Andrejčák Imrich

Turbulátor v spalinovej rúrke kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: 288137

Dátum: 09.10.2013

Autori: Kalincová Daniela, Andrejčák Imrich, Lipták Peter, Krak Michal, Barborák Oto

MPK: F28F 13/12, F28F 1/40

Značky: spalinovej, kotla, rúrke, turbulátor

Zhrnutie / Anotácia:

Turbulátor (1) pozostáva z rovinnej časti (4), ktorá je aspoň jedenkrát zastrihnutá a zastrihnuté ramienka (8) a (9) zvierajú uhol 30° až 70°. Turbulátor je vybavený striedavými výstupkami, ktorých os zviera s kolmicou uhol 25° až 45°. Výška turbulátora je 0,97- až 0,99-násobkom vnútorného priemeru rúrky (5).

Spôsob stanovenia prievaru zvarových spojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285460

Dátum: 05.01.2007

Autori: Andrejčák Imrich, Doležálek Ladislav, Ragan Emil

MPK: G01B 7/02, G01B 17/02, B23K 9/02...

Značky: prievaru, stanovenia, spôsob, spojov, zvarových

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob stanovenia prievaru zvarových spojov na uskutočňovanie zvarov s prievarom, najmä zistenia potrebných rozmerov na určenie veľkosti prievaru, ktorý je určený z meranej hodnoty a z nej vypočítaných hodnôt.

Žiarorúrkový kotol s vratným plameňom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1769

Dátum: 04.03.1998

Autori: Nestor Štefan, Andrejčák Imrich, Hruška Miroslav

MPK: F22B 11/04, F22B 9/10, F22B 7/00...

Značky: plameňom, kotol, žiarorúrkový, vratným

Text:

...A z obr. 2, čo je napojenie dutiny v uzávere s tlakovou časťou prostredníctvom spojovacieho modulu, ktorý je znázornený V reze.Žiarorúrkový kotol s vratným plameňow pozostáva zo zá Pladnéno telesa l, na ktoré je rozoberateľne ugevnený uzáver-om, do ktorej zasahuje žiarová komora 4 tvorená žia navzájom prepojené. Žiarovtvom spojovacieho modulu a/alebo v alternatívnom uskutoč není ohybrřmi hadicami lg. Spojovací LOČU 1 lg pozostáva z telesa lg,...

Teplovodný kotol

Načítavanie...

Číslo patentu: U 463

Dátum: 11.05.1994

Autori: Andrejčák Imrich, Nestor Štefan, Hruška Miroslav

MPK: F24H 1/08

Značky: teplovodný, kotol

Text:

...li a na spodnej strane čistiacim otvorom lg. Oproti horáku l je spaľovacia komora g, pozostávajúca z hornej rovinnej steny gl, na ktorú zboku naväzujú bočné steny gg a v čele čelná stena gg, ktorá prechádza dopredu šikmou stenou gl,ktorá v priestore čistiaceho otvoru lg prechádza do koluej pridavnej vykurovacej plochy Ä, ktoré pozostáva z priebežných rúrok 3, vodotesne prechádzajúcich cez vodný plášť lg,do ktorých sú vsunuté rozvirovacie...

Kondenzačný výmenník

Načítavanie...

Číslo patentu: U 392

Dátum: 06.04.1994

Autori: Andrejčák Imrich, Hruška Miroslav, Nestor Štefan

MPK: F25J 1/00

Značky: kondenzačný, výmenník

Text:

...sústavu rú rok l do stĺpcov je na každú trojicu v stĺpci, prípadne postačuje aj dvojica, daný segment Ž, pričom na susednom vedľajšomstĺpci je posunutý o výšku rovnajúcu sa jednej tretine až jednej polovine vzdialenosti medzi dvoma susednými rúrkamiV stĺpci sústavy výhodne striedavo. Vstup každého stĺpca sús 2tavy rúrok l je napojený na vstupnú rozvádzaciu komoru opatrenú prírubou C. Výstup každého stĺpca sústavy rúrok le naoojer na...