Antonov Roumen

Zariadenie na prevod určené pre pozemné vozidlá, najmä vozítka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1114

Dátum: 13.05.2003

Autori: Antonov Roumen, Dazin Guillaume

MPK: F16H 37/02, F16D 25/00, F16H 3/44...

Značky: určené, převod, vozítka, vozidla, najmä, zariadenie, pozemné

Text:

...l.Hoci planetové súkolie môže teoreticky vytvoriť niekoľko prevodových pomerov, nie je prakticky možné skonštruovať zariadenie s viac než dvoma prevodovými pomermi vzhľadom na zložitosť prechodu 2 jedného na druhýCielom vynálezu je Vytvoriť zariadenie na prevod, V ktorom by prostriedky potrebne na prechod z jedneho prevodového pomeru na druhý boli v diferenciáli velmiĎalším cieľom vynálezu je vytvořit zariadenie na prevod, V ktorom môže...

Spôsob ovládania na vyvolanie zmeny stavu a prevodové zariadenie s automatickým radením na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279985

Dátum: 11.06.1999

Autor: Antonov Roumen

MPK: F16D 43/09, F16H 61/02

Značky: spôsob, změny, převodové, radením, stavu, ovládania, vyvolanie, zariadenie, automatickým, tohto, spôsobu, vykonávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob ovládania je určený na vyvolanie zmeny stavu medzi preklzovým stavom a zovretým stavom spojky ovládanej automaticky zvierajúcimi prostriedkami, vyvíjajúcimi zvierajúci prítlak, ktorý sa mení ako funkcia aspoň jednej funkčnej premennej. Uskutočňuje sa tak, že premenný zvierajúci prítlak pôsobiaci na spojku sa dočasne modifikuje krátkym prítlakovým impulzom, pôsobiacim navyše k nemu, v smere zodpovedajúcom uvedenej zmene stavu, čím sa...

Spôsob radenia prevodových stupňov a prevodové ústrojenstvo na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281284

Dátum: 11.02.1999

Autor: Antonov Roumen

MPK: F16H 61/02, F16H 59/46

Značky: vykonávanie, spôsob, prevodových, převodové, ústrojenstvo, radenia, stupňov

Zhrnutie / Anotácia:

Spojka (18) zapojená prostredníctvom odstredivých zotrvačníkov (29) a pružiny (34) zaberá priamo so vstupom centrálneho kolesa (9) a s výstupom nosiča (13) planétových kolies. Ak je záberový tlak nedostatočný na krútiaci moment, ktorý má byť prenášaný, tanierové koleso (8) sa spomaľuje a je potom zastavené voľnobežným kolesom (16), zatiaľ čo osový tlak (Pac), vyvodzovaný skrutkovitými zubmi, uvoľní spojku (18). Ústrojenstvo potom pracuje ako...

Prevodové zariadenie, najmä do vozidiel a spôsob jeho ovládania

Načítavanie...

Číslo patentu: 279569

Dátum: 11.01.1999

Autor: Antonov Roumen

MPK: F16D 43/12, F16H 61/02

Značky: vozidiel, spôsob, najmä, ovládania, převodové, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Prevodové zariadenie (1b) obsahuje epicykloidný prevod (7) s korunovým kolesom, spojeným so vstupom (2ab) a planétovým kolesom (9), ktorému je bránené v otáčaní opačným smerom voľnobežným zariadením (16). Nosič (13) planétového súkolesia je pripojený na výstupný hriadeľ (2bc). Korunové koleso (8) a nosič (13) planétového súkolesia môžu byť spojené prostredníctvom spojky (18b), uvádzanej do zopnutého stavu prostredníctvom odstredivých závaží...

Prevodové ústrojenstvo, určené najmä na motorové vozidlá a spôsob jeho ovládania

Načítavanie...

Číslo patentu: 280274

Dátum: 05.11.1997

Autor: Antonov Roumen

MPK: F16H 63/30, F16H 61/02

Značky: určené, vozidla, ústrojenstvo, najmä, motorové, ovládania, spôsob, převodové

Zhrnutie / Anotácia:

Planétové koleso (9) pripojené na hnací hriadeľ (2a) a unášač (13) satelitov pripojený na hnaný hriadeľ (2b) môžu byť prostredníctvom spojky (18), uvádzanej do záberového stavu zovretím prostredníctvom odstredivých rotujúcich hmôt (29) a tanierovej pružiny (34), spriahnuté tak, že prevodové ústrojenstvo pracuje v priamom zábere. V prípade, keď je zovretie spojky, prenášajúce zaťažovací krútiaci moment nedostatočné, korunové koleso (8) sa brzdí...

Prevodové zariadenie umožňujúce plynulý rozjazd

Načítavanie...

Číslo patentu: 280943

Dátum: 03.07.1996

Autor: Antonov Roumen

MPK: F16H 3/72

Značky: plynulý, převodové, rozjazd, zariadenie, umožňujúce

Zhrnutie / Anotácia:

Epicykloidné súkolesie (7a) obsahuje centrálne koleso (9a) spojené so vstupným hriadeľom (2a) a nosič (13a) planétových kolies, ktorému je zabraňované otáčanie v opačnom smere voľnobežným kolesom (16a). Korunové koleso (8a) je spojené s výstupným hriadeľom (2ab). Korunové koleso (8a) a nosič (13a) planétového súkolesia môžu byť spojené prostredníctvom spojky (18a) uvádzanej do záberu pomocou odstredivých závaží (29) na dosiahnutie priameho...

Prevodové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280456

Dátum: 05.06.1996

Autor: Antonov Roumen

MPK: F16D 31/04, F16H 3/72

Značky: zariadenie, převodové

Zhrnutie / Anotácia:

V prevodovom zariadení je spojovacie zariadenie (38) uložené funkčne medzi oporou (111) a skriňou (4) prevodového zariadenia a obsahuje spoločný ozubený prvok (37), ktorý je v zábere s aspoň jedným planétovým kolesom (39) otočne uloženým v skrini (50) tvoriacim s každým planétovým kolesom (39) a skriňou (50) samostatné hydraulické čerpadlo, ktoré má vstupnú oblasť hydraulickej kvapaliny a výstupnú oblasť (131) hydraulickej kvapaliny po obidvoch...

Prevodové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280408

Dátum: 12.01.1995

Autor: Antonov Roumen

MPK: B60K 17/08, F16H 37/04

Značky: převodové, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Prevodové zariadenie obsahuje dva prevodové moduly (180b, 180c), usporiadané v rade na rôznych osiach (Db, Dc), a prostriedky na zmenu prevodového pomeru na selektívne uvádzanie každého z obidvoch modulov (180b, 180c) v jednom a druhom z aspoň dvoch prevodových pomerov. Vstup jedného modulu (180c) spojujú s výstupom druhého modulu (180b) mechanické spojovacie prostriedky (2b, 1c), pričom moduly (180b, 180c) sú funkčne usporiadané v rade....

Prevodové ústrojenstvo s meniteľným prevodovým pomerom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281220

Dátum: 14.05.1991

Autor: Antonov Roumen

MPK: B60K 17/04, F16H 3/64, F16H 37/02...

Značky: pomerom, převodovým, měnitelným, převodové, ústrojenstvo

Zhrnutie / Anotácia:

Prevodové ústrojenstvo (1) má tepelný motor (3) na pohon čerpadla (8) hydraulického meniča (7) momentu, ktorého turbína (11) je pripojená na korunové koleso (16) planétového súkolesia (13), ktorého unášač satelitov (17) je pripojený na výstup (4) prevodového ústrojenstva (1). Čerpadlo (8) je spojené so slnečným kolesom (14) planétového súkolesia (13) a korunové koleso (16) je pripevnené na prvom voľnom kolese (22). Pri rozjazde je planétové...