Antoš Kamil

Spôsob inverzie hydrolyzátov lignín-celulózových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 269652

Dátum: 11.04.1990

Autori: Gajdoš Ctibor, Šutý Ladislav, Mozoľová Lujza, Golis Emil, Leško Zoltán, Hodúl Pavol, Antoš Kamil

MPK: C07H 1/08

Značky: materiálov, inverzie, hydrolyzátov, lignín-celulózových, spôsob

Text:

...materiálov podľa vynálezu, ktorého podstatou je že za podmienok inverzie sa k 100 hmotnostným dielom predhydrolyzátu pridá 0,1 až 5 hmotnostných dielov aditíva s veľkým povrchom a sorpčnými vlastnosťami v suspenzii ako sú drevná piliny, bentonit, recirlovaná vlákna a to jednotlivo, alebo v zmesi, s výhodou frakcie 0,2 až 1 mm a súčasne sa pridá 0,1 až 5 hmotnostných dielov aditíva s dispergečnými, tenzidovými a sekvestračnými účinkami...

Spôsob úpravy zmesových texílií polyester/bavlna pre prenosovú tlač

Načítavanie...

Číslo patentu: 265521

Dátum: 13.10.1989

Autori: Lacko Vladimír, Hodul Pavel, Prchal Václav, Antoš Kamil, Havlínová Bohuslava, Čík Gabriel

MPK: D06B 3/18, D06P 5/00

Značky: zmesových, tlač, texílií, úpravy, spôsob, prenosovú

Text:

...a predkondenzáty predošlých typov, cca 80 rôznych zlúčenin, medzi ktorými sa nenachádzajú polyglykolesterétery kyseliny tereftalovej.V literatúre Prchal a kol. Textil 41, l 986 f str. 46 a Miskovsky, Fa Blum A. Textil Praxis 34, 1979, str. 152, sa popisuje využitie napučiavadiel typu glykolov a polyglykolov,ktoré umožňujú viazanie disperzných farbív na bavlnený podiel. Pri použití týchto napučiavadiel sa však dosahujú zlé stálosti vyfarbenia...

Polymérne tenzidy a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261831

Dátum: 10.02.1989

Autori: Blažej Anton Akademik, Antoš Kamil, Hodúl Pavol, Markušovská Elena, Koman Václav, Rendoš František, Ebringerová Anna, Hayden Viktor

MPK: C11D 1/66

Značky: spôsob, tenzidy, přípravy, polymérne

Text:

...až do rozpustenia xylánu. Potom sa z prikvapkavacieho lievika postupne pripusti 24,9 g dodecylbromidu, pričom sa udržuje teplota 90 až 95 °C. Reakcia prebieha za zahrlevania a miešania 12 hodin. Roztok sa potom zahustí vákuovou destiláciou na objem 100 m 1. Tento sa pretrepe 3 X 30 mililitrami petroléteru na odstránenie nezreagovaného dodecylbromidu. Zahustený roztok sa potom podrobi dialýze na odstránenie solí. Zriedi sa na 1 000 mi...

Sposob prípravy textilných štandardov zašpinenia na sledovanie účinnosti pracieho procesu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259209

Dátum: 17.10.1988

Autori: Bartovic Vladimír, Kuniak Ľudovít, Hodul Pavel, Zemek Jiří, Augustín Jozef, Mašán Alojz, Lapčík Ľubomír, Markušovská Elena, Antoš Kamil, Blažej Anton

MPK: C09K 3/00

Značky: zašpinenia, procesu, pracieho, štandardov, přípravy, sledovanie, textilných, účinnosti, spôsob

Text:

...tak z hladiska mechaniky prania ako i z hľadiska fyzikálno-chemického účinku detergentov, čo vytvára podmienky pre optimalizáciu praoieho procesu tak, aby bola spotreba energie i dávkovanie detergentov čo najmenšie.Ako modelový textil sa použila tkanina z odšlichtovanej, vytváranej, chemicky bielenej bavlny bez povrchovej úpravy o dostave na 10 cm v osnove 320 a útku 220 a plošnej hnmtnosti 190 g.m 2 v tvare štvorca o dĺžke hrany 10 om,...

Ohniště kotlů pro spalování paliv ve vychlazené fluidní vrstvě

Načítavanie...

Číslo patentu: 242801

Dátum: 11.04.1988

Autori: Prchal Václav, Antoš Kamil, Hodul Pavel

MPK: F23C 11/02

Značky: vrstvě, ohniště, palív, kotlů, spalování, vychlazené, fluidní

Text:

...stěny a dno ohniště s teplosměnnou plochou a veškerými vstupy a výstupy medií do prostoru fluidní vrstvy. Další jeho výhodou je, že dno ohníště je možno rozdělit na lábovolný počet samostatných demontovatelných částí s vlastními vstupy a výstupy medií. Toto provedení zaručujebezpečný provoz fluidní vrstvy i u jednotělesových kotlů velkých.výkonů s-velkou plochou fluidní vrstvy a dále umožňuje jejich rychlejší najíždění ze studeného...

Spôsob výroby formaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246900

Dátum: 15.01.1988

Autori: Vrlák Ladislav, Veverka Miroslav, Tomeeková Ludmila, Lacko Ivan, Hodul Pavel, Devínsky Ferdinand, Motáeek Tomáš, Figur Jozef, Antoš Kamil

MPK: C07C 47/04

Značky: spôsob, formaldehydu, výroby

Text:

...výhodnost procesu aj z hladiska energetického.Postup podľa tohoto vynálezu je ilustrovaný na nasledujúcich príkladoch.Do sýtiaceho zariadenia sa kontinuálne privádza 116,4 kmol/h vzduchu, 2300 kg/h metanoltl a 985,7 kg/h vody. Odparovaním v sytiči sa vytvorí plynná zmes metodolvodná para-vzduch, v ktorej mólovj pomer kyslík/níetanol je 0,339 a mólový pomer vodná para/metanol 0,76. Po následnom ohríatí na 100 CC sa táto zmes vedie do...

Zapojení stejnosměrného zdroje, napájeného změnou střídavého napětí na výkonové polovodičové součástce

Načítavanie...

Číslo patentu: 240841

Dátum: 01.01.1988

Autori: Blažej Anton, Antoš Kamil, Hodul Pavel

MPK: H02M 1/08

Značky: napájeného, zapojení, zdroje, výkonové, změnou, napětí, střídavého, stejnosměrného, součástce, polovodičové

Text:

...v tomto případě tyrístorem. Kondenzátor Qł je svým prvním vývodem připojen současně ke katodě tyrístoru 1 a k anodě Zenerovy diody 1 l. Katoda Zenerovy diody yl je přípojena současně k anodě usměrňovací diody gg a v sérii přes kondenzátor gg a odpor 3 k anodě tyris toru 1. Druhý vývod kondenzátora gl je připojen ke katodě usměr ňovací diody 1 g.Jednoceatný usměrňovač, tvořený usměrňovací diodou 1 g a Zenerovou diodou ł,napäjí stejñosměnný...

Krížový spojovací zámok, najmä pre čeľuste skľučovadiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 245515

Dátum: 15.12.1987

Autori: Antoš Kamil, Hodul Pavel

MPK: B23B 31/10

Značky: najmä, křížový, skľučovadiel, čeľuste, spojovací, zámok

Text:

...je jednoduché. Na pripojenom výkrese je znázornený príklad krížového spojovacieho zámku podľa vynálezu, kde na obr. 1 je znázornený v čiastočnom priečnom pohľade, na obr. 2 v čiastočnom pozdlžnom reze. Na obr. 3 je znázornený iný príklad uspo 4riadania dorazových prvko-v, na obr. 4 iné prevedenie pozdĺžnych vybraní pre spojovací prvok a na obr. 5 bočný pohlad na spojovací prvok z obr. 1.Križový spojovací zámok v príkladoch podľa vynálezu...

Mazací a/alebo mastiaci prostriedok pre doúpravu šijacích nití na báze polyalkylbenzénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253438

Dátum: 12.11.1987

Autori: Antoš Kamil, Markušovská Elena, Blažej Anton Akademik, Mataš Ján, Strečanský Michal, Hodul Pavel, Všetečková Marta

MPK: D06M 15/233

Značky: mastiaci, báze, prostriedok, nití, doúpravu, šijacích, polyalkylbenzénu, mazací

Text:

...poiyalkylbenzénov, podstatou ktorého je, že pozostáva z polyalkylbenzénu s počtom alkylových reťazcov 2 až 5, s dĺžkou alkylovéhohmotnosťou 800 až 950 kg.m 5, viskozitou 14 až 19 mmZ.s 1 samotným, alebo vo forme vodnej ernulzie, resp. vodnej mikroemulzie vytvorenej neiónovým tenzid-om charakteru oxyetylovanej mastnej kyseliny, oxyetylovaného glyceridu mastných kyselín, oxyetylovaného mastného amínu.V V ďalšom jee mazací a/alebo mastíaci....

Aditivovaný parafín odliaty do valčekov štandardných rozmerov pre doúpravu bavlnených šijacích nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 252876

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kiss Štefan, Strečanský Michal, Hodul Pavel, Čechovič Rudolf, Všetečková Marta, Antoš Kamil, Bustínová Bronislava, Blažej Anton, Markušovská Elena

MPK: D06M 13/02

Značky: parafín, šijacích, doúpravu, rozmerov, štandardných, valčekov, aditivovaný, nití, bavlněných, odliaty

Text:

...aditioovaný .parafín, pozostávajúci z 95 hmotuoetnýcłi dielov vyššíoh mastných alkolliolov s priemernou dĺžkou reťazca C 12), oxyetylovaných v priemere 3. .móimi etylénoxidu pri cievkovvaní nití na konečný formát, a to otieraním prevíjanej .nite o povrch valčeka zhotoveného z atditivovanélho Iparafínu. Množstvo nánosu doopravy - 2,73 °/o - sa stanovila gravimetricky z hmotnostného rozdielu vzoriek .pred a po extrakcii. Sklz upravenej...

Zapojení obvodu rekuperační brzdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 242029

Dátum: 15.09.1987

Autori: Antoš Kamil, Blažej Anton Akademik, Lacko Vladimar, Hodúl Pavol, Niepel Wiliam

MPK: B60L 7/12

Značky: rekuperační, brzdy, zapojení, obvodů

Text:

...15 je připojen k anodé spínaclho polovodičového prvku 1 D. který je svou katodou připojen k jednomu polu filtračnímu kondenzátora 2 současně s jedním ko-ncem brzdového odporu 11, jehož druhý konec je přes pomocný měnič 12 spojen se záporným pólem napäjecího napětí zároveň s druhým pólem filtračního kondenzátoru 2.Popsanéhuo zapojení lze využít u trakčních motorů s bohatě dimenzovaným magnetickým obvodem, jimiž jsou kupříkladu dříve vyráběné...

Vrstvený materiál na báze polypropylénovej výstuže a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 251519

Dátum: 16.07.1987

Autori: Blažej Anton Akademik, Kalužáková Margita, Fabián Karel, Kováčiková Magdaléna, Antoš Kamil, Hodul Pavel

MPK: B32B 27/38

Značky: výstuže, báze, spôsob, vrstvený, výroby, materiál, polypropylénovej

Text:

...1810 minút pri tlaku 3 až 10 MPa a teplote 120 až 160 °C.Výihrodiou riešenia podľa vynálezu je to,že POP vlákno sa vyznačuje vyslovene hydrofóbnym charakterom vyplývajúcim z ne-prítomn-olsti akýchkoľvek p-olárnylch funko ných -skopín. Vystužovacie materiály .z neho majú nizku kritickú povrchovú energiu a d-dkonalejšie sa zmá-čajú hy-drofóabn-ou živicou.~Ďa~lej je ,podstata v tom, že .polypropylénové plošné útvary neobsahujú upralkticšky vodu,...

Způsob výroby výkonové diodové struktury

Načítavanie...

Číslo patentu: 240040

Dátum: 01.06.1987

Autori: Markušovská Elena, Hodul Pavel, Streeanský Michal, Antoš Kamil, Košturiak Adam, Zentko Anton

MPK: H01L 21/02

Značky: způsob, výroby, výkonové, diodové, struktury

Text:

...křemíková deakala povrchem opracovaným řezéním z monokryatalu křemíku,ee jednostranné oleptá, dále se provede difnze hliníku z vrstvy difuzautu naneseného na neoleptanou stranu křemíkové desky při teplotě 1250 i 20 ° c po dobu maximálně 25 nad poté následuje oboustranná difuze fosforu při teplotě 1200 až 125 o° c po dobu maximálně 3 hod., načež se křemíková deska epájí nastraně nadifundované hlinikem s molybdenovou dilataění elektrodou...

Mazací a/alebo mastiaci mikroemulzný textilný pomocný prípravok na polyesterové nite

Načítavanie...

Číslo patentu: 234819

Dátum: 15.01.1987

Autori: Hodul Pavel, Vrlák Ladislav, Hronská Eva, Strečanský Michal, Všetečková Marta, Antoš Kamil, Markušovská Elena

MPK: D06M 15/66

Značky: mazací, pomocný, mikroemulzný, mastiaci, textilný, polyesterové, prípravok

Zhrnutie / Anotácia:

Mazací a/alebo mastiaci mikroemulzný textilný pomocný prípravok na polyesterové nite na báze polydimetylsiloxánu vyznačený tým, že pozostáva z 20 až 32 hmot. dielov polydimetylsiloxánu s viskozitou 200 mPa. .s, 18 až 35 hmot. dielov mastného alkoholu s počtom uhlíkových atómov 10 až 14 oxyetylovaného v priemere 2 až 6 mólmi etylénoxidu, 18 až 22 hmot. dielov alkylpolyglykoléterfosfátu oxyetylovaného mastného alkoholu s priemernou dĺžkou alkylu...

Spôsob výroby superplastifikátora zo sulfitových výluhov a/alebo sulfitových výpalkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 234808

Dátum: 15.01.1987

Autori: Vajner Jozef, Antoš Kamil, Staník Vojtěch, Bistrická Margita

MPK: C04B 31/30

Značky: výluhov, výroby, spôsob, superplastifikátora, sulfitových, výpalkov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je určený na zamedzenie retardácie tuhnutia betónu a na stabilizáciu vzduchu v betónovej zmesi. Jeho podstatou je, že sa vyrobí zo sulfitových výluhov a/alebo výpalkov, a to po rozložení sacharidov v zásaditom a/alebo kyslom prostredí, pričom vytvorená zrazenina sa oddelí a z vyčíreného roztoku po pridaní odpevňovadla a/alebo dezinfekčného činidla a po úprave prostredia na pH 3 až 10, kyselinou sírovou alebo hydroxidom sodným, sa získa...

Průběžná postrkávací elektrická pec pro chemicko-tepelné zpracování

Načítavanie...

Číslo patentu: 239345

Dátum: 15.11.1986

Autori: Žiška Jozef, Maga Jozef, Kaszonyi Alexander, Masník František, Cvengrošová Zuzana, Straeár Slavomír, Hodúl Pavol, Hrušovský Mikuláš, Faneovie Karol, Antoš Kamil

MPK: F27B 9/22, C23C 8/00

Značky: průběžná, postrkávací, elektrická, chemicko-tepelné, zpracování

Text:

....oxlmzuplla o IOXIIISIOI 6 nan ropnaouzansuoro noanparno-noorynarenrnoro nx nepeleununs. TexnonorI 1 ocIan.nauepu 7 yoianonnena nan yponnoi ocuonnoro nanpannnnnu uepeueueula Isnnnnl, Ion 8 annaercn onopol nu uanenmn 9 u nepturausno uepeleqnercn c nolonsn uexnnIaIa.I 0. Hp arou non roplerlalpger oxnonoruuecxyn lllapy, odpaayn song uarpena aauonnennyn nnepnoI.aIooQapol Inn peannnonnnl rasol. Hoesn Isleul 3 neuu npn aarpwaxe I nnrpysxe...

Spôsob dispergácie kopolymérov polyesteréteru vo vodnom prostredí

Načítavanie...

Číslo patentu: 220939

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kollárovits Štefan, Antoš Kamil, Hodúl Pavol, Lacko Vladimír

Značky: polyesteréteru, kopolymérov, dispergácie, prostředí, vodnom, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Prihlásený vynález opisuje spôsob dispergácie kopolymérov polyesteréteru vo vodnom prostredí. Jedná sa hlavne o oligomérne polyesterétery, ktoré sa vyrábajú preesterifikáciou dimetyltereftalátu s polyetylénglykolom. Podstata navrhovaného spôsobu spočíva v tom, že sa tavenina kopolyméru polyesteréteru zmieša s polyetylénglykolom o relatívnej molekulovej hmotnosti 300 až 600 s prísadou tenzidu na báze etoxylovaného glyceridu vyššej mastnej...

Spôsob antistatickej úpravy textilných podlahových krytín na báze syntetických materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 219668

Dátum: 01.12.1985

Autori: Antoš Kamil, Markušovská Elena, Hodúl Pavol, Náplava Anton, Hajdučková Edita

Značky: krytín, textilných, podlahových, spôsob, materiálov, syntetických, úpravy, antistatickej, báze

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru výroby podlahových krytín na báze syntetických materiálov, resp. ich povrchovej úpravy. Rieši spôsob antistatickej úpravy týchto krytín tak, že sa na rubovú stranu použije náter latexu s obsahom 2 až 15 % hmotnosti vodivých sadzí a na lícovú stranu sa nanesie 1 až 6 % hmotností jemnodisperzného bentonitu s veľkosťou častíc do 0,6 (m na hmotnosť textilnej podlahovej krytiny.

Způsob řízení kupolové pece na výrobu minerální vlny a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242033

Dátum: 22.08.1985

Autori: Antoš Kamil, Eak Gabriel, Hodúl Pavol

MPK: F27D 13/00

Značky: způsobu, řízení, kupolové, výrobu, provádění, způsob, tohoto, minerální, zařízení

Text:

...1 měření tepelného výkonu pece, a na jejíž výstup 12 je připojen svým prvním vstupem 21 regulátor 20 poměru paliva a surovín, které sou dodávaný do pece. Druhý vstup 22 regulátoru 2 I poměru paliva a surovin je připojen na výstup bloku 3 měření chemick-o-fyzikálních parametrů taveniny,na jehož výstup 23 je napojen akční člen 2 pro řízení zavážky kupolové pece. Na výstup jednotky 1 měření tepelného výkonu pece je dále svým prvním...

Oligomér polypropylénového oleja s maleínanhydridom hydrofilizovaný polyetylénglykolom a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 218627

Dátum: 01.06.1985

Autori: Čík Gabriel, Hodúl Pavol, Potfajová Mária, Antoš Kamil

Značky: polypropylénového, oleja, oligomér, polyetylénglykolom, přípravy, spôsob, hydrofilizovaný, maleínanhydridom

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je antistatický prípravok na úpravu polypropylénového vlákna, plošných útvarov a fólií a spôsob jeho prípravy, ktorým je oligomér polypropylénového oleja s meleínanhydridom, hydrofilizovaný polyetylénglykolom. Spôsob prípravy spočíva v kopolymerizácii polypropylénového oleja s počtom uhlíkových atómov 9 až 90 s maleínanhydridom v molárnom pomere 0,8 až 1,5 : 1,8 až 2,5 s výhodou 1 : 2, pri teplote 30 až 45 °C, s výhodou 40 °C v...

Polypropylén očkovaný maleinanhydridom, hydrofilizovaný neiónovými tenzidmi a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 218728

Dátum: 01.06.1985

Autori: Švec Ján, Hodúl Pavol, Blažej Anton, Náplava Anton, Antoš Kamil, Borovský Rudolf

Značky: očkovaný, spôsob, hydrofilizovaný, tenzidmi, neiónovými, polypropylén, přípravy, maleínanhydridom

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru technológie plastických látok. Rieši problematiku prípravy polypropylénu očkovaného maleinanhydridom hydrofilizovaného neiónovými tenzidmi typu alkylpolyglykoléterov resp. acylpolyglykoléterov, tak že sa depolymerizuje izotaktický polypropylén pri teplote 100 až 150 °C v xyléne za prítomnosti peroxidického katalyzátora, s výhodou dibenzoylperoxidu. Potom sa tento očkuje s maleinanhydridom a to pri teplote 100 až 150 °C...

Spôsob zosvetľovania zberového papiera potlačeného UV a IČ reaktívnymi tlačovými farbami

Načítavanie...

Číslo patentu: 214089

Dátum: 01.07.1984

Autori: Hodúl Pavol, Lalák Marcel, Antoš Kamil, Kostka Anton, Šutý Ladislav, Ondriš Ľudovít, Čík Gabriel

Značky: reaktívnymi, papiera, farbami, spôsob, zberového, tlačovými, zosvetľovania, potlačeného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru papiernického priemyslu. Účelom vynálezu je popísanie spôsobu zosvetľovania zberového papiera, potlačeného farbami sušenými polymerizáciou a sieťovaním spájedla. Zberový papier sa po dokonalom rozmelnení vo vode upraví prídavkom peroxidu vodíka a bentonitu a ďalej sa hodnota pH suspenzie upraví pridaním nasýteného roztoku hydroxidu sodného na 11. Potom sa suspenzia ozvučuje ultrazvukom s frekvenciou l MHz s energiou 3...

Spôsob zvýšenia adhézie polyvinylacetátového latexu na polypropylénovú podkladovú tkaninu kobercov

Načítavanie...

Číslo patentu: 218077

Dátum: 15.06.1984

Autori: Antoš Kamil, Markušovská Elena, Hajdučková Edita, Hodúl Pavol

Značky: polypropylénovú, zvýšenia, latexu, adhézie, podkladovú, spôsob, kobercov, polyvinylacetátového, tkaninu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru spracovania podlahových krytín na báze polypropylénu. Rieši spôsob adhézie polyvinylacetátového resp. polyvinylacetátového latexu s obsahom 1 až 5 % vodivých sadzí na polypropylénovú podlahovú tkaninu kobercov tak, že pred nanesením polyvinylacetátového latexu sa pôsobí 1 až 10 %-ným roztokom kyseliny trichlorizokyanurovej v organickom rozpúšťadle, s výhodou v octane etylnatom počas 0,5 až 4 hodín pri teplote 25 až 70 °C.

Polymérne tenzidy na báze hydroxyetylovaných škrobov a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 214393

Dátum: 01.06.1984

Autori: Kalač Vladimír, Antoš Kamil, Markušovská Elena, Babov Karol, Hodúl Pavol, Blažej Anton

Značky: polymérne, báze, přípravy, tenzidy, spôsob, hydroxyetylovaných, škrobov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru organickej technológie. Rieši spôsob prípravy nového typu polymérnych tenzidov na báze hydroxyetylovaných škrobov, ktorých účinnou zložkou sú alkylderiváty s počtom uhlíkových atómov 10 až 18 hydroxyetylovaných škrobov stupňa oxyetylácie 0,17 až 1,0 a stupňa alkylácie 0,05 až 0,2. Pripravujú sa reakciou hydroxyetylovaného škrobu stupňa oxyetylácie 0,17 až 1,0 s alkylhalogenidom s počtom uhlíkov 10 až 18, a výhodou...

Polymérne tenzidy na báze hydroxyetylovanej celulózy a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 214392

Dátum: 01.06.1984

Autori: Antoš Kamil, Markušovská Elena, Hodúl Pavol, Blažej Anton, Borovský Rudolf

Značky: přípravy, spôsob, hydroxyetylovanej, tenzidy, polymérne, báze, celulózy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru organickej technológie. Rieši problematiku tenzidov, ktorých účinnou zložkou sú alkylderiváty s počtom uhlíkov 10 až 18 hydroxyetylovaných celulóz stupňa oxyetylácie 0,9 až 2,0 a stupňa alkylácie 0,2 až 0,6. Pripravuje sa takým spôsobom, že sa na hydroxyetylovanú celulózu pôsobí alkylhalogenidom s počtom uhlíkových atómov 10 až 18, s výhodou alkylbromidov v prostredí aromatických rozpúšťadiel, s výhodou v dimetyl...