Antoš Kamil

Spôsob inverzie hydrolyzátov lignín-celulózových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 269652

Dátum: 11.04.1990

Autori: Antoš Kamil, Leško Zoltán, Šutý Ladislav, Mozoľová Lujza, Golis Emil, Hodúl Pavol, Gajdoš Ctibor

MPK: C07H 1/08

Značky: materiálov, hydrolyzátov, spôsob, inverzie, lignín-celulózových

Text:

...materiálov podľa vynálezu, ktorého podstatou je že za podmienok inverzie sa k 100 hmotnostným dielom predhydrolyzátu pridá 0,1 až 5 hmotnostných dielov aditíva s veľkým povrchom a sorpčnými vlastnosťami v suspenzii ako sú drevná piliny, bentonit, recirlovaná vlákna a to jednotlivo, alebo v zmesi, s výhodou frakcie 0,2 až 1 mm a súčasne sa pridá 0,1 až 5 hmotnostných dielov aditíva s dispergečnými, tenzidovými a sekvestračnými účinkami...

Spôsob úpravy zmesových texílií polyester/bavlna pre prenosovú tlač

Načítavanie...

Číslo patentu: 265521

Dátum: 13.10.1989

Autori: Čík Gabriel, Antoš Kamil, Prchal Václav, Hodul Pavel, Lacko Vladimír, Havlínová Bohuslava

MPK: D06P 5/00, D06B 3/18

Značky: zmesových, texílií, prenosovú, úpravy, tlač, spôsob

Text:

...a predkondenzáty predošlých typov, cca 80 rôznych zlúčenin, medzi ktorými sa nenachádzajú polyglykolesterétery kyseliny tereftalovej.V literatúre Prchal a kol. Textil 41, l 986 f str. 46 a Miskovsky, Fa Blum A. Textil Praxis 34, 1979, str. 152, sa popisuje využitie napučiavadiel typu glykolov a polyglykolov,ktoré umožňujú viazanie disperzných farbív na bavlnený podiel. Pri použití týchto napučiavadiel sa však dosahujú zlé stálosti vyfarbenia...

Polymérne tenzidy a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261831

Dátum: 10.02.1989

Autori: Blažej Anton Akademik, Ebringerová Anna, Hodúl Pavol, Koman Václav, Antoš Kamil, Rendoš František, Hayden Viktor, Markušovská Elena

MPK: C11D 1/66

Značky: přípravy, tenzidy, polymérne, spôsob

Text:

...až do rozpustenia xylánu. Potom sa z prikvapkavacieho lievika postupne pripusti 24,9 g dodecylbromidu, pričom sa udržuje teplota 90 až 95 °C. Reakcia prebieha za zahrlevania a miešania 12 hodin. Roztok sa potom zahustí vákuovou destiláciou na objem 100 m 1. Tento sa pretrepe 3 X 30 mililitrami petroléteru na odstránenie nezreagovaného dodecylbromidu. Zahustený roztok sa potom podrobi dialýze na odstránenie solí. Zriedi sa na 1 000 mi...

Sposob prípravy textilných štandardov zašpinenia na sledovanie účinnosti pracieho procesu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259209

Dátum: 17.10.1988

Autori: Blažej Anton, Bartovic Vladimír, Augustín Jozef, Kuniak Ľudovít, Mašán Alojz, Antoš Kamil, Hodul Pavel, Zemek Jiří, Lapčík Ľubomír, Markušovská Elena

MPK: C09K 3/00

Značky: přípravy, zašpinenia, textilných, štandardov, spôsob, účinnosti, sledovanie, pracieho, procesu

Text:

...tak z hladiska mechaniky prania ako i z hľadiska fyzikálno-chemického účinku detergentov, čo vytvára podmienky pre optimalizáciu praoieho procesu tak, aby bola spotreba energie i dávkovanie detergentov čo najmenšie.Ako modelový textil sa použila tkanina z odšlichtovanej, vytváranej, chemicky bielenej bavlny bez povrchovej úpravy o dostave na 10 cm v osnove 320 a útku 220 a plošnej hnmtnosti 190 g.m 2 v tvare štvorca o dĺžke hrany 10 om,...

Ohniště kotlů pro spalování paliv ve vychlazené fluidní vrstvě

Načítavanie...

Číslo patentu: 242801

Dátum: 11.04.1988

Autori: Antoš Kamil, Prchal Václav, Hodul Pavel

MPK: F23C 11/02

Značky: fluidní, vychlazené, kotlů, spalování, palív, vrstvě, ohniště

Text:

...stěny a dno ohniště s teplosměnnou plochou a veškerými vstupy a výstupy medií do prostoru fluidní vrstvy. Další jeho výhodou je, že dno ohníště je možno rozdělit na lábovolný počet samostatných demontovatelných částí s vlastními vstupy a výstupy medií. Toto provedení zaručujebezpečný provoz fluidní vrstvy i u jednotělesových kotlů velkých.výkonů s-velkou plochou fluidní vrstvy a dále umožňuje jejich rychlejší najíždění ze studeného...

Spôsob výroby formaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246900

Dátum: 15.01.1988

Autori: Vrlák Ladislav, Hodul Pavel, Antoš Kamil, Figur Jozef, Lacko Ivan, Tomeeková Ludmila, Devínsky Ferdinand, Motáeek Tomáš, Veverka Miroslav

MPK: C07C 47/04

Značky: formaldehydu, výroby, spôsob

Text:

...výhodnost procesu aj z hladiska energetického.Postup podľa tohoto vynálezu je ilustrovaný na nasledujúcich príkladoch.Do sýtiaceho zariadenia sa kontinuálne privádza 116,4 kmol/h vzduchu, 2300 kg/h metanoltl a 985,7 kg/h vody. Odparovaním v sytiči sa vytvorí plynná zmes metodolvodná para-vzduch, v ktorej mólovj pomer kyslík/níetanol je 0,339 a mólový pomer vodná para/metanol 0,76. Po následnom ohríatí na 100 CC sa táto zmes vedie do...

Zapojení stejnosměrného zdroje, napájeného změnou střídavého napětí na výkonové polovodičové součástce

Načítavanie...

Číslo patentu: 240841

Dátum: 01.01.1988

Autori: Hodul Pavel, Antoš Kamil, Blažej Anton

MPK: H02M 1/08

Značky: stejnosměrného, napětí, součástce, výkonové, střídavého, zdroje, napájeného, změnou, polovodičové, zapojení

Text:

...v tomto případě tyrístorem. Kondenzátor Qł je svým prvním vývodem připojen současně ke katodě tyrístoru 1 a k anodě Zenerovy diody 1 l. Katoda Zenerovy diody yl je přípojena současně k anodě usměrňovací diody gg a v sérii přes kondenzátor gg a odpor 3 k anodě tyris toru 1. Druhý vývod kondenzátora gl je připojen ke katodě usměr ňovací diody 1 g.Jednoceatný usměrňovač, tvořený usměrňovací diodou 1 g a Zenerovou diodou ł,napäjí stejñosměnný...

Krížový spojovací zámok, najmä pre čeľuste skľučovadiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 245515

Dátum: 15.12.1987

Autori: Hodul Pavel, Antoš Kamil

MPK: B23B 31/10

Značky: křížový, skľučovadiel, zámok, spojovací, čeľuste, najmä

Text:

...je jednoduché. Na pripojenom výkrese je znázornený príklad krížového spojovacieho zámku podľa vynálezu, kde na obr. 1 je znázornený v čiastočnom priečnom pohľade, na obr. 2 v čiastočnom pozdlžnom reze. Na obr. 3 je znázornený iný príklad uspo 4riadania dorazových prvko-v, na obr. 4 iné prevedenie pozdĺžnych vybraní pre spojovací prvok a na obr. 5 bočný pohlad na spojovací prvok z obr. 1.Križový spojovací zámok v príkladoch podľa vynálezu...

Mazací a/alebo mastiaci prostriedok pre doúpravu šijacích nití na báze polyalkylbenzénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253438

Dátum: 12.11.1987

Autori: Strečanský Michal, Antoš Kamil, Mataš Ján, Hodul Pavel, Blažej Anton Akademik, Markušovská Elena, Všetečková Marta

MPK: D06M 15/233

Značky: doúpravu, prostriedok, báze, mazací, mastiaci, nití, polyalkylbenzénu, šijacích

Text:

...poiyalkylbenzénov, podstatou ktorého je, že pozostáva z polyalkylbenzénu s počtom alkylových reťazcov 2 až 5, s dĺžkou alkylovéhohmotnosťou 800 až 950 kg.m 5, viskozitou 14 až 19 mmZ.s 1 samotným, alebo vo forme vodnej ernulzie, resp. vodnej mikroemulzie vytvorenej neiónovým tenzid-om charakteru oxyetylovanej mastnej kyseliny, oxyetylovaného glyceridu mastných kyselín, oxyetylovaného mastného amínu.V V ďalšom jee mazací a/alebo mastíaci....

Aditivovaný parafín odliaty do valčekov štandardných rozmerov pre doúpravu bavlnených šijacích nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 252876

Dátum: 15.10.1987

Autori: Markušovská Elena, Čechovič Rudolf, Všetečková Marta, Kiss Štefan, Antoš Kamil, Blažej Anton, Bustínová Bronislava, Strečanský Michal, Hodul Pavel

MPK: D06M 13/02

Značky: aditivovaný, parafín, nití, odliaty, valčekov, štandardných, bavlněných, rozmerov, doúpravu, šijacích

Text:

...aditioovaný .parafín, pozostávajúci z 95 hmotuoetnýcłi dielov vyššíoh mastných alkolliolov s priemernou dĺžkou reťazca C 12), oxyetylovaných v priemere 3. .móimi etylénoxidu pri cievkovvaní nití na konečný formát, a to otieraním prevíjanej .nite o povrch valčeka zhotoveného z atditivovanélho Iparafínu. Množstvo nánosu doopravy - 2,73 °/o - sa stanovila gravimetricky z hmotnostného rozdielu vzoriek .pred a po extrakcii. Sklz upravenej...

Zapojení obvodu rekuperační brzdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 242029

Dátum: 15.09.1987

Autori: Antoš Kamil, Niepel Wiliam, Lacko Vladimar, Blažej Anton Akademik, Hodúl Pavol

MPK: B60L 7/12

Značky: rekuperační, obvodů, zapojení, brzdy

Text:

...15 je připojen k anodé spínaclho polovodičového prvku 1 D. který je svou katodou připojen k jednomu polu filtračnímu kondenzátora 2 současně s jedním ko-ncem brzdového odporu 11, jehož druhý konec je přes pomocný měnič 12 spojen se záporným pólem napäjecího napětí zároveň s druhým pólem filtračního kondenzátoru 2.Popsanéhuo zapojení lze využít u trakčních motorů s bohatě dimenzovaným magnetickým obvodem, jimiž jsou kupříkladu dříve vyráběné...

Vrstvený materiál na báze polypropylénovej výstuže a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 251519

Dátum: 16.07.1987

Autori: Kováčiková Magdaléna, Kalužáková Margita, Blažej Anton Akademik, Fabián Karel, Hodul Pavel, Antoš Kamil

MPK: B32B 27/38

Značky: materiál, vrstvený, polypropylénovej, výroby, báze, spôsob, výstuže

Text:

...1810 minút pri tlaku 3 až 10 MPa a teplote 120 až 160 °C.Výihrodiou riešenia podľa vynálezu je to,že POP vlákno sa vyznačuje vyslovene hydrofóbnym charakterom vyplývajúcim z ne-prítomn-olsti akýchkoľvek p-olárnylch funko ných -skopín. Vystužovacie materiály .z neho majú nizku kritickú povrchovú energiu a d-dkonalejšie sa zmá-čajú hy-drofóabn-ou živicou.~Ďa~lej je ,podstata v tom, že .polypropylénové plošné útvary neobsahujú upralkticšky vodu,...

Způsob výroby výkonové diodové struktury

Načítavanie...

Číslo patentu: 240040

Dátum: 01.06.1987

Autori: Streeanský Michal, Markušovská Elena, Hodul Pavel, Košturiak Adam, Zentko Anton, Antoš Kamil

MPK: H01L 21/02

Značky: způsob, výkonové, diodové, struktury, výroby

Text:

...křemíková deakala povrchem opracovaným řezéním z monokryatalu křemíku,ee jednostranné oleptá, dále se provede difnze hliníku z vrstvy difuzautu naneseného na neoleptanou stranu křemíkové desky při teplotě 1250 i 20 ° c po dobu maximálně 25 nad poté následuje oboustranná difuze fosforu při teplotě 1200 až 125 o° c po dobu maximálně 3 hod., načež se křemíková deska epájí nastraně nadifundované hlinikem s molybdenovou dilataění elektrodou...

Mazací a/alebo mastiaci mikroemulzný textilný pomocný prípravok na polyesterové nite

Načítavanie...

Číslo patentu: 234819

Dátum: 15.01.1987

Autori: Hodul Pavel, Všetečková Marta, Antoš Kamil, Hronská Eva, Vrlák Ladislav, Markušovská Elena, Strečanský Michal

MPK: D06M 15/66

Značky: textilný, mastiaci, polyesterové, prípravok, mazací, pomocný, mikroemulzný

Zhrnutie / Anotácia:

Mazací a/alebo mastiaci mikroemulzný textilný pomocný prípravok na polyesterové nite na báze polydimetylsiloxánu vyznačený tým, že pozostáva z 20 až 32 hmot. dielov polydimetylsiloxánu s viskozitou 200 mPa. .s, 18 až 35 hmot. dielov mastného alkoholu s počtom uhlíkových atómov 10 až 14 oxyetylovaného v priemere 2 až 6 mólmi etylénoxidu, 18 až 22 hmot. dielov alkylpolyglykoléterfosfátu oxyetylovaného mastného alkoholu s priemernou dĺžkou alkylu...

Spôsob výroby superplastifikátora zo sulfitových výluhov a/alebo sulfitových výpalkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 234808

Dátum: 15.01.1987

Autori: Staník Vojtěch, Bistrická Margita, Vajner Jozef, Antoš Kamil

MPK: C04B 31/30

Značky: výpalkov, superplastifikátora, výroby, sulfitových, spôsob, výluhov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je určený na zamedzenie retardácie tuhnutia betónu a na stabilizáciu vzduchu v betónovej zmesi. Jeho podstatou je, že sa vyrobí zo sulfitových výluhov a/alebo výpalkov, a to po rozložení sacharidov v zásaditom a/alebo kyslom prostredí, pričom vytvorená zrazenina sa oddelí a z vyčíreného roztoku po pridaní odpevňovadla a/alebo dezinfekčného činidla a po úprave prostredia na pH 3 až 10, kyselinou sírovou alebo hydroxidom sodným, sa získa...

Průběžná postrkávací elektrická pec pro chemicko-tepelné zpracování

Načítavanie...

Číslo patentu: 239345

Dátum: 15.11.1986

Autori: Hrušovský Mikuláš, Kaszonyi Alexander, Masník František, Cvengrošová Zuzana, Maga Jozef, Faneovie Karol, Žiška Jozef, Antoš Kamil, Straeár Slavomír, Hodúl Pavol

MPK: C23C 8/00, F27B 9/22

Značky: elektrická, zpracování, chemicko-tepelné, průběžná, postrkávací

Text:

....oxlmzuplla o IOXIIISIOI 6 nan ropnaouzansuoro noanparno-noorynarenrnoro nx nepeleununs. TexnonorI 1 ocIan.nauepu 7 yoianonnena nan yponnoi ocuonnoro nanpannnnnu uepeueueula Isnnnnl, Ion 8 annaercn onopol nu uanenmn 9 u nepturausno uepeleqnercn c nolonsn uexnnIaIa.I 0. Hp arou non roplerlalpger oxnonoruuecxyn lllapy, odpaayn song uarpena aauonnennyn nnepnoI.aIooQapol Inn peannnonnnl rasol. Hoesn Isleul 3 neuu npn aarpwaxe I nnrpysxe...

Spôsob dispergácie kopolymérov polyesteréteru vo vodnom prostredí

Načítavanie...

Číslo patentu: 220939

Dátum: 15.03.1986

Autori: Lacko Vladimír, Kollárovits Štefan, Antoš Kamil, Hodúl Pavol

Značky: polyesteréteru, kopolymérov, dispergácie, prostředí, vodnom, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Prihlásený vynález opisuje spôsob dispergácie kopolymérov polyesteréteru vo vodnom prostredí. Jedná sa hlavne o oligomérne polyesterétery, ktoré sa vyrábajú preesterifikáciou dimetyltereftalátu s polyetylénglykolom. Podstata navrhovaného spôsobu spočíva v tom, že sa tavenina kopolyméru polyesteréteru zmieša s polyetylénglykolom o relatívnej molekulovej hmotnosti 300 až 600 s prísadou tenzidu na báze etoxylovaného glyceridu vyššej mastnej...

Spôsob antistatickej úpravy textilných podlahových krytín na báze syntetických materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 219668

Dátum: 01.12.1985

Autori: Hajdučková Edita, Markušovská Elena, Hodúl Pavol, Náplava Anton, Antoš Kamil

Značky: materiálov, spôsob, antistatickej, úpravy, podlahových, báze, krytín, textilných, syntetických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru výroby podlahových krytín na báze syntetických materiálov, resp. ich povrchovej úpravy. Rieši spôsob antistatickej úpravy týchto krytín tak, že sa na rubovú stranu použije náter latexu s obsahom 2 až 15 % hmotnosti vodivých sadzí a na lícovú stranu sa nanesie 1 až 6 % hmotností jemnodisperzného bentonitu s veľkosťou častíc do 0,6 (m na hmotnosť textilnej podlahovej krytiny.

Způsob řízení kupolové pece na výrobu minerální vlny a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242033

Dátum: 22.08.1985

Autori: Hodúl Pavol, Eak Gabriel, Antoš Kamil

MPK: F27D 13/00

Značky: provádění, způsobu, řízení, minerální, kupolové, způsob, zařízení, tohoto, výrobu

Text:

...1 měření tepelného výkonu pece, a na jejíž výstup 12 je připojen svým prvním vstupem 21 regulátor 20 poměru paliva a surovín, které sou dodávaný do pece. Druhý vstup 22 regulátoru 2 I poměru paliva a surovin je připojen na výstup bloku 3 měření chemick-o-fyzikálních parametrů taveniny,na jehož výstup 23 je napojen akční člen 2 pro řízení zavážky kupolové pece. Na výstup jednotky 1 měření tepelného výkonu pece je dále svým prvním...

Oligomér polypropylénového oleja s maleínanhydridom hydrofilizovaný polyetylénglykolom a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 218627

Dátum: 01.06.1985

Autori: Čík Gabriel, Antoš Kamil, Potfajová Mária, Hodúl Pavol

Značky: přípravy, maleínanhydridom, spôsob, oligomér, polyetylénglykolom, oleja, polypropylénového, hydrofilizovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je antistatický prípravok na úpravu polypropylénového vlákna, plošných útvarov a fólií a spôsob jeho prípravy, ktorým je oligomér polypropylénového oleja s meleínanhydridom, hydrofilizovaný polyetylénglykolom. Spôsob prípravy spočíva v kopolymerizácii polypropylénového oleja s počtom uhlíkových atómov 9 až 90 s maleínanhydridom v molárnom pomere 0,8 až 1,5 : 1,8 až 2,5 s výhodou 1 : 2, pri teplote 30 až 45 °C, s výhodou 40 °C v...

Polypropylén očkovaný maleinanhydridom, hydrofilizovaný neiónovými tenzidmi a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 218728

Dátum: 01.06.1985

Autori: Antoš Kamil, Borovský Rudolf, Blažej Anton, Hodúl Pavol, Náplava Anton, Švec Ján

Značky: maleínanhydridom, tenzidmi, neiónovými, přípravy, hydrofilizovaný, polypropylén, spôsob, očkovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru technológie plastických látok. Rieši problematiku prípravy polypropylénu očkovaného maleinanhydridom hydrofilizovaného neiónovými tenzidmi typu alkylpolyglykoléterov resp. acylpolyglykoléterov, tak že sa depolymerizuje izotaktický polypropylén pri teplote 100 až 150 °C v xyléne za prítomnosti peroxidického katalyzátora, s výhodou dibenzoylperoxidu. Potom sa tento očkuje s maleinanhydridom a to pri teplote 100 až 150 °C...

Spôsob zosvetľovania zberového papiera potlačeného UV a IČ reaktívnymi tlačovými farbami

Načítavanie...

Číslo patentu: 214089

Dátum: 01.07.1984

Autori: Čík Gabriel, Kostka Anton, Antoš Kamil, Šutý Ladislav, Lalák Marcel, Hodúl Pavol, Ondriš Ľudovít

Značky: farbami, zosvetľovania, zberového, tlačovými, reaktívnymi, potlačeného, spôsob, papiera

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru papiernického priemyslu. Účelom vynálezu je popísanie spôsobu zosvetľovania zberového papiera, potlačeného farbami sušenými polymerizáciou a sieťovaním spájedla. Zberový papier sa po dokonalom rozmelnení vo vode upraví prídavkom peroxidu vodíka a bentonitu a ďalej sa hodnota pH suspenzie upraví pridaním nasýteného roztoku hydroxidu sodného na 11. Potom sa suspenzia ozvučuje ultrazvukom s frekvenciou l MHz s energiou 3...

Spôsob zvýšenia adhézie polyvinylacetátového latexu na polypropylénovú podkladovú tkaninu kobercov

Načítavanie...

Číslo patentu: 218077

Dátum: 15.06.1984

Autori: Antoš Kamil, Hodúl Pavol, Markušovská Elena, Hajdučková Edita

Značky: polyvinylacetátového, tkaninu, spôsob, latexu, zvýšenia, adhézie, polypropylénovú, podkladovú, kobercov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru spracovania podlahových krytín na báze polypropylénu. Rieši spôsob adhézie polyvinylacetátového resp. polyvinylacetátového latexu s obsahom 1 až 5 % vodivých sadzí na polypropylénovú podlahovú tkaninu kobercov tak, že pred nanesením polyvinylacetátového latexu sa pôsobí 1 až 10 %-ným roztokom kyseliny trichlorizokyanurovej v organickom rozpúšťadle, s výhodou v octane etylnatom počas 0,5 až 4 hodín pri teplote 25 až 70 °C.

Polymérne tenzidy na báze hydroxyetylovaných škrobov a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 214393

Dátum: 01.06.1984

Autori: Hodúl Pavol, Babov Karol, Markušovská Elena, Kalač Vladimír, Blažej Anton, Antoš Kamil

Značky: přípravy, báze, hydroxyetylovaných, škrobov, spôsob, tenzidy, polymérne

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru organickej technológie. Rieši spôsob prípravy nového typu polymérnych tenzidov na báze hydroxyetylovaných škrobov, ktorých účinnou zložkou sú alkylderiváty s počtom uhlíkových atómov 10 až 18 hydroxyetylovaných škrobov stupňa oxyetylácie 0,17 až 1,0 a stupňa alkylácie 0,05 až 0,2. Pripravujú sa reakciou hydroxyetylovaného škrobu stupňa oxyetylácie 0,17 až 1,0 s alkylhalogenidom s počtom uhlíkov 10 až 18, a výhodou...

Polymérne tenzidy na báze hydroxyetylovanej celulózy a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 214392

Dátum: 01.06.1984

Autori: Blažej Anton, Hodúl Pavol, Antoš Kamil, Borovský Rudolf, Markušovská Elena

Značky: celulózy, přípravy, hydroxyetylovanej, polymérne, spôsob, báze, tenzidy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru organickej technológie. Rieši problematiku tenzidov, ktorých účinnou zložkou sú alkylderiváty s počtom uhlíkov 10 až 18 hydroxyetylovaných celulóz stupňa oxyetylácie 0,9 až 2,0 a stupňa alkylácie 0,2 až 0,6. Pripravuje sa takým spôsobom, že sa na hydroxyetylovanú celulózu pôsobí alkylhalogenidom s počtom uhlíkových atómov 10 až 18, s výhodou alkylbromidov v prostredí aromatických rozpúšťadiel, s výhodou v dimetyl...