Andó Ján

Elektromagnetický převodník pro vyvolování činných elementů pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 270743

Dátum: 12.07.1990

Autori: Kaše Oldřich, Paar Miroslav, Andó Ján

MPK: D04B 15/78

Značky: stroje, převodník, elektromagnetický, elementů, pletacího, činných, vyvolování

Text:

...izolanty làł. Na jádŕe l je umistěn hlavní solenoid 3, který je navinut na kostřičce 2. Těleso je na neznázorněnou část pletacího stro je připevněn například pomocí neznázorněnýoh šroubů umístěných do otvorů 1.4 jádra l.Součinnost elektromagnetického pŕevodníku s činnými elementy, například se vzorovacími stopry 2, je znázorněna na obr. 2 a 3. Vzorovací stopr Ž je v ćinné poloze znázorněn jako vzorovací stopr jjl. V této poloze je...

Přidržovač elastomerové nitě

Načítavanie...

Číslo patentu: 269379

Dátum: 11.04.1990

Autori: Andó Ján, Šustr Václav, Kaše Oldřich, Župka Bedřich, Ptáček Miloš, Šídlo Eduard, Musil Ivan

MPK: D04B 15/46

Značky: elastomerové, nitě, přidržovač

Text:

...nitě s kuželovým otvorem a na obr. 3 je řez přidržovačem elastomerové nitě s válcovým otvorom.Přidržovač elastomerové nitě je tvořen základním tělesem 3 hranolovitěho tvaru,které je připevněno pomoci šroubu 1 ke známé odsávací hubici ł vícesystémového okouhlého pletacího stroje, například maloprůměrového. V tělese 3 přidržovače elastomerově nitě je vytvořen otvor 1, opatřený podélným zaváděcím výřezem gł. Podélný zaváděcí výřez gLł má...

Prostředky pro ovládání pletacích jehel okrouhlého maloprůměrového pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 269222

Dátum: 11.04.1990

Autor: Andó Ján

MPK: D04B 15/68, D04B 15/78

Značky: pletacích, maloprůměrového, okrouhlého, prostředky, stroje, ovládání, pletacího, jehel

Text:

...ovládání jehel pletacího stroje podle vynálezu jsou znázornený na připojeném výkrese a blíže vysvětleny na základě popisu příkladného provedení.V drážkách neznázorněného jehelního válce jsou umístěny pletací jehly 5. Neznázorněný jehelní válec, zámková soustava e zařízení pro nastavení hustoty úpletu, jsou známého konstrukčního provedení. Pod pletscí jehlou 1 je umístěn svislý stopr ł,.přićemž každé pletací jehle 5 přísluší vždy jeden...

Zapojení pro korekci hustotového ústrojí pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 268117

Dátum: 14.03.1990

Autori: Paar Miroslav, Korger Zdeněk, Šídlo Eduard, Kouřil Antonín, Andó Ján, Šustr Václav, Ptáček Miloš

MPK: D04B 9/46

Značky: hustotového, ústrojí, korekcí, zapojení, pletacího, stroje

Text:

...výstup je soojen zpětně prostředníctvim vstupního obvodu pro pří něm výkrese pomocí blokověho schematu.zapojení pro korekcí hustotového ústrojí okrouhlêho pletacího stroje, zejména maloprůměrového vícesystémového pro pletení punčochových výrobků obsahuje řídící jednot ropočítačem 5 stroje a príslušnými vstupnímí čí výstupnímí obvody. Řídící míkropočítač 5 stroje je spojen pomocí vstupního obvodu Š s klávesnící 1 pro ruční vkládání údajů...

Okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 267104

Dátum: 12.02.1990

Autori: Ptáček Miloš, Župka Bedřich, Šustr Václav, Andó Ján, Šídlo Eduard

MPK: D04B 15/78

Značky: stroj, okrouhlý, pletací

Text:

...uspořádání pružných vzorovacích stoprů a elektromagnetického převodníku. V jehelním váloi 1jsou uloženy stopry g, kterým je přiřazená neznázorněná zámková soustava. Na jehelním válcí łje uloženo těleso 3 mezistoprůa v něm vodorovné mezistopry 5 a svisle a rovnoběžně s drážkamijehelního válce ł pružné vzorovací stopry 2. Na vnějším konci mezistopru A je uložen zatlačovací zámek Z. Pod pružnými vzorovacími stopry 2 je uložen zámek 1,...

Způsob zakončení úpletu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265073

Dátum: 12.09.1989

Autor: Andó Ján

MPK: D04B 9/56

Značky: zakončení, úpletu, způsob

Text:

...kdy je úplet vytvořený na zbylých pletacích jehlách odho~Zakončení úpletů, zejména punčochových se na pletacím stroji provádí následovně.Úplet, například díl punčochových kalhot, punčocha, ponožka,podkolenka nebo šlapka se plete známým způsobem v celé své délce.Začne se pletením lemu a končí upletením špice. Po upletení po- Vžadované délky úpletu se ve všech pletacích systémech nejdří ve postupně ukončí pletení každého n-tého očkového...

Přístroj okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 265025

Dátum: 12.09.1989

Autor: Andó Ján

MPK: D04B 15/18

Značky: stroje, okrouhlého, pletacího, prístroj

Text:

...Q.Počet.těchto drážek 2 je roven jedné čtvrtíně počtu pletaoích jeheljehelního válce. V každé drážce g přístroje jsou v příklednem provedení umístěny dvě navěšovaoí platíny 3 4, jejichž konceNavěšovací pletiny rg jsou opatřeny kolénky 5, kterésynchronně 3 jehelním válcem neznázorněným hnacím úotrojím,které může být tvořeno například soustavou čelních nebo kuže lových ozubenýoh kol, poprípade ozubeným řemenem 5 príslušnými.Přístroj podle...

Okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 263792

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šídlo Eduard, Paar Miroslav, Šustr Václav, Ptáček Miloš, Andó Ján, Korger Zdeněk, Kouřil Antonín

MPK: D04B 15/78

Značky: okrouhlý, pletací, stroj

Text:

...pomocného programu. ovladač g nosiče pomocného programu je spojen přímým vstupem 2.1 s nosičem 3 pomocného programu a kromě toho ještě druhým vstupom 2.2 s nosičem 1 hlavního programu. výstup z nosiče g pomocného programu je přiveden na vstup nosiče 5 hlavního programu. Pracovní smyčka E 42 pletacího stroje spojuje výstup nosiče 1 hlavního programu s jeho vstupem.Nosič 1 hlavního programu obsahuje informace nutné pro zhotovení upletu,...

Hlídací ústrojí pneumatické soustavy okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 256426

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šídlo Eduard, Andó Ján, Šustr Václav, Paar Miroslav, Dočekal Petr

MPK: D04B 35/10, D04B 15/92

Značky: soustavy, pneumatické, pletacího, okrouhlého, hlídací, ústrojí, stroje

Text:

...vynálezu spočíva v tom, že se jednoduše, spolehlivě a velmi přesně hlídá bezkontaktním způsobem velikost podtlaku v odtahové trubici zařízení pro odtah úpletů.Další znaky hlídacího zařízení pneumatické soustavy okrouhlého pletacího stroje vyplývají z popisu příkladného provedení, znázorněného na výkresu.Dkrouhlý pletací stroj, zejména maloprůměrový jednovál- covýje opatřen jehelním válcem 1 , V jehož drážkách jsou uložený očkotvorné...

Hustotové zařízení okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 254295

Dátum: 15.01.1988

Autori: Šídlo Eduard, Andó Ján

MPK: D04B 9/46, D04B 9/02

Značky: pletacího, hustotové, zařízení, okrouhlého, stroje

Text:

...pouze stahovač § a protizámek g, které jsou V každém pletacím systému upevněny na posuvném jezdci Š prostřednictvím šroubů 1. Posuvný jezdec § je uložcn na stojanu Q. Na jeho spodní části âll je připevněn kolík É, který se opírá o pomocnou hustotovu páku lg. Stojan A je upevněn na přírubě 3. V přírubě l, bezprostředněpod jezdcem 5, je uložená rovněž hlavní hustotová páka ll.Tato hlavní hustotová páka ll je na svém vnitřním okraji llll...

Ultrazvukový žiarič, najmä pre tekutinové prostredie

Načítavanie...

Číslo patentu: 242336

Dátum: 15.11.1987

Autori: Slavík Jaroslav, Andó Ján, Kapsia Stanislav

MPK: H04R 7/04

Značky: žiarič, ultrazvukový, tekutinové, najmä, prostredie

Text:

...podla vynálezu, ktoreho podstatou je, že na membráne je nad obvodom ultrazvukového meniča v-ytvorené aspoň z jednej strany vybranie.Ultrazvukovým žiaričom, najmä pre tekutinové prostredia podľa vynálezu sa docieli toho, že vyžarujúca stena môže byt dostatočne hrubá, takže je tu možnosť dostatočne ju obrobit za účelom kvalitného akustic 4kého prilepenia ultrazvukového meniča. Obvodové vybranie zaisťuje dostatočnú pružnosť membräny, takže sa...

Zařízení pro ovládání otevíračů jazýčků pletacích jehel

Načítavanie...

Číslo patentu: 236366

Dátum: 01.11.1987

Autori: Dolíhal František, Šustr Václav, Šídlo Eduard, Musil Ivan, Drkal Jaroslav, Zouhar Drahomír, Andó Ján, Havránek Milan

MPK: D04B 15/08

Značky: jehel, ovládání, zařízení, pletacích, jazýčků, otevíračů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení okrouhlého pletacího stroje, které ovládá otočně uspořádaný otevírač jazýčků jehel. Podle řašení je otevírač jazýčků jehel pružně spřažen s jádrem ovládacího elektromagnetu řízeného elektronickým ústrojím stroje.

Špice na hadicovém úpletu a způsob jejího zhotovování na okrouhlém pletacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 252575

Dátum: 17.09.1987

Autori: Andó Ján, Zouhar Drahomír, Musil Ivan

MPK: D04B 9/56

Značky: okrouhlém, stroji, zhotovování, způsob, jejího, hadicovém, úpletu, špice, pletacím

Text:

...kem lg radíálně k jehelnímu válci 3 a bezprostředně potom k omotáni středového úseku lg pŕíze I okolo poeuvného háčku lg, který kříží dráhu vypnuté přize L.Když dojde k omotání středového úseku lg příze 3 okolo posuvného háčku lg, vyvolí se u daného pletacího systému alespoň jedna jehla 1, s výhodou skupina lg jehel Ä do polohy chytove tak, aby mezi místem ll a takto vyvolenou skupinou lg jehel 1 byla délka příze l,vytvářející velkou smyčku gl...

Zámková soustava pro ovládání převěšovacích platin okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 237358

Dátum: 01.08.1987

Autori: Šustr Václav, Havránek Milan, Šídlo Eduard, Zouhar Drahomír, Musil Ivan, Dolíhal František, Andó Ján, Drkal Jaroslav

MPK: D04B 15/32

Značky: převěšovacích, stroje, pletacího, soustava, ovládání, zámková, okrouhlého, platin

Zhrnutie / Anotácia:

Řeší se problém ovládání převěšovacích platin u okrouhlého pletacího stroje a odstraňování jejich poškození zámky v případě porušení synchronizace rozkazovacích bubnů s vlastním pracovním ústrojím tím, že drážky zámků jsou ovládány elektromagneticky.

Okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 238154

Dátum: 01.05.1987

Autori: Dolíhal František, Havránek Milan, Andó Ján, Zounar Drahomír, Musil Ivan, Šustr Václav, Drkal Jaroslav, Šídlo Eduard

MPK: D04B 15/94

Značky: stroj, pletací, okrouhlý

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká okrouhlého pletacího stroje, zejména maloprůměrového, obsahujícího ruční pohon jehelního válce, tvořený volnoběžnou spojkou, jehož podstata spočívá v tom, že volnoběžná spojka je umístěna přímo v ose jehelního válce.

Váčková pata

Načítavanie...

Číslo patentu: 249743

Dátum: 15.04.1987

Autori: Andó Ján, Zouhar Drahomír

MPK: D04B 9/56

Značky: váčková

Text:

...vůči podélné ose paty.Zařazením průběžných očkových řádků mezi jednotlivé skupiny neúplných vložených očkových řádků se odstraňuje nadměrná deformace oček úpletu v té části obvodu jehelního válce, kde nejsou vytvářeny neuplné očkové řádky.Další význaky a výhody vynálezu výplývají 2 popisu příkladného provedení váčkové paty, znázorněné na výkrese, kde značí obr. 1 pohled na úplet s váčkovou patou, obr. 2 rozvinutý tvar váčkové paty a...

Zařízení pro ovládání axiálně přestavitelných zámků

Načítavanie...

Číslo patentu: 236822

Dátum: 15.03.1987

Autori: Havránek Milan, Dolíhal František, Andó Ján, Drkal Jaroslav, Zouhar Drahomír, Šustr Václav, Musil Ivan, Šídlo Eduard

MPK: D04B 15/32

Značky: přestavitelných, zámku, zařízení, ovládání, axiálně

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zařízení okrouhlého pletacího stroje, které ovládá axiálně přestavitelný zámek. Zámek je spřažen mechanicky s jádrem ovládacího elektromagnetu řízeného elektronickým ústrojím stroje.

Zařízení pro brzdění přístroje okrouhlých pletacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237030

Dátum: 15.02.1987

Autori: Drkal Jaroslav, Šídlo Eduard, Havránek Milan, Andó Ján, Dolíhal František, Musil Ivan, Zouhar Drahomír, Šustr Václav

MPK: D04B 15/18

Značky: prístroje, brzdění, okrouhlých, pletacích, zařízení, strojů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro brzdění přístrojového talíře, které obsahuje třecí brzdu ovládanou elektromagneticky.

Zapojení elektronických a elektrických bloků u okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 248753

Dátum: 12.02.1987

Autori: Zouhar Drahomír, Šídlo Eduard, Havránek Milan, Drkal Jaroslav, Šustr Václav, Musil Ivan, Dolíhal František, Andó Ján

MPK: D04B 9/00

Značky: elektronických, pletacího, zapojení, bloků, stroje, okrouhlého, elektrických

Text:

...válcem jednoválcového okrouhlého pletacího stroje s nosnými prostředky a se znázorněním jednotlivých funkčních částí, které jsou uspořádány okolo jehelního válce a na obr. 2 je schéma zapojení jednotlivých bloků elektroniky a výkonových elektrických blokůJednoválcový okrouhlý pletací stroje sestává z otočného jehelního válce l, na jehož vnějším povrchu jsou podélné jehelní drážky g k posuvnému uložení pletacích jehel g a platin A. Vlastní...

Stahovač okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 248621

Dátum: 12.02.1987

Autor: Andó Ján

MPK: D04B 15/32

Značky: sťahovač, okrouhlého, stroje, pletacího

Text:

...spodní hrane, která na pevné části z sestává z vodorovné hrany 24.1 a sestupně hrany 2.4 a 3.2. Sostupní hrane 2.3 je ne vodorovnou hranu 24 nepojene spojovacím obloukem a. a sestupná hrane 24,2 se setupnou hranou 2,3 pomocí přechodového oblouku 3,3.Na pevnou část g etehoveče nevezuje pohyblivé část | a tyto vzájemné ne. sebe nevazují pomocí terbizxy 2, obr. 2, která svírá s tečnou v místě jejich vzájomného napojení ostrý úhel o«. Funkční Seek...

Zařízení pro odvin nitě z cívky

Načítavanie...

Číslo patentu: 247815

Dátum: 15.01.1987

Autori: Andó Ján, Musil Ivan

MPK: D04B 15/48

Značky: zařízení, nitě, cívky, odvin

Text:

...vlivu vibrací, které jsou nezbytným projevem chodu pletecího stroje.Zařízení podle vynálezu je zobrazeno na výkresu přikladněho provedení a objasněno podrobným popisem.Na známé cívečnici Ě je upevněna středící vložka §. Na ni je nasazena dutinka l, na které je navinuta nit 2.1. V ose dutinky 5 je uložena trubička 3, která přečnívá dutinku 1ve směru odvinu civky g o danou délku 5 Trubička 5 je v ose dutinky ł ustředěna zátkou 3 av přikladném...

Zámková soustava okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 234918

Dátum: 15.01.1987

Autori: Andó Ján, Havránek Milan, Zouhar Drahomír, Musil Ivan Ing

MPK: D04B 15/32

Značky: zámková, stroje, pletacího, okrouhlého, soustava

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zámkové soustavy okrouhlého pletacího stroje, obsahující pletací jehly a stopry, sadu zvedačů stoprů a na ně přímo nebo přesazeně navazující zvedače pletacích jehel, které jsou uspořádány tak, že pletací jehla je společně se stoprem zvedána pouze o část celkového zdvihu pletací jehly.

Zařízení pro snižování talíře okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 232587

Dátum: 01.01.1987

Autori: Šídlo Eduard, Dolíhal František, Drkal Jaroslav, Havránek Milan, Šustr Václav, Buček Pavel, Musil Ivan, Andó Ján, Zouhar Drahomír

MPK: D04B 15/18

Značky: zařízení, okrouhlého, snižování, pletacího, talíře, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká okrouhlých pletacích strojů a to maloprůměrových jednoválcových, kde se přístrojový talířek snižuje během pletení například lemu pomocí elektromagnetu, který je mechanicky spojen s hnací hřídelí přístrojového talířku. Elektromagnet je řízen elektronickým řídicím ústrojím, které ovládá činnost celého pletacího stroje.

Okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 236082

Dátum: 01.12.1986

Autori: Havránek Milan, Drkal Jaroslav, Musil Ivan, Andó Ján, Dolíhal František, Šustr Václav, Šídlo Eduard, Zouhar Drahomír

MPK: D04B 35/00

Značky: pletací, okrouhlý, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká okrouhlého pletacího stroje, obsahujícího samonosnou horizontální desku, na níž jsou upevněny hlavní části stroje tvořené např. nosným válcem, pletací hlavou, pohonem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že samonosná horizontální deska je k rámu stroje připevněna pomocí akustických tlumičů.

Okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 236081

Dátum: 01.12.1986

Autori: Šídlo Eduard, Drkal Jaroslav, Musil Ivan, Dolíhal František, Zouhar Drahomír, Šustr Václav, Havránek Milan, Andó Ján

MPK: D04B 35/28

Značky: okrouhlý, pletací, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká okrouhlého pletacího stroje obsahujícího samonosnou vodorovnou desku, na níž jsou upevněny hlavní části pletacího stroje, jehož podstata spočívá v tom, že v samonosné vodorovné desce je vytvořena sběrná olejová vana ve tvaru prohloubení mezi kryty pletací hlavy a vlastní pletací hlavou.

Zařízení pro čištění a postřikování modelních desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 239322

Dátum: 15.11.1986

Autori: Procházka Jioí, Andó Ján

MPK: B22C 23/02, B22C 7/04

Značky: postřikování, čištění, modelních, zařízení, desek

Text:

...NIE OTBOJIB. TyMaHa cpencTBa-4 TEJOKB UDBNIOÉTHTGIIBHO, ECJIM DECCMBTPMBBJOTOH GPBÄCTBB KOTOPHOmr Jama K Wro npomąxa ncacunanniz n cakam napnnponarmo u/mm renecrcomio pacnoJzoxeHH.Ilauee uexecooópaauo, ecJm oóa nponona caaóxenu omnm paanemjxweJIeM vm nwm m cpencm neueam.Haçóperçxłne nanee odmmewcn Ha npmaepe npmeaaam. .Coomnercwąaylomne qepwexn noxaaunammr, I BM cnepxy Ha nsodpewennoe upnçnocodnenmeýMaodperemxoe npncuocoónenne cocmonu-...

Rotačně pletená váčková para

Načítavanie...

Číslo patentu: 231618

Dátum: 01.05.1986

Autori: Župka Bedřich, Andó Ján

MPK: D04B 9/56

Značky: váčková, rotačné, pletená

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká na okrouhlém pletacím stroji rotačně pletené váčkové paty, která obsahuje řadu po sobě jdoucích neúplných řadu zapletených mezí lýtkovou a chodidlovou část punčochového zboží. Tato pata dále obsahuje řadu po sobě jdoucích neúplných řádků, která má na svém začátku i konci vytvořenou alespoň jednu chytovou kličku, každá z těchto chytových kliček je zapletena do řádku, který je delší, než je nejdelší řádek po sobě jdoucích...

Zařízení pro odtah úpletu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223631

Dátum: 15.03.1986

Autori: Urbánek Ladislav, Andó Ján

Značky: zařízení, úpletu, odtah

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro odtah úpletu na okrouhlých pletacích strojích, zejména maloprůměrových, pro výrobu dámského punčochového zboží. Toto zařízení obsahuje rotující odtahovou trubici napojenou na jehelní válec, jejíž spodní část je opatřena otvory a je umístěna v pevném plášti obsahujícím boční otvor napojený na ventilátor, dále výkyvnou klapku, uzavírající výstupní otvor pevného pláště. Podle vynálezu je výstupní otvor odtahové trubice...

Způsob zajištění konců neúplných řádků v jednolícní pletenině

Načítavanie...

Číslo patentu: 228228

Dátum: 15.03.1986

Autor: Andó Ján

Značky: jednolícní, pletenině, zajištění, způsob, neúplných, konců, řádků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zajištění konců neúplných řádků v jednolícní pletenině, pletené na okrouhlých pletacích strojích, zejména na jednoválcových maloprůměrových vícesystémových pro výrobu dámského jemného punčochového zboží, který se vyznačuje tím, že v neúplném řádku se před prvním nebo posledním hladkým očkem uplete alespoň jedno chytové očko a za tímto prvním nebo posledním hladkým očkem se uplete rovněž alespoň jedno chytové očko, načež...

Elektromagnetický převodník pro vyvolování činných elementů pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 224084

Dátum: 01.10.1984

Autori: Paar Miroslav, Andó Ján

Značky: vyvolování, stroje, činných, převodník, elektromagnetický, pletacího, elementů

Zhrnutie / Anotácia:

Elektromagnetický převodník pro vyvolování činných elementů pletacího stroje, zejména maloprůměrového s jemným dělením jehelního válce, obsahující permanentní magnety a jim přirazené pólové nástavce a dále volicí elektromagnet s pólovým nástavcem, kde jádro volicího elektromagnetu má příčný průřez ve tvaru obdélníku, vyznačující se tím,že delší strana tohoto obdélníku je na pletacím stroji ustavena ve směru podélné osy vzorovacího stopru (7).

Okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 216478

Dátum: 01.07.1984

Autori: Župka Bedřich, Dolíhal František, Musil Ivan, Zouhar Drahomír, Andó Ján, Havránek Milan, Kaše Oldřich

Značky: okrouhlý, stroj, pletací

Zhrnutie / Anotácia:

Okrouhlý pletací stroj, zejména maloprůměrový s větším počtem systémů, opatřený dvoukolénkovými pletacími jehlami a výkyvnými stopry a jím přiřazenou zámkovou soustavou, kde hornímu kolénku dvoukolénkové pletací jehly jsou přiřazeny zatahavací zámky a spodnímu kolénku zvedací zámky, přičemž zvedací zámek v činné poloze přiřazený spodnímu kolénku dvoukolénkové pletací jehly se nachází ode dna jehelního válce ve větší vzdálenosti než je délka...

Elektromagnetický převodník pro vyvolování činných elemnetů pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 216358

Dátum: 01.07.1984

Autori: Andó Ján, Kaše Oldřich, Paar Miroslav

Značky: stroje, vyvolování, převodník, elemnetů, činných, elektromagnetický, pletacího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení sloužícího pro vyvolování činných elementů pletacího stroje, které je opatřeno permanentními magnety, jim přiřazenými pólovými nástavci, elektromagnetem a volicím pólovým nástavcem. Je použitelný zejména u maloprůměrových okrouhlých pletacích strojů a klade si za cíl odstranit dosavadní složité konstrukce pólových nástavců a náročné seřizování nástavců. Podstata vynálezu spočívá v tom, že permanentní magnety jsou...

Okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 224195

Dátum: 01.07.1984

Autori: Andó Ján, Dolíhal František, Kaše Oldřich

Značky: pletací, stroj, okrouhlý

Zhrnutie / Anotácia:

Okrouhlý pletací stroj maloprůměrový, zejména vícesystémový, opatřený prostředky pro individuelní volbu pletacích jehel, kde každé pletací jehle je přiřazen stopr pružný vzorovací stopr a mezistopr, který je uložen posuvně a výkyvně v tělese mezistoprů, vyznačující se tím, že vnějšímu konci (91) mezistoprů je přiřazen pružný vzorovací stopr (13), uložený posuvně a výkyvně v drážce (14) tělesa (10) mezistoprů rovnoběžně s drážkou (2) jehelního...