní stěnou bandážové obruče (1). Rozvodná vložka (8) je na jedné straně opatřena soustavou podélných drážek (9), případně i tangenciálních drážek (11) a průchozími...

Klín drážky rotoru synchronního stroje s hladkým rotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 233950

Dátum: 01.03.1987

Autori: Kebhart Miloslav, Argay Vladimír, Pergler Ivan, Vojta Vladimír

MPK: H02K 3/48

Značky: klín, rotorem, stroje, hladkým, drážky, synchronního, rotoru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká klínu drážky rotoru synchronního stroje s hladkým rotorem. Klín slouží k upevnění vinutí v drážce rotoru. Klín je tvořen z nosné a tlumící části, které jsou ve smyslu své podélné osy k sobě těsně přilehlé. Nosná část je z mechanicky pevného nemagnetického materiálu, kdežto tlumící část je z kovového materiálu elektricky vodivého. Průřez nosné části je větší než tlumící části.

Rozběhové a tlumicí vinutí synchronních strojů středních a velkých výkonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233643

Dátum: 01.03.1987

Autori: Süss Jaroslav, Maloušek Antonín, Argay Vladimír, Benda Břetislav

MPK: H02K 3/06, H02K 3/11

Značky: vinutí, strojů, rozběhové, středních, synchronních, tlumící, veľkých, výkonu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší konstrukci uvedeného vinutí k dosažení vyšší odolnosti rotoru proti mechanickému a tepelnému namáhání. Toto vinutí je určeno pro synchronní stroje s vyjádřenými póly složenými z lamel, z nichž koncové lamely jsou z elektricky vodivého materiálu a tvoří obě celé čelní stěny každého pólu, jež jsou axiálně propojeny vodivými tyčemi, umístěnými v pólových nástavcích. Podstatou vynálezu je, že koncová lamela (2) je ve své spodní části...

Klín pro navinuté rotorové drážky synchronního stroje s hladkým rotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 236007

Dátum: 01.02.1987

Autor: Argay Vladimír

Značky: rotorové, drážky, synchronního, navinuté, hladkým, stroje, rotorem, klín

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká klínu pro navinuté rotorové drážky synchronního stroje s hladkým rotorem, který je určen pro chladící systémy rychloběžných strojů velkých výkonů s přímou ventilací budícího vinutí. Klín pro navinuté rotorové drážky je ve své spodní části opatřen ventilačními drážkami, které jsou kolmé k podélné ose klínu a jsou umístěny v prostoru, v němž se stýkají s vertikálními ventilačními kanály budicích cívek.

Systém chlazení budicích cívek synchronního stroje s hladkým rotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 234916

Dátum: 15.01.1987

Autor: Argay Vladimír

MPK: H02K 1/20, H02K 1/32

Značky: synchronního, cívek, rotorem, systém, stroje, chlazení, budicích, hladkým

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká velkých rychloběžných strojů, a to jak s oboustrannou, tak i s jednostrannou ventilací. Uvedený systém je proveden tak, že v každé navinuté rotorové drážce je uložená jedna, popřípadě více ventilačních vložek. Ventilační vložka je tvořena tělesem obdélníkového průřezu a je ve smyslu své podélné osy opatřena vertikálními otvory, do kterých jsou vyvedeny horizontální kanály. Současně jsou podél obou bočních stěn každé navinuté...

Klecové vinutí rotoru turbostrojů velkých výkonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234675

Dátum: 01.01.1987

Autori: Vojta Vladimír, Argay Vladimír, Ondruška Emil, Kebhart Miloslav

MPK: H02K 3/48

Značky: klecové, rotoru, výkonu, vinutí, turbostrojů, veľkých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší klecové vinutí, který se týká zařízení k intenzivnímu chlazení čelních částí rotorového vinutí rychloběžných turbostrojů. Klecové vinutí je tvořeno vodivými tyčemi nebo pásy v drážkové části rotoru a kruhy nakrátko, jež jsou vzájemně propojeny vodivými spojkami 6. Mezi každou čelní částí budícího vinutí 5 a bandážovou obručí 1 je umístěna dělená ventilační vložka 7 tvaru dutího válce, opatřená soustavou ventilačních kanálů 8 a...

Rozběhové vinutí synchronních strojů s vyjádřenými listěnými póly

Načítavanie...

Číslo patentu: 230536

Dátum: 15.05.1986

Autori: Maloušek Antonín, Benda Břetislav, Argay Vladimír

MPK: H02K 3/11

Značky: synchronních, póly, vinutí, vyjádřenými, rozběhové, listěnými, strojů

Zhrnutie / Anotácia:

Rozběhové vinutí synchronních strojů s vyjádřenými listěnými póly pro střední a velké výkony, tvořené tyčemi rozběhového vinutí, jež jsou axiálně uloženy v drážkách pólového nástavce každého listěného pólu a jsou nerozebíratelně vodivě spojeny s koncovými lamelami, vyznačené tím, že koncová lamela (1) z elektricky vodivého materiálu je stejného tvaru jako lamely listěného pólu a je tvořena z více vrstev.

Rozběhové a tlumící vinutí synchronních strojů středních a velkých výkonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231094

Dátum: 01.03.1986

Autori: Süss Jaroslav, Benda Břetislav, Maloušek Antonín, Argay Vladimír

MPK: H02K 3/20

Značky: strojů, středních, vinutí, rozběhové, veľkých, výkonu, tlumící, synchronních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší snížení pevnostního namáhání vyjádřených listěných pólů při jejích spojení nakrátko. Rozběhové a tlumící vinutí je tvořeno vodivými tyčemi v pólových nástavcích, na jejichž obou čelech jsou konce těchto tyčí vodivě spojeny s koncovými lamelami z elektrický vodivého materiálu, jimiž jsou vytvořeny celé čelní vodivé stěny každého pólu. Tyto vodivě stěny vždy sousedních pólů jsou na obou čelních stranách rotoru vzájemně propojeny...

Rozběhové a tlumící vinutí synchronních strojů s vyjádřenými póly

Načítavanie...

Číslo patentu: 225523

Dátum: 01.12.1984

Autori: Argay Vladimír, Maloušek Antonín, Süss Jaroslav, Benda Břetislav

Značky: tlumící, rozběhové, synchronních, vinutí, vyjádřenými, strojů, póly

Zhrnutie / Anotácia:

Rozběhové a tlumící vinutí synchronních strojů s vyjádřenými poly, sestávající z tyčí rozběhového vinutí axiálně umístěných v pólových nástavcích a nerozebiratelně spojených s plochými vodivými segmenty či vodivými lamelami, které tvoří vodivé čelní plochy obou stran pólového nástavce, ze dvou svorníků s maticemi a dvou vodivých spojek pro každý pól stroje, vyznačené tím, že v obou postranních koncích pólových nástavců je souběžně s tyčemi (1)...

Rotor rychloběžných synchronních motorů s plnými vyniklými póly

Načítavanie...

Číslo patentu: 224146

Dátum: 01.11.1984

Autori: Argay Vladimír, Maloušek Antonín, Süss Jaroslav, Zdeněk Dalibor, Benda Břetislav

Značky: vyniklými, motorů, rotor, synchronních, plnými, póly, rychloběžných

Zhrnutie / Anotácia:

Rotor rychloběžných synchronních motorů s plnými vyniklými póly, určený pro motory velkých a mezních výkonů, vyznačený tím, že alespoň polovina stykové plochy (3) každého pólu (2) s tělesem hřídele (1) je opatřena vrstvou (4) nemagnetického elektricky vodivého kovového materiálu.

Polymerní směs pro přípravu nátěrových hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 244504

Dátum: 14.05.1984

Autori: Argay Vladimír, Prossr Otto, Novák Antonín, Eerná Lenka, Neeas Josef, Tetík Karel, Sulek Josef

MPK: C09D 3/48

Značky: přípravu, polymerní, směs, nátěrových

Text:

...c 0 nepmMT HMPMGHTH, HEHOXHHTBHH.Cononumepm opraHoonnoKcaHa H oxcnanxmneua HonyqamT paanmqnumm nssecwaumm wewoamx, VäiVM 9 p npucenunomyqennoro rmnponnaom coorsercmnymmmx opranoxnopcnnaHOB c uocnenymmeü neperpynnuponxoň B upmcymcwnmm Kncnoro naTann 3 aTópa K cx, UJ -annnuoxcmanxmnoxcnnonnoxcnanxmnenrxnxonm OąÚH~N 50 QąłyW B npmcywcwnmn nnamunonux Kawannsawopoa.Cononmmep npencmaanaer coóoň mnnaocwb c BHBKOCTLD 150-250 ccm upn 20 °C H...