Anders Klaus

Způsob získávání nižších olefínů, aromatických uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 256938

Dátum: 15.04.1988

Autori: Höse Werner, Günschel Hubert, Wehner Klaus, Hädicke Udo, Roscher Wolfgang, Fürtig Helmut, Anders Klaus, Novak Siegfried, Jonsch Joachim, Lücke Bernhard, Lantzsch Joachim

MPK: C07C 1/20, C10G 11/00

Značky: způsob, nižších, uhlovodíku, získavání, aromatických, olefinu

Text:

...(cp. P.X. Eaennb, Ind. Eng. Chem, Q (1940) 149), uro xounepcnn Mewaaona npn Bucoxoü Teuneparype npH 3 oHTĺK oüpasoaanum B OCHOBHOM OKHCH yrnepoa H aoopona, noaromy Hcr cnenoaauna no erHparauHH MGTEHOHH npH noBbmeHHoñ.reMneparype He npőaoú nHcL.H 3 aecTHo,uro Karanuaavopucnoco 6 crnymTycTàHoaneHHmsToroTepMoHHaMHqecxono paaHoaecHn (eu K 3 roMy Bet. dtschĺ them. Ges, §§, 1055 Comp. rend, 1 §§, 1735 Liebigs Ann, § 15, 146 Aúgew. Chem,...

Způsob získávání aromatických uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 217430

Dátum: 09.04.1984

Autori: Kögler Wolfgang, Neubauer Hans Dieter, Becker Karl, Vieweg Hans-günther, Klempin Jürgen, Gramm Reinhard, Franke Hermann, Nowak Siegfried, Anders Klaus, Thomas Wilhelm, Limmer Heinz

Značky: uhlovodíku, způsob, získavání, aromatických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu získávání aromatických uhlovodíků heterogenní katalytickou přeměnou uhlovodíků v rozsahu teploty varu benzinů v přítomnosti vodíku nebo plynů s vysokým obsahem vodíku za zvýšené teploty v rozmezí tlaku od normálního do nízkého. Cílem vynálezu je zvýšení stupně selektivní přeměny uhlovodíků jednoduchým a technicky reálným způsobem použitím mnohosložkového katalyzátoru nového typu zejména přeměny C6 uhlovodíků na...

Způsob aktivace, reaktivace a selektivizace katalyzátorů pro aromatizaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 217426

Dátum: 09.04.1984

Autori: Vieweg Hans-günther, Franke Herman, Limmer Heinz, Nowak Siegfried, Gramm Reinhard, Neubauer Hans Dieter, Kögler Wolfgang, Klempin Jürgen, Anders Klaus, Becker Karl, Thomas Wilhelm

Značky: reaktivace, selektivizace, způsob, aktivace, katalyzátoru, aromatizaci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu aktivace, reaktivace a selektivizace katalyzátorů pro aromatizaci, které mohou být použity zejména pro přeměnu uhlovodíků v rozsahu teplot varu benzinů na aromatické uhlovodíky. Podle vynálezu je toto umožněno nad katalyzátory složenými z gama-kysličníku hlinitého a zejména eta-kysličníku hlinitého jako nosiče, s katalyticky účinnými látkami sestávajícími z jednoho nebo několika prvků a/nebo jejich sloučenin VIII...