Antoš Jan

Zapojenie ovládacej jednotky do obvodu napájacej zbernice elektrickej zámky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6464

Dátum: 02.08.2013

Autor: Antoš Jan

MPK: G07C 9/00, E05B 49/00, E05B 47/00...

Značky: obvodů, zbernice, elektrickej, jednotky, zapojenie, zámky, napájacej, ovládacej

Text:

...jednotky Ľ a na anódu diódy Q. Katóda diódy Q je pripojená na prvú vstupnú svorku napájacej zbemice elektrického zámku Ľ,na prvú výstupnú svorku Q napájacej zbemice elektrickej zámky Q a na vstup jednocestného usmerňovača 51. Jeho výstup je pripojený na druhý napájací vývod ovládacej jednotky 7 L.Funkcia zapojenia ovládacej jednotky do obvodu napáj acej zbemice elektrickej zámky je nasledovnáNa svorkách g a Q je trvalo pripojené striedavé...

Zapojenie digitálneho dorozumievacieho videosystému s videovrátnikom, ako rozhraním vnútornej zbernice pozostávajúcej z videodistribútorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6144

Dátum: 04.06.2012

Autor: Antoš Jan

MPK: H04M 9/02, H04M 9/00

Značky: rozhraním, vnútornej, zbernice, zapojenie, videovrátnikom, dorozumievacieho, pozostávajúcej, videodistribútorov, videosystému, digitálneho

Text:

...Prvá svorka diferenčného videovýstupu elektrického videovrátnika je pripojená na prvú vstupnú svorku videodistribútora a druhá svorka diferenčného videovýstupu elektrického videovrátnikaje pripojená na druhú vstupnú svorku videodistribútora.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresu, na ktorom je znázornená bloková schéma zapojenia digitálneho dorozumievacieho videosystému s...

Spínací obvod zapojený v hovorovej časti domáceho dorozumievacieho systému 3(4) +n

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4686

Dátum: 01.03.2007

Autor: Antoš Jan

MPK: H04M 1/02

Značky: zapojený, obvod, částí, spínací, systému, dorozumievacieho, domáceho, hovorovej

Text:

...zosilňovača s diferenčnými vstupmi 11, 12 a spínacej časti s výstupmi 13 a 14. Prvý diferenčný vstup 11 spínacieho obvodu 31 je pripojený na svorku 15 prijímacej časti elektrického vrátnika 41, ktorá je prepojené prvým vodičom 71 so svorkou 18 vysielacej časti domáceho telefónu 61. Druhý diferenčný vstup 12 spínacieho obvodu 31 je pripojený na svorku 17 vysielacej časti elektrického vrátnika 41, ktorá je prepojená druhým vodičom 73 so...

Dvojsmerný zosilňovač zapojený ako dvojbrána

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3660

Dátum: 04.11.2003

Autor: Antoš Jan

MPK: H03F 3/62

Značky: dvojbrána, zapojený, dvojsmerný, zosilňovač

Text:

...ohmický charakter je nastavený pracovný bod tranzistorov 21 a 22 tak, aby neboli v saturácii. Pri nastavení pracovného bodu sa musi voliť tiež určitý kompromis, aby tranzistory 21, 22 značne neovplyvňovali jednosmerné podmienky v jednotlivých bránach. Pre tento účel je možné využiť vhodné nastavenie hodnoty impedancie 35 a požadovaný výber tranzistorov 21 a 22 s parametrom y 2 l. Tranzistory 21, 22 sú použité ako komplementárne dvojice s...

Elektronická podvojná prípojka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1589

Dátum: 10.09.1997

Autor: Antoš Jan

MPK: H04M 13/00

Značky: přípojka, podvojná, elektronická

Text:

...prvu vetupnu svorku 11 a prvu evorku LE prveho výstupu. Hatoda prvej diody 3 je pripojená na prvý vetupný vývod prveho prudoveho riadiaceho obvodu EL a jeho druhý vstupný vývod je pripojený jednak na prvý rozpinací kontakt elektronickeho epinacieho obvodu eo a jednak na druhú evorku 1 h druheho výetupu. Výstup prveho prúdoveho riadiaceho obvodu E 1 je pripojený na vetup elektronickeho epínacieho obvodu łün ñnoda druhej diody E 2 je pripojene...

Způsob výroby prostředku pro dochucování pokrmů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268095

Dátum: 14.03.1990

Autori: Habr Jaroslav, Loučka Miloslav, Antoš Jan, Kutal Tomáš

MPK: A23L 1/226

Značky: pokrmu, výroby, prostředků, dochucování, způsob

Text:

...přičemž obsah kyseliny chlorovodíkové v reakční směsi činí max. 20 obj vzniklý hydrolyzát se neutralizuje max. do pH 7, podrobí se zràní a filtraci. Hydrolýza kvasničné hmoty je časové méně náročná, lze pracovat i za teplot bodu varu, které odpovídají atmosférickému tlaku, je spotŕebováno méně bilancované kyse liny chlorovodíkové a neutralizačního činidla, což je zvlášt zřejmé v případě kvasničnéhomléka, kde jsou již kvasničné bílkoviny...

Způsob skladování vodné suspenze polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258314

Dátum: 16.08.1988

Autori: Antoš Jan, Skála Ladislav, Novák Zdeněk, Koubek Ivan

MPK: C08F 2/18, C08F 114/06

Značky: polyvinylchloridu, způsob, vodné, skladování, suspenze

Text:

...polymerací VCM podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že prostor v záeobníoích nad ekladovanou vodnou suepenzíPVC je propleohován dueíkem v množství odpovídající 1/20 až 1/2 objemu zásobníku za. hodinu, tj. např. u 200 m 3 zásobníku10 až 100 m 3/h. Tím je znemožněna kontaminace nedemonomerova-Lné auepenze PVC kyalíkem n VCM uvolňovaný z ní při demonomereci je možno bezpečně vracet do výrobního prooeeu. Množství inertu, které ae způsobem...

Způsob výroby suspenzního polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251829

Dátum: 13.08.1987

Autori: Dostál Ivan, Novák Zdeněk, Dobeš Martin, Novotná Věra, Antoš Jan, Skala Otto, Zdražil Josef

MPK: C08F 114/06

Značky: polyvinylchloridu, suspenzního, způsob, výroby

Text:

...odvozených od nenesycených karboxylových kyselín je podstatne vyšěí účinnost při zvyšovýni porezity částic suspenzního polyvinylchloridu než obvykle používaných tenzidą). Jsou v průměru 30 až Nkrát učinnějäí,než perciální estery glycerinu nebo sorhitolu s neeycenými mestnýni kyselinou, 20 až 30 krdt účinnějä( než obdobné perciální estery s nenasycenymi mestnými kyselinami nebo vysoce eco-ay tylovaný nizkomolekulňrní...

Spínací obvod

Načítavanie...

Číslo patentu: 235397

Dátum: 15.02.1987

Autori: Antoš Jan, Trebišovský Štefan, Remeta Štefan

MPK: H03K 17/56

Značky: obvod, spínací

Zhrnutie / Anotácia:

Spínací obvod ovládaný troma spôsobmi je určený pre funkčné odpájanie elektrického vrátnika v domácom dorozumievacom zariadení, resp. na prepájanie hovorov medzi dvoma elektrickými vrátnikmi a domácími telefónmi. Pozostáva z tyristora, ktorý je ovládaný
riadiacim striedavým napätím pripojeným do riadiacej elektródy tyristora, záverným napätím pripojeným cez kondenzátor na katódu tyristora a riadeným napájacím zdrojom.

Zapojenie domáceho telefónu so zábranou odpočúvania

Načítavanie...

Číslo patentu: 231800

Dátum: 15.12.1986

Autori: Remeta Štefan, Trebišovský Štefan, Antoš Jan

MPK: H04M 1/68

Značky: odpočúvania, zapojenie, telefónu, zábranou, domáceho

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie domáceho telefónu so zábranou odpočúvania pre spínanie, resp. blokovanie hovorovej cesty využíva tyristor, ktorý môže zopnúť iba v čase vybíjania sa časovacieho obvodu v prípade prepnutia kontaktov vidlicového prepínača do pracovnej polohy. Činnosť časovacieho obvodu je podmienená vyzváňacím signálom, ktorým je tento obvod nabíjaný.

Způsob výroby ztužených lihovarských výpalků

Načítavanie...

Číslo patentu: 229832

Dátum: 15.09.1986

Autori: Buriánek Josef, Antoš Jan

MPK: C05C 11/00, C05C 9/02

Značky: výroby, ztužených, lihovarských, způsob, výpalků

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby ztužených lihovarských výpalků umožňujících jejich mletí na bázi močovinoaldehydového plastu vyznačený tím, že se k roztoku obsahujícímu močovinu a alifatický aldehyd, s výhodou formaldehyd, přimísí zahuštěné lihovarské výpalky, získaná směs se promísí, načež se získaný mezivýrobek rozmísí s anorganickou kyselinou.