Antl Ladislav

Antikorozní nátěrová hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 263422

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kubátová Hana, Holub Luděk, Antl Ladislav, Svoboda Miroslav, Braun Stanislav, Donát Fedor, Knápek Bernard

MPK: C09D 5/10

Značky: hmota, nátěrová, antikorozní

Text:

...vápenatý.Jádrový olovnatý pigment je eubstrát, tvořený částicemi inertního pigmentu, například uhličitanu vápenatého, oxidu vápenatého, oxidu křemičitého, břidlice apod., opatřenými na svém povrchu tenkou vrstvou olova, popřípadě suříku - orthoolovičítanu olovnntého nebo orthoolovičitanu vápenatého.Nátěrové hmoty podle vynálezu umožní ušetřit při výroběnátěrových hmot značné množství olova, nabnš snrovínou pro výróbu jádrového olovnatého...

Anorganické neutrální pigmenty na bázi oxidu železitého, oxidu titaničitého nebo antikorozní fosforečnanové pigmenty s oxidem železitým a oxidem titaničitým

Načítavanie...

Číslo patentu: 262263

Dátum: 14.03.1989

Autori: Donát Fedor, Knápek Bernard, Antl Ladislav, Pálffy Alexander, Svoboda Miroslav, Braun Stanislav, Halamová Květoslava, Sládeček Linhard, Kubátová Hana, Nedorost Miroslav, Jiráková Dagmar

MPK: C09C 1/22, C09C 1/36

Značky: oxidem, anorganické, oxidů, fosforečnanové, neutrální, bázi, pigmenty, železitého, titaničitého, titaničitým, železitým, antikorozní

Text:

...nebo práškovém stavu za micháni, při teplotě 10 až 60 °C do vymyté suspenze neutrálního nebo antíkorozniho pigmentu o koncentraci 100 až 600 g/1, následuje filtrace, sušení a mleti. Vápenaté i hořečnaté sloučeniny je možné také přidávat po filtraci do suspenze o koncentrací 100 až 600 g/l, následuje sušení a mletíproduktu, nebo se vápenaté i hořečnaté sloučeniny přidávají až do vysušeného produktu a pak se pomelou.Pokrok dosažený vynálezem...

Jádrový antikorozní olovnatý pigment a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 258947

Dátum: 16.09.1988

Autori: Antl Ladislav, Kubátová Hana, Knápek Bernard, Svoboda Miroslav, Braun Stanislav, Holub Luděk

MPK: C09C 1/14

Značky: přípravy, jadrový, antikorozní, pigment, olovnatý, způsob

Text:

...Dosáhne se tak objemového plnění nátěrové hmoty při podstatné menší spotřebě olova, než je tomu v případě použití práškového orthoolovičitanu olovnatého nebo vápenatého. Z hlediska životnosti a ochranné funkce nátěrů těchto nátěrových hmot je účinnost jâdrového antikorozního olovnatého pigmentu s orthoolovičitanem olovnatým případně vápenatým plně srovnatelná s práškovým orthoolovičitanem.vynález je dále podrobněji vysvětlen na...

Jádrový antikorozní olovnatý pigment a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 257625

Dátum: 16.05.1988

Autori: Braun Stanislav, Holub Luděk, Kubátová Hana, Svoboda Miloslav, Antl Ladislav, Knápek Bernard

MPK: C09C 1/62

Značky: olovnatý, pigment, způsob, jadrový, antikorozní, přípravy

Text:

...filmu chovaji stejně jako kompaktní částice přáškového olova. Dosáhne se tak obejmového plnění nátěrové hmoty při značné menší spotřebě olova,než je tomu v případě použití práškového olověného pigmentu. Z hlediska životnosti a ochranné funkce nátěrů těchto nátěrových hmot je účinnost jadrového antikorozniho olovnatého pigmentu srovnatelná s práškovým olověným piqmentem.Vynález je dále podrobněji vysvětlen na přikladech jeho možného...

Nádoba pro vakuové odplyňování, zejména kontaktních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246763

Dátum: 15.12.1987

Autor: Antl Ladislav

MPK: B01J 3/03

Značky: kontaktních, zejména, materiálů, vákuové, nádoba, odplyňování

Text:

...připojeném výkresu je uveden řez nádobou podle vynálezu před zatavením. Na obr. 1 je víčkuo vně pláště a na obr. 2 vičko uvnitř pláště.Provedení evakuované nádoby je patnné z pripojených obrázků.Plášt 1 nádoby tvoří trubka z plastického kovu, nejlépe mědí, se dnem 2. Objem ná 4doby je pod horní okraj naplněn k-ontaktním materiálem 4, který má být po odplynění lslisvováxn a svařen. Na horní straně nádoby je suvně nasazeno horní víko 5 tvaru...

Lineárne posuvný optický stolík

Načítavanie...

Číslo patentu: 243929

Dátum: 15.11.1987

Autor: Antl Ladislav

MPK: G01B 5/28, G01B 9/02, G02B 5/04...

Značky: lineárně, stolík, posuvný, opticky

Text:

...hranolmi, pričom stykové klzne plochy lineárne posuvného štvorbokěho posuvného hranola sú Iratreté silikónovým olejom.vynález lineárne posuvného optického stolíka umožňuje presné vedenie tr-ojbokého meraciełho hranola, ktorý je natmelený na l 1 neárn.e posuvnom hranole, a to s presnosťou min j 1 ml v smere osi. .Posuv i 10 main vedeného štvorboké ho hranola počas merania môžeme vykonávať ročne, .alebo -v prípade automatizá 4cie...

Antikorozní disperzní nátěrová hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 236018

Dátum: 01.02.1987

Autori: Antl Ladislav, Mižďoch Oldřich, Šedivý František, Pospíšil Jan, Charvát Ivo, Průžek Miloslav

MPK: C09D 5/08

Značky: nátěrová, hmota, antikorozní, disperzní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká antikorozní disperzní nátěrové hmoty na bázi vodného roztoku kopolymerů styrenu a akrylátu nebo akrylátu a metakrylátu, plniv a pigmentů, určené pro povrchovou úpravu kovových podkladů. Podstatou vynálezu je, že nátěrová hmota obsahuje 30 až 80 dílů hmot. shora. uvedených kopolymerů, 0,5 až 50 dílů hmot. pigmentů jako zásaditý molybden vápenato-zinečnatý, 15 až 50 dílů hmot. pigmentů a plniv jako titanovou bělobu a vápenec 0,5...

Základní antikorozní nátěrová hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 230937

Dátum: 15.06.1986

Autori: Jiráková Dagmar, Braun Stanislav, Nedorost Miroslav, Pálffy Alexander, Knápek Bernard, Svoboda Miroslav, Antl Ladislav, Daněk Lubomír, Halamová Květoslava, Donát Fedor

MPK: C09D 5/08

Značky: hmota, nátěrová, základní, antikorozní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález zdokonaluje známé antikorozní základní nátěrové hmoty pro ochranu kovových povrchů. Hmota podle vynálezu na bázi zinku, pigmentů, plniv, pojiv, rozpouštědel a aditiv obsahuje 5 až 67, s výhodou 17 až 35 dílů hmot. jádrového anorganického pigmentu opatřeného povlakem fosforečnanu zinečnatého v množství od 5 do 30 % hmot., vztaženo na hmotnost jádrového pigmentu 2 až 35 dílů plniva, např. talku, 17 až 30 dílů pojiva, např. alkydová...