Annen Klaus

Způsob měření elektrického odporu vrstev a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245104

Dátum: 15.12.1987

Autori: Annen Klaus, Kapp Joachim-friedrich, Wendt Hans

MPK: G01R 27/00

Značky: způsob, způsobu, vrstev, tohoto, měření, elektrického, provádění, zařízení, odporu

Text:

...podle vynálezu je blíže znázorněno na obr. 1, kde je schematicky znázorněno zařízení k měření elektrického odporu vysokoo-dporové vrstvy a na o-br. 2 je schematicky znázorněn vyhodnooovací systém se zdrojem stejnosměrného napětí.Na obr. 1 je znázorněno schematicky zařízení k měření elektrického odporu vysokoodporove vrstvy 2, která je nanesena na kovovém válci 1. Zařízení sestává z prvního kontaktu 3, který je tvořen svazkem emných vláken a...

Způsob konfekce a řezání koster klínových řemenů a zařízení na řezání kostry klínových řemenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245103

Dátum: 15.12.1987

Autori: Hofmeister Helmut, Wiechert Rudolf, Laurent Henry, Annen Klaus

MPK: F16G 1/06

Značky: řemenů, klinových, kostry, zařízení, řezání, koster, konfekce, způsob

Text:

...je dále vybaveno posuvnýmĺ vypínacírn valcem, jehož povrch je upraven obdobným způsobem, jako profilovaný válec a sadou řezacích nožů,jejichž rozteče jsou shodné s rozmístěním plošek válce.způsobem konfekce a zařízení na řezání ruľkávce kostry klínových řemenů podle vynálezu se dosáhne snížení pracnosti při obsluze konfekčního stroje, která plyne z nutnosti manipulace s cívk-ou nekonečné profilované vložky. Dále se odstraní...

Zařízení pro zvedání, transport a zpracování skleněných tabuli

Načítavanie...

Číslo patentu: 244621

Dátum: 14.10.1987

Autor: Annen Klaus

MPK: B65G 49/06

Značky: zpracování, zařízení, sklenených, zvedání, tabulí, transport

Text:

...uvést tabuli do vodorovné polohy a v toto polozo ji zpracovat.Během této manípulace je podstatně omezeno riziko úrazu, -nsboĺ při nsjménä bezpečných dkoneeh, kterými je vedení a transport skleněné tabule, je pracovník od této tabule oddělen opěrnou doskou. V porovnání s manuální manipulscí je významne sníženo fyzické zetíłení pracovníka s doohćzí k úspoře pracovních sil. Výhodou zařízení jsou též jeho nízka pot-novací ndklady.łłakloněním...

Způsob výroby 17-halogenthinylsteroidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252474

Dátum: 17.09.1987

Autori: Annen Klaus, Hofmeister Helmut, Laurent Henry, Wiechert Rudolf

MPK: C07J 1/00

Značky: výroby, 17-halogenthinylsteroidů, způsob

Text:

...je zmíněn v US patentu č. 3 256 273.Sloučeníny vyrobitelné způsobem podle vynálezu mají farmaceuticky stejný směr účinku,jako strukturně analogické l 7-ethinylsteroidy. Tyto látky jsou dále cennými meziprodukty pro výrobu farmakologicky účinných steroídů, například těch, které jsou pcpsány V evropské patentové přihlášce č. B 3 109 753.0.Zvláště hodnotné produkty vyrobitelné způsobem podle vynálezu jsou sloučeniny...

Způsob výroby derivátů pregnanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250695

Dátum: 14.05.1987

Autori: Laurent Henry, Annen Klaus, Hofmeister Helmut, Wiechert Rudolf

MPK: C07J 5/00

Značky: způsob, výroby, pregnanu, derivátů

Text:

...kyseliny orthomravenčí a 100 mg kyseliny p-toluenstílfonové. Po 48 hodinách se k reakčnímu roztoku přidá 5 ml pyridinu,roztok se odpaří za sníženého tlaku, zbytek se vyjme ethylacetátem, promyje vodou a vysuší síranem sodným. Po chromatografování surového produktu na silikagelu obsahujicím 2 0/0 triethylamínu. za použití směsi hexanu s ethylacetátem jako elučního činidla se izoluje 9,2 g 3-methoxy-3,5,911)-androstatrien-17-onu o teplotě...

Způsob výroby derivátů 6a-methylprednisolonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236900

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hofmeister Helmut, Wendt Hans, Wiechert Rudolf, Laurent Henry, Annen Klaus

Značky: derivátů, výroby, způsob, 6a-methylprednisolonu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových derivátů 6?-methylprednisolonu obecného vzorce I odštěpením bromovodíku z kortikoidu obecného vzorce II. Sloučeniny obecného vzorce I jsou vhodné zejména k léčení kožních onemocnění.

Způsob výroby derivátů 6alfa-methylkortikoidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248730

Dátum: 12.02.1987

Autori: Wendt Hans, Wiechert Rudolf, Hofmeister Helmut, Annen Klaus, Laurent Henry

MPK: C07J 5/00, C07J 7/00

Značky: způsob, derivátů, 6alfa-methylkortikoidu, výroby

Text:

...R mají výše uvedený význam,chloruje v poloze 21.Podmínky výroby sloučenin podle vynáezu jsou popsány v některém z německých zveřejňovacích spisu DOS č. 2 645 104,Z 645105, 2 340 591, 1 958 549, US patentu č. 3 383 394, jakož i v j. Org. Chem. 38, 4 203 1973.Způ-sob podle vynálezu je blíže objasněn v dále uvedených příkladech provedení.pri teplotě 130 °C oddestíluje přes odlučo-vač vody 150 m 1 benzenu. K reakčnímu roztoku se za horka pomalu...

Způsob výroby derivátů 6alfa-methylkortikoidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248729

Dátum: 12.02.1987

Autori: Wendt Hans, Wiechert Rudolf, Hofmaister Helmut, Laurent Henry, Annen Klaus

MPK: C07J 7/00, C07J 5/00

Značky: způsob, derivátů, 6alfa-methylkortikoidu, výroby

Text:

...ml benzenu. K reakčnímu roztoku se za horka pomalu přiída 10 m 1 triethylesteru kyseliny orthooctové, načež se oddestiluje další množství benzenu a jiné snad-no těkavé reakční složky. Pak se přidají 4 ml pyridinu a směs se odpaří za sníženého tlaku do sucha. izoluje se Boa-chlor-17 aa,21- ethoxyethylidendioxy j -llý-hydroxy-ôoe-methyl-lA-pregnadien-Szü-dion V po-době oleje.b Surový 9 a-chl 0 r-17 a,21-ethoxyethylidendioxyj-1...

Způsob výroby derivátů 6alfa-methylkortikoidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248728

Dátum: 12.02.1987

Autori: Annen Klaus, Laurent Henry, Wendt Hans, Wiechert Rudolf, Hofmaister Helmut

MPK: C07J 5/00, C07J 7/00

Značky: způsob, výroby, 6alfa-methylkortikoidu, derivátů

Text:

...teplotě tánĺ 205 až 206 °C.a 5,0 g 17 a,2 l-dihydroxy-Ga-methyi-1,4,911 j-pregnatrien-BJO-dionu se nechá reagovat postupem popsaným v přikladu la s 10 ml triethylesteru kyseliny orthopropionové za vzniku 17 a,21-ethoxypropy 1 idemdioxy-6 a-methyl-1,4,9 lu-pregnatrien-3,20 dionu ve formě oleje.b Surový 1705,21-ethoxypropylidendioxy-6 a-methyl-1,4,911-pregnatrien-3,20-dion se míchá 20 hodin za teploty tläzně 80 C se směsi 250 ml...

Způsob výroby derivátů 6alfa-methylkortikoidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248727

Dátum: 12.02.1987

Autori: Wendt Hans, Wiechert Rudolf, Hofmeister Helmut, Annen Klaus, Laurent Henry

MPK: C07J 7/00, C07J 5/00

Značky: 6alfa-methylkortikoidu, derivátů, způsob, výroby

Text:

...10 ml trietbylesteru kyseliny orthooctové, načež seoddestiluje další množství benzenu a jiné snadno těkavé reakční složky. Pak se přidají 4 ml .pyridinu a směs se odpaří za sníženého tlaku -do sucha. Izoluje se Qaz-chlor-17 a,21- ethoxyethylidendioxy -llgi-hydroxy-Ba-methyl-1,tl-pregna-dien-3,20-dio-n v podobě oleje.b Surový 9 a-chlor-17 a,21-ethoxyethylidendioxy-llp-hydroxy-öa-methyl-lgł-pregnadien-SĽO-dion se rozpustí ve 150 ml...

Způsob výroby derivátů 6 alfa-methylkortikoidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248712

Dátum: 12.02.1987

Autori: Laurent Henry, Annen Klaus, Wiechert Rudolf, Hofmeister Helmut, Wendt Hans

MPK: C07J 7/00, C07J 5/00

Značky: derivátů, způsob, alfa-methylkortikoidů, výroby

Text:

...a řitě, trudoviny růžovitě, kožniho erythematodu, lupénky, lišeje plochého červeného a bradavčitêho a podobných kožních onemocnění.3 Tato speciální léčiva se vyrábějí »obvyk lým způsobem tím, že se účinné látkys vhodnými přísadami převedou v požadované aplikační formy, -jako jsou například roztoky, pleťové vody, masti, krémy nebonáplasti. V takto Tormulovaných léčivechzávisí koncentrace účinné látky na aplikační formě. U platových vod a...

Způsob výroby derivátů 6a-methylhydrokortisonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231200

Dátum: 15.06.1986

Autori: Wiechert Rudolf, Albring Manfred, Laurent Henry, Petzoldt Karl, Annen Klaus, Wendt Hans, Hofmeister Helmut

Značky: způsob, derivátů, výroby, 6a-methylhydrokortisonu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů 6alfa-methylhydrokortisonu obecného vzorce Ib spočívá podle vynálezu v tom, že se 6alfa-methylhydrokortison-17-acylát obecného vzorce Ia v poloze 21 esterifikuje alkan-karboxylovou kyselinou se 2 až 6 atomy uhlíku, nebo reaktivním derivátem takové kyseliny.

Způsob výroby derivátů 6a-methylhydrokortisonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231199

Dátum: 15.06.1986

Autori: Albring Manfred, Wendt Hans, Wiechert Rudolf, Laurent Henry, Annen Klaus, Petzoldt Karl, Hofmeister Helmut

Značky: způsob, 6a-methylhydrokortisonu, výroby, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů 6alfa-methylhydrokortisonu obecného vzorce Ib spočívá podle vynálezu v tom, že se 6alfamethylhirdrokortison-21-acylát obecného vzorce V v poloze 11 etherifikuje trialkylsilylovou sloučeninou nebo esterifikuje derivátem silně kyselé kyseliny monokarboxylové, potom se poloha 17 acyluje chloridem kyseliny karboxylové nebo anhydridem kyseliny karboxylové v přítomnosti 4-dimethylaminopyridinu a ochranná skupina v poloze 11 se...

Způsob výroby derivátů 6a-methylhydrokortisonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231198

Dátum: 15.06.1986

Autori: Annen Klaus, Petzoldt Karl, Wiechert Rudolf, Wendt Hans, Laurent Henry, Albring Manfred, Hofmeister Helmut

Značky: způsob, derivátů, 6a-methylhydrokortisonu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů 6alfa-methyl-hydrokortisonu obecného vzorce Ia spočívá podle vynálezu v tom, že se 6alfamethylhydrokortison-21-acylát obecného vzorce V přesmykne na příslušný 17-acylát.

Způsob výroby derivátů 6a-methylhydrokortisonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231197

Dátum: 15.06.1986

Autori: Laurent Henry, Annen Klaus, Albring Manfred, Hofmeister Helmut, Wendt Hans, Wiechert Rudolf, Petzoldt Karl

Značky: výroby, způsob, derivátů, 6a-methylhydrokortisonu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů 6alfa-methylhydrokortisonu obecného vzorce Ia spočívá podle vynálezu v tom, že se hydrolyzuje ester kyseliny 6alfa-methylhydrokortisonorthokarboxylové obecného vzorce IV.

Způsob výroby 6-methyl- 4,6-3-ketosteroidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231196

Dátum: 15.06.1986

Autori: Annen Klaus, Laurent Henry, Wiechert Rudolf, Hofmeister Helmut

MPK: C07J 5/00, C07J 1/00

Značky: výroby, způsob, 6-methyl, 4,6-3-ketosteroidů

Zhrnutie / Anotácia:

Je popsán způsob výroby 6-methyl- (4,6 -3-katosteroidů obecného vzorce I z odpovídajících (4-3-katosteroidů jejich reakcí s methoxymethylacetátem vzorce II v inertním rozpouštědle při teplotě mezi teplotou 40 °C a teplotou varu reakční směsi v přítomnosti octanu alkalického kovu. Sloučeniny vyrobitelné podle vynálezu jsou známá farmaceutika.

Způsob výroby dervátů 6a-methylhydrokortisonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231188

Dátum: 15.06.1986

Autori: Hofmeister Helmut, Petzoldt Karl, Wendt Hans, Annen Klaus, Albring Manfred, Laurent Henry, Wiechert Rudolf

Značky: dervátů, 6a-methylhydrokortisonu, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů 6alfa-metylhydrokortisonu obecného vzorce Ia spočívá podle vynálezu v tom, že se derivát 6alfa-metylsteroidu obecného vzorce II nebo obecného vzorce III při pH 4,0 až 7,0 fermentuje houbovou kulturou rodu Curvularis.

Způsob výroby 11ß-hydroxysteroidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220330

Dátum: 15.11.1985

Autori: Laurent Henry, Annen Klaus, Petzoldt Karl

Značky: 11ß-hydroxysteroidů, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 11?-hydroxysteroidů podle vynálezu spočívá v tom, že se při hydroxylaci vychází z 11-desoxysteroidů a tyto se fermentují kulturou hub druhu Curvularia. Vynález spadá do oblasti chemie steroidů.

Způsob výroby v poloze 9 substituovaných derivátů 4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244654

Dátum: 31.08.1985

Autori: Weber Karl-heinz, Schneider Claus, Laurent Henry, Hofmeister Helmut, Walther Gerhard, Wiechert Rudolf, Annen Klaus, Wendt Hans, Floyd David Mack, Hinzen Dieter, Petzoldt Karl

MPK: C07D 471/04, A61K 31/505

Značky: 4-oxo-4h-pyrido[1,2-a]pyrimidinu, poloze, způsob, substituovaných, výroby, derivátů

Text:

...vzorce I. Struktura geometrických isomerů je znázorněna obecnými vzorci IA aStruktura tautomerů je doložena reakčním schématem AVe sloučeninách znázorněných v reakčnim schěmatu A mají obecné symboly výše uvedený význam.Způsob výroby sloučenin obecného vzorce I, jejich farmaceuticky vhodných solí, hydrátů,opticky aktivnich a geometrických isomerů, jakož 1 stereoisomerü a tautomerů spočivá podle vynálezu v tom, že se nechá sloučenina obecného...